HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Post info

Na inicijativu HSP-a, poslodavac će povećati naknade za topli obrok, a uz “uskrsnicu”, svaki radnik će dobiti i bon Žutog klika u vrijednosti od 50 eura.

Na prijedlog Hrvatskog sindikata pošte danas je održan sastanak s predstavnicima poslodavca na temu poboljšanja materijalnih prava radnika Hrvatske pošte.

Rezultat ovih razgovora je postizanje dogovora prema kojem će svi radnici uz iznos “uskrsnice”, ugovoren važećim Kolektivnim ugovorom na iznos od 133 eura, dodatno primiti poklon bon u vrijednosti od 50 eura putem Žutog klika. Isplata “uskrsnice“ bit će 20. ožujka 2024., a mogućnost korištenja poklon bona od 1. travnja 2024. godine.

Također, s poslodavcem smo uspješno dogovorili povećanje iznosa mjesečne naknade za participaciju u troškovima prehrane (topli obrok) do maksimalno neoporezivog iznosa propisanog zakonom, a radi se o iznosu od 100 eura. Dinaminka povećanja ove naknade dogovorena je na način da će od 1. svibnja 2024. iznositi 85 eura (na isplati u lipnju), a od 1. listopada 2024. maksimalnih 100 eura (na isplati u studenom).

Valja napomenuti i podsjetiti da će kao rezultat postignutog dogovora s poslodavcem iz srpnja 2023., od mjeseca ožujka 2024. godine, svi radnici Hrvatske pošte primati dodatno povećanje neto plaće za 7,5 posto (na isplati u travnju).

Naša inicijativa rezultirala je postizanjem dogovora o poboljšanju materijalnih prava za sve radnike Hrvatske pošte. Svjesni očekivanja i potreba naših članova, kao i svih radnika Hrvatske pošte, prošlog tjedna poslodavcu smo uputili dopis u kojem je zatraženo održavanje žurnog sastanka na temu poboljšanja materijalnih prava radnika. Pozdravljamo činjenicu da je poslodavac odmah prihvatio ovu našu inicijativu, kada smo nakon toga pristupili otvorenom i konstruktivnom dijalogu i na kraju je postignut gore spomenuti dogovor koji je objektivno moguće realizirati.

Smatramo da je ovaj dogovor još jednom pokazao kako su obje strane u socijalnom dijalogu, Hrvatski sindikat pošte i Hrvatska pošta, svjesni svoje odgovornosti u tom procesu, kao i činjenice da putem poboljšanja uvjeta rada, a u ovom trenutku s posebnim naglaskom na materijalna prava, Hrvatska pošta može nastaviti smjerom koji je vodi ka boljoj budućnosti za sve njezine radnike.

PRIJAVE SE PRIMAJU do 26. veljače 2024.

Zaposleni u Hrvatskoj pošti imaju mogućnost ljetovati u turističkim objektima PLAVE VALE HSP: Punat (otok Krk), Rogoznica, Bol (otok Brač), Vrboska (otok Hvar) i Mlini kod Dubrovnika.

Vrhunski turistički smještaj, iznimno pristupačne cijene i povoljni uvjeti plaćanja, pružaju Vam mogućnosti uživanja u najljepšim hrvatskim turističkim odredištima na Jadranu.

Cijene noćenja su povoljne i kreću se od 40,00 € do 70,00 € po danu turističkog smještaja.

Plaćanje smještaja moguće je jednokratno (prije dolaska na objekt) uz popust od 5% ili u ratama (5-10 mjesečnih rata) bez kamata.

Ako ste za vrijeme glavne turističke sezone od 16. lipnja do 15. rujna 2024., namjeravali svoje ljetovanje ili odmor provesti u nekom od naših turističkih objekata, pozivamo Vas da popunjeni obrazac za prijavu, koji  možete naći na internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili kod Vašeg sindikalnog povjerenika, DOSTAVITE osobno – poštom na našu adresu PLAVA VALA HSP d.o.o., Radićeva 12, 10000 Zagreb ili putem fax-a na broj 01 4929 676 ili na e-mail blagajna1@sindikat-hsp.hr

POŠALJITE NAM SVOJE PRIJAVE DO 26. VELJAČE 2024.

U turističkoj sezoni 2024. raspored smjena gostiju bit će na bazi sedam noćenja (smjene su nedjeljom), osim za turistički smještaj u Vrboskoj na otoku Hvaru, gdje će smjene biti na bazi 10 noćenja.

Sve preostale informacije vezane uz naše ponude, kao i uz uvjete smještaja možete pronaći na našoj internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili upitati na telefone 01 4686 087, 01 4686 088, 01 4686 093.

VRHUNSKI SMJEŠTAJ – POVOLJNE CIJENE – TOP TURISTIČKE DESTINACIJE

PLAVA VALA HSP d.o.o.

POKRENULI SMO NAŠU NOVU WEB STRANICU

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da smo danas pokrenuli našu novu, moderniju i atraktivniju web stranicu. Na vizualnoj i sadržajnoj komponenti intenzivno smo radili prethodnih mjeseci, kako bi sve bilo pregledno i jednostavno za korištenje. Adresa stranice ostala je ista tako da i dalje sve informacije o našem sindikatu, vašim pravima i pogodnostima, najnovije vijesti i događanja možete pratiti na www.sindikat-hsp.hr. Novost u odnosu na staru stranicu je rubrika odnosno link pod nazivom „Pošaljite upit“ putem kojeg nam se možete obratiti s vašim pitanjima ili komentarima. Nadamo se vašoj pozitivnoj reakciji i želimo vam bezbrižno surfanje.

U SIJEČNJU 119.720 NEZAPOSLENIH

Potkraj siječnja 2024. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo je evidentirano 119.720 nezaposlenih osoba, što je za 4.738 osoba više nego prethodnoga mjeseca, a za 2.649 osoba manje nego u siječnju 2023. Od ukupnog broja nezaposlenih u siječnju 2024. bilo je 51.198 nezaposlenih muškaraca (42,8 posto) i 68.522 nezaposlene žene (57,2 posto). Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba u siječnju 2024. imali su Splitsko-dalmatinska županija, Osječko-baranjska županija i Grad Zagreb, a najmanji je broj nezaposlenih zabilježen u Ličko-senjskoj županiji. Temeljem radnoga odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (6.596 ili 86,2 posto). Promatrano po djelatnostima, najveći se broj zaposlio u: obrazovanju, trgovini na veliko i na malo, prerađivačkoj industriji, pružanju smještaja, pripremi i usluživanju hrane te administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima.

POTPORE ČLANOVIMA HSP-a

Na temelju Pravilnika o Fondu solidarnosti, Hrvatski sindikat pošte je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine svojim članovima ukupno isplatio 153.205,00 eura.

 

GODIŠNJI RAZGOVORI – OCJENE ZA PROŠLU I CILJEVI ZA OVU GODINU

U sklopu upravljanja radnim učinkom, godišnje ocjenjivanje radnog učinka za 2023. godinu i ciklus postavljanja ciljeva za tekuću 2024. godinu započeli su 7. veljače i trajat će do 7. ožujka 2024. godine. „Upravljanje radnim učinkom (URU) proces je usmjeravanja i poboljšavanja rezultata radnika u cilju unaprjeđenja individualnih, grupnih i organizacijskih ciljeva koji vode prema ispunjenju strateških ciljeva naše tvrtke“, kaže poslodavac. Vjerujemo i nadamo se da to znači da bi fokus prije svega trebao biti na planiranju radnog učinka i rješavanju problema, a ne na pukom ocjenjivanju, stvaranju i vođenju dijaloga, davanju bespogovornih naloga ili svaljivanju krivnje, što je vrlo često znao biti slučaj. Sve procedure koje se trebaju provesti kroz navedene razgovore propisane su Pravilnikom o upravljanju radnim učinkom za 2023. godinu (HP Glasnik, 6/23), a mi podsjećamo na najvažnije:

• Neposredni, izravni i usmeni(!) razgovori između voditelja i radnika su najvažniji dio upravljanja radnim učinkom;

• Nakon obavljenog razgovora, radniku se uručuju dva obrasca: jedan s ocjenom za prošlu godinu i jedan s ciljevima za tekuću godinu;

• Radnik svojim potpisom potvrđuje prihvaćanje ocjene i ciljeva;

• Ako se radnik ne slaže s ciljevima i/ili ocjenom i ne potpiše jedan ili oba ponuđena obrasca, voditelj je dužan u roku od 3 dana o tome obavijestiti rukovoditelja više razine koji je u narednih 8 dana dužan obaviti razgovor s radnikom;

• Ako radnik i nakon tog razgovora ne prihvaća ciljeve i/ili ocjenu, može podnijeti žalbu u roku od 8 radnih dana od razgovora s rukovoditeljem više razine;

• Žalba se pod naznakom „Žalba u procesu upravljanja radnim učinkom“ podnosi Uredu za upravljanje ljudskim resursima, Odjelu za obračun plaća i unaprjeđenje procesa, NSC, Poštanska 9., 10410 Velika Gorica;

• Radnik žalbu može podnijeti i elektroničkim putem na adresu: uru.zalbe@posta.hr. U predmetu (naslovu) elektroničke pošte treba naznačiti „Žalba u procesu upravljanja radnim učinkom“;

• Uz žalbu je potrebno priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje osnovanost žalbenih razloga, ako radnik istu posjeduje; • Povjerenstvo za žalbe je dužno o žalbi radnika odlučiti u roku od 45 dana od dana zaprimanja žalbe. Na odluku Povjerenstva radnik nema pravo žalbe.

SISTEMATSKI PREGLEDI ZA RADNIKE HRVATSKE POŠTE

Temeljem obveze propisane Kolektivnim ugovorom za radnike Hrvatske pošte (čl. 68. st.1.), Hrvatska pošta ugovorila je 15. siječnja 2024. dodatno zdravstveno osiguranje (DZO) za svoje radnike koje je sklopljeno s Wiener osiguranjem Vienna Insurance Grupom. Trajanje ugovora je dvije godine. Dodatno zdravstveno osiguranje obuhvaća preventivnu i kurativnu zaštitu, a svim se zdravstvenim uslugama radnici imaju pravo koristiti bez sudjelovanja u troškovima. Pravo na korištenje usluga dodatnog zdravstvenog osiguranja imaju svi radnici Hrvatske pošte prema kadrovskoj evidenciji, kao i budući novozaposleni radnici. Njima će osiguranje početi teći petnaestog dana sljedećeg mjeseca od dana početka ugovora o radu. U slučaju prestanka radnog odnosa radniku, prekida se i pravo na korištenje dodatnog zdravstvenog osiguranja. Dodatno zdravstveno osiguranje obuhvaća preventivnu zaštitu (sistematske preglede) i kurativnu zaštitu (liječenje – zdravstvenu zaštitu na indikaciju). Svaki radnik ima pravo na obavljanje jednog sistematskog pregleda unutar dvije godine. Pregledi su podijeljeni u dvije grupe: dvije grupe: 1. sistematski pregledi za žene 2. sistematski pregledi za muškarce Sistematski pregledi za žene i muškarce podijeljeni su po dobi i obuhvaćaju sistematske preglede za žene u dobi do 40 godina i za žene u dobi iznad 40 godina te sistematske preglede za muškarce u dobi do 40 godina i muškarce u dobi iznad 40 godina. Pregledi se ne mogu obavljati parcijalno – obavljaju se u jednom terminu u jednoj ustanovi. Važna napomena! Voditelji su dužni s ovom obavijesti upoznati sve nazočne i nenazočne radnike te im omogućiti odlazak na sistematski pregled. Za podrobne informacije o svemu vezanom za obuhvat sistematskog pregleda za žene i muškarce, hitnim i indiciranim pregledima, kako se naručiti na pregled, komu se javiti i kako se pripremiti za sistematski pregled, obratite se Službi financija i računovodstva, Odjelu za osiguranja, Poštanska ulica 9, Velika Gorica; e-pošta: osiguranje@posta.hr; telefoni: 01/4981-110, 01/3038-373, 01/4981-073 i 01/4806-021 ili našim sindikalnim povjerenicima.

NA TRŽIŠTU POŠTANSKIH USLUGA SVE JE MANJE PISAMA

Pismovna komunikacija posljednjih je godina pod snažnim pritiskom modernijih načina komunikacije, a rezultat je sve manji broj ostvarenih pismovnih usluga. U trećem tromjesečju prošle godine ukupno je realizirano 45,6 milijuna pismovnih usluga, što je 15,2 posto manje u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Smanjenje broja pismovnih pošiljaka utjecalo je na smanjenje ukupnog broja poštanskih usluga, ali i na promjene tržišnih udjela. Iako pismovne pošiljke i dalje imaju najveći udjel na tržištu od 76 posto to je za oko četiri posto manje nego u istom razdoblju 2022. godine. Istovremeno, paketi imaju dosad najveći udjel na tržištu od 15,8 posto, a preostali dio odnosi se na tiskanice. Manji broj ukupno ostvarenih poštanskih usluga na tržištu ipak nije utjecao na prihode s obzirom na to da je u proteklom razdoblju došlo do rasta cijena, posebno u segmentu univerzalne usluge, ali i većeg broja obavljenih usluga s dodanom vrijednosti (ekspresnih pošiljaka). Ostvareni prihodi u predmetnom razdoblju iznosili su 76,3 milijuna eura ili 9,3 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine. Broj usluga u međunarodnom poštanskom prometu prema tržišnim pokazateljima raste iz tromjesečja u tromjesečje od početka godine, a u trećem tromjesečju prošle godine ostvareno je četiri posto više usluga nego u istom razdoblju godinu ranije. Raste i udjel međunarodnog prometa u ukupnom prometu te trenutačno međunarodni promet zauzima nešto više od osam posto tržišta. Na tržištu poštanskih usluga u trećem tromjesečju 2023. pojavila su se dva nova davatelja tako da poštanske usluge pruža njih 24 od kojih je najveći davatelj HP-Hrvatska pošta d.d. s udjelom od 85,4 posto prema broju ostvarenih usluga, odnosno 57,1 posto prema ukupnim prihodima. (Izvor: HAKOM)

MULTISPORT KARTICA

Inicijativa odnosno prijedlog Hrvatskog sindikata pošte za ugovaranjem Multisport kartice kao posebne pogodnosti za sve radnike Hrvatske pošte, urodila je plodom. Naime, poslodavac je za ovu pogodnost pokazao veliki interes i volju te je s Tvrtkom Benefit Systems dogovoreno besplatno probno razdoblje od mjesec dana za korištenje Multisport programa. Ovaj „zdravi“ program omogućuje zainteresiranim radnicima korištenje sportskih i rekreacijskih usluga u više od 400 sportskih objekata te dodatnih pogodnosti u određenim trgovinama i ustanovama zdravstvene ili kulturne namjene u cijeloj Hrvatskoj. Svi radnici koji žele sudjelovati u besplatnom probnom razdoblju moraju se javiti neposrednom voditelju najkasnije do 15. veljače 2024. Detaljne informacije oko procedure za aktivaciju članstva nalaze se u Obavijesti HP-a br. 38/2024., od 1. veljače 2024. Nadamo se dobrom odazivu, jer je ova pogodnost prije svega usmjerena prema zdravom načinu života.

