HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 826 – NHS UPUTIO DOPIS VEZAN UZ PROŠIRENU UPORABU COVID POTVRDA

U višesatnoj raspravi bilo je govora o cijepljenju, mogućnosti obolijevanja i prijenosa zaraze i cijepljenih, o ograničavanju sloboda, pritiscima na radnike kojih sve veći dio bez covid potvrde neće moći pristupiti svom radnom mjestu, pritiscima na građane i djecu kojima će bez covid potvrde biti onemogućen pristup nizu javnih usluga i mjesta.

U povodu novih mjera koje bi na snagu trebale stupiti u idući ponedjeljak, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever uputio je u srijedu, 10. studenog 2021., dopis pod nazivom „Proširena uporaba covid potvrda“ upućen Stožeru civilne zaštite kao i predsjedniku Vlade te ministru rada. Dopis prenosimo u cijelosti.
„Poštovani,
jučer, 10. studenoga 2021. godine održan je sastanak predstavnika sindikata udruženih u Nezavisne hrvatske sindikate. Tema sastanka bile su tzv. covid potvrde te njihova svrha i primjena. Naglasak je bio na najavljenoj njihovoj proširenoj primjeni od 15. studenog 2021. godine. U višesatnoj raspravi bilo je govora o cijepljenju, mogućnosti obolijevanja i prijenosa zaraze i cijepljenih, o ograničavanju sloboda, pritiscima na radnike kojih sve veći dio bez covid potvrde neće moći pristupiti svom radnom mjestu, pritiscima na građane i djecu kojima će bez covid potvrde biti onemogućen pristup nizu javnih usluga i mjesta. Naglašen je i problem djelomične primjene covid potvrda na poslodavce i njihove prostore te radnike koji posluju, odnosno rade u širokom javnom sektoru (svi državni službenici i namještenici, službenici i namještenici u javnim službama, službenici i namještenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zaposleni u trgovačkim društvima i ustanovama čiji su osnivači Republika Hrvatska, tijela državne uprave i jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave i korisnike njihovih usluga, odnosno ulaze u prostore u kojima se taj rad obavlja.
U pravnim subjektima koji obavljaju iste ili slične poslove, a u privatnom su vlasništvu, takve obveze nema, niti za njihove radnike niti za korisnike njihovih usluga ili ulazak u njihov prostor. Tako se, primjerice, dovode u neravnopravan položaj Jadrolinija, Hrvatske željeznice, Hrvatska pošta, Hrvatska poštanska banka, Fina i drugi.
Uz ostalo to za njih nameće i dodatni, nemali trošak poslodavcima, a koji bi u konačnici mogli naplatiti i od sredstava namijenjenih za plaće i materijalna prava radnika zaposlenih u tim sustavima. Sindikalni predstavnici iznijeli su i cijeli niz problema i poteškoća u organizaciji rada koji nastaju zbog kratkoće roka do podatka proširene primjene covid potvrda, a zbog čega bi moglo doći i do zastoja i nemogućnosti obavljanja dijela poslova (pa čak, zbog poremećaja u organizaciji, i do poremećaja u pružanju nekih usluga građanima). Istaknuto je kako je očito da predlagači proširenja primjene covid potvrda i kratkoće roka za početak primjene ne poznaju dobro sustave na koje se to odnosi, a jasno je kako prije toga, s onima koji organiziraju poslove u tim sustavima nije nitko proveo konzultacije. A čini se kako precjenjuju i kapacitete i mogućnosti sustava za testiranje.
Na kraju su izneseni sljedeći zaključci i zahtjevi:
1. Zbog različitosti stavova članova sindikata Nezavisni hrvatski sindikati ne mogu se jednoznačno odrediti u odnosu na cijepljenje protiv bolesti COVID 19, kao niti o uvođenju i uporabi covid potvrda.
2. Očito je kako, ne samo široko medu građanima, nego i medu radnicima, cijepljenje protiv bolesti COVID 19 te uvođenje, uvjetovanje i uporaba covid potvrda, kao i njihova djelomična proširena primjena, izazivaju velike podjele, no sindikati će zastupati i pružati svu pravnu pomoć svim svojim članovima, neovisno o njihovim stavovima i opredjeljenjima po tim pitanjima jer se ovdje radi i o pravu na rad.
3. Tražimo produljenje i neku vrstu prijelaznog roka za proširenu primjenu covid potvrda kao i preispitivanje same svrsishodnosti njihove primjene.
4. Dođe li ipak do ovog ishitrenog proširenja primjene covid potvrda, zbog nedovoljne pripremljenosti i zagušenosti sustava za testiranje i cijepljenje te problema u organizaciji poslova uslijed toga, radnici ne smiju snositi nikakvu odgovornost i posljedice, kao što ih se ne smije, zbog podijeljenosti stavova, usmjeravati jedne protiv drugih za izvršenje onoga što je djelokrug odgovornosti javnih vlasti.
Napominjemo kako u vrijeme održavanja sastanka, kao ni jutros, u vrijeme pisanja ovog dopisa, još uvijek nije u javnost upućena nikakva odluka Stožera civilne zaištite o proširenju primjene covid potvrda. Osim prošlotjednih izjava prenesenih u medijima i objave na stranicama koronavirus.hr. A te izjave nisu odluka (objavljena u Narodnim novinama) po kojoj bi netko tko je dužan provoditi odluku mogao i smio postupiti. S poštovanjem, predsjednik Krešimir Sever.“

