HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 652 – PROCJENA RIZIKA – OBILAZAK MJESTA RADA

Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika. Postupak procjenjivanja rizika se sastoji od prikupljanja podataka na mjestu rada, analize i procjene prikupljenih podataka, plana mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora, te dokumentiranja procjene rizika. Upravo na tom tragu, prikupljanja podataka na mjestu rada, obavještavamo sve radnike Hrvatske pošte da se u narednom razdoblju kreće u intenzivan obilazak pojedinih lokacija diljem Hrvatske. Obilazak će obaviti stručnjaci za zaštitu na radu, u suradnji s povjerenicima radnika za zaštitu na radu, te će se obaviti i razgovor sa nazočnim radnicima Hrvatske pošte na pojedinim radnim mjestima vezano za utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora. Naročita pažnja posvetit će se novim radnim mjestima, a sve u skladu sa novom sistematizacijom dok je za postojeća radna mjesta potrebno evidentirati sve promjene koje su nastale od prošle procjene rizika radnih mjesta. Većina ljudi veliki dio svog života provede na radu, a na svakom mjestu rada su različite opasnosti za zdravlje radnika. Pokazatelji nedostatnog poslodavčevog upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu su ozljede na radu, profesionalne bolesti i druge bolesti povezane s radom. Prošlost ne možemo promijeniti, pa se pobrinemo za to da se ne ponovi. Svi se možemo pridružiti i podržati preventivne akcije, pa tako i prikupljanju relevantnih podataka na mjestima rada vezano uz stanje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u Hrvatskoj pošti.

„DIGITALNI POŠTAR“

U Varaždinu je počela je provedba projekta „Digitalni poštar“. Ovim pilot-projektom obuhvaćeno je područje poštanskog ureda 42000 Varaždin, a mobilnim telefonima s potrebnom aplikacijom i prijenosnim pisačima opremljen je 31 poštar. „Digitalni poštar“ je aplikacija na pametnom telefonu koja postaje sastavni dio načina obavljanja dostave u Hrvatskoj pošti. Aplikacija obuhvaća obradu i dostavu svih pošiljaka, vođenje dostavne knjige u digitalnom obliku te omogućava praćenje pošiljki u realnom vremenu. Poštari mogu ispisivati obavijesti o prispijeću pošiljke i račune ukoliko korisnik neku od usluga plati na adresi preuzimanja. U pilot fazi, koja zapravo predstavlja testiranje aplikacije na terenu, kroz aplikaciju će se obrađivati samo preporučene pošiljke, a korisnici će preuzimanje potvrđivati potpisom na zaslonu uređaja. Projekt „Digitalni poštar“ služi unaprjeđenju temeljne djelatnosti i jedan je od brojnih novih projekata u sklopu Strategije Pošta2022.

SVAKODNEVNI UPITI

Radnici često upućuju upit o rasporedu rada, kao i o tome kada ih se treba informirati o rasporedu. Podsjećamo na odgovor koji smo već objavili u našem glasilu: „Na kolegijima DM GP sam u više navrata upozoravao na obvezu pridržavanja članka 66. Zakona o radu, koji u stavku 15. kaže, citiram: „Poslodavac mora obavijestiti radnika o njegovu rasporedu ili promjeni njegova rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju prijeke potrebe za radom radnika“. Po mojim saznanjima, voditelji se pridržavaju navedenih propisa, „osim u slučaju prijeke potrebe za radom radnika“ (iznenadno bolovanje, smrtni slučajevi i slično kada smo radniku dužni žurno osigurati plaćeni dopust i sl.).“ Ponavljanje je majka znanja, tako kažu, a to se i potvrđuje.