U nastavku vam prenosimo dva dopisa koja smo danas uputili Upravi Hrvatske pošte.

KOLEKTIVNI UGOVOR

„Poštovani,

nastavno na dogovor o povećanju materijalnih prava radnika Hrvatske pošte, koji je postignut između reprezentativnih sindikata i poslodavca dana 5. srpnja 2023., do danas još uvijek nije realiziran dio sporazuma kojim je definirano da će se dogovorene promjene “ugraditi kroz Kolektivni ugovor u najkraćem mogućem roku”. Predlažemo Vam da to napravimo odmah, odnosno čim je to prije moguće.

U vezi s time izvješćujemo Vas da je Hrvatski sindikat pošte spreman prihvatiti već dogovorene izmjene kolektivnog ugovora, od kojih se neke već primjenjuju, a druge će se početi primjenjivati vrlo skoro.

Naš zajednički dogovor o povećanju materijalnih prava za sve radnike Hrvatske pošte, djelatno pokazuje da kvalitetan socijalni dijalog i međusobno uvažavanje predstavnika poslodavca i sindikata, mogu biti pravi put za rješavanje svih otvorenih problema i izazova s kojima se zajednički susrećemo u Hrvatskoj pošti“.

ORGANIZACIJA I USTROJ HRVATSKE POŠTE

„Poštovani,

Hrvatski sindikat pošte iskreno vjeruje da socijalni dijalog u Hrvatskoj pošti nema alternative. Ovo naše opredjeljenje, očito je, dijeli i Vlada RH pa je tako naš premjer g. Andrej Plenković, prije nekoliko dana, prilikom konstituiranja Gospodarsko socijalnog vijeća (GSV), “zahvalio sindikatima i poslodavcima na visokoj razini socijalnog dijaloga u proteklim godinama”, uz napomenu “nastavljamo raditi na dobrobit građana i gospodarstva”.

Uvjereni smo da u Hrvatskoj pošti postoji dovoljno zajedničkog interesa i odgovornosti da socijalni dijalog podignemo na jednu višu razinu, sve na dobrobit radnika Hrvatske pošte.

Na temelju informacija s kojima do sada raspolažemo, a koje neformalno dobivamo na marginama radnih sastanaka s predstavnicima poslodavca ili kroz informacije iz javnih glasila ili direktno od radnika Hrvatske pošte, poslodavac priprema nove izmjene u organizaciji rada i ustroju Hrvatske pošte, u koje Hrvatski sindikat pošte niti na koji način nije uključen. Podsjećamo Vas da je Hrvatski sindikat pošte sa svojim izbornim listama, prošle godine pobijedio u svim izbornim jedinicama za predstavnike radnika u radničkim vijećima i povjereništvima radnika za zaštitu na radu. Ovi postignuti rezultati, našim radničkim predstavnicima daju puni legitimitet u predstavljanju i zastupanju prava svih radnika Hrvatske pošte. Nadalje, naši radnički i sindikalni predstavnici, koji ujedno predstavljaju i većinu sindikalno organiziranih radnika u Hrvatskoj pošti, spremni su sudjelovati i dati svoj puni doprinos izgradnji novog kvalitetnog ustroja Hrvatske pošte, ustroja koji će uspješno odolijevati svim izazovima poštanskog tržišta i modernih tehnologija.

Slobodni smo iskazati naš interes za ove buduće promjene, te vam predlažemo održavanje zajedničkog sastanka na kojemu bismo od vaše strane bili upoznati sa trenutnim stanjem, do sada poduzetim aktivnostima, ali i aktualnim prijedlozima budućih promjena na ovu temu. Hrvatski sindikat pošte zastupa interese svojih članova i svih radnika Hrvatske pošte. Pritom smo svjesni i odgovorni kad su u pitanju objektivne mogućnosti poslodavca, a vezano uz organizaciju poslovanja i rada, usmjereni smo ka postizanju što boljih i kvalitetnijih rješenja, ali i rješenja koja neće biti na štetu radnika“.

OZLJEDE NA RADU U DRUGOM TROMJESEČJU 2023.

Prema Izvješću o ozljedama na radu koje je izradio Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije, u drugom tromjesečju 2023. godine (razdoblje od 01.04. – 30.06.2023. godine) dogodilo se ukupno 79 ozljeda na radu – 61 u radnom procesu, 7 na putu s posla i na posao, 6 zbog ugriza psa i 5 ozlijeđenih radnika uslijed razbojništva. Ukupno je evidentirano 26.256 sati bolovanja odnosno 3.282 radna dana. Isplaćena naknada na teret HP – a (ukupne potpore) iznose ukupno 5.640,77 €. Isplaćena naknada na teret HZZO – a iznosi ukupno 107.478,40 €.

Najčešći izvori nastanka ozljeda na radu u ovom tromjesečju su prijevozna sredstva cestovnog prometa,19 puta te prostori, površine i pripadajuće instalacije izvan navedenih objekata i prostorija s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću osobe na radu, također 19 puta. Treći izvor su životinje, 9 puta, zatim protupravno djelovanje trećih osoba, 6 puta te drugi izvori ovisno o radnoj sredini, 6 puta. Najčešći uzroci nastanka ozljeda na radu su nepredvidivi uzrok koji se nije mogao spriječiti, 27 puta, neispravnost, klizavost i zakrčenost prolaza i površina s kojih se obavlja rad, 23 puta, protupravno djelovanje treće osobe, 18 puta te ostala neprimijenjena osnovna pravila ZNR, 9 puta.

U navedenom razdoblju muškarci su stradali 58 puta, a žene 21 put. Prema divizijama, najviše ozljeda bilo je u Diviziji Pošta, njih 43 te u Diviziji ekspres, njih 19. U Diviziji Mreža dogodilo se 12 ozljeda na radu, dok se u Diviziji podrška dogodilo 5 ozljeda na radu. Prema regijama, najviše je ozljeda bilo u Regiji 1, njih 37. Slijede Regije 5 i 6 u kojima se dogodilo 11 ozljeda. U Regiji 2 dogodilo se 10 ozljeda, dok se njih 7 dogodilo u Regiji 3. Najmanje ozljeda na radu dogodilo se Regiji 4, njih 3.

IZBORI ZA POVJERENIKE HSP-a

Redoviti izbori za povjerenike u podružnicama Hrvatskog sindikata pošte (HSP) održat će se 17. listopada. Ovi se izbori održavaju svakih pet godina, a glasovanje će biti neposredno i tajno. Pravo glasa imaju svi članovi HSP-a, koji će dobiti glasačke listiće na mjesto rada najmanje 5 radnih dana prije datuma provođenja izbora. Sukladno Odluci o provođenju izbora za povjerenike u podružnicama HSP-a, koja će biti objavljena na oglasnim pločama Sindikata u utorak 19. rujna 2023., pravo kandidiranja ima svaki član Podružnice koji ima najmanje dvije godine članstva u Sindikatu i koji se osobito ističe svojim sindikalnim djelovanjem u Sindikatu ili neposrednoj radnoj sredini. Kandidati za povjerenike ne mogu biti članovi drugih sindikata osim HSP-a. Kandidaturu za pojedinu izbornu jedinicu mogu podnijeti samo oni kandidati koji su članovi Podružnice. Kandidacijski obrazac može se podići kod povjerenika podružnice. Popunjeni kandidacijski obrazac i životopis, podnosi se Izbornom odboru najkasnije do 22.09.2023. Prihvaćaju se kandidature podnesene putem pošte koje pristignu Izbornom povjerenstvu zaključno sa 25.09.2023., sa žigom slanja pošiljke do 22.09.2023.

SVE JE SPREMNO ZA 9. SPORTSKE SUSRETE ČLANOVA HSP

Još je svega tri dana ostalo do našeg putovanja u Zaton, u kojem će se održati deveti sportski susreti članova HSP-a. Na susrete se prijavilo oko 250 članova, a istima će se pridružiti i naši dragi gosti iz Hrvatskog sindikata šumarstva, Mađarske, Makedonije i Srbije. Discipline u kojima će se odmjeravati snage su mali nogomet, pikado, povlačenje konopa, boćanje, stolni tenis i tenis, stoga će biti zabavno i veselo. Ostaje nam nadati se lijepom, toplom i sunčanom vremenu te prijateljskom raspoloženju i susretu. Vidimo se u Zatonu!

Kao što smo najavljivali i očekivali, na današnjem sastanku s poslodavcem postignut je dogovor o povećanju neto plaća svim radnicima Hrvatske pošte! Uz plaću dogovorili smo i povećanje naknade za topli obrok i prijevoz.

Materijalna prava koja smo dogovorili:

– 20. srpnja 2023. – svim radnicima bit će isplaćeno 150 eura jednokratne nagrade

– na plaći za srpanj 2023. (isplata u kolovozu) – povećanje neto plaće za 10 posto svim radnicima

– na plaći za srpanj 2023. (isplata u kolovozu) – povećanje naknade za topli obrok i prijevoz

– na plaći za studeni 2023. (isplata u prosincu) – dodatno povećanje neto plaće za 7,5 posto svim radnicima

– na plaći za ožujak 2024. (isplata u travnju) – dodatno povećanje neto plaće za 7,5 posto svim radnicima, znači UKUPNO POVEĆANJE PLAĆE SVIM RADNICIMA HRVATSKE POŠTE IZNOSI 25 POSTO!

Naknada za topli obrok bit će uvećana svim radnicima u iznosu od 10,61 euro. Naknada za prijevoz bit će uvećana prema kategorijama udaljenosti od mjesta prebivališta do mjesta rada, u iznosima od najmanje 11,09 eura do najviše 37,09 eura. Način izračuna udaljenosti će se vršiti google kartom.

Na inicijativu sindikata, Hrvatska pošta će za svakog radnika pokušati ugovoriti i snositi troškove dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.

Današnji sporazum rezultat je dugotrajnih i mukotrpnih pregovora Hrvatskog sindikata pošte s poslodavcem, a koliko su se odnosi bili zaoštrili dovoljno govori nemila činjenica da je u jednom trenutku došlo i do prekida socijalnog dijaloga između Hrvatskog sindikata pošte i poslodavca. Današnji sporazum rezultat je i sposobnosti, odlučnosti i ustrajnosti Hrvatskog sindikata pošte u našim zahtjevima, a to je na kraju pregovora stvorilo uvjete da obje pregovaračke strane budu predane postizanju dogovora.

Zahvaljujemo se resornom ministru Olegu Butkoviću, koji je dao svoj veliki doprinos, kao i predsjedniku naše sindikalne središnjice Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimiru Severu, na uspješnom i predanom posredovanju tijekom pregovora s poslodavcem.

Dogovoreno povećanje materijalnih prava radnika Hrvatske pošte svakako je korak u pravom smjeru, ali naša borba za boljim materijalnim pravima i uvjetima rada radnika Hrvatske pošte tu ne staje. Želimo da u Hrvatskoj pošti rade zadovoljni i dobro plaćeni poštanski radnici, kao i da uvjeti u kojima rade budu što je moguće kvalitetniji. Na tome ćemo ustrajati pod bilo koju cijenu.

Danas se još jednom pokazalo da tamo gdje ima volje, ima i načina za postizanje sporazuma i rješavanje otvorenih problema, ali i poruka svima onima koji do sada nisu razumjeli, da socijalni dijalog u Hrvatskoj pošti nema alternative.

Najviše, zahvaljujemo se vama, dragi naši članovi, ali i svim radnicima Hrvatske pošte na razumijevanju, strpljenju i potpori bez koje cijela ova borba ne bi imala smisla. Vi ste naša snaga i u tom duhu nastavljamo s daljnim borbama za bolju sadašnjost i budućnost svih radnika Hrvatske pošte.

Je li poslodavac konačno prihvatio stavove i tumačenja Hrvatskog sindikata pošte te shvatio ozbiljnost situacije i potrebe što hitnijeg rješavanja pitanja materijalnog statusa radnika saznat ćemo u utorak, 4. srpnja

Nakon što je Hrvatski sindikat pošte odbio poziv poslodavca za pregovaranje za novi kolektivni ugovor, isključivo zbog toga što bi to dodatno odgodilo povećanje materijalnih prava radnika, nakon svih aktivnosti Hrvatskog sindikata pošte s ciljem da se žurno povećaju materijalna prava, Uprava Hrvatske pošte jučer nam je poslala poziv za žurnim sastankom koji prenosimo u cijelosti:

„Poštovani, Obzirom na hitnost situacije, pozivamo vas na sastanak dana 04.07.2023. godine – utorak, u 13 sati, NSC III kat, soba 310 (Žuti klik) radi dogovora oko poboljšavanja materijalnih prava radnika.“

Iako Hrvatski sindikat pošte nema potrebu komentirati izjave pojedinaca ili „ekipa“, koje kruže posljednjih dana, jer smo mišljenja da je vrijeme trenutačno bolje koristiti u druge pametnije svrhe, ne možemo ne reagirati istinom na neistine koje se šire Hrvatskom poštom.

