HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 755 – ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA RADNIKA HRVATSKE POŠTE

Poštovane sindikalne kolegice i kolege, HRVATSKI SINDIKAT POŠTE u suradnji s Hrvatskom poštom provodi potpuno anonimnu anketu čiji je cilj steći uvid kako radnici Hrvatske pošte doživljavaju tvrtku u kojoj rade. Kroz potpuno slobodno iskazane, iskrene i otvorene odgovore, namjera ankete je saznati vaša mišljenja o tome kako Hrvatska pošta živi kao tvrtka i kako se ponaša kao tvrtka, kako se radnici u njoj osjećaju na radu i u vezi s radom, a sve s ciljem kako bismo stvorili uvjete za unaprjeđivanje organizacijske klime i poslovne kulture i kako bi Hrvatsku poštu učinili što uspješnijom i što ugodnijim mjestom za rad za svakog našeg radnika. Molimo Vas da svakako odvojite dio svojeg vremena i ispunite ovu anketu koja će svakom od radnika biti dostavljena na njegovo radno mjestu. Od vas očekujemo da u svojim odgovorima budete otvoreni, potpuno slobodni u ocjeni i procjenjivanju postojećeg stanja kao i vaših očekivanja kako bi rezultati naše ankete što realnije održavali vaše stavove i mišljenja. Anketa je osmišljena na način da jamči potpunu diskreciju i anonimnost. To znači da se odgovori pojedinaca neće moći individualno prepoznati, odgovori će se skupno obrađivati i prezentirati u vidu postotaka zajedničkih za čitavu tvrtku. Anketu provodi nezavisna agencija za istraživanje javnog mnijenja IPSOS i ona će u skladu sa najvišim standardima struke, potpuno neovisno obraditi prikupljene podatke. Popunjeni obrazac ankete šaljete u zatvorenoj kuverti direktno na adresu agencije IPSOS, a to znači da osim djelatnika agencije nitko neće imati dostup anketnim podacima. Ako Vam određena pitanja nisu razumljiva, ako niste sigurni što se od Vas traži ili kako ih ispuniti – slobodno kontaktirajte IPSOS na brojeve 01/6008-918 ili 01/6008-937. Dobit ćete objašnjenja i odgovore što se točno u kojem pitanju traži od Vas. VAŠE SUDJELOVANJE U ANKETI VAŽNO JE ZA SVE NAS! Unaprijed Vam hvala, vaš Hrvatski sindikat pošte
POTPORE ČLANOVIMA HSP-a U 2019. GODINI
Na temelju Pravilnika o Fondu solidarnosti, Hrvatski sindikat pošte je u protekloj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.) svojim članovima ukupno isplatio 1.085.064,90 kuna.

NASTAVLJENA POTRAŽNJA ZA PAKETSKIM USLUGAMA

Pozitivna kretanja u pružanju paketskih usluga na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj, koja su prisutna od početka 2019., nastavljena su i u trećem tromjesečju. Broj paketa, kojih je bilo 6,1 milijun, veći je za oko 3,5 posto u odnosu na prethodno tromjesečje i za 13 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je rezultiralo i povećanjem udjela paketa na ukupnom tržištu. Paketi trenutačno zauzimaju više od osam posto ukupnog tržišta, što je najveći udjel tih usluga otkako se prati stanje i kretanje na tržištu poštanskih usluga u RH. Najveći porast paketa zabilježen je u okviru ekspresnih usluga, odnosno usluga s nekom od dodanih vrijednosti povezanih s e-trgovinom. Ukupan prihod od obavljanja poštanskih usluga nešto je manji nego u prethodnom tromjesečju zbog sezonskog učinka, prvenstveno zbog manje ostvarenog broja svih poštanskih usluga, ali na godišnjoj razini raste i veći je za 12 posto. Od ukupnog broja poštanskih usluga najveći dio se ostvaruje u unutarnje m prometu, dok se u međunarodnom prometu ostvaruje oko devet posto usluga. Tijekom trećeg tromjesečja 2019. jedan je davatelj prestao s obavljanjem poštanskih usluga te na tržištu trenutačno djeluje 21 davatelj poštanskih usluga, među kojima je najveći HP-Hrvatska pošta d.d. s udjelom od oko 84 posto u odnosu na sve obavljene poštanske usluge. Podaci o tržištu poštanskih usluga u trećem tromjesečju dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a).