HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Post info

Na tržištu poštanskih usluga u prvom je tromjesečju ove godine ostvareno rekordnih 86.69 milijuna eura prihoda, što je 22.4 posto više u odnosu na isto razdoblje lani, izvijestili su iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM). Povećanje prihoda je ostvarenje većeg broja usluga s dodanom vrijednosti (ekspresne usluge) kojih je bilo za oko 23 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine, a dijelom i povećanja cijena jednog dijela usluga iz opsega univerzalne usluge. Unatoč rastu prihoda, ukupan broj poštanskih usluga pao je na 65.1 milijun, što predstavlja pad od 2.1 posto u odnosu na prvo tromjesečje 2023. godine. Taj pad, kako navode iz HAKOM-a, uglavnom je uzrokovan smanjenjem broja pismovnih pošiljki za šest posto, odnosno tri milijuna manje nego prošle godine. Istovremeno, broj paketa je porastao za 25 posto, pri čemu paketi čine gotovo 16 posto ukupnog tržišta. Međunarodne poštanske usluge zadržale su uzlazni trend te je ostvareno oko 25 posto više usluga nego u istom razdoblju lani. Prema podacima HAKOM-a, na kraju prvog tromjesečja ove godine na tržištu je bilo aktivno 23 davatelja poštanskih usluga, što je jedan manje nego na kraju 2023. godine. Pritom je najveći davatelj usluga, HP-Hrvatska pošta, zadržao udio od 85 posto u broju obavljenih usluga i 58.8 posto u ostvarenim prihodima. (Izvor: HINA)

ODNOS POVJERENIKA I STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Neposredna zadaća povjerenika radnika za zaštitu na radu je kontinuirani nadzor nad primjenom pravila, odnosno nad provedbom mjera za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika. Obavljanje svojih dužnosti mogu započeti tek nakon što steknu detaljan uvid u stanje zaštite na radu, odnosno sustav i način djelovanja sustava sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Povjerenik radnika za zaštitu na radu će u praktičnom djelovanju vjerojatno najviše surađivati sa stručnjakom zaštite na radu, bilo da mu prenosi probleme koje uočava ili koje mu neposredno javljaju radnici. Zakonska je obveza stručnjaka zaštite na radu da povjereniku radnika za zaštitu na radu pruža stručnu pomoć u provedbi i unapređivanju zaštite na radu. No, najbolje je kad takva suradnja nije radi zakonske obveze nego postoji kao rezultat dobro uspostavljenih odnosa, jer i stručnjaku i povjereniku mora biti jasno da djeluju na postizanju zajedničkog cilja – poboljšanju stanja zaštite – i da od toga imaju koristi i poslodavac i radnici. Znači, treba uspostaviti takve odnose u kojima između povjerenika i stručnjaka neće biti mjesta međusobnom natjecanju (ugrožavanje pozicija). Dakle, ovaj odnos treba biti usmjeren prema zajedničkom djelovanju na jednom području. Povjerenik radnika za zaštitu na radu koji poznaje propise, koji savjesno obavlja posao na tom području, može biti kvalitetan i stalan poticatelj stručnjaku za zaštitu na radu u njegovu poslu. S druge strane, stručnjak zaštite na radu koji želi da njegov rad ostvari dobre rezultate može posredstvom povjerenika postići kod radnika puno više nego što bi to postigao samo vlastitim nastojanjem. Suradnja, a ne sunatjecanje – osnovna je značajka tog odnosa.

OZLJEDE NA RADU U PRVOM TROMJESEČJU 2024.

Prema Izvješću o ozljedama na radu koje je izradio Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije, u prvom tromjesečju 2024. godine (razdoblje od 01.01. – 31.03.2024. godine) u HP-u dogodile su se ukupno 62 ozljeda na radu – 34 u radnom procesu, 12 u prometu, 6 na putu s posla i na posao, 1 zbog ugriza psa i 9 ozlijeđenih radnika uslijed razbojništva. Ukupno je evidentirano 32.944 odnosno 4.118 radnih dana. Isplaćena naknada na teret HP – a (ukupne potpore) iznose ukupno 13.440,00 eura. Isplaćena naknada na teret HZZO – a iznosi ukupno 146.272,28 eura. Najčešći izvori nastanka ozljeda na radu u ovom tromjesečju su prijevozna sredstva cestovnog prometa, 19 puta te prostori, površine i instalacije izvan navedenih objekata i prostorija s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću osobe na radu, 15 puta. Treći najčešći izvor je protupravno djelovanje trećih osoba, 9 puta, a slijede prostorije i površine za kretanje osoba na radu, 5 puta te ostali izvori ozljeda radnika, 4 puta. Najčešći uzroci nastanka ozljeda na radu su neispravnost, klizavost i zakrčenost prolaza i površina s kojih se obavlja rad, 25 puta te nepredvidivi uzrok, 16 puta. Slijedi protupravno djelovanje treće osobe, 15 puta te ostala neprimjenjena osnovna pravila ZNR, 5 puta. U navedenom razdoblju muškarci su stradali 43 puta, a žene 19 puta. Prema regijama, najviše ozljeda bilo je u Regiji 1, njih 20, u Regiji 6, njih 17 te u Regiji 3, njih 16. Najmanje ozljeda na radu dogodilo se u Regiji 2, samo jedna. Tri ozljede dogodile su se u Regiji 4, a njih 5 u Regiji 5. U prvom tromjesečju 2024. godine dogodila se jedna teška ozljeda na radu zbog koje je obavljen inspekcijski nadzor u Primorsko-goranskoj županiji. U predmetnom razdoblju nije bilo teških ONR sa smrtnim posljedicama.

I NAŠI SU ČLANOVI KUHALI FIŠ U SLAVONSKOM BRODU

Otvoreno prvenstvo u kuhanju fiša održano je prošlog petka, 5. srpnja, u Sportsko-rekreacijskom centru Poloj u Slavonskom Brodu. Od čak 74 prijavljene ekipe, u kuhanju ove slavonske delicije, natjecala se i naša ekipa „POŠTARI – HSP“. Velika konkurencija dovoljno govori o popularnosti ovog natjecanja, a unatoč tome što naša ekipa nije osvojila nagradu za fiš, uspomene će se rado prepričavati, jer je atmosfera uz druženje i dobar roštilj bila itekako vesela i ugodna. Fišijada u Brodu ima već tradicionalan značaj i poznata je po predivnom ambijentu te odličnoj zabavi, stoga se naši članovi uvijek tamo rado okupljaju i druže. Čestitamo na sudjelovanju!

Donošenjem nove odluke o dodatku za ostvarene rezultate radnicima koji obavljaju poslove radnog mjesta operatera u poštanskom uredu, više se neće primjenjivati kriterij učinkovitosti poštanskog ureda. Dodatak će se sukladno odluci, obračunavati isključivo po prodaji određenih roba i usluga, što će uzrokovati daljnje nezadovoljstvo radnika koji rade pozadinske poslove, odnosno radnike koji rade u manjim uredima u ruralnim mjestima. Naime, u takvim je uredima i mjestima nemoguće prodavati usluge onako kako je to moguće u gradovima i velikim uredima. Ovakvom odlukom sasvim sigurno, smanjit će se broj radnika koji će ostvariti dodatak na plaći, odnosno radnicima će biti isplaćivan manji iznos nagrade nego što je to do sada bio slučaj. Hrvatski sindikat pošte (HSP) se, kao i Glavno radničko vijeće (GRV), ne slaže s novom odlukom poslodavca te tražimo da se i dalje zadrži kriterij učinkovitosti. Predlažemo da se ukine minimalni iznos od sto eura za prodanu robu iz maloprodajnog asortimana te da se isplati ostvareni dodatak na svaki prodani iznos. Ono što HSP pozdravlja u ovoj odluci jest kriterij nagrađivanja po prodaji skupljih poštanskih usluga te nagrađivanje za mentoriranje novozaposlenih kolega. Nadalje, s obzirom da ovakav model nagrađivanja ne valorizira pozadinske poslove za izračun pondera, HSP predlaže da se uvaže i ti poslovi te da se smanji ukupan broj sati s kojima se dijeli dnevni ponder. Napominjemo da Hrvatska pošta ima posebne kodekse kojima se propisuje politika društveno odgovornog poslovanja. Jedan od kodeksa je i osigurati očuvanje ljudskih prava i prava radnika te poticati pogodno i stimulativno radno okruženje. Imaju li svi radnici iste mogućnosti za ostvarenje dodatka na plaći po novim kriterijima ili je ova odluka oblik neizravne diskriminacije određenog broja radnika? Napominjemo činjenicu da sukladno Zakonu o radu na ovakve odluke poslodavca, nažalost, ni sindikat niti GRV ne može utjecati, već samo iznijeti svoje mišljenje. Ipak, očekujemo od mjerodavnih da reagiraju i prihvate naše prijedloge te bez odgode promijene kriterije nove odluke nagrađivanja.

U SVIBNJU 88.327 NEZAPOSLENIH

Potkraj svibnja 2024. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo je evidentirano 88.327 nezaposlenih osoba, što je za 10.493 osobe manje nego prethodnoga mjeseca, a za 9.431 osobu manje nego u svibnju 2023. godine. Od ukupnog broja nezaposlenih u svibnju 2024. bila su 39.242 nezaposlena muškarca (44,4 posto) i 49.085 nezaposlenih žena (55,6 posto). Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba u svibnju 2024. imali su Splitsko-dalmatinska županija, Osječko-baranjska županija i Grad Zagreb, a najmanji je broj nezaposlenih zabilježen u Ličko-senjskoj županiji. U usporedbi s istim mjesecom prošle godine evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim županijama. Temeljem radnoga odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (12.462 ili 89,2 posto). Promatrano po djelatnostima, najveći se broj zaposlio u: pružanju smještaja, pripremi i usluživanju hrane, trgovini na veliko i na malo, javnoj upravi i obrani, prerađivačkoj industriji te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

ODNOS POVJERENIKA ZA ZAŠTITU NA RADU PREMA RADNICIMA

Neposredna zadaća povjerenika radnika za zaštitu na radu je kontinuirani nadzor nad primjenom pravila, odnosno nad provedbom mjera za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika. Obavljanje svojih dužnosti mogu započeti tek nakon što steknu detaljan uvid u stanje zaštite na radu, odnosno sustav i način djelovanja sustava sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Povjerenik prvenstveno treba ispunjavati zadaće koje od njega očekuju kolege radnici. Povjerenik će, stoga, primati sve primjedbe radnika vezane uz zaštitu na radu, o tim primjedbama sa radnicima razgovarati te nastojati da se primjedbe odnose na stvarne probleme na tom području. S obzirom na dobivene primjedbe, povjerenik će nastojati sam ustanoviti jesu li primjedbe opravdane, jesu li problemi koji su izneseni stvarni, a potom će o tome izvijestiti poslodavca (odnosno njegovog ovlaštenika), stručnjaka zaštite na radu, neposrednog rukovoditelja, predstavnika sindikata, inspektora rada ili drugog tko bi na tom području mogao pomoći. Budući da povjerenik radnika za zaštitu na radu (ili koordinator povjerenika) sudjeluje u radu Odbora za zaštitu na radu, primjedbe će iznijeti i na tom Odboru. Povjerenik radnika za zaštitu na radu sudjelovat će i na drugim skupovima unutar HP-Hrvatske pošte d.d. koji su posvećeni temi i problemima zaštite na radu. Najznačajniji dio odnosa povjerenika prema radnicima jest da svojim djelovanjem potiče ostale radnike da rade na siguran način, prije svega vlastitim ponašanjem sukladno propisima zaštite na radu. Jednako tako, povjerenik radnika djeluje razgovorom sa radnicima ukazujući im pri tome na nužnost primjene ispravnih i sigurnih radnih postupaka i korištenja osobne zaštitne opreme.

POTPORE ČLANOVIMA HSP-a

Na temelju Pravilnika o Fondu solidarnosti, Hrvatski sindikat pošte je u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2024. svojim članovima ukupno isplatio 34.208,00 eura.

Zakonom o radu propisana je obveza prema kojoj „poslodavac mora obavijestiti radnika o njegovu rasporedu ili promjeni njegova rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju prijeke potrebe za radom radnika“. Nažalost, u praksi se ta obveza ne provodi uvijek. Naime, nerijetko se događa da nadređeni radnicima raspored radnog vremena obznane tek koji dan prije, uz naravno, pozivanje na izvanredne okolnosti. Također, već je postalo uobičajeno pravilo da se raspored rada izrađuje za cijeli mjesec, pa se onda svakodnevno mijenja. To je pravilo navodno predložio sindikat?! Koji točno i kada, nitko ne zna. Ono što mi znamo, jest to da Hrvatski sindikat pošte ovako nešto nikada nije, niti će predložiti. Sve što predlažemo dogovaramo s povjerenicima koji osluškuju bilo naših članova i redovito s njima komuniciraju, a svi naši prijedlozi isključivo idu u korist radnika i nadogradnje odnosno poboljšanja njihovih prava.

MALO NAS JE, AL’ NAS NEMA!

Originalni stihovi poznate domaće navijačke pjesme od našeg se naslova razlikuju samo po zadnjoj riječi i to nije slučajno. Iako smo već nebrojeno puta pisali o ovoj temi, pišemo opet, jer se, nažalost, problem nedostatka radnika u Hrvatskoj pošti kronično nastavlja. Nikada više modela radnog vremena radnika, a istovremeno nikada manje radnika. Oni koji su još uvijek u sustavu grcaju, pritisak je prevelik, opterećenje i obim posla nadilazi sve njihove kapacitete. Dio radnika kaže da ljudi ne odlaze zbog plaće, već organizacije posla, dio pak smatra da je razlog i jedno i drugo. Ono što je sigurno, jest to da već dugi niz godina poslodavca upozoravamo na problem nedostatka radnika te na nezadovoljstvo zbog propusta u organizaciji poslovanja. Upozoravamo i na manjkavu komunikaciju rukovodećih kadrova sa radnicima. No, i oni polako pucaju po šavovima, jer se i sami bore s nedostatkom radnika te sve većim opterećenjem. U zadnje vrijeme sve češće svjedočimo tome da rukovodeći kadrovi uskaču među radnike i zajedno s njima odrađuju nagomilani posao. Svima je jasno da takvo „rješenje“ nije i ne može biti dugoročno, stoga pozivamo poslodavca da hitno i bez odgode pronađe način na koji će privući nove radnike, rasteretiti postojeće i učiniti nužne korake kojima ćemo Hrvatskoj pošti vratiti stari sjaj.