Želimo naglasiti da je Hrvatski sindikat pošte krenuo bržim putem, koliko god to čudno izgledalo. Naime, pregovori za NOVI kolektivni ugovor su izrazito dugotrajan proces za razliku od ANEKSA postojećeg kolektivnog ugovora, koji je puno kraći i brži način za poboljšanje materijalnog statusa radnika.

Hrvatski sindikat pošte je u svojim dosadašnjim nastojanjima, zatražio posredovanje od resornog ministra, što je dovelo do poziva poslodavca da se zbog „hitnosti situacije“ održi sastanak „radi dogovora o poboljšanju materijalnih prava radnika“. Hrvatski sindikat pošte SUDJELOVAT će kao i uvijek do sada, i na ovom sastanku.

Zaključujemo da je poslodavac konačno prihvatio stavove i tumačenja Hrvatskog sindikata pošte, ali još više se nadamo da je shvatio ozbiljnost situacije i potrebe što hitnijeg rješavanja pitanja materijalnog statusa radnika!

Predsjednik Hrvatskog sindikata pošte Milan Jukić, predstavnik radnika u Nadzornom odboru HP-d.d., sudjelovao je danas (20. lipnja) na sjednici Nadzornog odbora na kojoj je otvorena tema i postignuto suglasje članova Nadzornog odbora HP d.d. o neodgodivoj potrebi povećanja plaća radnika Hrvatske pošte.

Podsjećamo da je Hrvatski sindikat pošte nakon prekida započetog socijalnog dijaloga s poslodavcem, o neodrživom stanju materijalnih prava radnika te izostanku socijalnog dijaloga informirao resornog ministra Olega Butkovića, Vladu Republike Hrvatske i Krešimira Severa, predsjednika naše sindikalne središnjice – Nezavisnih hrvatskih sindikata. Nažalost, na to nas je primorala situacija koja je u posljednje vrijeme bila dovedena do usijanja, “prizemljena” na razinu prijetnji, vrijeđanja i ucjena prema predstavnicima Hrvatskog sindikata pošte.

Očito je da su potezi koje je Hrvatski sindikat pošte povlačio urodili plodom i uvelike pomogli samoj Upravi Hrvatske pošte da prihvati potrebu i pristane krenuti u smjeru poboljšanja materijalnih prava naših radnika.

Nije nam namjera nikoga i nizašto prozivati jer za to nije ni mjesto niti trenutak. Jedino što želimo naglasiti je da su sve aktivnosti Hrvatskog sindikata pošte bile, jesu i bit će zaštita i poboljšanje radnih, materijalnih i svih drugih prava radnika naše tvrtke.

Nakon ovih informacija, Hrvatski sindikat pošte očekuje žuran i neodgodiv nastavak pregovora, što se nas tiče znači ODMAH, s ciljem donošenja odluke o povećanju plaće svim radnicima Hrvatske pošte. Vrijeme koje smo do sada izgubili i koje neumoljivo protiče nikome nije saveznik, najmanje Hrvatskoj pošti i njenim radnicima.

SAMO JE JEDNA ISTINA!

Čelnici sindikata Tiger koji za sebe tvrdi da “najviše pridonosi za radnike” kroz posljednjih 10 godina sudjelovali su u brojnim kolektivnim pregovorima. Tada su isti ovi čelnici koji danas predstavljaju Tiger predstavljali sindikat RSRH, koji je uz Hrvatski sindikat pošte tada bio drugi reprezentativni sindikat u HP-u. Nakon što su na sebe navukli kožu tigra, ti isti sindikalni čelnici postali su “nova sindikalna snaga”.

Hrvatski sindikat pošte čitavo vrijeme kontinuirano radi na poboljšanju materijalnih prava radnika i nismo bili spremni na “trule” kompromise. Jadan od takvih kompromisa, a čije prihvaćanje zaziva Tiger, je bio i aktualni prijedlog za povećanje naknade za prehranu i prijevoz koje bi u prosjeku za većinu radnika iznosilo cca od 11-20 EUR.

Potpis aneksa kolektivnom ugovoru za povećanje ovih dviju naknada Poslodavac je uvjetovao produljenjem trajanja Kolektivnog ugovora za dodatnih 6 mjeseci. U tom razdoblju poslodavac ne bi imao obvezu pregovarati o daljnjem poboljšanju materijalnih prava radnika. Elementarna matematika nam govori da je iznos od 150 EUR, koji spominje Tiger, miljama daleko od stvarnog iznosa koji bi dobili radnici. Povećanje bi za većinu radnika iznosilo cca od 11-20 EUR (cca 80-150 kn) mjesečno. Matematika im očito nije jača strana, a niti istina.

Bez povećanja plaće Hrvatski sindikat pošte ne može pristati na povećanje samo naknade za prehranu i topli obrok. Iako je Tiger bio spreman odmah pristati na ponudu poslodavca, srećom po radnike Hrvatske pošte oni ne mogu potpisati aneks kolektivnog ugovora.

Ako želimo poboljšati materijalni položaj radnika Hrvatske pošte to je jedino moguće napraviti kroz povećanje plaće i u tom pogledu nismo spremni prihvatiti nikakve kompromise.

Notorna je laž navod sindikata Tigera da je HSP svojim potpisom onemogućio štrajk, a to će svim radnicima Hrvatske pošte uskoro i te kako biti vidljivo, ako bude potrebno. Veseli nas da će Tiger pokrenuti “zakonski dozvoljene sindikalne akcije protiv potpisnika trenutno važećeg kolektivnog ugovora” čitaj: HSP-a, ma što god to značilo.

Mogli bismo reći da je svakome očito da Tigeru interesi poštanskih radnika nisu na prvome mjestu, već su im očito prioritetni interesi nekih drugih, onih koji ih savjetuju, podupiru i koji im pomažu u svakom pogledu. Pametnome dosta.

Hrvatski sindikat pošte neće pristati na nikakve ucjene ma od koga dolazile, ne bojimo se prijetnji koje dobivamo, odgovaramo samo svojim članovima, uvjereni smo da ćemo uspjeti u našim aktivnostima jer se borimo za pravednu stvar.

Hrvatski sindikat pošte je od početka godine kontinuirano izvještavao članove i radnike o razgovorima sa predstavnicima poslodavca po pitanju poboljšanja materijalnog statusa radnika. Izvještavali smo tako redom o našoj inicijativi za razgovorima, o tijeku razgovora te i trenutcima kada su razgovori prekinuti, pa i našim pozivima na nastavak razgovora.

Konačno, informirali smo i o prekidu socijalnog dijaloga, proizišlom iz nerazumijevanja poslodavca na postavljene zahtjeve. Nakon prekida dijaloga, koji se u mnogim trenutcima vodio na nekorektan način, obratili smo se resornom ministru, Olegu Butkoviću.

Naše obraćanje ministru, kao i do tada vođeni razgovori s poslodavcem, bili su prvenstveno na temu poboljšanja materijalnog statusa radnika, potom na temu dnevnih problema i (ne)funkcioniranja sustava Hrvatske pošte i povećanog obima poslova te konačno i na temu socijalnog dijaloga.

Budući da kod poslodavca nismo naišli na razumijevanje niti po jednoj temi, za nastavak razgovora i djelovanja u cilju poboljšanja materijalnog statusa i radnih prava radnika, ministru smo iznijeli cjelokupnu problematiku. Unatoč svim obvezama resornog ministra, prošli tjedan je održan jedan sastanak, a drugi tjedan se očekuje i drugi na kojem bismo trebali konkretizirati dogovor. Brzina dogovorenih sastanaka daje za zaključiti da je vlasnik i te kako shvatio težinu situacije u Hrvatskoj pošti i shvatio našu spremnost za poduzimanje sindikalnih akcija ako se hitno nešto ne promijeni.

Komunikacija sa poslodavcem u tom razdoblju ne postoji. Poslodavac je, iz njemu poznatih razloga (??), izabrao “stranu” za dijalog pa je više nego jasno da bez uključivanja resornog ministarstva i Vlade RH, nema namjeru prihvatiti jedino moguću soluciju – neodgodiv i ozbiljan dijalog s Hrvatskim sindikatom pošte, legitimnim predstavnikom većine radnika Hrvatske pošte. Za svaku drugu opciju i za sve ono negativno i svima nepoželjno što bi moglo uslijediti, odgovornost i posljedice svjesno preuzima poslodavac.

Ministar se obvezao poduzeti sve u okviru svojih mogućnosti, kako bi situacija u Hrvatskoj pošti, uz poboljšanje materijalnih prava radnika i socijalnog dijaloga, konačno bila na razini kakvu Hrvatska pošta i njezini radnici zaslužuju

Vrlo brzo nakon zatraženog posredovanja za sastanak s resornim ministrom Olegom Butkovićem, predstavnici Hrvatskog sindikata pošte uz predsjednika Nezavisnih hrvatskih sindikata, Krešimira Severa, održali su traženi sastanak 6. lipnja. Sastanku su uz ministra nazočili i posebni savjetnik Đuro Lubura i državni tajnik Alen Gospočić. Prisutne su predstavnici Hrvatskog sindikata pošte, uz dopis koji je prethodno upućen, upozorili na niska materijalna prava radnika, o kojima se nakon prošlogodišnjeg povećanja plaća intenzivno pregovaralo od početka godine. Također, upozorili smo na veliku fluktuaciju radnika i pomanjkanje interesa za zapošljavanjem u Hrvatskoj pošti d.d., tvrtki u državnom vlasništvu i od posebnog državnog interesa, probleme u svakodnevnom funkcioniranju poštanskog prometa, kao i na loše stanje socijalnog dijaloga dugi niz godina. Uz puno razumijevanje sugovornika, ministar se obavezao poduzeti sve u okviru svojih mogućnosti, kako bi situacija u Hrvatskoj pošti, uz poboljšanje materijalnih prava radnika i socijalnog dijaloga, konačno bila na razini kakvu Hrvatska pošta i njezini radnici zaslužuju. Na prijedlog ministra dogovoren je idući sastanak, na kojem će se donijeti konkretni zaključci.

GRV PROTIV „KOZMETIČKIH“ PROMJENA PRAVILNIKA O USTROJU RADNIH MJESTA I PLAĆAMA

Glavno radničko vijeće (GRV) negativno se očitovalo, odnosno usprotivilo prijedlozima Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta HP-Hrvatske pošte d.d. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama. „Predložene promjene ocjenjujemo „kozmetičkim“, te onima koje u ovome trenutku neizvjesnosti za Hrvatsku poštu d.d. neće bitno utjecati na korekcije u poslovanju u pozitivnom smjeru. Hrvatska pošta suočena sa izazovima na tržištu, nema vremena za „kozmetičke“, već konkretne promjene u organizaciji“, stoji u dopisu kojeg je GRV krajem svibnja uputio poslodavcu. U dopisu se navodi i kako je u trenutcima bitnih poremećaja na tržištu rada i velike fluktuacije radnika, vrijeme za konkretno i žurno povećanje osnovne plaće radnika HP-a.  GRV tvrdi da bi svrha svake organizacijske promjene trebala biti veća produktivnost, bolja kvaliteta rada te veća materijalna prava radnika, što se iz dostavljenih materijala i podataka ne može zaključiti. „Poslodavac organizacijske promjene paušalno obrazlaže daljnjom racionalizacijom i unaprjeđenjem radnih procesa, bez bilo kakvog pojašnjenja na koji način i kojim konkretnim mjerama se namjerava racionalizirati i unaprijediti poslovanje HP d.d.“, tvrdi GRV te dodaje da ovakve ozbiljne i obuhvatne promjene u organizaciji zahtijevaju kvalitetnu analizu te financijske pokazatelje. Što se predloženih promjena Pravilnika o plaćama tiče, GRV upozorava da se one opet odnose na više rangirana radna mjesta, što je neprihvatljivo te smatra da ne bi smjelo biti prevelikih razlika među radnicima koji rade poslove iste ili slične složenosti. Također, smatra da bi se troškovi osoblja i plaća trebali ravnomjernije podijeliti, a ne da postoje velike razlike po pojedinim radnim mjestima. „GRV i dalje smatra da poslodavac pravilnicima neopravdano pravi razliku između radnika raspoređenih na radna mjesta u I., II. i III. platnom razredu i radnika raspoređenih na radna mjesta od IV. do VI. razreda“, stoji u dopisu GRV-a. Zbog svega navedenoga, tvrde da  predloženi pravilnici nisu prihvatljivi te se istima bespogovorno protive.

ODRŽAN 13. MALONOGOMETNI TURNIR PETAR EKMAJER

Dobra organizacija, lijepo vrijeme i dobro raspoloženje pokazalo se kao dobitna kombinacija za obilježavanje dana podružnice Brodsko-posavske županije i memorijalnog turnira Petar Ekmajer – Pero u rekreacijskom centru Poloj nedaleko od centra Slavonskog Broda. Istom je nazočilo oko 80 članova HSP-a uz goste iz Mađarske. Prvo mjesto osvojila je ekipa EMI, drugo mjesto ekipa Osijek-Vukovar-Mađarska, a treće ekipa Mađari. Ekipa Poštari iz Slavonskog Broda, kao dobri domaćini, prepustili su gostima osvajanje pehara i zauzeli 4. mjesto. Najbolji golman bio je Mate Kovacs (Mađarska), a najbolji igrač Stipo Golić (EMI). Čestitke svim sudionicima turnira, a posebno majstorima od roštilja i čobanca (poštarima Josipu i Aci), koji su učinili sve da druženje bude savršeno za nepca i potraje do kasnih večernjih sati.

