HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Blagajna uzajamne pomoći

Blagajna uzajamne pomoći je oblik štednje i isplate povratne pomoći pod povoljnim uvjetima, a njezinim članom može postati svaki član Hrvatskog sindikata pošte, pod uvjetom da pristupi BUP-u i obveže se izdvajati mjesečni ulog u iznosu koji je utvrđen Pravilnikom BUP-a.

Isplata pozajmice se traži na propisanom obrascu BUP-a. Pozajmica se odobrava članovima sukladno raspoloživim sredstvima u visini određenoj Pravilnikom te kriterijima za dodjelu i način vraćanja uzajamnih povratnih pozajmica.

Pristupnicu za BUP kao i sve ostale obrasce možete zatražiti kod dolje navedenih kontakata: