HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 863 – GRV PROTIV NOVIH ODLUKA O VARIJABILI!

Nakon održanih sastanaka socijalnih partnera na temu izmjena odluka za ostvarene rezultate rada (varijabilna nagrada), prijedloge novih odluka poslodavac je uputio na savjetovanje Glavnom radničkom vijeću (GRV) koje se predloženim izmjenama protivi. U svom obrazloženju Glavno radničko vijeće navodi da je Zakonom o radu propisana obaveza poslodavca da materijale dostavi cjelovito i pravovremeno. Dostavljene podatke GRV smatra nedostatnim. Izmjene u smislu da se termin isplate ne definira (!?), da pravo na isplatu dodatka za ostvarene rezultate ostvaruju radnici koji se na dan isplate nalaze u radnom odnosu u Hrvatskoj pošti, kao i da u slučaju opravdanih razloga (ovisno o rezultatu poslovanja i slično) tijekom razdoblja trajanja odluke poslodavac zadržava pravo ne izvršiti obračun i isplatu dodatka za ostvarene rezultate rada (!?), GRV smatra neprihvatljivim. Također, GRV upozorava da je „nesigurnost primanja još jedan razlog nezadovoljstva radnika i velike fluktuacije kadrova“, te da „isplata dodatka za ostvarene rezultate za promatrano razdoblje mora imati definirani datum isplate“. GRV-u nije prihvatljivo da poslodavac zadržava „pravo ne izvršavanja isplate dodatka za ostvarene rezultate“. Nadalje, GRV ocjenjuje „neprihvatljivom učinkovitost radnika koja prelazi postotak 120%, zbog mogućih posljedica po radnika koje bi mogle proizaći u slučaju stalne i prekomjerne opterećenosti, ali i zbog upitne mogućnosti kvalitetnog obavljanja posla“. GRV-u je „neprihvatljivo da na sastanku koji je održan na ovu temu sa poslodavcem, na traženje Hrvatskog sindikata pošte, poslodavac nije uvažio većinu najbitnijih zahtjeva: da se motoristima u općoj dostavi isplaćuje još i posebni dodatak po danu za rad na motorističkom rajonu, isplate određenog iznosa dodatka svim radnicima koji dobivaju dodatak za ostvarene rezultate radi pojačanog prometa u zadnja dva mjeseca; promjenu određenih kriterija za radnike u diviziji ekspre; vraćanja maksimalnog iznosa varijabilnog dijela plaće na iznose koji su bili na snazi do 30.12.2022. godine kao i kriterija za poštare opće dostave“. Na kraju svog obrazloženja Glavno radničko vijeće upozorava „da će ovakve odluke dovesti do povećane fluktuacije radnika, kao i do smanjenja kvalitete poslovanja. Isto tako smatramo da bi trebalo svakako povećat osnovnu plaću svih radnika, jer ovakvom odlukom isplaćuje se dodatak samo manjem postotku radnika. Jedino na navedeni način možemo privući novu kvalitetnu radnu snagu i zadržati dobre radnike u sustavu“.

MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

Razgovori s poslodavcem na temu materijalnih prava radnika su u tijeku. Zasada nema konkretnih rezultata, no sljedeći sastanak trebao bi se održati tijekom idućeg tjedna, o čemu ćemo vas obavijesititi putem našeg glasila.