U TRAVNJU 105.350 NEZAPOSLENIH

Potkraj travnja 2023. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo je evidentirano 105.350 nezaposlenih osoba, što je za 6.630 osoba manje nego prethodnog mjeseca, a za 13.572 osobe manje nego u travnju 2022. Od ukupnog broja nezaposlenih u travnju 2023. bilo je 46.947 nezaposlenih muškaraca (44,6 posto) i 58.403 nezaposlene žene (55,4 posto). Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba u travnju 2023. imali su Splitsko-dalmatinska županija, Osječko-baranjska županija i Grad Zagreb, a najmanji je broj nezaposlenih zabilježen u Ličko-senjskoj županiji. Temeljem radnog odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (90,1 posto). Promatrano po djelatnostima, najveći se broj zaposlio u: pružanju smještaja, pripremi i usluživanju hrane, trgovini na veliko i malo, prerađivačkoj industriji, administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima te prijevozu i skladištenju.

PREGOVORI ZAPELI U SLIJEPOJ ULICI

Nakon završenog još jednog kruga pregovora o poboljšanju materijalnih prava radnika Hrvatske pošte, Poslodavac je odbio naš zahtjev za trenutnim POVEĆANJEM PLAĆA. Poslodavac je spreman povećati iznos za TOPLI OBROK od 10,61 euro (80,00 kuna) mjesečno po radniku i povećati NAKNADU ZA PRIJEVOZ u mjesečnom iznosu od prosječno 11,57 eura po radniku.

To bi značilo da bi za oko 2.000 radnika povećanje prihoda ukupno iznosilo 10,61 euro, a za oko 7.200 radnika prosječno 22,18 eura.

S obzirom da je poslodavac odbio naš zahtjev za trenutnim povećanjem plaća i isplatom povećanog iznosa regresa, BEZ POSTIGNUTOG DOGOVORA O KONKRETNIM KORACIMA ZA POVEĆANJE PLAĆA SVIH RADNIKA HRVATSKE POŠTE, HRVATSKI SINDIKAT POŠTE NE MOŽE POTPISATI ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA kojim bi se regulirala samo pitanja naknade za topli obrok i naknade za prijevoz.

HRVATSKI SINDIKAT POŠTE je najveći sindikat koji djeluje u Hrvatskoj pošti i jedan smo od dva reprezentativna sindikata. Jedini smo potpisnici važećeg Kolektivnog ugovora za radnike HP d.d. Posljednjih nekoliko mjeseci s poslodavcem vodimo intenzivne pregovore tijekom kojih smo zatražili POVEĆANJE PLAĆA za sve radnike Hrvatske pošte. Osim navedenoga, u skladu s odredbama Zakona o radu, zatražili smo isplatu regresa u povećanom iznosu.

Svjesni financijskog stanja u gospodarstvu kao i u Hrvatskoj pošti, iskazali smo svoju spremnost pregovarati o rokovima za realizaciju povećanja plaća tijekom 2023. godine. Odbijanjem naših zahtjeva predstavnici poslodavca pokazali su kako kod njih nije sazrela svijest da su poštanski radnici potplaćeni, da su poštanske plaće uvelike ispod prosjeka plaća u RH, da inflacija ugrožava egzistenciju svih zaposlenih, ukratko da se od ovakve poštanske plaće više ne može normalno živjeti. Da bismo ostvarili naše zahtjeve spremni smo organizrati i provesti sve sindikalne aktivnosti koje nam stoje na raspolaganju.

Uvjereni smo u to da su naši zahtjevi za većim plaćama jedino rješenje i da su potpuno opravdani i realno ostvarivi. Kao naš prvi naredni korak zatražili smo žuran sastanak s resornim ministrom g. Olegom Butkovićem, na kojemu ga namjeravamo izvijestiti o stanju materijalnih prava i položaju radnika u Hrvatskoj pošti. O našim daljnjim aktivnostima i planovima redovito ćemo vas izvještavati.

TRAŽIMO HITAN DOGOVOR O POSLOVIMA KOJI SE NEĆE PREKIDATI U SLUČAJU ŠTRAJKA

Poslodavcu smo danas uputili dopis kojim tražimo hitan i neodgodiv nastavak razgovora kako bi se konačno sklopio sporazum o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka. Naime, ovo pitanje u Hrvatskoj pošti nije riješeno već dugi niz godina, iako je u člankom 84. stavak 5. važećeg Kolektivnog ugovora bio određen rok od 90 dana za sklapanje sporazuma. Kako su od tada protekle gotovo tri i pol godine, a sporazum nije sklopljen, više ne možemo tolerirati dosadašnju praksu poslodavca kojom se izbjegavanjem poštivanja zakonskih propisa pokušava ograničiti ustavno pravo radnika na štrajk.

Diljem Lijepe naše, ovih dana odvija se prezentacija strategije Hrvatske pošte za iduće godine. Misija za iduće godine nazvana je „Građanima na usluzi“, a temelji se na 3 stupa: inovativna poslovna rješenja, transformacija i ljudi, te infrastruktura i tehnologija. Inovativna poslovna rješenja trebala bi osigurati efikasnost, rasprostranjenost i raznolikost. Transformacija i ljudi je stup koji bi trebao osigurati transparentnost, održivost i jednostavnost. Infrastruktura i tehnologija je stup koji bi trebao osigurati pouzdanost, sigurnost i dostupnost. Prvi stup počiva na odgovornosti, drugi stup na suradnji, a treći na povjerenju. Razdoblje planirano za ostvarenje možda izgleda dugo, ali lijepo je čuti da je vizija da HP bude “Inovativna tvrtka po mjeri radnika i korisnika”. Je li planirano ostvarivo i u kojoj mjeri, tko će biti nositelj planiranih promjena i projekata i hoćemo li uistinu doživjeti transformaciju, vrijeme će pokazati. Treba biti iskren i priznati da se prevelik broj radnika osjeća miljama daleko od ove vizije i da je veliki posao ispred nas. Prvi korak bi svakako bio bolja materijalna prava radnika i radno vrijeme koje bi osiguralo bolju kvalitetu života. Za ostvarenje i misije i vizije preduvjet su zadovoljni radnici koji vjeruju u iste.

PRIVREMENI PREMJEŠTAJ RADNIKA

Kako smo već pisali u Post infu, Hrvatski sindikat pošte je poslodavcu uputio dopis kao reakciju na privremeni premještaj radnika. Od poslodavca smo primili odgovor, iz kojega prenosimo najvažnije: „Trenutno kod poslodavca u organizacijskoj jedinici Divizija mreža, postoje okolnosti koje nalažu određene privremene organizacijske promjene u smislu privremenog premještaja radnika iz jedne u drugu organizacijsku cjelinu, gdje je privremeno nastala potreba za većim brojem radnika, zbog osiguravanja nesmetanog odvijanja radnih procesa… Kod nesporne činjenice da izvršavanje radnih obveza preuzetih Ugovorom o radu predstavlja jedinstvenu cjelinu na način da se promatra cijeli radni vijek radnika proveden kod poslodavca i poslovi koje je radnik tijekom radnog vijeka obavljao, a vodeći računa o odredbi članka 7. Zakona o radu (Poslodavac je obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao, Poslodavac ima pravo pobliže odrediti mjesto i način obavljanja rada) zaključak je, da je u izvanrednim slučajevima, ugovorom o radu ugovorena i mogućnost raspoređivanja radnika na druge poslove kod poslodavca.“ HSP ostaje pri stavu, kako ga uostalom tumači i sam Pravilnik o radu, da se radnika može privremeno premjestiti, bez izmjene ugovora o radu, na poslove čiji sadržaj nije bitno različit od poslova iz njegova ugovora o radu. Radnike u situaciji kada im se „nudi“ na potpis suglasnost za privremeni premještaj pozivamo da se prije prihvaćanja „ponude“ jave sindikalnim povjerenicima Hrvatskog sindikata pošte. Nakon potpisa je kasno.

UKRATKO

Pitanje: Promjene općenito, posebno u organizaciji dostave.  Odgovor: Promjene će obuhvatiti procese u općoj dostavi i prijevozu na prvoj transportnoj razini. Plan je da izmjene zažive s danom 1. lipnja. Promjenom će biti obuhvaćene sve dosadašnje grupe područja. Administrativno će sadašnju grupu područja buduću regiju voditi direktor regije kojem će odgovarati direktori službe dostave i mreže, voditelji prijevoza, sortiranja i održavanja. Operativno to znači da će se sve dostave, a sa njima i radnici objediniti pod jednim direktorom službe u regiji.  Proces je zamišljen tako da se objedine usluge s rokom D+1 u jedinstveni tok dostave bez obzira na pripadnost radnika sadašnjoj divizionoj organizaciji. Cilj je podići kvalitetu usluge D+1 na razinu koja će biti usklađena sa iskustvom korisnika koja za cilj ima svođenje reklamacija na prihvatljiv postotak. Ostvarenjem ovoga cilja steći će se jedan od preduvjeta za korekciju cijena sukladno ostvarenoj kvaliteti. Objedinjavanjem usluge D+1 kroz jedan kanal i istovjetan način zaduženja, dostave i uručenja ostvaren je preduvjet za rasterećenje opće dostave uvođenjem obilaska terena na osnovu roka za uručenje D+3. To znači da će nositelj zakonske petodnevne dostave biti tok D+1 zajedno sa tokom D+3. Tok D+3 će smanjiti neproduktivni prijeđeni put za 50% što ostavlja prostora za povećanje manipulacije za 25%. Dostavni rajoni u toku D+3 biti će prostorno veći broj domaćinstava ali ritam obilazaka će se uskladiti s krajnjim rokovima za uručenje.  Time se oslobađa dio sredstava rada kako bi se mogao usmjeriti tok D+1. Rezerva radnika iz toka D+3 koristit će se za popunu toka D+1, korištenje zaostataka godišnjih odmora, popunu do obuke novozaposlenih i za izaslanja na područja koja u sezoni iziskuju veći broj izvršitelja. Sve izmjene za cilj imaju povećati efikasnost radnika, smanjiti broj sredstava rada podizanjem dnevne satnice korištenja kako bi se racionalizirano pretočilo u povećanje varijabilnog dijela mjesečnih primanja radnika. Pitanje: Poštivanje Odluka o isplati nagrade za ostvarene rezultate rada. Radniku Divizije pošta je neposredni voditelj odgovorio da mu nije isplaćeno 5 € po danu izaslanja na drugi ured i rajon, iz razloga što nema novca!? Odgovor: Neka voditelj odgovori zašto je tako rekao. Molim konkretan podatak o kome se radi, kako o radniku, tako i voditelju, kako bismo provjerili navod. Imamo dovoljno sredstava da radnicima isplatimo sve što im pripada na osnovu ostvarenih rezultata rada.

IZVJEŠĆE O OZLJEDAMA NA RADU U HP-u ZA 2022. GODINU

Prema Izvješću o ozljedama na radu koje je izradio Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije, u cijeloj protekloj 2022. godini u Hrvatskoj pošti ukupno se dogodilo 269 ozljeda na radu i to: 167 u radnom procesu , 23 na putu s posla i na posao, 18 zbog ugriza psa te 61 ozlijeđena osoba usred razbojništva. Ukupno je evidentirano 102.544 sati bolovanja odnosno 12.818 radnih dana. Najčešći izvori nastanka ozljeda na radu u 2022. godini su prijevozna sredstva cestovnog prometa (74 puta), protupravno djelovanje trećih osoba (65 puta), prostori, površine i pripadajuće instalacije izvan navedenih objekata i prostorija s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću osobe na radu (43 puta), prostorije i površine za kretanje osoba na radu (25 puta) i ugriz psa (21 put). Najčešći uzroci nastanka ozljeda na radu su protupravno djelovanje treće osobe (121 put), neispravnost, klizavost i zakrčenost prolaza i površina s kojih se obavlja rad (65 puta), viša sila (37 puta), ostala neprimijenjena posebna pravila zaštite na radu (27 puta) te ostala neprimijenjena osnovna pravila zaštite na radu (15 puta).  U navedenom razdoblju muškarci su stradali čak 166 puta, a žene 103 puta. Prema divizijama, najviše ozljeda bilo je u Diviziji Pošta, njih 142 te u Diviziji mreža, 73. U Diviziji ekspres bilo je 43 ozljede, a 9 ih se dogodilo u Diviziji podrška. U Upravi društva dogodile su se dvije ozljede na radu. Prema GP-ima, najviše je ozljeda bilo u GP1, njih 115. U GP2 dogodila se 35 ozljeda na radu, 32 ih je bilo u GP3, a njih 12 dogodilo se u GP4. U GP5 dogodilo se 39 ozljeda na radu, dok se u GP6 dogodilo njih 36. U 2022. godini nije bilo teških ONR sa smrtnim posljedicama.

Nakon nove inicijative Hrvatskog sindikata pošte, dana 16.4.2023. održan je sastanak reprezentativnih sindikata i članova Uprave Hrvatske pošte na temu povećanja materijalnih prava svih radnika Hrvatske pošte, kao nastavak već prethodno održanih sastanaka. Nakon dodatnog predstavljanja argumentiranih zahtjeva od strane reprezentativnih sindikata i razgovora, te argumenata izrečenih od strane članova Uprave Hrvatske pošte, dogovoren je idući sastanak koji bi se trebao održati krajem tjedna.

UKRATKO: MJESEČNI SASTANAK SOCIJALNIH PARTNERA

– Obavljen je tehnički pregled nove zgrade NSC, čeka se uporabna dozvola. Početkom svibnja očekuje se početak selidbe administracije iz Branimirove u NSC. Pokrenut je postupak javne nabave za organizirani prijevoz radnika autobusom.