PRAVA I OBVEZE POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Povjerenik radnika za zaštitu na radu (ZNR) jedan je od radnika kojeg su ostali radnici izabrali da u njihovu interesu nadzire i prati primjenjuju li se kod poslodavca pravila zaštite na radu, odnosno provode li se propisane mjere zaštite na radu. Već smo rekli da je temeljni zadatak povjerenika za ZNR djelovanje u interesu radnika na području zaštite na radu. To zahtijeva poznavanje propisa o zaštiti na radu od strane povjerenika radnika za ZNR kako bi mogao pratiti provedbu propisa i potrebnih zaštitnih mjera te s tim u svezi cijeli niz aktivnosti potrebnih da bi se moglo usporediti propisano s postojećim.

Stoga povjerenik radnika za ZNR ima sljedeće pojedinačne zadaće:

– sudjelovanje u planiranju promicanja uvjeta rada, uvođenja nove tehnologije, novih tvari, uz nastojanje da zaštita na radu uvijek bude u tome odgovarajuće zastupljena;

– primanje primjedaba radnika na primjenu propisa i provedenih mjera zaštite na radu;

– izvješćivanje inspekcije rada o svojim zapažanjima i zapažanjima radnika čiji je povjerenik, nazočnost inspekcijskim nadzorima i očitovanje glede činjeničnog stanja koje utvrdi inspektor;

– pozivanje inspektora rada kada ocijeni da su ugroženi život ili zdravlje radnika, a poslodavac to propusti učiniti;

– obrazovanje za obavljanje tih poslova, širenje svojeg znanja te praćenje obavijesti važnih za svoj rad;

– aktivno sudjelovanje u periodičnim sastancima organizacijske jedinice o zaštiti na radu;

– stavljanje prigovora na inspekcijski nalaz i mišljenje;

– poticanje svojim djelovanjem ostalih radnika na siguran rad;

– informiranje radnika o mjerama koje poduzima poslodavac radi osiguranja zaštite na radu.

Dakle, najvažniji je zadatak povjerenika ZNR-a djelovanje u interesu zaštite radničkih prava, u nastojanju da se ta prava ipak provedu ako poslodavac to nastoji izbjeći. Ako u svojim nastojanjima povjerenik u tome ne uspije, za pomoć se treba obratiti inspekciji rada.

Važno je napomenuti kako povjerenik radnika za zaštitu na radu nema izvršnu vlast, nego obavlja zastupničku funkciju između svog izbornog tijela i poslodavca.

Njegov je glavni zadatak praćenje zbivanja, upozoravanje i dogovaranje s onima koji na nezadovoljavajuća zbivanja trebaju i moraju djelovati, ali i pozivanje inspekcije rada u onim slučajevima kada ne uspiju postići dovoljnu razinu zaštite radnika na radu unatoč svojim nastojanjima. Budući da je povjerenik radnika za zaštitu na radu član odbora za zaštitu na radu, Zakon o zaštiti na radu daje mu pravo i obvezu da potiče rad tog odbora.

DESETI SPORTSKI SUSRETI ČLANOVA HSP-a

Hrvatski sindikat pošte ove godine organizira jubilarne, desete sportske susrete svojih članova. Susreti će se, kao i lani, održati u Zaton Holiday Resortu, Dražnikova 76 t, Zaton, od 10. do 13. listopada 2024. godine. O cijeni smještaja, prijavama i ostalim detaljima obavijestit ćemo vas u narednim brojevima Post infa. Veselimo se još jednim našim susretima u prekrasnom Zatonu!!

Zbog velikog nezadovoljstva radnika, preopterećenosti i sve učestalijih odlazaka iz sortirnice NSC-a u Velikoj Gorici, zatražili smo i održali žuran sastanak s izvršnim direktorom Davorom Barišićem. Gotovo svakodnevni odlasci radnika prouzročeni su teškim uvjetima rada, organizacijskim problemima i nedostatkom optimalnog broja radnika u sortirnici, zbog čega su oni koji su ostali pod velikim pritiskom i opterećenjem količinom posla, koja se za razliku od broja radnika nije nimalo smanjila. Nastave li se odlasci radnika, posljedice po sortirnicu mogle bi biti katastrofalne. Osim navedenih, nagomilalo se i drugih problema, a jedan koji radnici posebno ističu je velika količina paketa van gabaritnih dimenzija, koji onda zahtijevaju dodatnu manipulaciju. Prema riječima izvršnog direktora Barišića ono što bi moglo pomoći u rješavanju problema je da se s Prodajom usuglasi koja je to količina pošiljaka koju sortirnica može razraditi dnevno ili tjedno. Ne želeći da ova situacija eskalira, već da zajedničkim dogovorom s poslodavcem riješimo sve probleme na dobrobit radnika, očekujemo žurnu reakciju odgovornih u sortirnici o čemu ćemo vas pravodobno izvijestiti.

POTEŠKOĆE U RADU SA DIGITALNIM POŠTAROM

Poteškoće sa „digitalnim poštarom“ nisu riješene i sve češće utječu na kvalitetu rada naših kolega poštara. Naime, radnici se žale da se prilikom skeniranja paketa javlja poruka koja upozorava na „grešku“ te da „digitalni poštar“ ne reagira. Nakon toga mora se ugasiti pa ponovno upaliti uređaj. Također, problem se javlja i nakon ispisa R-1 računa kada se na ekranu pojavljuje poruka „greška na serveru“. Poštari se zatim moraju odjaviti i ponovo upaliti uređaj. U nekim slučajevima poštari se moraju i po nekoliko puta uzatopce odjavljivati i prijavljivati da bi aplikacija proradila. To im u velikoj mjeri produljuje potrebno vrijeme za odrađivanje radnih zadataka, a može doći i do nenamjernih pogrešaka. O ovome smo obavijestili mjerodavne i nadamo se što hitnijem otklanjanju svih navedenih poteškoća.

ODRŽANA 6. SJEDNICA SREDIŠNJEG POVJERENIŠTVA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Šesta sjednica Središnjeg povjereništva radnika za zaštitu na radu održana je u srijedu, 19. lipnja, u Velikoj Gorici u prostorijama NSC-a. Sjednici su nazočili i sudjelovali u radu članovi SPZNR-a te Branka Tadić iz Ureda za upravljanje ljudskim resursima i Matija Čuić, koordinator za zaštitu na radu, zaštitu od požara iz Odjela ZNR ZOP i ekologiju. Izvješće o ozljedama na radu za 2023. godinu Prema izvješću Ureda za korporativnu sigurnost, Odjel zaštite na radu, zaštitu od požara i ekologiju, u 2023. godini (razdoblje od 01.01. – 31.12.2023. godine) u Hrvatskoj pošti dogodilo se ukupno 278 ozljeda na radu:

• 199 u radnom procesu

• 41 na putu s posla i na posao

• 28 zbog ugriza psa

• 10 ozlijeđenih osoba usred razbojništva

Valja napomenuti kako se najveći broj ozljeda na radu dogodio u obavljanju poslova radnog mjesta poštar (163 ONR ili 63 posto od ukupnog broja ONR), a zatim slijede operateri u PU (33 ONR ili 13 posto), operater za PP (8 ONR ili 3 posto), peronski manipulant (7 ONR ili 3 posto). Na sjednici je ukazano na probleme ručne manipulacije paletnim pošiljkama (u svim fazama radnog procesa; od preuzimanja, prijevoza do dostave), te na uporabu zaštitnih cipela. U sklopu izvješća o stanju zaštite na radu, članovi SPZNR-a, upoznati su s provođenjem mjera zaštite na radu (unutarnji nadzor, alko testiranje, liječnički pregledi, osposobljavanje radnika i ovlaštenika za rad na siguran način, procjeni rizika…).

Dodatno zdravstveno osiguranje za sve radnike Hrvatska pošta je, temeljem dogovorenih odredbi Kolektivnog ugovora, ugovorila dodatno zdravstveno osiguranje za sve radnike s Wiener osiguranjem Vienna Insurance Grupom. Ono obuhvaća preventivnu zaštitu (sistematske preglede) i kurativnu zaštitu (liječenje – zdravstvenu zaštitu na indikaciju), a svim se zdravstvenim uslugama radnici imaju pravo koristiti bez sudjelovanja u troškovima.

Više informacija dostupno je na intranet stranicama Hrvatske pošte: https://intranet.posta.int/hr/novo-ugovoreno-dodatno-zdravstveno-osiguranje-za-radnike

RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA VISOKIH TEMPERATURA
U organizaciji Nezavisnih hrvatskih sindikata i EU Agencije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u utorak, 18. lipnja, održan je seminar pod nazivom „Rad na vrućinama/klimatske promjene“, na kojem se raspravljalo o sadašnjim mjerama zaštite na radu kod rada na vrućinama i drugim ekstremnim vremenskim prilikama i utjecaju klimatskih promjena na zdravlje i sigurnost na radu te mogućnost poboljšanja. Naime, klimatske promjene su realnost s kojom živimo.

Ljeto 2023. godine je najtoplije zabilježeno ljeto od kada je mjerenja. Klimatske promjene koje se događaju izazivaju povećanje prosječnih temperatura, promjene u količini padalina kao i naglo povećanje broja ekstremnih vremenskih događaja. Pojavljivat će se nove bolesti i zdravstveni rizici, kao što su povećanje temperature, zagađenje zraka, požari, UV zračenje, bolesti prenosive vektorima/zoonoze koje mogu rezultirati epidemijom. Ugroženi će biti kako radnici koji rade na otvorenom, tako i oni koji rade u zatvorenim prostorima.

S obzirom na važnost teme i sve navedeno kao i činjenicu da među radnicima Hrvatske pošte postoje oni koji su direktno izloženi nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima, ponavljamo, kao i svake godine putem našeg glasila, pravila ponašanja i rizike u takvim uvjetima rada, a sve kako bi se izbjegle neželjene posljedice. Smjernice i upute dobre prakse o radu na otvorenom u uvjetima visokih temperatura izradio je Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu iz kojih izdvajamo najvažnije dijelove iz Osobne zaštitne opreme.

RIZIČNI ČIMBENICI PRI RADU – visoka temperatura i vlaga zraka, rad na direktnom suncu, težak fizički rad, dugotrajan boravak na otvorenom na visokim temperaturama, radna odjeća koja otežava znojenje.

RANI SIMPTOMI TOPLINSKOG STRESA – glavobolja, vrtoglavica/nesvjestica, razdražljivost/ljutnja/promjene raspoloženja, umor, jako znojenje, grčevi u mišićima, ubrzano disanje i otkucaji srca.

ZDRAVSTVENE POSLJEDICE – dehidracija, prolazni toplinski umor, toplinski grčevi, toplinska iscrpljenost, toplinski udar, sunčanica.

PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBI KOJA JE DOŽIVJELA TOPLINSKI UDAR ILI SUNČANICU KADA JE PRI SVIJESTI – osobu polegnuti na leđa, podići noge iznad razine srca, hladiti ventilatorom, staviti hladne komprese, dati tekućinu.

KADA JE BEZ SVIJESTI – osobu staviti u bočni položaj i pozvati hitnu pomoć.

SAVJETI ZA SMANJENJE TOPLINSKOG STRESA – zamijeniti teški fizički rad strojevima i uređajima, izbjegavati rad u najtoplijem dijelu dana, uzimati dovoljan broj pauza, osigurati zaklon od izravnog djelovanja sunca, piti vodu i kada se ne osjeća žeđ, nositi laganu, pamučnu odjeću (ako je moguće), koristiti kreme s UV zaštitnim faktorom, koristiti sunčane naočale (zaštita najmanje UV 400), naučiti prepoznati rane znakove toplinskog stresa, izbjegavati alkohol i kofeinske napitke.

U organizaciji Hrvatskog sindikata pošte, Podružnice 1 – Zagreb, u prošlu subotu 8. lipnja, kod jezera u Granešini upriličeno je druženje u spomen na prerano preminulog kolegu i prijatelja, našeg sindikalnog povjerenika Davora Kršića. U sklopu druženja odigran je turnir u pikadu u kojem je pobjedu odnijela Jasminka Burek. Drugo mjesto osvojio je Milojko Kopanjić, a treće Tomislav Valjak. Čestitamo svim sudionicima. Druženju se pridružila i Davorova obitelj, što nam je bilo posebno drago. Zahvaljujemo svim članovima koji su se odazvali našem pozivu, jer ovakvim događajem i okupljanjem čuvamo sjećanje na našeg dragog kolegu i prijatelja Davora.

ODRŽAN MEMORIJALNI TURNIR „PETAR EKMAJER – PERO“

I ove godine Hrvatski sindikat pošte organizirao je tradicionalni memorijalni turnir „Petar Ekmajer – Pero“ i obilježio dan Podružnice Slavonski Brod. Turnir se održao na terenima s umjetnom podlogom na stadionu kraj Save, u subotu 8. lipnja. Ove godine Brođani su bili posebno motivirani jer su pobjedu posvetili nedavno, prerano preminulom kolegi poštaru Zlatanu Iličiću, koji je sudjelovao na svim turnirima, druženjima i putovanjima u organizaciji Hrvatskog sindikata pošte. Prvo mjesto osvojila je ekipa Hrvatski sindikat pošte Slavonski Brod. Drugo mjesto ekipa EMI, a treće Osijek – Brod. Za najboljeg vratara proglašen je Dario Krajnović. Čestitamo svim sudionicima na fair play igri, ali i izdržljivosti na 32 stupnja, koliko je iznosila temperatura taj dan. Druženje se nastavilo u Sportsko rekreativnom centru Poloj do kasnih večernjih sati, uz odličnu hranu, pjesmu i zabavu. Veseloj atmosferi svakako su pridonijeli zvuci harmonika, jer poznato je da je harmonika instrument koji nikog ne ostavlja ravnodušnim. Hvala svima. Vidimo se sljedeće godine!

