HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 791 – BOŽIĆNICA 3.500 KN

JER STE VI TO ZASLUŽILI!

„BOŽIĆNICA“ za 2020. – 3.500 KUNA

U sklopu aktualnih pregovora socijalnih partnera za sklapanje novog Kolektivnog ugovora, koje u ime svih radnika, kao jedini reprezentativni sindikat u Hrvatskoj pošti vodi Hrvatski sindikat pošte, dogovorena je jednokratna godišnja nagrada za sve naše radnike u iznosu od 3.500 kuna koja će biti isplaćena 16. prosinca.
Uz ovu dobru vijest za sve, svakako je dobra i ona da će našim „blokiranim“ kolegicama i kolegama, ovaj put cijeli iznos ove nagrade biti isplaćen na njihove zaštićene račune.

SASTANAK SA DIVIZIJOM POŠTA

Održan je i drugi sastanak sa rukovodstvom Divizije pošta, kao nastavak na prošlotjedni, iniciran od strane Hrvatskog sindikata pošte, a sa ciljem prenošenja informacija radnika te traženja prihvatljivih rješenja problema.
Krizna situacija sa pandemijom virusa Covid-19, dovela je do situacije da je ovih dana prosječno 660 radnika sektora dostave odsutno zbog bolovanja.
Poslodavac priznaje problem nepotpune strojne razrade pošiljaka, iako tvrdi da se 99% pošiljaka uspješno obradi na stroju. Spremno će prihvatiti informacije sa terena, a očekuju da se sa tim problemom pozabave na razini GP-a, tj. da odredišni poštanski uredi reagiraju i prijave veći postotak nerazrađenih pošiljaka. Također, stalnim ažuriranjem adresnih, smanjiti će se nepravilnosti pri razradi. Nažalost, razrada prema putnim listovima poštara još nije moguća, a razlog je u ovome trenutku preopterećenost strojeva.
Upozorili smo na probleme u sustavu nagrađivanja radnika. Poslodavac će revidirati sustav nagrađivanja. Očekivana učinkovitost u sustavu nagrađivanja, poštarima bi se spustila na 90%. Kontrolorima za poštanske procese ne bi mijenjali izračun za varijabilnu nagradu, a voditelji bi prema novom prijedlogu primali nagradu kao izračun prosjeka iznosa nagrade poštara i prosjeka nagrade kontrolora. Poslodavac radi na korekciji sustava nagrađivanja i za radnike u sortirnicama.
Poboljšanje interne komunikacije sa radnicima, što je poslodavac prihvatio kao problem, pokušati će se postići kroz edukacije rukovodećih radnika. Time bi se pokušalo smanjiti pritisak na radnike kroz razna upozorenja pred otkaz.
Obuka radnika na novom rajonu, propisana je internim aktima poslodavca, kojih su rukovodeći radnici dužni se pridržavati.