– U tijeku je pilot projekt drugačije organizacije dostave pošiljaka u diviziji pošta i diviziji ekspres, odvajanjem usluga sa rokovima D+1 od D+3. Od 1. lipnja planira se primjena nove organizacije na svim grupama područja. Sektor sortiranja će za veće urede sa većim količinama pošiljaka raditi sekvencioniranje pošiljaka na 4 sekvence. Ovakvim načinom bi se pošiljke usmjerene na jedan rajon podijelile na četvrtine, iz kojih će poštar lako izdvojiti one koje će dostavljati taj dan, te neće imati potrebe pregledavati sve prispjele pošiljke. Preuzimanjem prioritetnih i Paket24 pošiljaka od strane Divizije ekspres, poštari opće dostave neće morati isti dan dostavljati pošiljke na ostalim dijelovima rajona. Time će poštari imati manji prijeđeni put, što će dovesti do mogućnosti dostave dodatne količine pošiljaka, čime će biti moguće ostvarenje iste ili čak i veće učinkovitosti, time i veće nagrade za rezultate rada. Cilj nove organizacije kod opće dostave je, smanjenje dnevno prijeđenog puta.

Pitanje: Prema dostupnim informacijama, zapošljavanje stranih radnika očekuje se i na drugim grupama područja. Je li to istina i kada planirate zapošljavanje stranaca te hoće li to dovesti do promjena u organizaciji? Upozoravamo da je takav radnik za poslodavca skuplji, jer je poslodavac uz plaću obavezan osigurati i smještaj stranom radniku.

Odgovor: Da, trebali bi doći i u druge grupe područja. U 6. mjesecu očekujemo prve radnike, naime dozvole za strane radnike se čekaju 2-3 mjeseca. Moramo zapošljavati strane radnike, jer ne možemo naći domaće. Isto će dovesti do promjena u organizaciji, ali ništa bitno jer mi već sada tako radimo. Novi radnici kao i strani radnici vrše dostavu običnih pisama i novina dok „stari“ radnici vrše dostavu visokovrijednih pošiljaka.

Pitanje: Postavlja se pitanje provedbe mjera zaštite na radu za strane radnike u poslovnom sustavu Hrvatske pošte. Valja istaknuti kako se obveze poslodavaca u provedbi mjera zaštite na radu odnose na sve radnike, bez obzira na njihovo državljanstvo, znači i na strane radnike i druge osobe na radu kod poslodavca. Obveze poslodavca prema radnicima, uključivo i strane radnike, u prvom redu proizlaze iz zakonskih i podzakonskih odredbi donesenih temeljem Zakona o zaštiti na radu. Upravo na tom tragu, ispunjavanja zakonskih i podzakonskih odredbi, pozivamo vas da kod zapošljavanja stranih radnika i uvođenja u radne procese vodite računa o osiguravanju dokumentacije o organiziranju i provedbe zaštite na radu vezane uz rizike na poslovima određenih radnih mjesta.

Odgovor: Ugovori o radu za njih su dvojezični, dokumentacija Zaštite na radu je na engleskom jeziku.

JEDINICE U POŠTANSKIM UREDIMA

Posljednjih dana povjerenici Hrvatskog sindikata pošte pojedinih područja, zaprimaju veći broj upita zbog dodijeljenih jedinica operaterima u poštanskim uredima. Nažalost, nakon pet jedinica dodijeljenih u razdoblju od 12 mjeseci, slijedi opomena pred otkaz ugovora o radu. Kako je riječ samo o pojedinim područjima, uz nadu da se isto neće raširiti kao epidemija na druga, nejasnim ostaje zašto samo na tim područjima dolazi do ovakvih situacija? Kolege posebno ističu činjenicu da su u pitanju i oni radnici, koji su spremni u svakom trenutku nadređenima izići u susret po pitanju zamjene odsutnih radnika, te i u svim ostalim za funkcioniranje poštanskog sustava bitnim i kriznim situacijama. Pojedini od kolega su dokazano kvalitetni i višegodišnji radnici, što im je priznato kroz godišnju ocjenu, dijelom i temeljem ostvarenih rezultata prodaje. Destimulira li ovakvo postupanje takve radnike, kao i hoće li to moguće pojačano utjecati na ionako veliku fluktuaciju radnika, ostaje za sada nepoznanica. Prema poslodavcu smo reagirali negodovanjem zbog ove situacije, te zatražili hitan odgovor. Radnike koji se nađu u ovoj situaciji upućujemo da u slučaju izricanja opomene, odmah po primitku istu dostave povjereniku Hrvatskog sindikata pošte uz naznačen datum primitka, kako bismo zajedno napisali žalbu na izrečeno upozorenje.

MLAĐE GENERACIJE ŽELE “MEKANIJI” ŽIVOT I TIME ZNAČAJNO MIJENJAJU NAČIN RADA

Milenijalci i generacije nakon njih unijele su podosta promjena u smislu pogleda na život, kad ih se usporedi sa starijim “postavkama stvarnosti”. I dok se uvelike priča o “tihom davanju otkaza” ili “velikom otkazivanju”, tiho se ubacio još jedan pojam – nježan ili mekan život. Glavna mu je stavka “radim da bih živio, ne živim da bih radio”. Poanta je ne stavljati prioritet na materijalno već ono životno, odnosno na bogatstvo iskustava koje život pruža. Postavke modernog doba su takve da nitko od nas ne zna kad stati, a najčešće nije ni svjestan da treba stati. Imati jedan posao nije dovoljno za ispunjenje svih želja, zato se radi njih nekoliko, kroz sve dane u tjednu, mjesecu, godini… A zapravo, sve što treba jest stati i osvrnuti se, zaklopiti oči i prepoznati što vas kao osobu raduje. Naravno, posao je potreba i omogućuje uživanje u životu, kakvo god ono bilo, no ne treba mu dopustiti da postane nečiji život. Možda pojedinac to može “prožvakati”, ali ako se posveti isključivo radu, narušit će odnos sa svima oko sebe, koji mu možda znače više od bilo kojeg poslovnog uspjeha. Svjesni svih tih blagodati života, mnogi pripadnici mlađih generacija okreću se ovoj filozofiji i rade koliko im treba da bi normalno živjeli, ne žele se vezati uz jedno radno mjesto, jedan životni sklop, pa tako zapravo biti, kako smatraju, robovima sustava. (Izvor: Grafičar i mediji)

Upravi HP-a jučer smo uputili dopis u kojem tražimo sastanak vezan uz poboljšanje materijalnih prava radnika. Dopis prenosimo u cijelosti i očekujemo žuran odgovor i termin. „Poštovani, vezano uz pregovore za poboljšanje materijalnih prava radnika Hrvatske pošte, koje vodimo već duže vremensko razdoblje, predlažemo vam da najkasnije do sredine idućeg tjedna zajednički dogovorimo održavanje radnog sastanka na ovu temu. Radi se o problemu koji je od najvećeg značaja za sve radnike Hrvatske pošte, za sindikate koji zastupaju svoje članove i za poslodavca u cjelini. Na sastanku od strane Hrvatskog sindikata pošte sudjelovat će Mario Vrček, zamjenik predsjednika HSP-a, Lidija Pulišić i Željko Miljak, članovi Predsjedništva HSP-a. Predlažemo vam da dostavite svoj prijedlog termina za održavanje sastanka“.

OBAVIJEST ČLANOVIMA PODRUŽNICE 2, PODRUČJA KOPRIVNICA

Članove Podružnice 2, područja Koprivnica, obavještavamo da je sukladno Statutu HSP-a te Odluci Vijeća povjerenika Podružnice 2, proveden postupak zamjene sindikalnog povjerenika HSP-a za područje Koprivničko-križevačke županije. Vašim novim sindikalnim povjerenikom imenovan je kolega Dražen Horvat, mehaničar za vozila iz PU 48260 Križevci. Za sva pitanja vezana uz prava, pozajmice i ostale članske pogodnosti, kolegu Horvata možete kontaktirati putem e-maila drazen.horvat@sindikat-hsp.hr, na broj mobitela 098 298 827 te na adresu HP d.d., Trg svetog Florijana 2, 48260 Križevci. Kolegi Draženu čestitamo na imenovanju te mu želimo puno uspjeha u sindikalnom radu!

PRIVREMENI PREMJEŠTAJI U DIVIZIJU MREŽA – RM ŠALTER

Dio radnika iz administracije proteklih je dana od svojih nadređenih dobio obavijest o upućivanju na privremeni premještaj na radno mjesto operatera u poštanskom uredu, što je izazvalo zbunjenost, ali i zabrinutost dijela radnika. Naime, s obzirom da je argument za takvu odluku bio nedostatak radnika u operativi, nije nam jasno kako su izabrani radnici koji nikada nisu radili na šalteru i ne poznaju šaltersko poslovanje?! Također, očito, nije se uzimao u obzir ni kriterij starosne dobi jer su među odabranim radnicima i oni stariji od 50 godina. Budući da je puno nejasnoća oko kriterija i načina na koji se ovako nešto izvelo, od poslodavca smo zatražili hitno pojašnjenje koje ćemo, kada ga dobijemo, objaviti u našem glasilu.

CVETAN KOVAČ IMENOVAN ČLANOM NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU NA RADU

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2023. godine donijela Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, kojom je za člana tog vijeća u svojstvu predstavnika radnika imenovan Cvetan Kovač, koordinator Središnjeg povjereništva radnika za zaštitu na radu u Hrvatskoj pošti d.d. Nacionalno vijeće za zaštitu na radu je savjetodavno tijelo Vlade RH, a imenovanje kolege Cvetana priznanje je za njegov dugogodišnji rad i aktivno sudjelovanje u brojnim stručnim raspravama i djelovanjima u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Nacionalno vijeće ima sedam članova, a čine ga predstavnici Vlade RH (3), predstavnici udruge poslodavaca (2) i predstavnici udruga radnika (2). Članovi se imenuju na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani. Kolegi Cvetanu, kao našem članu i koordinatoru za zaštitu na radu iz redova Hrvatskog sindikata pošte od srca čestitamo i želimo uspješan rad!

ISTRAŽIVANJE: NISKE PLAĆE UZROKUJU NEDOSTATAK RADNE SNAGE

ETUC – Rekordni nedostatak radne snage u Europi uzrokovan je niskim plaćama i radnim uvjetima, pokazuje novo istraživanje. Stopa slobodnih radnih mjesta u Europi trenutačno je rekordno visoka, a više od četvrtine poduzeća u EU prijavilo je probleme s proizvodnjom kao rezultat manjka radne snage prošle godine. Čelnici EU-a i predstavnici poslodavaca za nedostatak su okrivili isključivo jaz u vještinama među europskim radnicima. Osposobljavanje većeg broja radnika vještinama potrebnim za rad u industrijama budućnosti ključni je dio socijalno pravednog prijelaza na zeleno gospodarstvo. Ali istraživanje koje je objavio Europski sindikalni institut (ETUI) pokazuje da:

• Oni sektori u kojima se nedostatak radne snage najviše povećao od 2019. godine do 2022. godine obično su nudili općenito lošije uvjete rada.

• Manjak radne snage očito se više povećao među poslovima s relativno nižom plaćom, čak i kada se uspoređuju inače slični radnici.

• Manjak radne snage najveći je u sektorima i profilima koji ne zahtijevaju nužno više vještine.

Nalazi su dokaz potrebe za povećanjem kolektivnog pregovaranja i povećanja plaća i uvjeta rada, kao i vještina, ako Europa želi okončati nedostatak radne snage. Obično bi ograničeno tržište rada rezultiralo većom pregovaračkom moći za radnike i stoga povećanjem plaća i radnih uvjeta. No, u polovici članica EU prošle su godine realne plaće pale unatoč činjenici da su realni profiti porasli. Europska konfederacija sindikata poziva EU na osiguranje financiranja industrije kroz Green Deal Industry Plan temeljem kojeg primatelji moraju osigurati učenje vještina i poboljšavanje plaća i radnih uvjeta svoje radne snage putem kolektivnih ugovora. “Poslodavci ne mogu pronaći dovoljno radnika jer ne nude dovoljno dobre plaće ili uvjete rada. Kao što je rekao Joe Biden, odgovor je jednostavan: platite im više“, izjavila je glavna tajnica ETUC-a Esther Lynch, te je dodala kako je „vrijeme da europski političari prestanu vrludati oko razloga našeg nedostatka radne snage i pošalju jednako jasnu poruku ovdašnjim poslodavcima. EU bi također trebala slijediti SAD u ovisnosti o javnom financiranju tvrtki s obvezama isplate pristojnih plaća, pružanju pravednih uvjeta i usavršavanju radnika uz jasnu obvezu u pogledu poštivanja kolektivnog pregovaranja. Europa bi se trebala prestati pokušavati natjecati niskom plaćom i uvjetima rada i umjesto toga trebala bi povećati proizvodnost ulaganjem u visokokvalificirane, visokotehnološke i visokokvalitetne poslove.

POTPORE ČLANOVIMA HSP-a

Na temelju Pravilnika o Fondu solidarnosti, Hrvatski sindikat pošte je u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. svojim članovima ukupno isplatio 37.752,00 eura.

Još jednom od poslodavca smo zatražili uvođenje naknada po danu rada na motorističkom rajonu. Incijativa je proizašla zbog uvjeta rada naših poštara koji dostavu vrše na motorima. Nepovoljni vremenski uvjeti kojima su izloženi ovi radnici, a koje dodatno pogoršava brzina kretanja na mopedu, ostavljaju trajne posljedice na njihovom fizičkom zdravlju. O tome može posvjedočiti veliki broj naših kolega koji dugi niz godina obavljaju ove poslove, ali i činjenica da jedan broj radnika nerado pristaje na korištenje motora kao prijevoznog sredstva na radu. Kao društveno odgovoran i na temelju svega navedenog, vjerujemo da će poslodavac prepoznati važnost naše inicijative te uskoro donijeti odluku o naknadi za motorističke rajone u korist radnika. Nažalost, ostaje činjenica da ne postoji dovoljna naknada koja će našim kolegama nadoknaditi narušeno zdravlje. Podsjećamo da je poslodavac dužan i dalje činiti sve kako bi se uklonila ili znatno umanjila opasnost za zdravlje naših kolega.