USTROJ POVJERENIŠTVA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU U HRVATSKOJ POŠTI

U HP-Hrvatskoj pošti d.d. organizirano je šest Povjereništava radnika za zaštitu na radu organizacijskih jedinica (Regija/GP-a) te Središnje povjereništvo radnika za zaštitu na radu. Središnje povjereništvo ukupno ima 11 članova te ga čini: šest izabranih koordinatora povjereništava organizacijskih jedinica i pet imenovanih članova, koje dogovorno imenuju povjereništva organizacijskih jedinica na prijedlog reprezentativnih sindikata potpisnika Kolektivnog ugovora.

Izabrani koordinatori povjereništava radnika za zaštitu na radu u organizacijskim jedinicama:

Regija 1: Nenad Šlogar, 098 298 841, e-mail: nenad.slogar@posta.hr

Regija 2: Cvetan Kovač, 099 802 2504, e.mail: cvetan.kovac@posta.hr

Regija 3: Jerka Sapunarić, 098 298 838, e-mail: jerka.sapunaric@posta.hr

Regija 4: Milenka Alač, 098 298 822, e-mail: milena.alac@posta.hr

Regija 5: Jago Tomić, 095 1983 997, e-mail: jago.tomic@posta.hr

Regija 6: Goran Vuković, 095 86608 262, e-mail: goran.vukovic@posta.hr

Povjereništva radnika za zaštitu na radu organizirana su po organizacijskim jedinicama (Regijama/GP-ima) te imaju različit broj članova ovisno o broju radnika, a izabrani povjerenici s liste Hrvatskog sindikata pošte su:

Regija 1: koordinator: Nenad Šlogar, zamjenik: Ivica Pavlović. članovi: Mato Bugarin, Nikolina Ivanović, Mihaela Kliček, Branko Novački, Goran Pranjić, Ivana Radeljić, Renata Spudić i Slavko Stanić.

Regija 2: koordinator: Cvetan Kovač, zamjenik: Dubravko Kovačić. Članovi: Dijana Drešar, Damir Hrnjak, Mario Varović i Radoslav Lalić.

Regija 3: koordinator: Jerka Sapunarić, zamjenik: Petar Vuko. Članovi: Željko Miljak, Jelena Batinić, Mirna Hrkač, Ivica Križan i Slaven Topić.

Regija 4: koordinator: Milenka Alač, zamjenik: Josipa Vukić Stulić. Članovi: Lidija Pulišić, Ivan Mandić, Mile Šarić i Nikica Protega.

Regija 5: koordinator: Jago Tomić, zamjenik: Anita Čujić. Članovi: Mario Vrček, Pero Zeba, Sanja Bosak, Dražen Kadežabek, Mislav Krstanović i Lucija Grubešić.

Regija 6: koordinator: Goran Vuković, zamjenik: Tina Sorola. Članovi: Damir Jurišić, Vesna Burić, Marijana Brekalo i Branko Vujičić.

Nakon objavljene odluke Poslodavca da će, sukladno važećem Pravilniku o upravljanju radnim učinkom, pravo na novčanu nagradu za svoj rad u 2023. godini imati isključivo radnici koji su za svoj rad i produktivnost dobili ocjenu 6 ili 7, s time da će radnicima koji su dobili ocjenu 6 biti isplaćeno 80 posto neto plaće, a radnicima koji dobili ocjenu 7, 100 posto neto plaće, došlo je do velikog nezadovoljstva i ogorčenja među radnicima koji su za svoj rad i zalaganje tijekom 2023. godine dobili ocjene 4 ili 5. Sukladno ranijim iskustvima, i ti radnici su s pravom očekivali nagradu za svoj rad. Ne osporavajući pravo Poslodavca na donošenje ovakve odluke, ne možemo se oteti dojmu odnosno činjenici da za razliku od prethodnih godina, ovakva nagrada obuhvaća znatno manji broj radnika s obzirom da je propisanom metodom mogućeg dodjeljivanja ocjena broj radnika koji mogu ostvariti najviše ocjene unaprijed prilično ograničen. Imajući u vidu i ovako teško stanje i nezadovoljstvo među radnicima uzrokovano prvenstveno manjkom radne snage odnosno velikim odljevom kvalitetnih radnika, smatramo da ovakve odluke unose još veći nemir i nezadovoljstvo među radnicima. Smatramo i da su odlukom svakako trebali biti obuhvaćeni i radnici koji su za svoj rad ocijenjeni ocjenama 4 i 5, jer su tim ocjenama obuhvaćeni svi radnici koji su sukladno Pravilniku o radnom učinku ostvarili sve zadane ciljeve. Novčana nagrada, čak i u nekom manjem postotku zadovoljila bi te radnike, jer su i oni u svoj rad uložili golemi trud, a svakako, novčana nagrada služila bi i kao dodatna motivacija, koja bi radnicima poručila da ih Poslodavac cijeni i poštuje.

KRONIČAN NEDOSTATAK RADNIKA U DOSTAVI

Svakim danom suočavamo se sa sve većim problemima u dostavi zbog nedostatka radnika. S terena dolaze informacije kako se u pojedinim poštanskim uredima zna dogoditi da u dostavi ima upola manje poštara od postojećih rajona. Kako odraditi posao u takvim uvjetima? Takav način rada nije održiv na duže vrijeme. Neminovno pada kvaliteta usluge, a o psihofizičkom opterećenju poštara da i ne govorimo. Poslodavac, koji je također svjestan teške situacije na terenu, podržavajući apele Hrvatskog sindikata pošte, aktivno radi na zapošljavanju novih radnika u sustavu dostave. Hitnim zapošljavanjem novih radnika u dostavi, osim rasterećenja, postojeći radnici će sukladno planu, moći nesmetano koristiti svoj godišnji odmor koji im je itekako potreban zbog otežanih uvjeta rada u kojima rade već neko vrijeme. Prema riječima Poslodavca, kolege poštari koji će biti zaduženi za obuku novih radnika poštara, dobit će privremeni premještaj na radno mjesto „poštar mentor“. Sukladno važećem Pravilniku o plaćama, radno mjesto „poštar mentor“ ima i do 48 bodova više od radnog mjesta „poštara“, a i prema kriterijima za dodatak ima pravo i na 5 eura dodatka po danu. Također, da bi se zaposlili novi radnici kao i zadržali stari, Poslodavac mora poraditi na dodatnom povećanju materijalnih prava radnika, za što smatramo da ima dovoljno prostora. Činjenica je da se trend odlazaka kvalitetnih radnika i slab priliv novih može zaustaviti jedino većim primanjima. Ne zaboravimo da poštanske plaće već godinama kaskaju za hrvatskim prosjekom te da su troškovi života nesrazmjesno porasli u odnosu na povećanje plaća.

MOTIVACIJA I PRODUKTIVNOST

Zadnjih nekoliko godina u svrhu povećanja produktivnosti dogodile su se razne reorganizacije. Mijenjale su se sistematizacije i drugačije organizirali radni procesi kako bi se sa optimalnim brojem radnika odradio posao. Kako bi se pratila učinkovitost radnika uvedena su razna mjerenja i pomoću formula se dnevno dolazi do podatka koliko su učinkoviti operateri i poštari. Ono što je odmah prepoznato u operativi kao problem mjerenja učinkovitosti je pretpostavka „idealnih uvjeta“ u kojima radnik radi. Kod opće dostave pričamo o sve većoj količini nerazvrstane pošte, „četvorkama“ i činjenici da se dnevno dobije sve više D+1 pošiljaka; u ekspres dostavi pričamo o nedostatku prostora za pripremu, informatičkoj podršci koja nije uvijek idealna; kod operatera na šalteru pričamo o poslovima koji se nigdje ne evidentiraju, a svakim danom sve više vremena je potrebno za rješavanje reklamacija dostave, traženja pošiljaka i zvanja korisnika. Osim što formula nije idealna zbog svega navedenoga, glavni problem je sve veći nedostatak motivacije. Sva istraživanja su pokazala da je za veću produktivnost potrebna i maksimalna motivacija radnika, a na motivaciji se premalo radi. Osim materijalnih primanja, jedan od važnijih uzroka nedostatka motivacije su dnevne negativne reakcije korisnika uzrokovane lošom kvalitetom dostave. Hitno treba osvijestiti ovaj problem jer sve više dobrih radnika odlazi iz sustava upravo zbog toga što, koliko god se trudili i radili, dnevno dobivaju negativni „feedback“ od korisnika.

ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU U HRVATSKOJ POŠTI

Jedan od osnovnih ciljeva sindikata su zaštita i unapređenje uvjeta rada, promicanje radničke i društvene solidarnosti te izgradnja društva u kojem će se poštivati prava radnika. U skladu sa sloganom našeg 7. Sabora “POVEZUJEMO LJUDE – ŠTITIMO PRAVA“ bit ćemo itekako usmjereni na nastavak unaprjeđenja zaštite na radu (zaštite zdravlja i sigurnosti na radu), socijalnog dijaloga i suradnju njegovih dionika (i na strani Poslodavca i na strani radnika), za sve radnike Hrvatske pošte, a posebno za one koji su članovi sindikata i djeluju u radničkim vijećima ili su povjerenici radnika za zaštitu na radu, jer je socijalni dijalog svima njima glavni alat u zaštiti prava radnika i poboljšavanju uvjeta rada. Upravo na tom tragu, Hrvatski sindikat pošte usvojio je programske smjernice svog djelovanja u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu (zaštite na radu), iz kojih izdvajamo tri osnovne smjernice: – promicanje kulture prevencije i primjera dobre prakse – podizanje kvalitete rada svih dionika u sustavu zaštite na radu; radnika, poslodavca i njegovog ovlaštenika, stručnjaka zaštite na radu te povjerenika radnika za zaštitu na radu kao i naših sindikalnih povjerenika – unapređivanje suradnje ključnih dionika u sustavu zaštite na radu u Hrvatskoj pošti Socijalni dijalog i partnerstvo u području zaštite na radu potrebno je razvijati između poslodavca i sindikata na svim razinama, počevši od mikrorazine tj. pojedinih radnih sredina (lokacija), pa do makro razine (regije i uredi), i to prije svega aktivnim sudjelovanjem ovlaštenika poslodavaca i povjerenika radnika za zaštitu na radu te putem odbora za zaštitu na radu, radničkog vijeća i povjerenika radnika za zaštitu na radu. Zbog svega navedenoga te u svrhu unaprjeđenja uvjeta rada i promocije kulture sigurnosti i zaštite na radu, u našem sindikalnom glasilu u narednom ćemo razdoblju redovito objavljivati tematske članke posvećene zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu.

Redoviti 7. Sabor Nezavisnih hrvatskih sindikata, naše sindikalne središnjice, kojim je ujedno obilježeno i 25 godina rada, održan je jučer, 28. svibnja u Zagrebu, uz brojne uvažene goste iz sindikalnih, političkih i poslovnih krugova. Sabor se održava svake četiri godine, a ovaj put birao se i novi predsjednik jer nakon 25 godina s čelne pozicije NHS-a, odlazi Krešimir Sever. Za novog predsjednika izabran je Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičara i medija, koji dužnost preuzima u srpnju. Čestitamo novom predsjedniku, radujemo se našoj zajedničkoj suradnji i želimo mu puno uspjeha u radu. Kao gosti Sabora pozdravne su riječi, među mnogima, uputili i premijer Andrej Plenković, potpredsjednik Sabora Željko Reiner, resorni ministar Marin Piletić te izaslanik predsjednika Republike, savjetnik Velibor Mačkić. Premijer je u svom obraćanju naglasio važnost sindikata i dijaloga posebno pri izradi niza zakona pri čemu je najavio ponovno osnivanje vladinog ureda za socijalno partnerstvo. „Smatram da nam je on potreban. Da nam treba netko da ovaj dijalog prati i njeguje, brine, svakoga dana“, rekao je Plenković. U svom oproštajnom govoru kao čelnik NHS-a, Sever se zahvalio i prisjetio svih kolega s kojima je sve ove godine radio na jačanju NHS-a u borbi za radnička prava, naglasivši da je bit sindikalnog djelovanja solidarnost i socijalna pravda. „Nama u Hrvatskoj i na europskoj razini nedostaje tog odgoja za solidarnost i socijalnu pravdu“, ustvrdio je te dodao da zauzetost za to znači zauzetost za temelje društva, a dužnost je sindikata, naglasio je, da se bori za to dvoje. Već od najmanjih nogu, dodao je, odgajamo djecu da je dobro biti poduzetnikom, da se to isplati, ali usporedo s tim odgojem, naglasio je, mi ih moramo odgajati za društvenu solidarnost. „Treba ih učiti da je časno raditi, da je časno biti radnik, da je časno živjeti od svoga rada, da taj radnik zaslužuje i dostojne uvjete rada i dostojno radno vrijeme i dostojnu plaću“, rekao je Sever čiji su govor izaslanici sabora popratili dugotrajnim pljeskom. „I mogu otići doista miran i zadovoljan jer sve ove godine sasvim sigurno ostave traga na čovjeku. Na meni je NHS ostavio duboku brazdu, zaoranu dubokim plugom, i časno ću je nositi sve ove naredne godine. Hvala vam.“ rekao je Sever. Kao član NHS-a, Hrvatski sindikat pošte u radu 7. Sabora NHS-a sudjelovao je sa svojih 6 delegata s pravom glasa. Ovom prilikom, istinski se želimo zahvaliti Krešimiru Severu na svemu što je učinio za nas, za članove HSP-a, ali i za svakog pojedinog radnika u Hrvatskoj. Hvala mu na dugogodišnjem i nesebičnom davanju, odricanju, strpljenju i razumijevanju te na svakoj pomoći, prijateljskom savjetu i uspješnoj suradnji. S Krešimirom Severom na čelu, posljednjih 25 godina, izgrađena je snažna središnjica koja je ujedinila na desetke tisuća hrvatskih radnika i koja se uvijek odlučno i snažno borila za zaštitu njihovih prava te se zalagala za solidarnost, zajedništvo, socijalnu pravdu i dostojanstvo. Zahvaljujući Kreši, NHS je zauzeo značajno mjesto na sindikalnoj karti Hrvatske i sasvim sigurno, svojim je radom i zalaganjem zauvijek zadužio sve nas sindikalce, ali i mnogobrojno članstvo. Iznimna nam je čast i zadovoljstvo što smo bili njegovi suradnici i svjedoci vremena u kojem je Krešimir djelovao. Dragi Krešo, još jednom – hvala!

