HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Tu smo za Vas

HSP - Hrvatski sindikat pošte je demokratska i jedinstvena udruga koju čine dragovoljno učlanjeni radnici djelokruga poštanskih, kurirskih i srodnih usluga u Republici Hrvatskoj, udruženi radi zaštite i zajedničkog promicanja svojih općih, profesionalnih i gospodarskih interesa.

Svrha utemeljenja Hrvatskog sindikata pošte je:

Zaštita i promicanje gospodarsko-socijalnih interesa članova, putem sklapanja kolektivnih ugovora
Postignuće i ostvarivanje prava suodlučivanja radnika
Organiziranje industrijskih akcija, uključujući i štrajk

Radnicima Hrvatske pošte omogućavamo:

Povoljne kolektivne ugovore
Sigurnost radnih mjesta
Aktivno sudjelovanje u odlučivanju putem radničkih vijeća, skupova radnika i Nadzornog odbora HP d.d
Bolju zaštitu i sigurnost na radu

Članovima Hrvatskog sindikata pošte posebno omogućavamo:

Zaštitu prava iz radnog odnosa za svakog pojedinca
Povrat materijalnih dugovanja od strane poslodavca
Različite oblike pomoći iz Fonda solidarnosti
Duge materijalne pogodnosti

To postižemo:

Dijalogom sa socijalnim partnerom
Kolektivnim pregovaranje
Štrajkovima upozorenja i javnim prosvjedima
Djelovanjem u tijelima suodlučivanja radnika i u Nadzorom odboru HP d.d
Pravnim zastupanjem članova
Organiziranim korištenjem materijalnih i drugih pogodnosti za članove

HSP – Hrvatski sindikat pošte po broju članova i materijalnoj snazi najveći je sindikat u HP – Hrvatskoj pošti d.d., koji okuplja oko 57%, sindikalno organiziranog radništva.
HSP aktivno promiče i sudjeluje u procesu ujedinjavanja i spajanja sindikata na strukovnoj i nacionalnoj razini.
Na međunarodnoj razini HSP je član UNI – Union Network International, sindikalne središnjice koja okuplja oko 16.000.000 članova iz ukupno 129 zemalja.

Zašto se učlaniti baš u Hrvatski sindikat pošte?

Svojim pristupanjem HSP – Hrvatskom sindikatu pošte postajete dio jedne velike obitelji, koja ima preko šest tisuća članova. Time nam povjeravate zaštitu svojih prava iz radnog odnosa i dajete nam mogućnost da vam pomognemo u rješavanju vaših brojnih problema s kojima se susrećete na radnom mjestu ili u privatnom životu.
• HSP je najbrojniji sindikat u HP – Hrvatskoj pošti d. d., jer od oko 9.300 radnika ima preko 6.000 članova što predstavlja oko 65% sindikalno organiziranog članstva u Pošti

• HSP ima najnižu sindikalnu članarinu od svih sindikata organiziranih u Hrvatskoj pošti, koja iznosi samo 1,3% od plaće

• HSP je član je UNI – Union Network International, svjetske sindikalne središnjice sa oko 16 milijuna članova u 129 zemalja

• HSP je aktivni sudionik procesa ujedinjavanja i spajanja sindikata na nacionalnoj razini

• HSP aktivno surađuje s drugim sindikatima iz Hrvatske u zajedničkim sindikalnim aktivnostima na nacionalnoj razini, prateći europska i svjetska sindikalna kretanja

• HSP usmjerava svoje snage na okupljanju i zajedničkim akcijama sindikata u Hrvatskoj pošti, jer će radnici jedino na taj način biti potpuno zaštićeni i sigurni

• HSP svojim članovima pruža punu zaštitu prava iz radnog odnosa, uključivo i povrat materijalnih dugovanja od strane poslodavca

• HSP aktivno djeluje u zaštiti prava radnika putem tijela suodlučivanja u Hrvatskoj pošti – radničkih vijeća i povjereništava zaštite na radu

• HSP je utemeljio Sekciju za interesna pitanja žena i Sekciju za interesna pitanja mladih

• HSP je utemeljio Sportsko-rekreacijsko društvo ”Poštar” i svojim sponzorstvom omogućuje članstvu bavljenje rekreativno-sportskim aktivnostima

• HSP svojim članovima pruža mogućnost posjeta kazališnim predstavama i drugim kulturnim manifestacijama

• HSP pruža mogućnost svakom članu da osobnim prijedlozima i inicijativama utječe na rad u podružnici i u Hrvatskom sindikatu pošte

• HSP ima Fond solidarnosti, iz kojeg članovima daje novčanu pomoć za slučaj smrti člana sindikata ili člana obitelji; za odlazak u mirovinu; za rođenje djeteta; za bolovanje u neprekidnom trajanju od 90 dana; za druge opravdane slučajeve, o čemu odluku donosi Predsjedništvo na preporuku podružnice.

Kako postati članom Sindikata? Vrlo jednostavno.

Potrebno je popuniti pristupnicu, prema tekstu obrasca.
Sastavni dio pristupnice je izjava o suglasnosti poslodavcu da članarinu usteže od plaće radnika.
Popunjena pristupnica s izjavom može se uručiti bilo kojem povjereniku podružnice.