ODGOVOR NA PISMA RADNIKA

Hrvatski sindikat pošte primio je anonimne dopise radnika Divizije mreže sa područja GP2, u kojima upozoravaju na probleme nedostatka radnika, izaslanja, nejednakog postupanja prema radnicima i neisplate varijabilne nagrade. Upit smo proslijedili nadležnima u Diviziji mreže, a iz njihovog odgovora izdvajamo:
Vezano uz tvrdnju o ukidanju varijabile, obavještavamo Vas da navedeno nije istina te da se varijabila ne ukida. U veljači je isplaćena varijabila za studeni 2022., a u ožujku će biti isplaćene dvije varijabile: za prosinac 2022. i za siječanj 2023. godine. Uz navedeno, ukoliko je potrebno radnik se može obratiti za dodatno pojašnjenje svom rukovoditelju. Radno mjesto operatera nije vezano uz fiksnu lokaciju i svaki operater prilikom zapošljavanja je upoznat s navedenim. Svi radnici su potpisali ugovor najmanje na jednu županiju unutar koje se mogu rasporediti na rad u pojedinom poštanskom uredu. Određeni poštanski uredi su dislocirani i tamo nastojimo rasporediti radnike iz lokalne sredine. Međutim, ponekad se dogodi situacija da nam zbog zdravstvenog stanja više radnika iz te sredine nije na raspolaganju i moramo poslati radnike iz udaljenijih sredina. Ukoliko se takva situacija oduži, nastojimo da se radnici na takvim udaljenijim lokacijama izmjenjuju. Uz to, konkretno za Hrvatsku Kostajnicu primili smo novu radnicu, čime će se znatno smanjiti premještaji. Godišnji odmori u siječnju nisu mogli biti obustavljeni jer nisu bili niti planirani za to razdoblje. Godinu dana smo se pripremali za uvođenje eura i znali smo što nas čeka. Znali smo da su za posao koji predstoji potrebni svi naši radnici. Bilo bi neodgovorno od nas kao poslodavca da smo pustili dio radnika na godišnji znajući da bi pritisak korisnika na ostatak radnika bio prevelik i da se posao ne bi mogao odraditi, a radnici bi bili preopterećeni, griješili i stvarali si manjkove. Kolektivni ugovor kaže da poslodavac donosi plan godišnjih odmora uzimajući u obzir potrebe organizacije rada. Donijeli smo odluku koja se pokazala ispravna, naši radnici odradili su izvrstan posao, ponosni smo na njih i koristimo svaku priliku pa i ovu da ih pohvalimo. Budući da, prema informacijama s terena, i radnici drugih GP-a iste Divizije imaju slične probleme, vjerujemo da će ovaj odgovor biti zanimljiv i njima.

OZLJEDE NA RADU U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2022.

Prema Izvješću o ozljedama na radu koje je izradio Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije, u četvrtom tromjesečju 2022. godine (razdoblje od 01.10. – 31.12.2022. godine) dogodilo se ukupno 68 ozljeda na radu – 48 u radnom procesu, 9 na putu s posla i na posao, 1 zbog ugriza psa i 10 ozlijeđenih radnika uslijed razbojništva. Ukupno je evidentirano 23.760 sati bolovanja odnosno 2,970 radnih dana. Isplaćena naknada na teret HP – a (ukupne potpore) iznose ukupno 10.000,00 kn. Isplaćena naknada na teret HZZO – a iznosi ukupno 703.151,19 kn. Najčešći izvori nastanka ozljeda na radu u ovom tromjesečju su prijevozna sredstva cestovnog prometa, 20 puta, prostori, površine i instalacije izvan navedenih objekata i prostorija s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću osobe na radu, 13 puta te protupravno djelovanje trećih osoba, 12 puta. Najčešći uzroci nastanka ozljeda na radu su protupravno djelovanje treće osobe, 25 puta te neispravnost, klizavost i zakrčenost prolaza i površina s kojih se obavlja rad, 17 puta. Najviše su stradavali poštari, 38 puta te operateri u PU, 12 puta. Vozači su stradali 5 puta, a dostavljači i operateri za p.p. četiri puta. U navedenom razdoblju muškarci su stradali 40 puta, a žene 28 puta. Prema divizijama, najviše ozljeda bilo je u Diviziji Pošta, njih 38 te u Diviziji ekspres, njih 15. U Diviziji Mreža dogodilo se 13 ozljeda na radu, dok su se u Diviziji podrška dogodile dvije ozljede na radu. Prema GP-ima, najviše je ozljeda bilo u GP1, njih 19 te u GP6, njih 17. U GP3 bilo je 15 ozljeda, dok se u GP2 i GP5 dogodilo osam ozljeda na radu. U GP4 dogodila se jedna ozljeda na radu. U četvrtom tromjesečju 2022. godine nije bilo teških ozljeda na radu zbog kojih je izvršen inspekcijski nadzor kao niti onih sa smrtnim posljedicama.