ODRŽAN MEMORIJALNI TURNIR ROBERT BAJTAL 2024.

Hrvatski sindikat pošte, odnosno Podružnica 5 – Vukovar prošli je vikend, od 24. do 26. svibnja, tradicionalno organizirala Memorijalni turnir Robert Bajtal. Ovaj se turnir održava svake godine u spomen na našeg dragog kolegu i povjerenika HSP-a Roberta Bajtala, koji je tragično poginuo na radnom mjestu u PU Vinkovci. Ovogodišnji turnir je već 21. po redu u našoj organizaciji. Osim što nas podsjeća na brzinu protoka vremena, ova nam visoka brojka govori i to da je Memorijal u Vinkovcima omiljen među našim članovima, pa i mlađim generacijama, kao i to da je naš pokojni Robert bio cijenjen i voljen kolega, kojega se svi s radošću prisjećaju. Memorijal je započeo uobičajeno, obilaskom Robertovog groba, komemoracijom u PU 32100 te posjetom njegovoj obitelji. Turnir se održao u Vinkovcima, na sportskim terenima Lučić sport, a na njemu su sudjelovale muške malonogometne ekipe, a umjesto tradicionalne odbojke, ovoga se puta organiziralo natjecanje u pikadu. Iako sportski rezultati nisu bili u prvom planu, valja istaknuti da je malonogometni turnir osvojila ekipa iz Osijeka, drugo mjesto ekipa iz Velike Gorice, a treće mjesto zauzela je ekipa iz Vukovara. Najboljim igračem proglašen je Petar Štolfa iz Osijeka, dok je najbolji golman bio Kristijan Lukenda, također iz Osijeka. U pikadu su snage odmjerili i muškarci i žene, a više sreće i preciznosti imali su muškarci koji su zauzeli sva tri prva mjesta. Najbolji je bio Tomislav Cerjan iz Vukovara. Drugo mjesto osvojio je Slavko Stanić iz Zagreba, a treće gost iz Mađarske Laszlo Horvath. Ostaje nam još jednom zahvaliti i čestitati svim sudionicima turnira, kao i našim dragim tradicionalnim gostima iz Sportske udruge Mađarske pošte na odazivu, sportskom fair-play-u te ugodnom druženju i zabavi, uz već tradicionalan poziv za iduću godinu – „…i kad poželiš se ravnice, dođi u Vinkovce…“.

Pod geslom „Povezujemo ljude – štitimo prava“, u Tuheljskim Toplicama je prošlog petka, 10. svibnja 2024., održan 7. Sabor Hrvatskog sindikata pošte. Na Saboru su održani redoviti izbori za članove i zamjenike Nadzornog odbora, Statutarne komisije te predsjednika Hrvatskog sindikata pošte, za kojeg je izabran Nenad Puškar, dugogodišnji pravni savjetnik u našem sindikatu te bliski suradnik Milana Jukića, dosadašnjeg predsjednika HSP-a, koji nakon dva odrađena mandata i deset godina na čelu HSP-a odlazi u zasluženu mirovinu.

Saboru su nazočili zastupnici (povjerenici) iz svih podružnica, njihovi gosti, naši umirovljenici te gosti iz Nezavisnih hrvatskih sindikata, naše sindikalne središnjice te predstavnici Hrvatske pošte, član Uprave Siniša Šukunda, direktorica Ureda za upravljanje ljudskim resursima Ivana Mirković Pogorilić te njena pomoćnica Branka Tadić. Ovom prilikom, svim sudionicima želimo se zahvaliti što su svojom nazočnošću uveličali naš Sabor.

Sabor HSP-a prilika je za analizu postignutog u proteklom petogodišnjem razdoblju, za podsjećanje na izazove s kojima se danas suočavamo u našem sindikalnim radu, kao i za određivanje smjernica za buduće vrijeme koje nam tek dolazi. Novoizabrani predsjednik Nenad Puškar u svom se obraćanju zastupnicima Sabora (povjerenicima i članovima HSP-a) zahvalio na ukazanom povjerenju te istaknuo ponos, čast i zadovoljstvo što nakon sindikalnih velikana i osnivača našeg sindikata, Josipa Pupića, Jadranke Dumbović te Milana Jukića, preuzima vodstvo najvećeg i najjačeg sindikata u Hrvatskoj pošti.

U svom obraćanju Saboru, novoizabrani predsjednik je, između ostalog naglasio:

„U svom radu na mjestu predsjednika bit ću otvoren i dostupan za komunikaciju te dijalog sa svim zainteresiranim članovima Hrvatskog sindikata pošte, ali i šire. Otvoreno ću podupirati sve kvalitetne prijedloge i inicijative, poštivat ću i uvažavati različitosti sindikalnih mišljenja. Slogan ovog našeg 7. Sabora glasi “POVEZUJEMO LJUDE – ŠTITIMO PRAVA”. On sve nas potiče da razvijamo zajedništvo i međusobnu povezanost, ali i da u našim brojnim sindikalnim aktivnostima, s posebnim naglaskom na zaštitu radničkih i sindikalnih prava svakog našeg člana, budemo uvijek pravedni, odlučni i beskompromisni.

Predani smo i iskreni u razvijanju socijalnog dijaloga s poslodavcem, a sve u cilju kako bismo osigurali bolju budućnost za naše članove i za sve radnike Hrvatske pošte. Kad socijalni dijalog više nije dostatan, Hrvatski sindikat pošte se kroz povijest pokazao uspješnim organizatorom brojnih industrijskih akcija, poput prosvjeda, štrajkova i raznih drugih sindikalnih aktivnosti, od kojih su gotovo sve rezultirale ugovaranjem boljih i kvalitetnijih radnih i materijalnih prava radnika te sklapanjem povoljnih kolektivnih ugovora. Tako smo radili do sada i tako ćemo nastaviti raditi u buduće.

Cjelokupan fokus naših aktivnosti treba biti usmjeren prema našim članovima. Zbog njih mi postojimo, zbog njih smo uspješni i njihovo povjerenje je presudno za sve naše buduće rezultate. S druge strane, na svima nama je da nastavimo graditi sindikalno zajedništvo, razvijamo međusobno povjerenje, da pružamo ruke suradnje jedni drugima, jer mi smo sindikalna obitelj koja se brine za svakog svojeg člana“, rekao je Nenad Puškar.

Na kraju svog izlaganja, zahvalio se „kapetanu našeg sindikalnog broda“, dosadašnjem predsjedniku Milanu Jukiću. Napomenuo je da je on kroz posljednja dva mandata vrlo uspješno kormilario našim brodom, kojim smo prolazili kroz „mnogobrojne nevere, od orkanskih bura pa do maestrala, izbjegavajući oštre sindikalne hridi i uvijek smo sigurno uplovili u našu luku“, dodavši da nam ostavlja sindikat koji je uspješan u svakom pogledu, prema ljudskim i sindikalnim vrijednostima, prema financijskim mogućnostima, prema rezultatima izbora za radnička vijeća i povjereništva radnika za zaštitu na radu, te prema uspjesima u pregovorima za sklapanje povoljnih kolektivnih ugovora.

POTPORE ČLANOVIMA HSP-a

Na temelju Pravilnika o Fondu solidarnosti, Hrvatski sindikat pošte je u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. svojim članovima ukupno isplatio 46.798 eura.

Na inicijativu HSP-a, poslodavac će povećati naknade za topli obrok, a uz “uskrsnicu”, svaki radnik će dobiti i bon Žutog klika u vrijednosti od 50 eura.

Na prijedlog Hrvatskog sindikata pošte danas je održan sastanak s predstavnicima poslodavca na temu poboljšanja materijalnih prava radnika Hrvatske pošte.

Rezultat ovih razgovora je postizanje dogovora prema kojem će svi radnici uz iznos “uskrsnice”, ugovoren važećim Kolektivnim ugovorom na iznos od 133 eura, dodatno primiti poklon bon u vrijednosti od 50 eura putem Žutog klika. Isplata “uskrsnice“ bit će 20. ožujka 2024., a mogućnost korištenja poklon bona od 1. travnja 2024. godine.

Također, s poslodavcem smo uspješno dogovorili povećanje iznosa mjesečne naknade za participaciju u troškovima prehrane (topli obrok) do maksimalno neoporezivog iznosa propisanog zakonom, a radi se o iznosu od 100 eura. Dinaminka povećanja ove naknade dogovorena je na način da će od 1. svibnja 2024. iznositi 85 eura (na isplati u lipnju), a od 1. listopada 2024. maksimalnih 100 eura (na isplati u studenom).

Valja napomenuti i podsjetiti da će kao rezultat postignutog dogovora s poslodavcem iz srpnja 2023., od mjeseca ožujka 2024. godine, svi radnici Hrvatske pošte primati dodatno povećanje neto plaće za 7,5 posto (na isplati u travnju).

Naša inicijativa rezultirala je postizanjem dogovora o poboljšanju materijalnih prava za sve radnike Hrvatske pošte. Svjesni očekivanja i potreba naših članova, kao i svih radnika Hrvatske pošte, prošlog tjedna poslodavcu smo uputili dopis u kojem je zatraženo održavanje žurnog sastanka na temu poboljšanja materijalnih prava radnika. Pozdravljamo činjenicu da je poslodavac odmah prihvatio ovu našu inicijativu, kada smo nakon toga pristupili otvorenom i konstruktivnom dijalogu i na kraju je postignut gore spomenuti dogovor koji je objektivno moguće realizirati.

Smatramo da je ovaj dogovor još jednom pokazao kako su obje strane u socijalnom dijalogu, Hrvatski sindikat pošte i Hrvatska pošta, svjesni svoje odgovornosti u tom procesu, kao i činjenice da putem poboljšanja uvjeta rada, a u ovom trenutku s posebnim naglaskom na materijalna prava, Hrvatska pošta može nastaviti smjerom koji je vodi ka boljoj budućnosti za sve njezine radnike.

PRIJAVE SE PRIMAJU do 26. veljače 2024.

Zaposleni u Hrvatskoj pošti imaju mogućnost ljetovati u turističkim objektima PLAVE VALE HSP: Punat (otok Krk), Rogoznica, Bol (otok Brač), Vrboska (otok Hvar) i Mlini kod Dubrovnika.

Vrhunski turistički smještaj, iznimno pristupačne cijene i povoljni uvjeti plaćanja, pružaju Vam mogućnosti uživanja u najljepšim hrvatskim turističkim odredištima na Jadranu.

Cijene noćenja su povoljne i kreću se od 40,00 € do 70,00 € po danu turističkog smještaja.

Plaćanje smještaja moguće je jednokratno (prije dolaska na objekt) uz popust od 5% ili u ratama (5-10 mjesečnih rata) bez kamata.

Ako ste za vrijeme glavne turističke sezone od 16. lipnja do 15. rujna 2024., namjeravali svoje ljetovanje ili odmor provesti u nekom od naših turističkih objekata, pozivamo Vas da popunjeni obrazac za prijavu, koji  možete naći na internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili kod Vašeg sindikalnog povjerenika, DOSTAVITE osobno – poštom na našu adresu PLAVA VALA HSP d.o.o., Radićeva 12, 10000 Zagreb ili putem fax-a na broj 01 4929 676 ili na e-mail blagajna1@sindikat-hsp.hr

POŠALJITE NAM SVOJE PRIJAVE DO 26. VELJAČE 2024.

U turističkoj sezoni 2024. raspored smjena gostiju bit će na bazi sedam noćenja (smjene su nedjeljom), osim za turistički smještaj u Vrboskoj na otoku Hvaru, gdje će smjene biti na bazi 10 noćenja.

Sve preostale informacije vezane uz naše ponude, kao i uz uvjete smještaja možete pronaći na našoj internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili upitati na telefone 01 4686 087, 01 4686 088, 01 4686 093.

VRHUNSKI SMJEŠTAJ – POVOLJNE CIJENE – TOP TURISTIČKE DESTINACIJE

PLAVA VALA HSP d.o.o.

POKRENULI SMO NAŠU NOVU WEB STRANICU

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da smo danas pokrenuli našu novu, moderniju i atraktivniju web stranicu. Na vizualnoj i sadržajnoj komponenti intenzivno smo radili prethodnih mjeseci, kako bi sve bilo pregledno i jednostavno za korištenje. Adresa stranice ostala je ista tako da i dalje sve informacije o našem sindikatu, vašim pravima i pogodnostima, najnovije vijesti i događanja možete pratiti na www.sindikat-hsp.hr. Novost u odnosu na staru stranicu je rubrika odnosno link pod nazivom „Pošaljite upit“ putem kojeg nam se možete obratiti s vašim pitanjima ili komentarima. Nadamo se vašoj pozitivnoj reakciji i želimo vam bezbrižno surfanje.