U LISTOPADU 123.445 NEZAPOSLENIH

Krajem listopada u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) bilo je registrirano 123.445 nezaposlenih osoba, što je za 4.351 osobu više nego prethodnoga mjeseca, a za 30.723 osobe manje nego u listopadu 2020. Od ukupnoga broja nezaposlenih u listopadu 2021. bilo je 54.867 nezaposlenih muškaraca (44,4 posto) i 68.578 nezaposlenih žena (55,6 posto). U izvještajnome mjesecu nezaposlenost je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, smanjena u svim dobnim skupinama. U usporedbi s istim mjesecom prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je u svim obrazovnim skupinama. Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba u listopadu 2021. imali su Splitsko-dalmatinska županija, Grad Zagreb i Osječko-baranjska županija, a najmanji je broj nezaposlenih zabilježen u Ličko-senjskoj županiji. U usporedbi s istim mjesecom prošle godine evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim županijama. Temeljem radnoga odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme, 84,4 posto). Promatrano po djelatnostima, najveći se broj zaposlio u: prerađivačkoj industriji, trgovini na veliko i malo, obrazovanju, pružanju smještaja, pripremi i usluživanju hrane te građevinarstvu. Tijekom listopada 2021. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prijavljeno je 21.250 slobodnih radnih mjesta, što je za 23 posto više nego u listopadu 2020. Najveći broj slobodnih radnih mjesta pristigao je iz djelatnosti: obrazovanje, prerađivačka industrija, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, građevinarstvo te trgovina na veliko i malo.

VAŽNA NAPOMENA!

Ispričavamo se što današnji broj našeg glasila kasni u odnosu na uobičajeni termin. Do zadnjeg trenutka smo čekali poslodavca i njegovo obećanje da će dostaviti upute o tomu što nam je svima raditi i činiti, vezano najnovijih pravila koje propisuje Nacionalni stožer civilne zaštite i pravila koja donosi proširena uputa o primjeni Covid potvrda za zaposlene u tvrtkama (i korisnike njihovih usluga) u vlasništvu RH. Nažalost, dobili smo obavijest da će se to dogoditi u tek u ponedjeljak, 15. sudenog, dan prije same primjene!? Nismo baš sigurni tko je u svemu ovom lud, zbunjen, i (ne)normalan! Obavještavamo vas da ćemo vas o svemu obavijestiti, čim o svemu budemo imali pouzdanu informaciju.