APLIKACIJA „DIGITALNI POŠTAR 3“

Zbog nastalih problema, aplikacija „Digitalni poštar 3“ privremeno je isključena iz sustava. Dok se u potpunosti ne otklone sve poteškoće, bit će aktivna aplikacija „Digitalni poštar 2“. Rezultat je to naše inicijative budući da smo sve primjedbe na aplikaciju koje su nam dostavili naši članovi i radnici s terena uputili prema nadležnima u HP-u. Radilo se o poteškoćama prilikom zaduženja paketa gdje se iskazivalo dvojno zaduženje pošiljaka u mipsu i u aplikaciji. Također, prilikom prikupa paketa na adresi korisnika nije bilo zvučnog signala (kao u NPA) te je bilo potrebno stalno osvježavati aplikaciju što je pak, uzrokovalo kašnjenja. Problema je bilo i u ruralnim područjima u kojima je internetska mreža slaba, no nažalost, na taj dio poslodavac ne može utjecati. Treba napomenuti da je unatoč problemima, digitalna aplikacija prednost (pod uvjetom da internet normalno funkcionira) jer je obrada podataka prilikom same dostave ili izdavanja obavijesti korisnicima za pokušaj uručenja na adresi puno brža.

„MULTISPORT“ – SPORTSKA PONUDA ZA SVAKOG RADNIKA

Poslodavcu smo iznijeli prijedlog za sklapanje poslovne suradnje sa tvrtkom „Benefit System“, kojom bi se radnici HP-a mogli učlaniti u „Multisport“ program suradnje sa najboljim pružateljima sportskih usluga. Navedena tvrtka pruža poslodavcima rješenje za promicanje zdravog načina života, tjelesne aktivnosti te osobnog rasta i razvoja. Ista omogućava pristup različitim sportskim objektima na području cijele Hrvatske gdje se mogu koristiti pogodnosti kao što su bazeni, teretane, fitnes, joga, pilates, borilačke vještine, boks, kuglanje, plesne rekreacije, sauna, ples, klizanje, medicinska gimnastika, trbušni ples, vježbe za kralježnicu i još puno toga. Istraživanja pokazuju da bavljenje sportom ima višestruke benefite, a osim što motivira, podiže raspoloženje i povećava produktivnost također smanjuje rizik od niza zdravstvenih problema. Nadamo se da će Poslodavac prihvatiti našu inicijativu, imajući u vidu da je zdrav i zadovoljan radnik ujedno i produktivan radnik.

UKRATKO

O paketu

Pitanje: Problemi s uslugom Paket24.

Odgovor: Želja je da usluga Paket24 bude elitna usluga Hrvatske pošte, da svi korisnici imaju iste uvjete. Da se na isti način uručuju Paketi do 400g i paketi iznad 400 g, da se prikup Paketa24 obavlja na identičan način u željenim rokovima. DP to sada ne može ispoštovati. Opća dostava ne može osigurati vremenski period dostave, primatelj ne može kontaktirati poštara i tražiti notifikacije za dostavu na paketomat ili dostavu na drugu adresu jer je itinerer kretanja poštara unaprijed definiran i nije toliko fleksibilan. Također moramo se prilagoditi i velikim korisnicima koji sve češće traže predaju Paketa24 sve kasnije, radi se o velikim korisnicima njih 80% ide preko NSC-a i svi žele što kasniju predaju. Ovdje se ne radi samo tko će Paket24 uručiti, već zadire u sve tehnološke faze, od ugovora sa korisnicima, vremena predaje, novog sort plana, novog reda prijevoza.

O STANJU NA OTOCIMA

Pitanje: Upozoravamo na problem sa nabavkom goriva koje djelatnici kupuju sami. Postoji li način da im se na bilo koji način osigura potrebna količina goriva ili smo u mogućnosti za pojedine lokacije na otocima osigurati električno vozilo?

Odgovor: Radnici trenutno na raspolaganju imaju moped ali im to nije najprikladnije rješenje.Za potrebe nabavke električnog vozila upućen je upit nadređenima. Slažem se da treba utvrditi koja vrsta vozila bi najbolje odgovarala a nabava ovisi i u odlukama Sektora prijevoza odnosno troškovima. U ovom trenutku bi im se mogao dostaviti električni moped koji ima veću kutiju a manji su zahtjevi za servisiranjem i održavanjem istih. Mišljenja sam da je bez obzira na velike troškove potrebno osigurati električna vozila radi konstantnog trenda povećanja paketskog prometa na otocima jer će se u budućnosti to isplatiti. Potrebno je svim korisnicima osigurati iste uvjete i kvalitetu usluga u gradskim sredinama i na otocima.

O VARIJABILI U DM

Pitanje: Hoće li novim izračunom varijabile biti obuhvaćeni i oni uredi koji to do sada nisu mogli ostvariti?

Odgovor: Da, vjerujem da će tako biti. Naime, do sada je jedan od uvjeta bio 360 Nm dnevno po PU. To je za većinu PU-a s jednim radnikom (ili manje) bilo prilično izazovno ostvariti. Novi uvjet je prosječno 3.300 Nm po radniku u PU na mjesečnoj razini koje je potrebno ostvariti u radu s korisnicima (55 sati mjesečno odnosno 2,75 sati u danu ili 165 Nm dnevno). Novi uvjet o prosječnom vremenu provedenom u radu s korisnicima će biti lakše ostvariti u svim PU-ima uključivo i onima s jednim radnikom ili manje. Napominjem da svaki radnik ima mogućnost dodatno zaraditi bez obzira na učinkovitost ureda individualnom realizacijom točno određenih usluga, a od posljednje izmjene broj tih usluga je povećan. S obzirom da je ukinuta i donja granica za isplatu vjerujem da sada svi radnici imaju priliku ostvariti dodatak.

PROSJEČNA MJESEČNA NETO PLAĆA ZA SIJEČANJ 2023. IZNOSILA JE 1094 EURA

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2023. iznosila je 1 094 eura, što je nominalno i realno više za 4,6 posto u odnosu na prosinac 2022. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2023. iznosila je 1 499 eura, što je nominalno i realno više za 5,0 posto u odnosu na prosinac 2022. Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 1 685 eura, a najniža je isplaćena u djelatnostima Proizvodnja kože i srodnih proizvoda i Ostale osobne uslužne djelatnosti, u iznosu od 748 eura. Medijalna neto plaća za siječanj 2023. iznosila je 930 eura, dok je medijalna bruto plaća iznosila 1 239 eura. (Izvor: Državni zavod za statistiku)

Ako imate argumente da je nemoguće ostvariti zadane ciljeve nemojte ih potpisivati i voditelj vas mora uputiti u proces eskalacije odnosno žalbe

Ciklus godišnjih razgovora i postavljanje ciljeva za 2023. godinu je u tijeku i traje do 15. ožujka 2023. godine. Koliko god se slagali ili ne slagali sa ovakvom metodom upravljanja radnim učinkom, podsjećamo na važnost ovog RAZGOVORA radnika i neposrednog rukovoditelja. I sam poslodavac u svom posebnom izdanju Vaša pošta naglašava da ciljevi moraju biti dogovoreni s radnikom i trebaju biti Specifični, Mjerljivi, Akcijski usmjereni, Realni i Terminski izazovni te da je važno da osim strateških ciljeva uključuje i razvojnu komponentu što bi značilo da bi ova metoda trebala biti motivirajuća! U istom izdanju poslodavac savjetuje radnike da se pripreme s podacima za taj razgovor i razjasne sve nejasnoće i eventualne prepreke za njihovo ostvarenje. Ovo je posebno važno jer ako se potpišu ciljevi za 2023. godinu, s tim potpisom radnik pristaje na zadane ciljeve! Znači, ako imate argumente da je nemoguće ostvariti zadane ciljeve, nemojte ih potpisivati i voditelj vas mora uputiti u proces eskalacije odnosno žalbe. Ako se radnik ne slaže sa ciljevima ili ocjenom, voditelj je dužan u roku od tri dana od obavljenog razgovora obavijestiti voditelja više razine. Voditelj više razine dužan je pozvati radnika na razgovor u roku od osam dana od kada je radnik odbio potpisati obrazac. U slučaju daljnjeg neslaganja s ocjenom ili ciljevima radnik može podnijeti pisanu žalbu u roku od osam radnih dana od razgovora s rukovoditeljem više razine. Adresa za slanje žalbe je HP d.d., Ured za upravljanje ljudskim resursima, Odjel za sustave i procese upravljanja ljudskim resursima, Branimirova 4, 10000 Zagreb s naznakom „žalba u procesu upravljanja radnim učinkom“ ili na e-adresu uru.zalbe@posta.hr

ODRŽANI SKUPOVI RADNIKA U GP1

Radničko vijeće Grupe područja 1 održalo je ovaj i prošli tjedan skupove radnika na lokacijama PU 10110 Zagreb – Remiza, PU 10000 Zagreb – Branimirova, PU 10040 Zagreb – Dubrava, PU 10360 Zagreb – Sesvete, PU 10020 Novi Zagreb – Siget, PU 49210 Zabok, DE Poštanska 25 te u Sortirnom centru u Poštanskoj ulici 9. Odaziv radnika je bio dobar, a najaktualnija pitanja su bila vezana uz materijalna prava radnika i nove kriterije za izračun dodatka na plaću za ostvareni radni učinak. Više puta se ukazivalo na probleme za službenu odjeću i obuću, kao i ostala sredstva za rad, najprije u smislu kvalitete, a onda i nedostatka istih u sustavu. Radnici su imali dosta prigovora na vozni park, kao i na ispravnost sredstava rada u dostavi pošiljaka. Nadalje, upozoreno je i na problem sa punionicama za električna vozila te je nadležnima upućena inicijativa za prilagodbu punionica sukladno postojećim kapacitetima voznog parka. Također, skrenuta je pozornost poslodavcu na loše stanje u pojedinim poštanskim uredima, i vizualno i funkcionalno, što hitno treba rješavati budući da su često upravo poštanski uredi prvi kontakt korisnika s Poštom i kao takvi kreiraju percepciju korisnika o našoj tvrtci. Isto tako, s obzirom da je na inicijativu HSP-a pokrenut postupak traženja novog prostora za distribucijsko područje Zabok, zatražili smo informaciju o učinjenom. Nadležni tvrde da je traženje prostora u tijeku te da će novi prostor biti dodatni prostor koji će pratiti rast povećanja paketskog prometa. Poslodavcu smo ukazali i na potrebu izrade nadstrešnice na objektu u Poštanskoj 25 zbog boljih uvjeta rada i kvalitete prilikom utovara pošiljaka. Dobili smo odgovor da će se naći neko rješenje kako bi se utovar mogao odvijati kvalitetnije bez obzira na vremenske (ne)prilike. Poslodavcu smo uputili i osvrte naših kolega iz DE vezano za aplikativne nelogičnosti u programu „Digitalni poštar 3“ te nam je rečeno da IT služba već radi na otklanjanju nelogičnosti u istom programu.

AUTOBUSNI PRIJEVOZ DO NSC-a SA TRI LOKACIJE

Bude li dovoljno zainteresiranih radnika, Poslodavac će ponovno uvesti autobusnu liniju Zagreb – Velika Gorica i to sa tri lokacije, istočni i zapadni dio Zagreba te centar. Ovu inicijativu poslodavcu je uputio Hrvatski sindikat pošte, a prema posljednjim informacijama, Ured za upravljanje ljudskim resursima, provest će anketu o zainteresiranosti radnika i to svih onih koji rade u Novom sortirnom centru (NSC) kao i onih koji trenutno rade na lokaciji u Branimirovoj 4. Molimo sve zainteresirane radnike da se svakako odazovu na ispunjavanje ankete.

UKRATKO SA MJESEČNOG SASTANKA

Pitanje: Problem koji su izazvale izmjene odluka o nagrađivanju, puno je nezadovoljnih radnika. Odluke nisu dobro iskomunicirane s radnicima, te su izgubili motivaciju za rad. Tko će nam raditi? Uz to, kolaju svakakve dezinformacije baš zato što nema pravodobnih informacija.

Odgovor: divizije su premašile budžet, neki radnici su dobivali nagrade, a nisu najbolji. Potrošili smo novce prošle godine i sve je došlo u najgore vrijeme. Morali smo čekati odluku vlade o neoporezivom iznosu i koja je donesena krajem prošle godine. Nemojte zaboraviti da smo digli plaću za 20 posto, jednostavno nema novaca.

SNJEŽNA PRIČA IZ LIKE

Protekli vikend svi smo, ako ne uživo onda putem malih ekrana, bili svjedoci snježne mećave koja je zahvatila Liku i Dalmaciju te ostale dijelove Hrvatske. Snijeg koji je u Lici preko vikenda napadao i do 26 centimetara mnogima je otežao svakodnevnicu pa tako i našim poštarima. Njih su u ponedjeljak ujutro dočekala zatrpana vozila, pa su nakon istovara kamiona prionuli na čišćenje. Čitavim i slomljenim metlama, lopatama i svim ostalim što im se našlo pod rukom i pokazalo korisnim, vozila su se raščišćavala više od sat vremena. Pravi pak izazov bio je izlazak na ceste (loše očišćene) i dostavu, jer se do adresa primatelja uglavnom nije moglo doći (telefonski se dogovaralo gdje će se naći). Iako teško, naši su se poštari snašli, sve kako bi posao bio kvalitetno i uspješno obavljen. I kako su nam oni sami rekli „snježna Lika je predivna na fotografijama iz toplog doma, ali nije baš idilična za nas koji živimo u toj fotografiji. Vjerojatno samo zato što ju volimo bez obzira na sve, borimo se sa svim nedaćama“.