U SIJEČNJU 119.720 NEZAPOSLENIH

Potkraj siječnja 2024. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo je evidentirano 119.720 nezaposlenih osoba, što je za 4.738 osoba više nego prethodnoga mjeseca, a za 2.649 osoba manje nego u siječnju 2023. Od ukupnog broja nezaposlenih u siječnju 2024. bilo je 51.198 nezaposlenih muškaraca (42,8 posto) i 68.522 nezaposlene žene (57,2 posto). Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba u siječnju 2024. imali su Splitsko-dalmatinska županija, Osječko-baranjska županija i Grad Zagreb, a najmanji je broj nezaposlenih zabilježen u Ličko-senjskoj županiji. Temeljem radnoga odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (6.596 ili 86,2 posto). Promatrano po djelatnostima, najveći se broj zaposlio u: obrazovanju, trgovini na veliko i na malo, prerađivačkoj industriji, pružanju smještaja, pripremi i usluživanju hrane te administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima.

POTPORE ČLANOVIMA HSP-a

Na temelju Pravilnika o Fondu solidarnosti, Hrvatski sindikat pošte je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine svojim članovima ukupno isplatio 153.205,00 eura.

 

GODIŠNJI RAZGOVORI – OCJENE ZA PROŠLU I CILJEVI ZA OVU GODINU

U sklopu upravljanja radnim učinkom, godišnje ocjenjivanje radnog učinka za 2023. godinu i ciklus postavljanja ciljeva za tekuću 2024. godinu započeli su 7. veljače i trajat će do 7. ožujka 2024. godine. „Upravljanje radnim učinkom (URU) proces je usmjeravanja i poboljšavanja rezultata radnika u cilju unaprjeđenja individualnih, grupnih i organizacijskih ciljeva koji vode prema ispunjenju strateških ciljeva naše tvrtke“, kaže poslodavac. Vjerujemo i nadamo se da to znači da bi fokus prije svega trebao biti na planiranju radnog učinka i rješavanju problema, a ne na pukom ocjenjivanju, stvaranju i vođenju dijaloga, davanju bespogovornih naloga ili svaljivanju krivnje, što je vrlo često znao biti slučaj. Sve procedure koje se trebaju provesti kroz navedene razgovore propisane su Pravilnikom o upravljanju radnim učinkom za 2023. godinu (HP Glasnik, 6/23), a mi podsjećamo na najvažnije:

• Neposredni, izravni i usmeni(!) razgovori između voditelja i radnika su najvažniji dio upravljanja radnim učinkom;

• Nakon obavljenog razgovora, radniku se uručuju dva obrasca: jedan s ocjenom za prošlu godinu i jedan s ciljevima za tekuću godinu;

• Radnik svojim potpisom potvrđuje prihvaćanje ocjene i ciljeva;

• Ako se radnik ne slaže s ciljevima i/ili ocjenom i ne potpiše jedan ili oba ponuđena obrasca, voditelj je dužan u roku od 3 dana o tome obavijestiti rukovoditelja više razine koji je u narednih 8 dana dužan obaviti razgovor s radnikom;

• Ako radnik i nakon tog razgovora ne prihvaća ciljeve i/ili ocjenu, može podnijeti žalbu u roku od 8 radnih dana od razgovora s rukovoditeljem više razine;

• Žalba se pod naznakom „Žalba u procesu upravljanja radnim učinkom“ podnosi Uredu za upravljanje ljudskim resursima, Odjelu za obračun plaća i unaprjeđenje procesa, NSC, Poštanska 9., 10410 Velika Gorica;

• Radnik žalbu može podnijeti i elektroničkim putem na adresu: uru.zalbe@posta.hr. U predmetu (naslovu) elektroničke pošte treba naznačiti „Žalba u procesu upravljanja radnim učinkom“;

• Uz žalbu je potrebno priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje osnovanost žalbenih razloga, ako radnik istu posjeduje; • Povjerenstvo za žalbe je dužno o žalbi radnika odlučiti u roku od 45 dana od dana zaprimanja žalbe. Na odluku Povjerenstva radnik nema pravo žalbe.

SISTEMATSKI PREGLEDI ZA RADNIKE HRVATSKE POŠTE

Temeljem obveze propisane Kolektivnim ugovorom za radnike Hrvatske pošte (čl. 68. st.1.), Hrvatska pošta ugovorila je 15. siječnja 2024. dodatno zdravstveno osiguranje (DZO) za svoje radnike koje je sklopljeno s Wiener osiguranjem Vienna Insurance Grupom. Trajanje ugovora je dvije godine. Dodatno zdravstveno osiguranje obuhvaća preventivnu i kurativnu zaštitu, a svim se zdravstvenim uslugama radnici imaju pravo koristiti bez sudjelovanja u troškovima. Pravo na korištenje usluga dodatnog zdravstvenog osiguranja imaju svi radnici Hrvatske pošte prema kadrovskoj evidenciji, kao i budući novozaposleni radnici. Njima će osiguranje početi teći petnaestog dana sljedećeg mjeseca od dana početka ugovora o radu. U slučaju prestanka radnog odnosa radniku, prekida se i pravo na korištenje dodatnog zdravstvenog osiguranja. Dodatno zdravstveno osiguranje obuhvaća preventivnu zaštitu (sistematske preglede) i kurativnu zaštitu (liječenje – zdravstvenu zaštitu na indikaciju). Svaki radnik ima pravo na obavljanje jednog sistematskog pregleda unutar dvije godine. Pregledi su podijeljeni u dvije grupe: dvije grupe: 1. sistematski pregledi za žene 2. sistematski pregledi za muškarce Sistematski pregledi za žene i muškarce podijeljeni su po dobi i obuhvaćaju sistematske preglede za žene u dobi do 40 godina i za žene u dobi iznad 40 godina te sistematske preglede za muškarce u dobi do 40 godina i muškarce u dobi iznad 40 godina. Pregledi se ne mogu obavljati parcijalno – obavljaju se u jednom terminu u jednoj ustanovi. Važna napomena! Voditelji su dužni s ovom obavijesti upoznati sve nazočne i nenazočne radnike te im omogućiti odlazak na sistematski pregled. Za podrobne informacije o svemu vezanom za obuhvat sistematskog pregleda za žene i muškarce, hitnim i indiciranim pregledima, kako se naručiti na pregled, komu se javiti i kako se pripremiti za sistematski pregled, obratite se Službi financija i računovodstva, Odjelu za osiguranja, Poštanska ulica 9, Velika Gorica; e-pošta: osiguranje@posta.hr; telefoni: 01/4981-110, 01/3038-373, 01/4981-073 i 01/4806-021 ili našim sindikalnim povjerenicima.

NA TRŽIŠTU POŠTANSKIH USLUGA SVE JE MANJE PISAMA

Pismovna komunikacija posljednjih je godina pod snažnim pritiskom modernijih načina komunikacije, a rezultat je sve manji broj ostvarenih pismovnih usluga. U trećem tromjesečju prošle godine ukupno je realizirano 45,6 milijuna pismovnih usluga, što je 15,2 posto manje u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Smanjenje broja pismovnih pošiljaka utjecalo je na smanjenje ukupnog broja poštanskih usluga, ali i na promjene tržišnih udjela. Iako pismovne pošiljke i dalje imaju najveći udjel na tržištu od 76 posto to je za oko četiri posto manje nego u istom razdoblju 2022. godine. Istovremeno, paketi imaju dosad najveći udjel na tržištu od 15,8 posto, a preostali dio odnosi se na tiskanice. Manji broj ukupno ostvarenih poštanskih usluga na tržištu ipak nije utjecao na prihode s obzirom na to da je u proteklom razdoblju došlo do rasta cijena, posebno u segmentu univerzalne usluge, ali i većeg broja obavljenih usluga s dodanom vrijednosti (ekspresnih pošiljaka). Ostvareni prihodi u predmetnom razdoblju iznosili su 76,3 milijuna eura ili 9,3 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine. Broj usluga u međunarodnom poštanskom prometu prema tržišnim pokazateljima raste iz tromjesečja u tromjesečje od početka godine, a u trećem tromjesečju prošle godine ostvareno je četiri posto više usluga nego u istom razdoblju godinu ranije. Raste i udjel međunarodnog prometa u ukupnom prometu te trenutačno međunarodni promet zauzima nešto više od osam posto tržišta. Na tržištu poštanskih usluga u trećem tromjesečju 2023. pojavila su se dva nova davatelja tako da poštanske usluge pruža njih 24 od kojih je najveći davatelj HP-Hrvatska pošta d.d. s udjelom od 85,4 posto prema broju ostvarenih usluga, odnosno 57,1 posto prema ukupnim prihodima. (Izvor: HAKOM)

MULTISPORT KARTICA

Inicijativa odnosno prijedlog Hrvatskog sindikata pošte za ugovaranjem Multisport kartice kao posebne pogodnosti za sve radnike Hrvatske pošte, urodila je plodom. Naime, poslodavac je za ovu pogodnost pokazao veliki interes i volju te je s Tvrtkom Benefit Systems dogovoreno besplatno probno razdoblje od mjesec dana za korištenje Multisport programa. Ovaj „zdravi“ program omogućuje zainteresiranim radnicima korištenje sportskih i rekreacijskih usluga u više od 400 sportskih objekata te dodatnih pogodnosti u određenim trgovinama i ustanovama zdravstvene ili kulturne namjene u cijeloj Hrvatskoj. Svi radnici koji žele sudjelovati u besplatnom probnom razdoblju moraju se javiti neposrednom voditelju najkasnije do 15. veljače 2024. Detaljne informacije oko procedure za aktivaciju članstva nalaze se u Obavijesti HP-a br. 38/2024., od 1. veljače 2024. Nadamo se dobrom odazivu, jer je ova pogodnost prije svega usmjerena prema zdravom načinu života.

U nastavku vam prenosimo dva dopisa koja smo danas uputili Upravi Hrvatske pošte.

KOLEKTIVNI UGOVOR

„Poštovani,

nastavno na dogovor o povećanju materijalnih prava radnika Hrvatske pošte, koji je postignut između reprezentativnih sindikata i poslodavca dana 5. srpnja 2023., do danas još uvijek nije realiziran dio sporazuma kojim je definirano da će se dogovorene promjene “ugraditi kroz Kolektivni ugovor u najkraćem mogućem roku”. Predlažemo Vam da to napravimo odmah, odnosno čim je to prije moguće.

U vezi s time izvješćujemo Vas da je Hrvatski sindikat pošte spreman prihvatiti već dogovorene izmjene kolektivnog ugovora, od kojih se neke već primjenjuju, a druge će se početi primjenjivati vrlo skoro.

Naš zajednički dogovor o povećanju materijalnih prava za sve radnike Hrvatske pošte, djelatno pokazuje da kvalitetan socijalni dijalog i međusobno uvažavanje predstavnika poslodavca i sindikata, mogu biti pravi put za rješavanje svih otvorenih problema i izazova s kojima se zajednički susrećemo u Hrvatskoj pošti“.

ORGANIZACIJA I USTROJ HRVATSKE POŠTE

„Poštovani,

Hrvatski sindikat pošte iskreno vjeruje da socijalni dijalog u Hrvatskoj pošti nema alternative. Ovo naše opredjeljenje, očito je, dijeli i Vlada RH pa je tako naš premjer g. Andrej Plenković, prije nekoliko dana, prilikom konstituiranja Gospodarsko socijalnog vijeća (GSV), “zahvalio sindikatima i poslodavcima na visokoj razini socijalnog dijaloga u proteklim godinama”, uz napomenu “nastavljamo raditi na dobrobit građana i gospodarstva”.

Uvjereni smo da u Hrvatskoj pošti postoji dovoljno zajedničkog interesa i odgovornosti da socijalni dijalog podignemo na jednu višu razinu, sve na dobrobit radnika Hrvatske pošte.

Na temelju informacija s kojima do sada raspolažemo, a koje neformalno dobivamo na marginama radnih sastanaka s predstavnicima poslodavca ili kroz informacije iz javnih glasila ili direktno od radnika Hrvatske pošte, poslodavac priprema nove izmjene u organizaciji rada i ustroju Hrvatske pošte, u koje Hrvatski sindikat pošte niti na koji način nije uključen. Podsjećamo Vas da je Hrvatski sindikat pošte sa svojim izbornim listama, prošle godine pobijedio u svim izbornim jedinicama za predstavnike radnika u radničkim vijećima i povjereništvima radnika za zaštitu na radu. Ovi postignuti rezultati, našim radničkim predstavnicima daju puni legitimitet u predstavljanju i zastupanju prava svih radnika Hrvatske pošte. Nadalje, naši radnički i sindikalni predstavnici, koji ujedno predstavljaju i većinu sindikalno organiziranih radnika u Hrvatskoj pošti, spremni su sudjelovati i dati svoj puni doprinos izgradnji novog kvalitetnog ustroja Hrvatske pošte, ustroja koji će uspješno odolijevati svim izazovima poštanskog tržišta i modernih tehnologija.

Slobodni smo iskazati naš interes za ove buduće promjene, te vam predlažemo održavanje zajedničkog sastanka na kojemu bismo od vaše strane bili upoznati sa trenutnim stanjem, do sada poduzetim aktivnostima, ali i aktualnim prijedlozima budućih promjena na ovu temu. Hrvatski sindikat pošte zastupa interese svojih članova i svih radnika Hrvatske pošte. Pritom smo svjesni i odgovorni kad su u pitanju objektivne mogućnosti poslodavca, a vezano uz organizaciju poslovanja i rada, usmjereni smo ka postizanju što boljih i kvalitetnijih rješenja, ali i rješenja koja neće biti na štetu radnika“.

OZLJEDE NA RADU U DRUGOM TROMJESEČJU 2023.

Prema Izvješću o ozljedama na radu koje je izradio Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije, u drugom tromjesečju 2023. godine (razdoblje od 01.04. – 30.06.2023. godine) dogodilo se ukupno 79 ozljeda na radu – 61 u radnom procesu, 7 na putu s posla i na posao, 6 zbog ugriza psa i 5 ozlijeđenih radnika uslijed razbojništva. Ukupno je evidentirano 26.256 sati bolovanja odnosno 3.282 radna dana. Isplaćena naknada na teret HP – a (ukupne potpore) iznose ukupno 5.640,77 €. Isplaćena naknada na teret HZZO – a iznosi ukupno 107.478,40 €.

