HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 802 – GODIŠNJI RAZGOVORI – OCJENE ZA PROŠLU I CILJEVI ZA OVU GODINU

Godišnji razgovori za 2020. godinu u sklopu upravljanja radnim učinkom i ciklus postavljanja ciljeva za 2021. godinu počeli su 1. ožujka i trajat će do 21. ožujka 2021. godine. Sve procedure koje se trebaju provesti kroz navedene razgovore propisane su Pravilnikom o upravljanju radnim učinkom (HP Glasnik 24/17) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju radnim učinkom (HP Glasnik 10/19). Ukratko podsjećamo na najvažnije:

• Neposredni, izravni i usmeni(!) razgovori između voditelja i radnika su najvažniji dio upravljanja radnim učinkom;

• Nakon obavljenog razgovora, radniku se uručuju dva obrasca: jedan s ocjenom za prošlu godinu i jedan s ciljevima za tekuću godinu;

• Radnik svojim potpisom potvrđuje prihvaćanje ocjene i ciljeva;

• Ako se radnik ne slaže s ciljevima i/ili ocjenom i ne potpiše jedan ili oba ponuđena obrasca, voditelj je dužan u roku od 3 dana o tomu obavijestiti rukovoditelja više razine koji je u narednih 8 dana dužan obaviti razgovor s radnikom;

• Ako radnik i nakon tog razgovora ne prihvaća ciljeve i/ili ocjenu, može podnijeti žalbu u roku od 8 dana od razgovora s rukovoditeljem više razine;

• Žalba se pod naznakom „Žalba u procesu upravljanja radnim učinkom“ podnosi Uredu za upravljanje ljudskim resursima, Odjelu za sustave i procese upravljanja ljudskim resursima;

• Radnik žalbu može podnijeti i elektroničkim putem sa svoje službene adrese elektroničke pošte (ime.prezime@posta.hr) na adresu: uru.zalbe@posta.hr

• Uz žalbu je potrebno priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje osnovanost žalbenih razloga, ako radnik istu posjeduje;

• Povjerenstvo za žalbe je dužno o žalbi radnika odlučiti u roku od 45 dana od dana zaprimanja žalbe. Na odluku povjerenstva radnik nema pravo žalbe.

RADNICIMA U PISARNICI TROŠKOVE TESTIRANJA NA COVID-19 PLAĆA POSLODAVAC

Da Covid-19 osim zdravstvenih problema, može uzrokovati i brojne zavrzlame te neugodnosti na radnim mjestima, dokazuje i jedan primjer u Hrvatskoj pošti, odnosno slučaj radnika/ce HP-a koji/a radi na izdvojenom radnom mjestu u pisarnici PBZ-a. Naime, nakon zaraze covidom, odrađene propisane izolacije i bolovanja, nadređeni u PBZ-u zahtijevali su od radnika/ce (podaci poznati Uredništvu HSP-a) da je za povratak na radno mjesto potrebno ponovno testiranje i potvrda o negativnom nalazu. Cijena testiranja iznosila je 1200 kuna te se razumljivo, dotični radnik/ca našao/la u problemu te postavio/la upit prema Poslodavcu, Hrvatskoj pošti, tražeći odgovor o tome tko će financirati taj nemali trošak. Slučaj je tek uz intervenciju HSP-a po radnika/cu uspješno riješen, pa u nastavku teksta navodimo dio odgovora Hrvatske pošte, kao smjernicu odnosno proceduru koja se primjenjuje za sve radnike koji rade u prostorima PBZ-a.

„Refundaciju sredstava za covid testiranje radnicima nakon samoizolacije koje traži PBZ banka, možete dobiti na dva načina:

1. Radnik je platio testiranje – refundacija plaćenog iznosa radniku

– Radnik prilikom plaćanja testiranja traži R1 račun na ime Hrvatske pošte d.d. (obavezno upisati OIB HP: 87311810356);

– Radnik dostavlja račun u HP (gđa Davorka Bilanović) koja osigurava odobrenje od direktora Ivice Šutala za refundaciju troška i prefakturiranje troška PBZ-u.

– Nakon provedene procedure, HP izvršava refundaciju troška radniku.

2. HP plaća testiranje za radnika po predračunu

– Radnik može zatražiti predračun od ustanove u kojoj će se testirati. Predračun glasi na ime Hrvatske pošte d.d. (obavezno upisati OIB HP-a: 87311810356);

– Radnik dostavlja predračun u HP (gđa Davorka Bilanović) koja osigurava odobrenje od direktora Ivice Šutala: plaćanje troška po predračunu i prefakturiranje troška PBZ-u;

– Nakon provedene procedure, HP izvještava radnika da je predračun plaćen i da može izvršiti testiranje.”

POVJERENICA HSP-a IZABRANA ZA PREDSJEDNICU GSV ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Na elektroničkoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća Šibensko-kninske županije za predsjednicu je izabrana Milena Alač iz Nezavisnog hrvatskog sindikata. Dopredsjednici su: Nikola Blažević, ispred Šibensko-kninske županije i Nella Slavica, ispred Hrvatske udruge poslodavaca. Izabrana predsjednica je ujedno i dugogodišnja sindikalna povjerenica Hrvatskog sindikata pošte. Čestitamo Mileni i želimo joj puno uspjeha u radu Šibensko-kninskog GSV-a.

U SIJEČNJU 165.345 NEZAPOSLENIH

Potkraj siječnja 2021. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo je evidentirano 165.345 nezaposlenih osoba, što je za 5.500 osoba više nego prethodnoga mjeseca, a za 25.421 osobu više nego u siječnju 2020. Od ukupnoga broja nezaposlenih u siječnju 2021. bilo je 74.636 nezaposlenih muškaraca (45,1 posto) i 90.709 nezaposlenih žena (54,9 posto). Nezaposlenost je u odnosu na isti mjesec prošle godine, povećana u svim dobnim skupinama. Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba u siječnju 2021. imali su Splitsko-dalmatinska županija (17,8 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj), Grad Zagreb (12,7 posto) i Osječko-baranjska županija (11,2 posto), a najmanji je broj nezaposlenih zabilježen u Ličko-senjskoj županiji (1,3 posto). Temeljem radnoga odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (89 posto). Najveće povećanje nezaposlenosti evidentirano je u skupini osoba sa završenim fakultetom i akademijom, a najmanje u skupini osoba sa završenom osnovnom školom. Promatrano po djelatnostima, najveći se broj zaposlio u: prerađivačkoj industriji, trgovini na veliko i malo, obrazovanju, građevinarstvu te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.