Nakon održanih sastanaka socijalnih partnera na temu izmjena odluka za ostvarene rezultate rada (varijabilna nagrada), prijedloge novih odluka poslodavac je uputio na savjetovanje Glavnom radničkom vijeću (GRV) koje se predloženim izmjenama protivi. U svom obrazloženju Glavno radničko vijeće navodi da je Zakonom o radu propisana obaveza poslodavca da materijale dostavi cjelovito i pravovremeno. Dostavljene podatke GRV smatra nedostatnim. Izmjene u smislu da se termin isplate ne definira (!?), da pravo na isplatu dodatka za ostvarene rezultate ostvaruju radnici koji se na dan isplate nalaze u radnom odnosu u Hrvatskoj pošti, kao i da u slučaju opravdanih razloga (ovisno o rezultatu poslovanja i slično) tijekom razdoblja trajanja odluke poslodavac zadržava pravo ne izvršiti obračun i isplatu dodatka za ostvarene rezultate rada (!?), GRV smatra neprihvatljivim. Također, GRV upozorava da je „nesigurnost primanja još jedan razlog nezadovoljstva radnika i velike fluktuacije kadrova“, te da „isplata dodatka za ostvarene rezultate za promatrano razdoblje mora imati definirani datum isplate“. GRV-u nije prihvatljivo da poslodavac zadržava „pravo ne izvršavanja isplate dodatka za ostvarene rezultate“. Nadalje, GRV ocjenjuje „neprihvatljivom učinkovitost radnika koja prelazi postotak 120%, zbog mogućih posljedica po radnika koje bi mogle proizaći u slučaju stalne i prekomjerne opterećenosti, ali i zbog upitne mogućnosti kvalitetnog obavljanja posla“. GRV-u je „neprihvatljivo da na sastanku koji je održan na ovu temu sa poslodavcem, na traženje Hrvatskog sindikata pošte, poslodavac nije uvažio većinu najbitnijih zahtjeva: da se motoristima u općoj dostavi isplaćuje još i posebni dodatak po danu za rad na motorističkom rajonu, isplate određenog iznosa dodatka svim radnicima koji dobivaju dodatak za ostvarene rezultate radi pojačanog prometa u zadnja dva mjeseca; promjenu određenih kriterija za radnike u diviziji ekspre; vraćanja maksimalnog iznosa varijabilnog dijela plaće na iznose koji su bili na snazi do 30.12.2022. godine kao i kriterija za poštare opće dostave“. Na kraju svog obrazloženja Glavno radničko vijeće upozorava „da će ovakve odluke dovesti do povećane fluktuacije radnika, kao i do smanjenja kvalitete poslovanja. Isto tako smatramo da bi trebalo svakako povećat osnovnu plaću svih radnika, jer ovakvom odlukom isplaćuje se dodatak samo manjem postotku radnika. Jedino na navedeni način možemo privući novu kvalitetnu radnu snagu i zadržati dobre radnike u sustavu“.

MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

Razgovori s poslodavcem na temu materijalnih prava radnika su u tijeku. Zasada nema konkretnih rezultata, no sljedeći sastanak trebao bi se održati tijekom idućeg tjedna, o čemu ćemo vas obavijesititi putem našeg glasila.

ODGOVOR NA PISMA RADNIKA

Hrvatski sindikat pošte primio je anonimne dopise radnika Divizije mreže sa područja GP2, u kojima upozoravaju na probleme nedostatka radnika, izaslanja, nejednakog postupanja prema radnicima i neisplate varijabilne nagrade. Upit smo proslijedili nadležnima u Diviziji mreže, a iz njihovog odgovora izdvajamo:
Vezano uz tvrdnju o ukidanju varijabile, obavještavamo Vas da navedeno nije istina te da se varijabila ne ukida. U veljači je isplaćena varijabila za studeni 2022., a u ožujku će biti isplaćene dvije varijabile: za prosinac 2022. i za siječanj 2023. godine. Uz navedeno, ukoliko je potrebno radnik se može obratiti za dodatno pojašnjenje svom rukovoditelju. Radno mjesto operatera nije vezano uz fiksnu lokaciju i svaki operater prilikom zapošljavanja je upoznat s navedenim. Svi radnici su potpisali ugovor najmanje na jednu županiju unutar koje se mogu rasporediti na rad u pojedinom poštanskom uredu. Određeni poštanski uredi su dislocirani i tamo nastojimo rasporediti radnike iz lokalne sredine. Međutim, ponekad se dogodi situacija da nam zbog zdravstvenog stanja više radnika iz te sredine nije na raspolaganju i moramo poslati radnike iz udaljenijih sredina. Ukoliko se takva situacija oduži, nastojimo da se radnici na takvim udaljenijim lokacijama izmjenjuju. Uz to, konkretno za Hrvatsku Kostajnicu primili smo novu radnicu, čime će se znatno smanjiti premještaji. Godišnji odmori u siječnju nisu mogli biti obustavljeni jer nisu bili niti planirani za to razdoblje. Godinu dana smo se pripremali za uvođenje eura i znali smo što nas čeka. Znali smo da su za posao koji predstoji potrebni svi naši radnici. Bilo bi neodgovorno od nas kao poslodavca da smo pustili dio radnika na godišnji znajući da bi pritisak korisnika na ostatak radnika bio prevelik i da se posao ne bi mogao odraditi, a radnici bi bili preopterećeni, griješili i stvarali si manjkove. Kolektivni ugovor kaže da poslodavac donosi plan godišnjih odmora uzimajući u obzir potrebe organizacije rada. Donijeli smo odluku koja se pokazala ispravna, naši radnici odradili su izvrstan posao, ponosni smo na njih i koristimo svaku priliku pa i ovu da ih pohvalimo. Budući da, prema informacijama s terena, i radnici drugih GP-a iste Divizije imaju slične probleme, vjerujemo da će ovaj odgovor biti zanimljiv i njima.

OZLJEDE NA RADU U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2022.

Prema Izvješću o ozljedama na radu koje je izradio Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije, u četvrtom tromjesečju 2022. godine (razdoblje od 01.10. – 31.12.2022. godine) dogodilo se ukupno 68 ozljeda na radu – 48 u radnom procesu, 9 na putu s posla i na posao, 1 zbog ugriza psa i 10 ozlijeđenih radnika uslijed razbojništva. Ukupno je evidentirano 23.760 sati bolovanja odnosno 2,970 radnih dana. Isplaćena naknada na teret HP – a (ukupne potpore) iznose ukupno 10.000,00 kn. Isplaćena naknada na teret HZZO – a iznosi ukupno 703.151,19 kn. Najčešći izvori nastanka ozljeda na radu u ovom tromjesečju su prijevozna sredstva cestovnog prometa, 20 puta, prostori, površine i instalacije izvan navedenih objekata i prostorija s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću osobe na radu, 13 puta te protupravno djelovanje trećih osoba, 12 puta. Najčešći uzroci nastanka ozljeda na radu su protupravno djelovanje treće osobe, 25 puta te neispravnost, klizavost i zakrčenost prolaza i površina s kojih se obavlja rad, 17 puta. Najviše su stradavali poštari, 38 puta te operateri u PU, 12 puta. Vozači su stradali 5 puta, a dostavljači i operateri za p.p. četiri puta. U navedenom razdoblju muškarci su stradali 40 puta, a žene 28 puta. Prema divizijama, najviše ozljeda bilo je u Diviziji Pošta, njih 38 te u Diviziji ekspres, njih 15. U Diviziji Mreža dogodilo se 13 ozljeda na radu, dok su se u Diviziji podrška dogodile dvije ozljede na radu. Prema GP-ima, najviše je ozljeda bilo u GP1, njih 19 te u GP6, njih 17. U GP3 bilo je 15 ozljeda, dok se u GP2 i GP5 dogodilo osam ozljeda na radu. U GP4 dogodila se jedna ozljeda na radu. U četvrtom tromjesečju 2022. godine nije bilo teških ozljeda na radu zbog kojih je izvršen inspekcijski nadzor kao niti onih sa smrtnim posljedicama.

Kako smo u prethodnim brojevima Post Infa pisali, održan je još jedan sastanak na temu materijalnih prava radnika, uključujući i nagradu za ostvarene rezultate rada (varijabilna nagrada). Reprezentativni sindikati su u ovom trenutku s poslodavcem dogovorili da će neisplaćene nagrade za radnike Divizije mreže i Sektora sortiranja (prosinac 2022. i siječanj 2023.) te za ostale sektore Divizije pošte i Divizije ekspres (za siječanj i veljaču) biti isplaćene na plaći u ožujku. Poslodavac je uvažio prijedlog sindikata da u izmijenjenim odlukama za ostvarene rezultate ozljeda na radu neće biti osnova za isključenje radnika iz sustava nagrađivanja. Rasprava je povedena i na temu ujednačavanja različitih kriterija. Jednokratna prigodna nagrada (uskrsnica) ugovorena u važećem Kolektivnom ugovoru bit će isplaćena u ugovorenom roku najkasnije do 31. ožujka. Poslodavac uvažava prijedlog sindikata za povećanje iznosa, no na način da se povećanje isplati u obliku bona za Žuti klik. Stavovi nisu usuglašeni te će se o ovoj temi još razgovarati. Rasprava je vođena i na temu Kolektivnim ugovorom ugovorenih prava troškova prehrane radnika i participacije u mjesečnim troškovima prijevoza na rad. Konačni dogovor nije postignut, pa će se rasprava na tu temu nastaviti, o čemu ćemo vas pravodobno informirati.

PODSJEĆAMO: SISTEMATSKI PREGLEDI DO 14. SRPNJA!

Još je svega nekoliko mjeseci ostalo za obavljanje sistematskog liječničkog pregleda! Svi koji to nisu učinili do sada, neka požure jer se pregledi, u skladu s ugovorenim rokom, mogu obaviti do 14. srpnja. Podsjećamo da je temeljem obveze propisane Kolektivnim ugovorom za radnike Hrvatske pošte (čl. 68. st.1.) Hrvatska pošta s Poliklinikom Croatia zdravstveno osiguranje sklopila ugovor o nabavi usluge sistematskih liječničkih pregleda za radnike. Ugovor je sklopljen na dvije godine, koje istječu, kako smo naveli, 14. srpnja 2023. Svaki radnik ima pravo na jedan sistematski pregled u razdoblju za koje je sklopljen ugovor, a pregledi su podijeljeni u dvije grupe: 1) sistematski pregledi za žene i 2) sistematski pregledi za muškarce. Važna napomena! Voditelji su dužni s ovom obavijesti upoznati sve nazočne i nenazočne radnike te im omogućiti odlazak na sistematski pregled. Informacije o svemu vezanom za obuhvat pregleda za žene i muškarce, hitnim i indiciranim pregledima nakon sistematskog pregleda, kako se naručiti na pregled, komu se javiti i kako se pripremiti za sistematski pregled, možete naći na: http://www.sindikat-hsp.hr/sistematski_pregledi.html

UKRATKO

UGOVOR S HRVATSKOM LUTRIJOM – Hrvatska pošta proširit će suradnju s Hrvatskom lutrijom tako da će više poštanskih ureda raditi poslove za istu i te će usluge ulaziti u produktivnost.
ODGOVORI SA SASTANAKA – Na dio pitanja koja smo postavili na redovnim mjesečnnim sastancima s predstavnicima poslodavca te ih objavili u Post infu, stigli su odgovori koje ovim putem prenosimo. Dobra vijest za sve koji su s time imali problema – u tijeku je distribucija plitica za kovanice eura po poštanskim uredima, a pokrenuta je i nabava uređaja za provjeru novčanica eura. Čim dobijemo ostale odgovore, objavit ćemo ih na isti način.

Kako smo u prošlom broju najavili, 9. veljače održan je uvodni sastanak predstavnika poslodavca s predstavnicima reprezentativnih sindikata. Sastanak je održan na inicijativu oba reprezentativna sindikata, s osnovnom temom, materijalna prava radnika. Iako jedan dio materijalnih prava čini i nagrada za ostvarene rezultate rada, popularna varijabilna nagrada, na tu temu je održan zasebni sastanak. Predstavnici poslodavca spremni su razmotriti prijedloge te materijalna prava sagledati sveukupno i kroz nagradu za ostvarene rezultate rada.

VARIJABILNA NAGRADA

Predstavnici Hrvatskog sindikata pošte održali su 9. veljače sastanak s izvršnim direktorima divizija, uz osnovnu temu Odluka o nagradi za rezultate rada (varijabilna nagrada), s naglaskom na novim odlukama izmijenjenih kriterija za ostvarivanje prava na nagradu. Prema ranijem prijedlogu Hrvatskog sindikata pošte, izostanak s rada koji je posljedica ozljede na radu neće isključiti pravo radnika na ostvarenu mjesečnu nagradu. Prisutni izvršni direktori su izjavili da nagrada neće biti ograničena na neoporezivi dio već će iznos iznad neoporezivog biti isplaćen kroz bruto plaću. Budući da će isplata nagrade za rezulate rada biti isplaćivana u neoporezivom iznosu, ista će biti izuzeta od ovrhe prema Ovršnom zakonu. Razgovori na temu izmijenjenih odluka se nastavljaju, a predstavnici poslodavca su potom spremni dogovorene izmijenjene odluke primjenjivati od 1. ožujka.