Najčešći izvori nastanka ozljeda na radu u ovom tromjesečju su prijevozna sredstva cestovnog prometa,19 puta te prostori, površine i pripadajuće instalacije izvan navedenih objekata i prostorija s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću osobe na radu, također 19 puta. Treći izvor su životinje, 9 puta, zatim protupravno djelovanje trećih osoba, 6 puta te drugi izvori ovisno o radnoj sredini, 6 puta. Najčešći uzroci nastanka ozljeda na radu su nepredvidivi uzrok koji se nije mogao spriječiti, 27 puta, neispravnost, klizavost i zakrčenost prolaza i površina s kojih se obavlja rad, 23 puta, protupravno djelovanje treće osobe, 18 puta te ostala neprimijenjena osnovna pravila ZNR, 9 puta.

U navedenom razdoblju muškarci su stradali 58 puta, a žene 21 put. Prema divizijama, najviše ozljeda bilo je u Diviziji Pošta, njih 43 te u Diviziji ekspres, njih 19. U Diviziji Mreža dogodilo se 12 ozljeda na radu, dok se u Diviziji podrška dogodilo 5 ozljeda na radu. Prema regijama, najviše je ozljeda bilo u Regiji 1, njih 37. Slijede Regije 5 i 6 u kojima se dogodilo 11 ozljeda. U Regiji 2 dogodilo se 10 ozljeda, dok se njih 7 dogodilo u Regiji 3. Najmanje ozljeda na radu dogodilo se Regiji 4, njih 3.

IZBORI ZA POVJERENIKE HSP-a

Redoviti izbori za povjerenike u podružnicama Hrvatskog sindikata pošte (HSP) održat će se 17. listopada. Ovi se izbori održavaju svakih pet godina, a glasovanje će biti neposredno i tajno. Pravo glasa imaju svi članovi HSP-a, koji će dobiti glasačke listiće na mjesto rada najmanje 5 radnih dana prije datuma provođenja izbora. Sukladno Odluci o provođenju izbora za povjerenike u podružnicama HSP-a, koja će biti objavljena na oglasnim pločama Sindikata u utorak 19. rujna 2023., pravo kandidiranja ima svaki član Podružnice koji ima najmanje dvije godine članstva u Sindikatu i koji se osobito ističe svojim sindikalnim djelovanjem u Sindikatu ili neposrednoj radnoj sredini. Kandidati za povjerenike ne mogu biti članovi drugih sindikata osim HSP-a. Kandidaturu za pojedinu izbornu jedinicu mogu podnijeti samo oni kandidati koji su članovi Podružnice. Kandidacijski obrazac može se podići kod povjerenika podružnice. Popunjeni kandidacijski obrazac i životopis, podnosi se Izbornom odboru najkasnije do 22.09.2023. Prihvaćaju se kandidature podnesene putem pošte koje pristignu Izbornom povjerenstvu zaključno sa 25.09.2023., sa žigom slanja pošiljke do 22.09.2023.

SVE JE SPREMNO ZA 9. SPORTSKE SUSRETE ČLANOVA HSP

Još je svega tri dana ostalo do našeg putovanja u Zaton, u kojem će se održati deveti sportski susreti članova HSP-a. Na susrete se prijavilo oko 250 članova, a istima će se pridružiti i naši dragi gosti iz Hrvatskog sindikata šumarstva, Mađarske, Makedonije i Srbije. Discipline u kojima će se odmjeravati snage su mali nogomet, pikado, povlačenje konopa, boćanje, stolni tenis i tenis, stoga će biti zabavno i veselo. Ostaje nam nadati se lijepom, toplom i sunčanom vremenu te prijateljskom raspoloženju i susretu. Vidimo se u Zatonu!

Kao što smo najavljivali i očekivali, na današnjem sastanku s poslodavcem postignut je dogovor o povećanju neto plaća svim radnicima Hrvatske pošte! Uz plaću dogovorili smo i povećanje naknade za topli obrok i prijevoz.

Materijalna prava koja smo dogovorili:

– 20. srpnja 2023. – svim radnicima bit će isplaćeno 150 eura jednokratne nagrade

– na plaći za srpanj 2023. (isplata u kolovozu) – povećanje neto plaće za 10 posto svim radnicima

– na plaći za srpanj 2023. (isplata u kolovozu) – povećanje naknade za topli obrok i prijevoz

– na plaći za studeni 2023. (isplata u prosincu) – dodatno povećanje neto plaće za 7,5 posto svim radnicima

– na plaći za ožujak 2024. (isplata u travnju) – dodatno povećanje neto plaće za 7,5 posto svim radnicima, znači UKUPNO POVEĆANJE PLAĆE SVIM RADNICIMA HRVATSKE POŠTE IZNOSI 25 POSTO!

Naknada za topli obrok bit će uvećana svim radnicima u iznosu od 10,61 euro. Naknada za prijevoz bit će uvećana prema kategorijama udaljenosti od mjesta prebivališta do mjesta rada, u iznosima od najmanje 11,09 eura do najviše 37,09 eura. Način izračuna udaljenosti će se vršiti google kartom.

Na inicijativu sindikata, Hrvatska pošta će za svakog radnika pokušati ugovoriti i snositi troškove dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.

Današnji sporazum rezultat je dugotrajnih i mukotrpnih pregovora Hrvatskog sindikata pošte s poslodavcem, a koliko su se odnosi bili zaoštrili dovoljno govori nemila činjenica da je u jednom trenutku došlo i do prekida socijalnog dijaloga između Hrvatskog sindikata pošte i poslodavca. Današnji sporazum rezultat je i sposobnosti, odlučnosti i ustrajnosti Hrvatskog sindikata pošte u našim zahtjevima, a to je na kraju pregovora stvorilo uvjete da obje pregovaračke strane budu predane postizanju dogovora.

Zahvaljujemo se resornom ministru Olegu Butkoviću, koji je dao svoj veliki doprinos, kao i predsjedniku naše sindikalne središnjice Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimiru Severu, na uspješnom i predanom posredovanju tijekom pregovora s poslodavcem.

Dogovoreno povećanje materijalnih prava radnika Hrvatske pošte svakako je korak u pravom smjeru, ali naša borba za boljim materijalnim pravima i uvjetima rada radnika Hrvatske pošte tu ne staje. Želimo da u Hrvatskoj pošti rade zadovoljni i dobro plaćeni poštanski radnici, kao i da uvjeti u kojima rade budu što je moguće kvalitetniji. Na tome ćemo ustrajati pod bilo koju cijenu.

Danas se još jednom pokazalo da tamo gdje ima volje, ima i načina za postizanje sporazuma i rješavanje otvorenih problema, ali i poruka svima onima koji do sada nisu razumjeli, da socijalni dijalog u Hrvatskoj pošti nema alternative.

Najviše, zahvaljujemo se vama, dragi naši članovi, ali i svim radnicima Hrvatske pošte na razumijevanju, strpljenju i potpori bez koje cijela ova borba ne bi imala smisla. Vi ste naša snaga i u tom duhu nastavljamo s daljnim borbama za bolju sadašnjost i budućnost svih radnika Hrvatske pošte.

Je li poslodavac konačno prihvatio stavove i tumačenja Hrvatskog sindikata pošte te shvatio ozbiljnost situacije i potrebe što hitnijeg rješavanja pitanja materijalnog statusa radnika saznat ćemo u utorak, 4. srpnja

Nakon što je Hrvatski sindikat pošte odbio poziv poslodavca za pregovaranje za novi kolektivni ugovor, isključivo zbog toga što bi to dodatno odgodilo povećanje materijalnih prava radnika, nakon svih aktivnosti Hrvatskog sindikata pošte s ciljem da se žurno povećaju materijalna prava, Uprava Hrvatske pošte jučer nam je poslala poziv za žurnim sastankom koji prenosimo u cijelosti:

„Poštovani, Obzirom na hitnost situacije, pozivamo vas na sastanak dana 04.07.2023. godine – utorak, u 13 sati, NSC III kat, soba 310 (Žuti klik) radi dogovora oko poboljšavanja materijalnih prava radnika.“

Iako Hrvatski sindikat pošte nema potrebu komentirati izjave pojedinaca ili „ekipa“, koje kruže posljednjih dana, jer smo mišljenja da je vrijeme trenutačno bolje koristiti u druge pametnije svrhe, ne možemo ne reagirati istinom na neistine koje se šire Hrvatskom poštom.

Želimo naglasiti da je Hrvatski sindikat pošte krenuo bržim putem, koliko god to čudno izgledalo. Naime, pregovori za NOVI kolektivni ugovor su izrazito dugotrajan proces za razliku od ANEKSA postojećeg kolektivnog ugovora, koji je puno kraći i brži način za poboljšanje materijalnog statusa radnika.

Hrvatski sindikat pošte je u svojim dosadašnjim nastojanjima, zatražio posredovanje od resornog ministra, što je dovelo do poziva poslodavca da se zbog „hitnosti situacije“ održi sastanak „radi dogovora o poboljšanju materijalnih prava radnika“. Hrvatski sindikat pošte SUDJELOVAT će kao i uvijek do sada, i na ovom sastanku.

Zaključujemo da je poslodavac konačno prihvatio stavove i tumačenja Hrvatskog sindikata pošte, ali još više se nadamo da je shvatio ozbiljnost situacije i potrebe što hitnijeg rješavanja pitanja materijalnog statusa radnika!

Predsjednik Hrvatskog sindikata pošte Milan Jukić, predstavnik radnika u Nadzornom odboru HP-d.d., sudjelovao je danas (20. lipnja) na sjednici Nadzornog odbora na kojoj je otvorena tema i postignuto suglasje članova Nadzornog odbora HP d.d. o neodgodivoj potrebi povećanja plaća radnika Hrvatske pošte.

Podsjećamo da je Hrvatski sindikat pošte nakon prekida započetog socijalnog dijaloga s poslodavcem, o neodrživom stanju materijalnih prava radnika te izostanku socijalnog dijaloga informirao resornog ministra Olega Butkovića, Vladu Republike Hrvatske i Krešimira Severa, predsjednika naše sindikalne središnjice – Nezavisnih hrvatskih sindikata. Nažalost, na to nas je primorala situacija koja je u posljednje vrijeme bila dovedena do usijanja, “prizemljena” na razinu prijetnji, vrijeđanja i ucjena prema predstavnicima Hrvatskog sindikata pošte.

Očito je da su potezi koje je Hrvatski sindikat pošte povlačio urodili plodom i uvelike pomogli samoj Upravi Hrvatske pošte da prihvati potrebu i pristane krenuti u smjeru poboljšanja materijalnih prava naših radnika.

Nije nam namjera nikoga i nizašto prozivati jer za to nije ni mjesto niti trenutak. Jedino što želimo naglasiti je da su sve aktivnosti Hrvatskog sindikata pošte bile, jesu i bit će zaštita i poboljšanje radnih, materijalnih i svih drugih prava radnika naše tvrtke.

Nakon ovih informacija, Hrvatski sindikat pošte očekuje žuran i neodgodiv nastavak pregovora, što se nas tiče znači ODMAH, s ciljem donošenja odluke o povećanju plaće svim radnicima Hrvatske pošte. Vrijeme koje smo do sada izgubili i koje neumoljivo protiče nikome nije saveznik, najmanje Hrvatskoj pošti i njenim radnicima.

SAMO JE JEDNA ISTINA!

Čelnici sindikata Tiger koji za sebe tvrdi da “najviše pridonosi za radnike” kroz posljednjih 10 godina sudjelovali su u brojnim kolektivnim pregovorima. Tada su isti ovi čelnici koji danas predstavljaju Tiger predstavljali sindikat RSRH, koji je uz Hrvatski sindikat pošte tada bio drugi reprezentativni sindikat u HP-u. Nakon što su na sebe navukli kožu tigra, ti isti sindikalni čelnici postali su “nova sindikalna snaga”.

Hrvatski sindikat pošte čitavo vrijeme kontinuirano radi na poboljšanju materijalnih prava radnika i nismo bili spremni na “trule” kompromise. Jadan od takvih kompromisa, a čije prihvaćanje zaziva Tiger, je bio i aktualni prijedlog za povećanje naknade za prehranu i prijevoz koje bi u prosjeku za većinu radnika iznosilo cca od 11-20 EUR.

Potpis aneksa kolektivnom ugovoru za povećanje ovih dviju naknada Poslodavac je uvjetovao produljenjem trajanja Kolektivnog ugovora za dodatnih 6 mjeseci. U tom razdoblju poslodavac ne bi imao obvezu pregovarati o daljnjem poboljšanju materijalnih prava radnika. Elementarna matematika nam govori da je iznos od 150 EUR, koji spominje Tiger, miljama daleko od stvarnog iznosa koji bi dobili radnici. Povećanje bi za većinu radnika iznosilo cca od 11-20 EUR (cca 80-150 kn) mjesečno. Matematika im očito nije jača strana, a niti istina.

Bez povećanja plaće Hrvatski sindikat pošte ne može pristati na povećanje samo naknade za prehranu i topli obrok. Iako je Tiger bio spreman odmah pristati na ponudu poslodavca, srećom po radnike Hrvatske pošte oni ne mogu potpisati aneks kolektivnog ugovora.

Ako želimo poboljšati materijalni položaj radnika Hrvatske pošte to je jedino moguće napraviti kroz povećanje plaće i u tom pogledu nismo spremni prihvatiti nikakve kompromise.

Notorna je laž navod sindikata Tigera da je HSP svojim potpisom onemogućio štrajk, a to će svim radnicima Hrvatske pošte uskoro i te kako biti vidljivo, ako bude potrebno. Veseli nas da će Tiger pokrenuti “zakonski dozvoljene sindikalne akcije protiv potpisnika trenutno važećeg kolektivnog ugovora” čitaj: HSP-a, ma što god to značilo.

