HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Prijava za odmaralište

PLAVA VALA – HSP d.o.o.
Radićeva 12, 10000 ZAGREB
IBAN: HR3823900011100333431
MB: 2061481, OIB: 62725314358

Tel: 01 4686-087, 4686-088
Fax: 01 4929-676

E-mail: blagajna1@sindikat-hsp.hr

Radno vrijeme
pon – pet
08:00 – 16:00

TURISTIČKA SEZONA 2024.
PRIJAVE SE PRIMAJU

do 26. veljače 2024.

Svi radnici koji su zaposleni u Hrvatskoj pošti imaju mogućnosti ljetovati u turističkim smještajnim objektima PLAVE VALE HSP. Raspored smjena za 2024. organiziran je na bazi 7 noćenja (smjene su uvijek nedjeljom), osim u Vrboskoj na otoku Hvaru gdje će smjene gostiju biti na bazi 10 noćenja. Ulazak u apartmane je nakon 14 sati na dan dolaska (osim Vrboske gdje je ulazak nakon 16 sati), a smjene završavaju izlaskom gostiju na dan odlaska, najkasnije do 10 sati ujutro.
Prijave se primaju do 26. veljače 2024., isključivo pisanim putem na popunjenom obrascu za prijavu.

Obrazac se može preuzeti ovdje

ili kod vašeg sindikalnog povjerenika.

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na adresu: Plava Vala HSP d.o.o., Radićeva 12, 10000 Zagreb, osobno ili putem pošte (adresa Radićeva 12, 10000 Zagreb) ili putem fax poruke na broj 01/4929676 ili na e-mail: blagajna1@sindikat-hsp.hr. Obavijest o prihvaćenim prijavama bit će vam dostavljena putem pisane obavijesti i sadržavat će sve potrebne informacije za uspješnu realizaciju turističkog smještaja.

Podnositelj prihvaćene prijave plaća akontaciju u iznosu od 70,00 EUR, koju je potrebno uplatiti u roku od 5 (pet) dana od dana primitka pisane obavijesti o prihvaćanju prijave.

Plaćanje se vrši isključivo putem naloga za plaćanje i to na žiro račun društva Plava Vala HSP d.o.o., kako slijedi:
– Ime uplatitelja -upisati: ime i prezime osobe koja podnosi prijavu;
– Primatelj – upisati: Plava Vala HSP d.o.o., Zagreb, Radićeva 12;
– Iznos – upisati: 70,00 EUR;
– Poziv na broj zaduženja – upisati: OIB uplatitelja;
– Broj računa primatelja – upisati IBAN: HR3823900011100333431
– Opis plaćanja – upisati: akontacija za najam apartmana;
– Presliku dokaza o uplati treba poslati na telefaks broj: 01 4929 676.

 

Plaćanje cijene smještaja moguće je jednokratno ili u ratama:
– za radnike Hrvatske pošte koji nisu članovi HSP-a – do 5 mjesečnih rata, bez kamata;
– za članove HSP-a – do 10 mjesečnih rata, bez kamata (akontacija se računa kao prva rata).

Kod plaćanja pune cijene smještaja prije dolaska u turistički objekt za smještaj gostiju, Plava Vala odobrava popust od 5%. Kod plaćanja cijene smještaja u mjesečnim ratama, korisnik smještaja je dužan prilikom preuzimanja uputnice predočiti na uvid dokaz o uplati akontacije i potpisati suglasnost za obustavu na plaći do konačne isplate.
Podnositelju prijave kojemu je prijava prihvaćena bit će dostavljena uputnica na ime podnositelja i nije prenosiva na drugu osobu. Uputnicu je potrebno predočiti prigodom dolaska u smještajni objekt. Svi korisnici naših smještajnih objekata plaćaju boravišnu pristojbu. Za djecu od 12 do 18 godina, popust je 50%. Boravišna pristojba je sastavni dio računa i bit će uključena u prvu mjesečnu ratu plaćanja.

CJENIK-USLUGA SMJEŠTAJA PLAVA VALA HSP d.o.o. ZA 2024. GODINU

RASPORED TERMINA ZA 2024.