RAST NA TRŽIŠTU POŠTANSKIH USLUGA

U trećem tromjesečju 2022. na poštanskom tržištu zabilježen je rast gotovo svih segmenata tržišta. Ukupan broj poštanskih usluga veći je za 3,4 posto u odnosu na prethodno tromjesečje i za 5,1 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Veći broj usluga rezultat je više prenesenih pismovnih pošiljaka i paketa, pri čemu je pismovnih pošiljaka bilo 5,5 posto više nego u trećem tromjesečju 2021., a paketa oko 9 posto. Pismovne pošiljke prema količini obavljenih usluga imaju najveći udjel na tržištu, 79,9 posto, slijede paketi s udjelom od 12,5 posto, a ostatak čine tiskanice. Broj usluga u međunarodnom poštanskom prometu od početka godine sve je veći te je u trećem tromjesečju bilo za oko milijun usluga više nego u prvom tromjesečju uz rast od 27 posto. Predviđa se nastavak ovakvog trenda. Veći broj ostvarenih usluga pozitivno je utjecao i na ostvarene prihode, koji su za 10,6 posto veći nego u istom razdoblju prethodne godine. Na povećanje prihoda, između ostaloga, utjecalo je i više obavljenih usluga s dodanom vrijednosti (ekspresnih pošiljaka), kojih je bilo 14 posto više. Na kraju trećeg tromjesečja poštanske usluge u Republici Hrvatskoj pružalo je 24 davatelja od kojih je HP-Hrvatska pošta d.d. najveći s udjelom od 87,7 posto prema količini ostvarenih usluga i udjelom od 57,7 posto u ukupnim prihodima.

UKRATKO SA MJESEČNIH SASTANAKA

Kao i u prošlom broju našeg glasila, i u ovom ćemo objaviti dio pitanja i odgovora sa mjesečnih sastanaka s izvršnim direktorima grupa područja. Podsjećamo da su navedeni sastanci inicirani od strane Hrvatskog sindikata pošte te su obvezni dio socijalnog dijaloga u Hrvatskoj pošti.

Divizija pošte

Pitanje: Imamo pritužbe od poštara da stalno dobivaju stara vozila. Odgovor: Nova vozila su električna i njih možemo slati samo tamo gdje ima punionica. Nažalost, ne možemo raditi punionicu na mjestima gdje smo u zakupu.

Pitanje: Poštari su revoltirani novom odlukom o nagrađivanju. Apeliramo da se s njima više razgovara i pokuša se organizirati rajone na način da radnici imaju mogućnost ostvariti varijabilu. Odgovor: Po novoj odluci prag za ostvarivanje nagrade je 100% produktivnost i cijelo vrijeme radimo na tome da se taj cilj ostvari gdje god je to moguće.

Pitanje: Radnici su nezadovoljni promjenama koje su nastupile u sustavu nagrađivanja. Odgovor: U DP poštarima će se za poslove obuke novoprimljenog poštara i/ili privremenog premještaja obračunavati 5 eura po danu rada. Radnika i broj dana rada određuje neposredni rukovoditelj, a ukupni iznos određuje se na način da se broj dana rada po kriteriju množi sa 5 eura, što će za radnika biti povoljnije nego do sada.

Divizija mreža

Pitanje: Jesu li poštanski uredi opremljeni ladicama za sortiranje i pohranu papirnatog i kovanog novca? Naime, radnici sami od kartona izrađuju „škrabice“ za euro novac jer ne postoje originalne verzije namijenjene za to. I zašto se nije na vrijeme izvršila nabava istog? Odgovor: Upoznati smo s navedenim problemom i žao nam je, ali imamo informaciju da će u skorom vremenu i to biti riješeno. Određeni problemi su nastali obavezom javne nabave i kašnjenjem dobavljača.

Pitanje: Radnici se žale da im se ne odobravaju zahtjevi za izvanredno čišćenje ureda. U čemu je problem? Odgovor: Zahtjevi se redovno odobravaju, provjerit ćemo s voditeljima o čemu se radi.

Pitanje: Hoće li voditelji grupa sjesti i dogovoriti plan premještaja kako bi se točno znalo kako organizirati korištenje godišnjih odmora, posebno na otocima? Odgovor: Na tome se intenzivno radi i bit će uskoro gotovo.

Divizija ekspres

Pitanje: Postoji li, i ako da, pravilo da „svi poštari moraju znati sve rajone“? Odgovor: Ne moraju znati svi sve. Kao što je navedeno, realno je da svaki poštar poznaje tri rajona, kako bi se u slučaju bolovanja ili godišnjeg nesmetano odvijao posao.

Općenito

Pitanje: Hoće li varijabilni dio za siječanj 2023. ići sa plaćom? Odgovor: Kod varijabilne nagrade, u prosincu smo isplatili nagrade za listopad. Sljedeća varijabila u veljači bit će za studeni i prosinac te zatim u ožujku za siječanj i tako dalje.

Pitanje: Tvrdi se da nedostaje radnika. Stoji li to ili je stvar organizacije? Odgovor: To je stvar percepcije. Prebacujemo radnike prema potrebi i trudimo se biti izjednačeni s korištenjem godišnjih odmora.

Pitanje: Radnici se žale da nadređeni stvaraju Viber grupe te kroz njih žele motivirati radnike, međutim radi se o privatnim mobitelima i radnici to ne žele, no postoji strah od izlaska iz grupe. Čemu to, pogotovo ako znamo da je u procesu razvoja nova aplikacija za komunikaciju? Odgovor: Svaki radnik može slobodno izaći iz grupe i neće biti posljedica. Upozorit ćemo nadređene na isti problem.

Pitanje: Kakva je situacija sa fluktuacijom ljudi, ima puno odlazaka? Odgovor: Upražnjena mjesta se popunjavaju, ali od tri nova radnika jedan ostane.

Nakon održanih izbora i konstituiranja radničkih vijeća i povjereništava radnika za zaštitu na radu na razini GP-a, dana 19. siječnja 2023. održane su konstituirajuće sjednice Glavnog radničkog vijeća i Središnjeg povjereništva radnika za zaštitu na radu. Na temelju Sporazuma s Poslodavcem oba ova tijela imaju po jedanaest članova. Glavno radničko vijeće u novom četverogodišnjem mandatu čine: Željko Šešerin, Dubravko Kovačić, Željko Miljak, Lidija Pulišić, Mario Vrček, Damir Jurišić, Irena Ilenić, Ivan Topolovec, Kristina Bajkovec, Marcela Peruzović i Damir Ljubanović. Za predsjednika GRV-a izabran je Željko Šešerin (GP1), a za zamjenika Mario Vrček (GP5). Središnje povjereništvo radnika za zaštitu na radu u novom četverogodišnjem mandatu čine: Jago Tomić, Petar Vuko, Nikolina Ivanović, Branko Novački, Slavko Stanić, Cvetan Kovač, Željko Ivanović, Nenad Šlogar, Jerka Sapunarić, Milena Alač i Goran Vuković. Za koordinatora Središnjeg povjereništva radnika za zaštitu na radu, izabran je Cvetan Kovač (GP2), a za zamjenika koordinatora Željko Ivanović (GP5).

UKRATKO

MATERIJALNA PRAVA RADNIKA – Reprezentativni sindikati koji djeluju u Hrvatskoj pošti uputili su poslodavcu 2. veljače dopis u kojem su zatražili žurni sastanak na temu materijalnih prava radnika Hrvatske pošte d.d. Uvijek aktualna tema koja je i nakon prošlogodišnjeg uspjeha u pregovorima, koji su za rezultat imali povećanje plaće od 20 posto za oko osam tisuća radnika, još aktualnija budući da je poslodavac izmijenio Odluku o nagradi za rezultate rada.

VARIJABILNA NAGRADA – Uspjela je inicijativa koju je pokrenuo Hrvatski sindikat pošte prema poslodavcu, temeljem koje je dogovoren prvi sastanak na temu varijabilne plaće. Sastanak će se održati u najkraćem roku, a priliku ćemo iskoristiti kako bi poslodavca upoznali s velikim nezadovoljstvom radnika nakon izmjena Odluka o nagradi za rezultate rada.

IZ IZVJEŠĆA POSLODAVCA – Na dan 31. prosinca 2022. godine, u Hrvatskoj pošti je zaposleno ukupno 9362 radnika.

UKRATKO SA MJESEČNIH SASTANAKA

Mjesečni sastanci inicirani od strane Hrvatskog sindikata pošte, postali su obavezni dio socijalnog dijaloga, kao i prigoda da se u ime radnika, poslodavcu postave konkretna pitanja radnika. Od svih pitanja u svakom broju ćemo izdvojiti dio.

Divizija mreža

Pitanje: Ide li plaćanje prekovremenih sati radnicima Divizije mreža, koji su ostvareni tijekom konverzije kune u euro?

Odgovor: Isplata prekovremenih ide sukladno protokolu, svi prekovremeni sati se bilježe.

Divizija mreža

Pitanje: Nedostaju plastične „plitice“ za eure i kronično nedostaje A4 papir.

Odgovor: Plitice su naručene i očekuju se. Zbog uvođenja eura i konverzacije došlo je do pojačane potrošnje papira te su voditelji upućeni da, ako treba, iste kupe uz R1 račun.

Divizija ekspres

Pitanje: Razlike u obračunu i uvjetima za ostvarenje varijabilne nagrade na urbanim i ruralnim rajonima nema. Obračun je isti i za ruralni dio i za urbani. Računaju li se u varijabilnu nagradu i adrese servisa, prikupa…?

Odgovor: U izračun ulazi sve što se radi preko digitalnog poštara, servisi ne ulaze u varijabilnu nagradu.

Divizija ekspres

Pitanje: Kako se računa punjenje paketomata u varijabilnoj nagradi te kako u učinkovitosti?

Odgovor: Kao 1 adresa. Pitanje: Kako se računa dostava cigareta u varijabilnoj nagradi te kako u učinkovitosti? Odgovor: Kao i svaki drugi paket.

Divizija ekspres

Pitanje: Zašto se više različitih primatelja na istoj adresi (npr. stambena zgrada) ne računa kao pojedinačna adresa, nego kao jedna, navodno aplikacija ne prepoznaje više primatelja na istoj adresi?

Odgovor: Računa se kao pojedinačna adresa. Pojedina postavljena pitanja, posebno odgovori, otvaraju prostor za nastavak rasprave.

U PROSINCU PROŠLE GODINE 116.189 NEZAPOSLENIH

Potkraj prosinca 2022. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo je evidentirano 117.816 nezaposlenih osoba, što je za 1.627 osoba više nego prethodnoga mjeseca, a za 7.899 osoba manje nego u prosincu 2021. Od ukupnog broja nezaposlenih u prosincu 2022. bilo je 51.293 nezaposlena muškarca (43,5 posto) i 66.523 nezaposlene žene (56,5 posto). U izvještajnome mjesecu nezaposlenost je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, smanjena u svim dobnim skupinama. Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba u prosincu 2022. imali su Splitsko-dalmatinska županija, Osječko-baranjska županija i Grad Zagreb, a najmanji je broj nezaposlenih zabilježen u Ličko-senjskoj županiji. Temeljem radnoga odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme, 85,9 posto. Prema djelatnostima, najveći se broj zaposlio u: javnoj upravi i obrani, pružanju smještaja, pripremi i usluživanju hrane, trgovini na veliko i malo , zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi te prerađivačkoj industriji.

POTPORE ČLANOVIMA HSP-a U 2022. GODINI

Na temelju Pravilnika o Fondu solidarnosti, Hrvatski sindikat pošte je u protekloj godini (od 1.siječnja do 31. prosinca 2022.) svojim članovima ukupno isplatio 1.064.950,00 kuna (141.343,15 eura). S obzirom da se podaci odnose na isplatu u prošloj godini, kada je službena valuta bila kuna, iznosi su izraženi i u kunama i u eurima.

Zbog posljednjih odluka poslodavca u vezi isplate dodatka za ostvarene rezultate rada radnicima u 2023. godini, poslodavcu smo temeljem mnogobrojnih upita i reakcija kolega uputili dopis sljedećeg sadržaja:

“Prvim danom ove godine na snagu su stupile Odluka o prolongiranju isplate dodatka za ostvarene rezultate rada za mjesec prosinac 2022. godine i Odluka za ostvarene rezultate rada radnicima u 2023. godini.

Glavno radničko vijeće dopisom poslodavca od 27. prosinca je tek obaviješteno o postupku izrade Odluka, kao i da će istom tijelu izrađene Odluke biti dostavljene na savjetovanje. Glavno radničko vijeće se već na najavu izrade Odluka negativno očitovalo.

Sadržaj i primjena navedenih odluka izazvali su zabrinutost i nezadovoljstvo kod radnika koji nam se svakodnevno javljaju s brojnim pitanjima, komentarima i izražavaju ozbiljnu zabrinutost za svoju financijsku budućnost u HP-u. Hrvatski sindikat pošte smatra da ostvareni rezultati rada, trud i doprinos poslovanju Društva trebaju biti nagrađeni i doprinijeti zadovoljstvu radnika, ovo posebno kada se uzme u obzir pojačani angažman svih radnika u mjesecu pojačanog prometa prosincu, ali i onaj koji radnici daju zbog postupka konverzije kune u euro. Kako bi se postigao najveći mogući stupanj pravednosti u nagrađivanju i kako bismo imali zadovoljne i motivirane radnike, mišljenja smo da su zajednička uključenost i kvalitetan socijalni dijalog nužan preduvjet.

Hrvatski sindikat pošte prije svega brine o zaštiti prava i interesa svojih članova i svih radnika zaposlenih u Hrvatskoj pošti, što podrazumijeva i brigu o financijskoj stabilnosti Hrvatske pošte. Svjesni smo da brojne financijske teškoće opterećuju Hrvatsku poštu i naše društvo u cjelini, ali i da nažalost jako teško pogađaju gotovo svakog poštanskog radnika. Uštede koje za posljedicu imaju smanjivanje radničkih prava moraju biti posljednje.

Obzirom da smo mišljenja da je kod iznalaženja najboljih mogućih rješenja socijalni dijalog ne samo potreban nego i nužan, pozivamo vas da čim prije dogovorimo termin zajedničkog sastanka”.

Očekujemo u idućim danima argumentirani i konstruktivni dijalog socijalnih partnera. O svemu ćemo izvijestiti u idućim izdanjima Post-Infa.