Mogli bismo reći da je svakome očito da Tigeru interesi poštanskih radnika nisu na prvome mjestu, već su im očito prioritetni interesi nekih drugih, onih koji ih savjetuju, podupiru i koji im pomažu u svakom pogledu. Pametnome dosta.

Hrvatski sindikat pošte neće pristati na nikakve ucjene ma od koga dolazile, ne bojimo se prijetnji koje dobivamo, odgovaramo samo svojim članovima, uvjereni smo da ćemo uspjeti u našim aktivnostima jer se borimo za pravednu stvar.

Hrvatski sindikat pošte je od početka godine kontinuirano izvještavao članove i radnike o razgovorima sa predstavnicima poslodavca po pitanju poboljšanja materijalnog statusa radnika. Izvještavali smo tako redom o našoj inicijativi za razgovorima, o tijeku razgovora te i trenutcima kada su razgovori prekinuti, pa i našim pozivima na nastavak razgovora.

Konačno, informirali smo i o prekidu socijalnog dijaloga, proizišlom iz nerazumijevanja poslodavca na postavljene zahtjeve. Nakon prekida dijaloga, koji se u mnogim trenutcima vodio na nekorektan način, obratili smo se resornom ministru, Olegu Butkoviću.

Naše obraćanje ministru, kao i do tada vođeni razgovori s poslodavcem, bili su prvenstveno na temu poboljšanja materijalnog statusa radnika, potom na temu dnevnih problema i (ne)funkcioniranja sustava Hrvatske pošte i povećanog obima poslova te konačno i na temu socijalnog dijaloga.

Budući da kod poslodavca nismo naišli na razumijevanje niti po jednoj temi, za nastavak razgovora i djelovanja u cilju poboljšanja materijalnog statusa i radnih prava radnika, ministru smo iznijeli cjelokupnu problematiku. Unatoč svim obvezama resornog ministra, prošli tjedan je održan jedan sastanak, a drugi tjedan se očekuje i drugi na kojem bismo trebali konkretizirati dogovor. Brzina dogovorenih sastanaka daje za zaključiti da je vlasnik i te kako shvatio težinu situacije u Hrvatskoj pošti i shvatio našu spremnost za poduzimanje sindikalnih akcija ako se hitno nešto ne promijeni.

Komunikacija sa poslodavcem u tom razdoblju ne postoji. Poslodavac je, iz njemu poznatih razloga (??), izabrao “stranu” za dijalog pa je više nego jasno da bez uključivanja resornog ministarstva i Vlade RH, nema namjeru prihvatiti jedino moguću soluciju – neodgodiv i ozbiljan dijalog s Hrvatskim sindikatom pošte, legitimnim predstavnikom većine radnika Hrvatske pošte. Za svaku drugu opciju i za sve ono negativno i svima nepoželjno što bi moglo uslijediti, odgovornost i posljedice svjesno preuzima poslodavac.

Ministar se obvezao poduzeti sve u okviru svojih mogućnosti, kako bi situacija u Hrvatskoj pošti, uz poboljšanje materijalnih prava radnika i socijalnog dijaloga, konačno bila na razini kakvu Hrvatska pošta i njezini radnici zaslužuju

Vrlo brzo nakon zatraženog posredovanja za sastanak s resornim ministrom Olegom Butkovićem, predstavnici Hrvatskog sindikata pošte uz predsjednika Nezavisnih hrvatskih sindikata, Krešimira Severa, održali su traženi sastanak 6. lipnja. Sastanku su uz ministra nazočili i posebni savjetnik Đuro Lubura i državni tajnik Alen Gospočić. Prisutne su predstavnici Hrvatskog sindikata pošte, uz dopis koji je prethodno upućen, upozorili na niska materijalna prava radnika, o kojima se nakon prošlogodišnjeg povećanja plaća intenzivno pregovaralo od početka godine. Također, upozorili smo na veliku fluktuaciju radnika i pomanjkanje interesa za zapošljavanjem u Hrvatskoj pošti d.d., tvrtki u državnom vlasništvu i od posebnog državnog interesa, probleme u svakodnevnom funkcioniranju poštanskog prometa, kao i na loše stanje socijalnog dijaloga dugi niz godina. Uz puno razumijevanje sugovornika, ministar se obavezao poduzeti sve u okviru svojih mogućnosti, kako bi situacija u Hrvatskoj pošti, uz poboljšanje materijalnih prava radnika i socijalnog dijaloga, konačno bila na razini kakvu Hrvatska pošta i njezini radnici zaslužuju. Na prijedlog ministra dogovoren je idući sastanak, na kojem će se donijeti konkretni zaključci.

GRV PROTIV „KOZMETIČKIH“ PROMJENA PRAVILNIKA O USTROJU RADNIH MJESTA I PLAĆAMA

Glavno radničko vijeće (GRV) negativno se očitovalo, odnosno usprotivilo prijedlozima Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta HP-Hrvatske pošte d.d. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama. „Predložene promjene ocjenjujemo „kozmetičkim“, te onima koje u ovome trenutku neizvjesnosti za Hrvatsku poštu d.d. neće bitno utjecati na korekcije u poslovanju u pozitivnom smjeru. Hrvatska pošta suočena sa izazovima na tržištu, nema vremena za „kozmetičke“, već konkretne promjene u organizaciji“, stoji u dopisu kojeg je GRV krajem svibnja uputio poslodavcu. U dopisu se navodi i kako je u trenutcima bitnih poremećaja na tržištu rada i velike fluktuacije radnika, vrijeme za konkretno i žurno povećanje osnovne plaće radnika HP-a.  GRV tvrdi da bi svrha svake organizacijske promjene trebala biti veća produktivnost, bolja kvaliteta rada te veća materijalna prava radnika, što se iz dostavljenih materijala i podataka ne može zaključiti. „Poslodavac organizacijske promjene paušalno obrazlaže daljnjom racionalizacijom i unaprjeđenjem radnih procesa, bez bilo kakvog pojašnjenja na koji način i kojim konkretnim mjerama se namjerava racionalizirati i unaprijediti poslovanje HP d.d.“, tvrdi GRV te dodaje da ovakve ozbiljne i obuhvatne promjene u organizaciji zahtijevaju kvalitetnu analizu te financijske pokazatelje. Što se predloženih promjena Pravilnika o plaćama tiče, GRV upozorava da se one opet odnose na više rangirana radna mjesta, što je neprihvatljivo te smatra da ne bi smjelo biti prevelikih razlika među radnicima koji rade poslove iste ili slične složenosti. Također, smatra da bi se troškovi osoblja i plaća trebali ravnomjernije podijeliti, a ne da postoje velike razlike po pojedinim radnim mjestima. „GRV i dalje smatra da poslodavac pravilnicima neopravdano pravi razliku između radnika raspoređenih na radna mjesta u I., II. i III. platnom razredu i radnika raspoređenih na radna mjesta od IV. do VI. razreda“, stoji u dopisu GRV-a. Zbog svega navedenoga, tvrde da  predloženi pravilnici nisu prihvatljivi te se istima bespogovorno protive.

ODRŽAN 13. MALONOGOMETNI TURNIR PETAR EKMAJER

Dobra organizacija, lijepo vrijeme i dobro raspoloženje pokazalo se kao dobitna kombinacija za obilježavanje dana podružnice Brodsko-posavske županije i memorijalnog turnira Petar Ekmajer – Pero u rekreacijskom centru Poloj nedaleko od centra Slavonskog Broda. Istom je nazočilo oko 80 članova HSP-a uz goste iz Mađarske. Prvo mjesto osvojila je ekipa EMI, drugo mjesto ekipa Osijek-Vukovar-Mađarska, a treće ekipa Mađari. Ekipa Poštari iz Slavonskog Broda, kao dobri domaćini, prepustili su gostima osvajanje pehara i zauzeli 4. mjesto. Najbolji golman bio je Mate Kovacs (Mađarska), a najbolji igrač Stipo Golić (EMI). Čestitke svim sudionicima turnira, a posebno majstorima od roštilja i čobanca (poštarima Josipu i Aci), koji su učinili sve da druženje bude savršeno za nepca i potraje do kasnih večernjih sati.

U TRAVNJU 105.350 NEZAPOSLENIH

Potkraj travnja 2023. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo je evidentirano 105.350 nezaposlenih osoba, što je za 6.630 osoba manje nego prethodnog mjeseca, a za 13.572 osobe manje nego u travnju 2022. Od ukupnog broja nezaposlenih u travnju 2023. bilo je 46.947 nezaposlenih muškaraca (44,6 posto) i 58.403 nezaposlene žene (55,4 posto). Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba u travnju 2023. imali su Splitsko-dalmatinska županija, Osječko-baranjska županija i Grad Zagreb, a najmanji je broj nezaposlenih zabilježen u Ličko-senjskoj županiji. Temeljem radnog odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (90,1 posto). Promatrano po djelatnostima, najveći se broj zaposlio u: pružanju smještaja, pripremi i usluživanju hrane, trgovini na veliko i malo, prerađivačkoj industriji, administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima te prijevozu i skladištenju.

PREGOVORI ZAPELI U SLIJEPOJ ULICI

Nakon završenog još jednog kruga pregovora o poboljšanju materijalnih prava radnika Hrvatske pošte, Poslodavac je odbio naš zahtjev za trenutnim POVEĆANJEM PLAĆA. Poslodavac je spreman povećati iznos za TOPLI OBROK od 10,61 euro (80,00 kuna) mjesečno po radniku i povećati NAKNADU ZA PRIJEVOZ u mjesečnom iznosu od prosječno 11,57 eura po radniku.

To bi značilo da bi za oko 2.000 radnika povećanje prihoda ukupno iznosilo 10,61 euro, a za oko 7.200 radnika prosječno 22,18 eura.

S obzirom da je poslodavac odbio naš zahtjev za trenutnim povećanjem plaća i isplatom povećanog iznosa regresa, BEZ POSTIGNUTOG DOGOVORA O KONKRETNIM KORACIMA ZA POVEĆANJE PLAĆA SVIH RADNIKA HRVATSKE POŠTE, HRVATSKI SINDIKAT POŠTE NE MOŽE POTPISATI ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA kojim bi se regulirala samo pitanja naknade za topli obrok i naknade za prijevoz.

HRVATSKI SINDIKAT POŠTE je najveći sindikat koji djeluje u Hrvatskoj pošti i jedan smo od dva reprezentativna sindikata. Jedini smo potpisnici važećeg Kolektivnog ugovora za radnike HP d.d. Posljednjih nekoliko mjeseci s poslodavcem vodimo intenzivne pregovore tijekom kojih smo zatražili POVEĆANJE PLAĆA za sve radnike Hrvatske pošte. Osim navedenoga, u skladu s odredbama Zakona o radu, zatražili smo isplatu regresa u povećanom iznosu.

Svjesni financijskog stanja u gospodarstvu kao i u Hrvatskoj pošti, iskazali smo svoju spremnost pregovarati o rokovima za realizaciju povećanja plaća tijekom 2023. godine. Odbijanjem naših zahtjeva predstavnici poslodavca pokazali su kako kod njih nije sazrela svijest da su poštanski radnici potplaćeni, da su poštanske plaće uvelike ispod prosjeka plaća u RH, da inflacija ugrožava egzistenciju svih zaposlenih, ukratko da se od ovakve poštanske plaće više ne može normalno živjeti. Da bismo ostvarili naše zahtjeve spremni smo organizrati i provesti sve sindikalne aktivnosti koje nam stoje na raspolaganju.

Uvjereni smo u to da su naši zahtjevi za većim plaćama jedino rješenje i da su potpuno opravdani i realno ostvarivi. Kao naš prvi naredni korak zatražili smo žuran sastanak s resornim ministrom g. Olegom Butkovićem, na kojemu ga namjeravamo izvijestiti o stanju materijalnih prava i položaju radnika u Hrvatskoj pošti. O našim daljnjim aktivnostima i planovima redovito ćemo vas izvještavati.

TRAŽIMO HITAN DOGOVOR O POSLOVIMA KOJI SE NEĆE PREKIDATI U SLUČAJU ŠTRAJKA

Poslodavcu smo danas uputili dopis kojim tražimo hitan i neodgodiv nastavak razgovora kako bi se konačno sklopio sporazum o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka. Naime, ovo pitanje u Hrvatskoj pošti nije riješeno već dugi niz godina, iako je u člankom 84. stavak 5. važećeg Kolektivnog ugovora bio određen rok od 90 dana za sklapanje sporazuma. Kako su od tada protekle gotovo tri i pol godine, a sporazum nije sklopljen, više ne možemo tolerirati dosadašnju praksu poslodavca kojom se izbjegavanjem poštivanja zakonskih propisa pokušava ograničiti ustavno pravo radnika na štrajk.

Diljem Lijepe naše, ovih dana odvija se prezentacija strategije Hrvatske pošte za iduće godine. Misija za iduće godine nazvana je „Građanima na usluzi“, a temelji se na 3 stupa: inovativna poslovna rješenja, transformacija i ljudi, te infrastruktura i tehnologija. Inovativna poslovna rješenja trebala bi osigurati efikasnost, rasprostranjenost i raznolikost. Transformacija i ljudi je stup koji bi trebao osigurati transparentnost, održivost i jednostavnost. Infrastruktura i tehnologija je stup koji bi trebao osigurati pouzdanost, sigurnost i dostupnost. Prvi stup počiva na odgovornosti, drugi stup na suradnji, a treći na povjerenju. Razdoblje planirano za ostvarenje možda izgleda dugo, ali lijepo je čuti da je vizija da HP bude “Inovativna tvrtka po mjeri radnika i korisnika”. Je li planirano ostvarivo i u kojoj mjeri, tko će biti nositelj planiranih promjena i projekata i hoćemo li uistinu doživjeti transformaciju, vrijeme će pokazati. Treba biti iskren i priznati da se prevelik broj radnika osjeća miljama daleko od ove vizije i da je veliki posao ispred nas. Prvi korak bi svakako bio bolja materijalna prava radnika i radno vrijeme koje bi osiguralo bolju kvalitetu života. Za ostvarenje i misije i vizije preduvjet su zadovoljni radnici koji vjeruju u iste.

