HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Povijest sindikata

Povijest Hrvatskog sindikata pošte
HSP – Hrvatski sindikat pošte nastavljač je bogate sindikalne tradicije u poštanskoj djelatnosti.

Utemeljen je 24. svibnja 1990. godine u okviru tadašnjeg PTT-a kao prvi, nezavisni l samostalni sindikat u Pošti i Telekomunikacijama.

Iste godine 15. studenoga registriran je pod nazivom Savez sindikata radnika HPT-a.

S obzirom da novoutemeljeni sindikat nije ispunio očekivanja radnika, dana 7. lipnja 1994. godine donijeta je odluka o nastavku samostalnog djelovanja pod imenom HSPT – Hrvatski sindikat pošte i telekomunikacija.

U početku je HSPT okupljao oko pet tisuća članova iz poštanskih središta i TK centara Zagreb, Krapina i Sisak. Već u proljeće 1995. Godine pridružili su se zaposleni u Dubrovniku i Vinkovcima, da bi HSPT postupno proširio soju organizaciju na cjelokupnom području Hrvatske.

Dana 1. travnja 1996. godine, sukladno novom Zakonu o radu, HSPT je postao udrugom više razine koju su činili HSP – Hrvatski sindikat pošte i HST – Hrvatski sindikat telekomunikacija.

Dana 15. svibnja 1998. godine HSPT je primljen u punopravno članstvo UNI – Union Network International, najveće svjetske sindikalne središnjice koja okuplja zaposlene u području usluga.

Obzirom na preustroj bivše tvrtke HPT i osnivanje dva trgovačka društva (Hrvatska pošta i Hrvatske telekomunikacije) HSP i HST nastavili su djelovanje kao dvije samostalne sindikalne udruge.

Od 5. do 7. svibnja 2004. godine na Koločepu je održan III Sabor HSP-a, na kojem je prihvaćen novi Program rada za razdoblje od 2004. do 2009. godine i donesena je Deklaracija o temeljnom opredjeljenju HSP -a kao organizacije koja promiče prava i interese svih radnika Hrvatske pošte.

Od 20. veljače 2008. godine HSP je član središnjice NHS – Nezavisni hrvatski sindikati.

Tijekom svojeg dugogodišnjeg djelovanja HSP je postao brojem i materijalnom snagom najjači sindikat u HP – Hrvatskoj pošti d.d., kao i jedan od poznatih i uvažavanih sindikata na cjelokupnoj hrvatskoj sindikalnoj sceni. HSP je poznat kao glavni inicijator i organizator više uspjelih industrijskih akcija, naročito vezanih uz kolektivno pregovaranje i sklapanje povoljnih kolektivnih ugovora.