SVAKIH DESETAK MINUTA U HRVATSKOJ JEDNA OZLJEDA NA RADU

Tijekom prošle godine, prema podacima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) prijavljeno je 16.253 ozljeda na radu što je odnosu na 2015. godinu blago povećanje nesreća tijekom radnog procesa, odnosno pri dolasku ili odlasku s posla. Broj od 16.253 ozljede godišnje bilo bi oko 45 ozljeda dnevno (svakog dana, ne samo ponedjeljak-petak), odnosno, u klasičnom osmosatnom radnom vremenu oko jedna ozljeda svakih desetak minuta! Ponedjeljak je i dalje dan u tjednu u kojem se događa najveći broj ozljeda i na mjestu rada i na putu. Najviše ozljeda na mjestu rada događa se između 7 i 15 sati, a na putu između 5 i devet sati, odnosno nakon radnog vremena u periodu od 13 do 17 sati. Statistika HZZZSR-a kazuje kako se prošle godine najveći broj ozljeda na radu dogodio u Gradu Zagrebu – 27,77 posto svih ozljeda prijavljenih Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO). Potom slijedi Primorsko-goranska županija sa 9,21 posto lani zabilježenih ozljeda te Splitsko-dalmatinska sa 8,09 posto. Od ukupnog broja ozlijeđenih radnika, 60,38 posto su muškarci, dok na žene otpada 39,61 posto ozljeda. Kada se, pak, promatra mjesto na kojem je radnik ozlijeđen, na mjestu rada najčešće stradaju muškarci. No, na putu na posao ili s posla češće stradaju žene. Na mjestu rada najviše su se ozljeđivali radnici u dobnim skupinama od 31 do 40 godina te 41 do 50 godina života. S druge strane putujući na posao ili s posla najviše su stradali radnici u dobi od 51 do 60 godina života te u dobnoj skupini od 41 do 50 godina života. Nešto manje od dvije trećine radnika koji su tijekom prošle godine nastradali na mjestu rada ima ugovore o radu na neodređeno vrijeme. Oko trećine je zaposleno na određeno vrijeme, a za dio radnika (njih 112) uopće nema podatka o vrsti ugovora o radu pri čemu je za 15 radnika „nepoznato“ i na koji su način osigurani. Vjerojatno je riječ o radnicima koji su radili na crno. Najviše ozlijeđenih radnika na mjestu rada bilo je iz zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji, a potom u jednostavnim zanimanjima, kao i uslužnim i trgovačkim zanimanjima. Rane i površinske ozljede najčešća su fizička posljedica ozljede na mjestu rada, kao i iščašenja, uganuća i nategnuća. (Izvor: Novi list)

STOPA NEZAPOSLENOSTI U LIPNJU PONOVNO SRUŠILA REKORDE

Državni zavod za statistiku objavio je prošli tjedan kako je stopa registrirane nezaposlenosti u Hrvatskoj u lipnju pala s prethodnih 11,7 na 10,8 posto, spustivši se peti mjesec za redom, i to na najnižu razinu od 2000. godine, od kada službena statistika prati ovaj pokazatelj. U odnosu na lipanj prošle godine, stopa nezaposlenosti u lipnju ove godine pala je za 2,6 postotnih bodova, s obzirom da je tada iznosila 13,4 posto. Pad stope nezaposlenosti na mjesečnoj razini bio je očekivan jer su, prema ranije objavljenim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), krajem lipnja bilo registrirane 169.188 nezaposlene osobe. To je 6,3 posto ili 11.545 osoba manje u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na lipanj prošle godine to je manje za 22,9 posto ili 50.303 osobe. Trenutno je bez posla oko 170.372 osoba, odnosno 1.184 nezaposlenih više nego krajem lipnja. Uz to, trenutno je HZZ-u prijavljeno i 15.356 slobodnih radnih mjesta. (Izvor: Lider/Hina)

HAKOM – UDIO HRVATSKE POŠTE 82 POSTO

Ukupan broj ostvarenih poštanskih usluga na hrvatskom tržištu na istoj je razini kao i u prethodnom tromjesečju, izvijestio je Hakom. Ostvarenih usluga je 83,8 milijuna s tim što udio Hrvatske pošte iznosi 82% i to je 1% više nego u zadnjem tromjesečju 2016. godine. Isti trend vlada i kada je riječ o udjelu Hrvatske pošte na pismovnom tržištu, koji je u prvom tromjesečju ove godine iznosio 93,1% i porastao je za 1% u odnosu na zadnja tri mjeseca prošle godine. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, paketno tržište raslo je za 24,6%, dok se broj paketa u Hrvatskoj pošti povećao za 17%. Od ukupnog broja paketa, 85% je u unutarnjem, a 15% u međunarodnom prometu.

POST INFO – LJETNA STANKA

Dragi članovi, obavještavamo vas da će zbog godišnjih odmora sljedeći broj Post infa izaći nakon 15. kolovoza 2017. Bude li izvanrednih i važnijih događaja ili informacija, bit ćete obaviješteni putem naše Internet stranice www.sindikat-hsp.hr ili putem obavijesti. Ovim putem svima vam želimo ugodan i opuštajući, zasluženi godišnji odmor.