PRIVREMENI PREMJEŠTAJ RADNIKA

Kako smo već pisali u Post infu, Hrvatski sindikat pošte je poslodavcu uputio dopis kao reakciju na privremeni premještaj radnika. Od poslodavca smo primili odgovor, iz kojega prenosimo najvažnije: „Trenutno kod poslodavca u organizacijskoj jedinici Divizija mreža, postoje okolnosti koje nalažu određene privremene organizacijske promjene u smislu privremenog premještaja radnika iz jedne u drugu organizacijsku cjelinu, gdje je privremeno nastala potreba za većim brojem radnika, zbog osiguravanja nesmetanog odvijanja radnih procesa… Kod nesporne činjenice da izvršavanje radnih obveza preuzetih Ugovorom o radu predstavlja jedinstvenu cjelinu na način da se promatra cijeli radni vijek radnika proveden kod poslodavca i poslovi koje je radnik tijekom radnog vijeka obavljao, a vodeći računa o odredbi članka 7. Zakona o radu (Poslodavac je obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao, Poslodavac ima pravo pobliže odrediti mjesto i način obavljanja rada) zaključak je, da je u izvanrednim slučajevima, ugovorom o radu ugovorena i mogućnost raspoređivanja radnika na druge poslove kod poslodavca.“ HSP ostaje pri stavu, kako ga uostalom tumači i sam Pravilnik o radu, da se radnika može privremeno premjestiti, bez izmjene ugovora o radu, na poslove čiji sadržaj nije bitno različit od poslova iz njegova ugovora o radu. Radnike u situaciji kada im se „nudi“ na potpis suglasnost za privremeni premještaj pozivamo da se prije prihvaćanja „ponude“ jave sindikalnim povjerenicima Hrvatskog sindikata pošte. Nakon potpisa je kasno.

UKRATKO

Pitanje: Promjene općenito, posebno u organizaciji dostave.  Odgovor: Promjene će obuhvatiti procese u općoj dostavi i prijevozu na prvoj transportnoj razini. Plan je da izmjene zažive s danom 1. lipnja. Promjenom će biti obuhvaćene sve dosadašnje grupe područja. Administrativno će sadašnju grupu područja buduću regiju voditi direktor regije kojem će odgovarati direktori službe dostave i mreže, voditelji prijevoza, sortiranja i održavanja. Operativno to znači da će se sve dostave, a sa njima i radnici objediniti pod jednim direktorom službe u regiji.  Proces je zamišljen tako da se objedine usluge s rokom D+1 u jedinstveni tok dostave bez obzira na pripadnost radnika sadašnjoj divizionoj organizaciji. Cilj je podići kvalitetu usluge D+1 na razinu koja će biti usklađena sa iskustvom korisnika koja za cilj ima svođenje reklamacija na prihvatljiv postotak. Ostvarenjem ovoga cilja steći će se jedan od preduvjeta za korekciju cijena sukladno ostvarenoj kvaliteti. Objedinjavanjem usluge D+1 kroz jedan kanal i istovjetan način zaduženja, dostave i uručenja ostvaren je preduvjet za rasterećenje opće dostave uvođenjem obilaska terena na osnovu roka za uručenje D+3. To znači da će nositelj zakonske petodnevne dostave biti tok D+1 zajedno sa tokom D+3. Tok D+3 će smanjiti neproduktivni prijeđeni put za 50% što ostavlja prostora za povećanje manipulacije za 25%. Dostavni rajoni u toku D+3 biti će prostorno veći broj domaćinstava ali ritam obilazaka će se uskladiti s krajnjim rokovima za uručenje.  Time se oslobađa dio sredstava rada kako bi se mogao usmjeriti tok D+1. Rezerva radnika iz toka D+3 koristit će se za popunu toka D+1, korištenje zaostataka godišnjih odmora, popunu do obuke novozaposlenih i za izaslanja na područja koja u sezoni iziskuju veći broj izvršitelja. Sve izmjene za cilj imaju povećati efikasnost radnika, smanjiti broj sredstava rada podizanjem dnevne satnice korištenja kako bi se racionalizirano pretočilo u povećanje varijabilnog dijela mjesečnih primanja radnika. Pitanje: Poštivanje Odluka o isplati nagrade za ostvarene rezultate rada. Radniku Divizije pošta je neposredni voditelj odgovorio da mu nije isplaćeno 5 € po danu izaslanja na drugi ured i rajon, iz razloga što nema novca!? Odgovor: Neka voditelj odgovori zašto je tako rekao. Molim konkretan podatak o kome se radi, kako o radniku, tako i voditelju, kako bismo provjerili navod. Imamo dovoljno sredstava da radnicima isplatimo sve što im pripada na osnovu ostvarenih rezultata rada.

IZVJEŠĆE O OZLJEDAMA NA RADU U HP-u ZA 2022. GODINU

Prema Izvješću o ozljedama na radu koje je izradio Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije, u cijeloj protekloj 2022. godini u Hrvatskoj pošti ukupno se dogodilo 269 ozljeda na radu i to: 167 u radnom procesu , 23 na putu s posla i na posao, 18 zbog ugriza psa te 61 ozlijeđena osoba usred razbojništva. Ukupno je evidentirano 102.544 sati bolovanja odnosno 12.818 radnih dana. Najčešći izvori nastanka ozljeda na radu u 2022. godini su prijevozna sredstva cestovnog prometa (74 puta), protupravno djelovanje trećih osoba (65 puta), prostori, površine i pripadajuće instalacije izvan navedenih objekata i prostorija s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću osobe na radu (43 puta), prostorije i površine za kretanje osoba na radu (25 puta) i ugriz psa (21 put). Najčešći uzroci nastanka ozljeda na radu su protupravno djelovanje treće osobe (121 put), neispravnost, klizavost i zakrčenost prolaza i površina s kojih se obavlja rad (65 puta), viša sila (37 puta), ostala neprimijenjena posebna pravila zaštite na radu (27 puta) te ostala neprimijenjena osnovna pravila zaštite na radu (15 puta).  U navedenom razdoblju muškarci su stradali čak 166 puta, a žene 103 puta. Prema divizijama, najviše ozljeda bilo je u Diviziji Pošta, njih 142 te u Diviziji mreža, 73. U Diviziji ekspres bilo je 43 ozljede, a 9 ih se dogodilo u Diviziji podrška. U Upravi društva dogodile su se dvije ozljede na radu. Prema GP-ima, najviše je ozljeda bilo u GP1, njih 115. U GP2 dogodila se 35 ozljeda na radu, 32 ih je bilo u GP3, a njih 12 dogodilo se u GP4. U GP5 dogodilo se 39 ozljeda na radu, dok se u GP6 dogodilo njih 36. U 2022. godini nije bilo teških ONR sa smrtnim posljedicama.

Nakon nove inicijative Hrvatskog sindikata pošte, dana 16.4.2023. održan je sastanak reprezentativnih sindikata i članova Uprave Hrvatske pošte na temu povećanja materijalnih prava svih radnika Hrvatske pošte, kao nastavak već prethodno održanih sastanaka. Nakon dodatnog predstavljanja argumentiranih zahtjeva od strane reprezentativnih sindikata i razgovora, te argumenata izrečenih od strane članova Uprave Hrvatske pošte, dogovoren je idući sastanak koji bi se trebao održati krajem tjedna.

UKRATKO: MJESEČNI SASTANAK SOCIJALNIH PARTNERA

– Obavljen je tehnički pregled nove zgrade NSC, čeka se uporabna dozvola. Početkom svibnja očekuje se početak selidbe administracije iz Branimirove u NSC. Pokrenut je postupak javne nabave za organizirani prijevoz radnika autobusom.

– U tijeku je pilot projekt drugačije organizacije dostave pošiljaka u diviziji pošta i diviziji ekspres, odvajanjem usluga sa rokovima D+1 od D+3. Od 1. lipnja planira se primjena nove organizacije na svim grupama područja. Sektor sortiranja će za veće urede sa većim količinama pošiljaka raditi sekvencioniranje pošiljaka na 4 sekvence. Ovakvim načinom bi se pošiljke usmjerene na jedan rajon podijelile na četvrtine, iz kojih će poštar lako izdvojiti one koje će dostavljati taj dan, te neće imati potrebe pregledavati sve prispjele pošiljke. Preuzimanjem prioritetnih i Paket24 pošiljaka od strane Divizije ekspres, poštari opće dostave neće morati isti dan dostavljati pošiljke na ostalim dijelovima rajona. Time će poštari imati manji prijeđeni put, što će dovesti do mogućnosti dostave dodatne količine pošiljaka, čime će biti moguće ostvarenje iste ili čak i veće učinkovitosti, time i veće nagrade za rezultate rada. Cilj nove organizacije kod opće dostave je, smanjenje dnevno prijeđenog puta.

Pitanje: Prema dostupnim informacijama, zapošljavanje stranih radnika očekuje se i na drugim grupama područja. Je li to istina i kada planirate zapošljavanje stranaca te hoće li to dovesti do promjena u organizaciji? Upozoravamo da je takav radnik za poslodavca skuplji, jer je poslodavac uz plaću obavezan osigurati i smještaj stranom radniku.

Odgovor: Da, trebali bi doći i u druge grupe područja. U 6. mjesecu očekujemo prve radnike, naime dozvole za strane radnike se čekaju 2-3 mjeseca. Moramo zapošljavati strane radnike, jer ne možemo naći domaće. Isto će dovesti do promjena u organizaciji, ali ništa bitno jer mi već sada tako radimo. Novi radnici kao i strani radnici vrše dostavu običnih pisama i novina dok „stari“ radnici vrše dostavu visokovrijednih pošiljaka.

Pitanje: Postavlja se pitanje provedbe mjera zaštite na radu za strane radnike u poslovnom sustavu Hrvatske pošte. Valja istaknuti kako se obveze poslodavaca u provedbi mjera zaštite na radu odnose na sve radnike, bez obzira na njihovo državljanstvo, znači i na strane radnike i druge osobe na radu kod poslodavca. Obveze poslodavca prema radnicima, uključivo i strane radnike, u prvom redu proizlaze iz zakonskih i podzakonskih odredbi donesenih temeljem Zakona o zaštiti na radu. Upravo na tom tragu, ispunjavanja zakonskih i podzakonskih odredbi, pozivamo vas da kod zapošljavanja stranih radnika i uvođenja u radne procese vodite računa o osiguravanju dokumentacije o organiziranju i provedbe zaštite na radu vezane uz rizike na poslovima određenih radnih mjesta.

Odgovor: Ugovori o radu za njih su dvojezični, dokumentacija Zaštite na radu je na engleskom jeziku.

JEDINICE U POŠTANSKIM UREDIMA

Posljednjih dana povjerenici Hrvatskog sindikata pošte pojedinih područja, zaprimaju veći broj upita zbog dodijeljenih jedinica operaterima u poštanskim uredima. Nažalost, nakon pet jedinica dodijeljenih u razdoblju od 12 mjeseci, slijedi opomena pred otkaz ugovora o radu. Kako je riječ samo o pojedinim područjima, uz nadu da se isto neće raširiti kao epidemija na druga, nejasnim ostaje zašto samo na tim područjima dolazi do ovakvih situacija? Kolege posebno ističu činjenicu da su u pitanju i oni radnici, koji su spremni u svakom trenutku nadređenima izići u susret po pitanju zamjene odsutnih radnika, te i u svim ostalim za funkcioniranje poštanskog sustava bitnim i kriznim situacijama. Pojedini od kolega su dokazano kvalitetni i višegodišnji radnici, što im je priznato kroz godišnju ocjenu, dijelom i temeljem ostvarenih rezultata prodaje. Destimulira li ovakvo postupanje takve radnike, kao i hoće li to moguće pojačano utjecati na ionako veliku fluktuaciju radnika, ostaje za sada nepoznanica. Prema poslodavcu smo reagirali negodovanjem zbog ove situacije, te zatražili hitan odgovor. Radnike koji se nađu u ovoj situaciji upućujemo da u slučaju izricanja opomene, odmah po primitku istu dostave povjereniku Hrvatskog sindikata pošte uz naznačen datum primitka, kako bismo zajedno napisali žalbu na izrečeno upozorenje.

MLAĐE GENERACIJE ŽELE “MEKANIJI” ŽIVOT I TIME ZNAČAJNO MIJENJAJU NAČIN RADA

Milenijalci i generacije nakon njih unijele su podosta promjena u smislu pogleda na život, kad ih se usporedi sa starijim “postavkama stvarnosti”. I dok se uvelike priča o “tihom davanju otkaza” ili “velikom otkazivanju”, tiho se ubacio još jedan pojam – nježan ili mekan život. Glavna mu je stavka “radim da bih živio, ne živim da bih radio”. Poanta je ne stavljati prioritet na materijalno već ono životno, odnosno na bogatstvo iskustava koje život pruža. Postavke modernog doba su takve da nitko od nas ne zna kad stati, a najčešće nije ni svjestan da treba stati. Imati jedan posao nije dovoljno za ispunjenje svih želja, zato se radi njih nekoliko, kroz sve dane u tjednu, mjesecu, godini… A zapravo, sve što treba jest stati i osvrnuti se, zaklopiti oči i prepoznati što vas kao osobu raduje. Naravno, posao je potreba i omogućuje uživanje u životu, kakvo god ono bilo, no ne treba mu dopustiti da postane nečiji život. Možda pojedinac to može “prožvakati”, ali ako se posveti isključivo radu, narušit će odnos sa svima oko sebe, koji mu možda znače više od bilo kojeg poslovnog uspjeha. Svjesni svih tih blagodati života, mnogi pripadnici mlađih generacija okreću se ovoj filozofiji i rade koliko im treba da bi normalno živjeli, ne žele se vezati uz jedno radno mjesto, jedan životni sklop, pa tako zapravo biti, kako smatraju, robovima sustava. (Izvor: Grafičar i mediji)