HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 828 – BOŽIĆNICA 2021

Temeljem važećeg Kolektivnog ugovora za radnike HP – Hrvatske pošte d.d., propisana je isplata jednokratne prigodne nagrade koju svi rado i uobičajeno nazivamo „božićnica“, u iznosu od 1.500 kuna. Držimo da uz sve nedaće koje su u ovoj poslovnoj godini zadesile Poštu i sve njene radnike, naša tvrtka, zahvaljujući prije svega izuzetnom doprinosu svih njenih radnika, dobro posluje i ostvaruje sasvim solidne poslovne rezultate. Iz tog razloga, znajući da Poslodavac sasvim sigurno nije zaboravio da smo u tom smislu pregovarali materijalna prava radnika koja smo pregovarali u važećem Kolektivnom ugovoru, uputili smo dopis i poticaj da otvorimo ozbiljan, konstruktivan i argumentiran dijalog prema cilju da propisani iznos „božićnice“ bude isplaćen u bitno većem iznosu u odnosu na onaj koji je zajamčen Kolektivnim ugovorom.

Upravi društva smo pisali:

Poštovani, kao što Vam je poznato, važećim Kolektivnim Ugovorom za radnike HP-Hrvatske pošte d.d., u članku 61. stavak 3. je propisano da će Poslodavac najkasnije do 31. prosinca isplatiti jednokratnu prigodnu nagradu „božićnicu“ u iznosu od 1.500,00 kuna neto, radnicima koji na dan 01. prosinca budu u radnom odnosu kod Poslodavca.

Želim još jednom istaknuti svima nama poznatu činjenicu da radnici Hrvatske pošte već drugu godinu zaredom rade u iznimno otežanim uvjetima koje je prouzročila pandemija Covid-19, gdje su u svakodnevnim kontaktima s korisnicima naših usluga te su time pojačano ugroženi od zaraze i oboljenja. Iako je ovoj opasnosti izloženo cjelokupno čovječanstvo, neka zanimanja i djelatnosti svakako sa sobom nose povećani rizik.

Poštanska djelatnost svakako je jedna od tih. Za vrijeme čitavog i predugog trajanja pandemije, svim našim korisnicima pružane su sve poštanske usluge, a mnogi naši radnici pritom su bili zaraženi i oboljeli. Takva situacija, nažalost, traje i danas, a bojimo se da nema naznaka da bi se situacija u dogledno vrijeme mogla ozbiljnije popraviti. Prošle godine smo u sklopu pregovora za sklapanje Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatske pošte, za koje smatramo da su bili uspješni i održani u dobroj vjeri, dogovorili isplatu jednokratne godišnje nagrade “božićnice” u iznosu od 3.500 kuna, što je bio iznos nagrade kojeg ponosno ističemo kao jednog od najizdašnijih koji je isplaćen u RH.

Predlažemo Vam da što prije održimo sastanak na kojem bismo, na temelju ostvarenih poslovnih rezultata Društva, pokušali iznaći mogućnost isplate jednokratne prigodne nagrade „božićnice“, u iznosu koji bi bio značajnije viši od iznosa propisanog Kolektivnim ugovorom, znajući da je to za poslodavca „najjeftiniji“ način na koji može nagraditi naše radnike, bez dodatnog troška, imajući u vidu propisanu mogućnost neoporezive isplate prigodnih nagrada u visini od ukupno 7.500 kuna, na godišnjoj razini.

U teškim vremenima u kojima živimo i radimo, uz već spomenute zdravstvene ugroze, imajući u vidu ozbiljan rast troškova života kojem svjedočimo, to bi, osim kakvog-takvog „krpanja“ obiteljskih proračuna, omogućilo veselije božićne blagdane svim radnicima Hrvatske pošte. U svakom slučaju i svakako, bi to bio korak u pravome smjeru i izravan dokaz da Hrvatska pošta i njen menadžment cijeni trud i dokazani samoprijegor svojih radnika.

S poštovanjem, Milan Jukić, predsjednik

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U LISTOPADU 2021. GODINE

NHS – Državni zavod za statistiku objavio je danas svoje redovito mjesečno priopćenje za javnost – Indeksi potrošačkih cijena u listopadu 2021. godine, a koje prenosimo u cijelosti.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u listopadu 2021. u odnosu na rujan 2021. u prosjeku su više za 1,0%. U odnosu na listopad 2020., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 3,8%, dok su u godišnjem prosjeku više za 1,6%.

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u listopadu 2021. u odnosu na rujan 2021. najviše su porasle cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku više za 10,4% (nova kolekcija odjeće i obuće), cijene Prijevoza, koje su u prosjeku više za 1,3%, cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva, koje su u prosjeku više za 0,7%, cijene Hrane i bezalkoholnih pića te cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,4%, i cijene Zdravlja, koje su u prosjeku više za 0,1%. Porast indeksa potrošačkih cijena u listopadu 2021. u odnosu na rujan 2021. ublažile su cijene Rekreacije i kulture, koje su u prosjeku niže za 0,4%, te cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku niže za 0,1%. Istodobno su cijene Alkoholnih pića i duhana, cijene Komunikacija, cijene Obrazovanja te cijene Restorana i hotela u listopadu 2021. u odnosu na rujan 2021. u prosjeku ostale na razini cijena iz rujna 2021.

Najveći doprinos porastu indeksa potrošačkih cijena u listopadu 2021. u odnosu na rujan 2021. imale su cijene Odjeće i obuće (za 0,59%), a najveći doprinos padu indeksa imale su cijene Rekreacije i kulture (za -0,02%). U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u listopadu 2021. u odnosu na rujan 2021. u prosjeku su više za 1,3%, dok su cijene Usluga u prosjeku niže za 0,1%.