HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Povjereništva za zaštitu na radu

SREDIŠNJE POVJERENIŠTVO RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU
 • Glavni koordinator: Cvetan Kovač
 • Zamjenik: Jago Tomić
 • Članovi: Anita Čujić, Slavko Stanić, Nenad Šlogar, Jerka Sapunarić, Milenka Alač, Goran Vuković, Petar Vuko, Branko Novački i Nikolina Ivanović.
ZAŠTITA NA RADU GP1 – ČLANOVI SA LISTE HSP-a
 • Koordinator: Nenad Šlogar
 • Zamjenik: Ivica Pavlović
 • Članovi: Mato Bugarin, Nikolina Ivanović, Mihaela Kliček, Branko Novački, Goran Pranjić, Ivana Radeljić, Renata Spudić i Slavko Stanić.
ZAŠTITA NA RADU GP2 – ČLANOVI SA LISTE HSP-a
 • Koordinator: Cvetan Kovač
 • Zamjenik: Dubravko Kovačić
 • Članovi: Dijana Drešar, Damir Hrnjak, Mario Varović i Radoslav Lalić.
ZAŠTITA NA RADU GP3 – ČLANOVI SA LISTE HSP-a
 • Koordinator: Jerka Sapunarić
 • Zamjenik: Petar Vuko
 • Članovi: Željko Miljak, Jelena Batinić, Mirna Hrkač, Ivica Križan i Slaven Topić.
ZAŠTITA NA RADU GP4 – ČLANOVI SA LISTE HSP-a
 • Koordinator: Milenka Alač
 • Zamjenik: Josipa Vukić Stulić
 • Članovi: Lidija Pulišić, Ivan Mandić, Mile Šarić i Nikica Protega.
ZAŠTITA NA RADU GP5 – ČLANOVI SA LISTE HSP-a
 • Koordinator: Jago Tomić
 • Zamjenik: Anita Čujić
 • Članovi: Mario Vrček, Pero Zeba, Sanja Bosak, Dražen Kadažabek, Mislav Krstanović i Lucija Grubešić.
ZAŠTITA NA RADU GP6 – ČLANOVI SA LISTE HSP-a
 • Koordinator: Goran Vuković
 • Zamjenik: Tina Sorola
 • Članovi: Damir Jurišić, Vesna Burić, Marijana Brekalo i Branko Vujičić.