HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 643 – GRV ZAPRIMIO PRIJEDLOGE PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM USTROJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA I PRAVILNIKA O PLAĆAMA

Glavno radničko vijeće (GRV) zaprimilo je u utorak, 16. svibnja 2017., prijedlog pravilnika o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta te prijedlog pravilnika o plaćama, na savjetovanje. U Prijedlogu Pravilnika o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta HP-Hrvatske pošte d.d., Poslodavac navodi da je razlog promjene daljnja racionalizacija poslovanja i unaprjeđenja poslovnih procesa. Predlaže se djelomična izmjena organizacije rada uz istodobno formiranje novih radnih mjesta te ukidanje određenih, trenutno postojećih. Nadalje, pojedina radna mjesta mijenjaju svoj naziv dok kod nekih dolazi do svojevrsnih promjena glede opisa istih. Tako u Diviziji mreže u Sektoru upravljanja mrežom poštanskih ureda grupe područja Poslodavac planira novom organizacijom optimizirati upravljanje i podići kvalitetu organizacije poslovanja i provedbe tehnoloških procesa stoga bi se ukinula dosadašnja područja i formirale nove organizacijske jedinice niže razine pod nazivom mreža poštanskih ureda. Broj ovih jedinica bi se praktički prepolovio u odnosu na dosadašnji broj područja. Mrežom poštanskih ureda rukovodili bi voditelji mreže poštanskih ureda. Još niže organizacijske jedinice bile bi grupe poštanskih ureda kojima će rukovoditi voditelji grupe poštanskih ureda. Ovakvom organizacijom poslova, zbog manjeg broja rukovoditelja kojima je direktno nadređen izvršni direktor sektora upravljanja mrežom poštanskih ureda grupe područja, omogućio bi se optimalni raspon kontrole, kvalitetnija komunikacija te veća posvećenost strateškim zadacima, unaprjeđenju i standardizaciji procesa na ovoj rukovodećoj razini, dok se administrativni i operativni poslovi delegiraju na niže rukovodeće razine. Također, omogu- ćila bi se kontinuiranost u praćenju rada poštanskih ureda te kvalitetnija, brža i jednostavnija komunikacija s radnicima u poštanskim uredima. U Diviziji pošte predlaže se novom organizacijom optimizirati upravljanje i podići kvaliteta organizacije poslovanja i provedbe tehnoloških procesa stoga bi se ukinula dosadašnja područja i formirale nove organizacijske jedinice niže razine pod nazivom grupa dostave. Broj ovih jedinica bi se praktički smanjio za trećinu u odnosu na dosadašnji broj područja. Grupama dostave rukovodili bi voditelji dostave. Još niže organizacijske jedinice bile bi grupe dostavnih poštanskih ureda u kojima bi poslove nadzirali kontrolori za poštanske procese. Isto tako i u drugim Uredima, Sektorima i odjelima dolazi do djelomičnih promjena. Zbog gore spomenutih promjena u prijedlogu Pravilnika o plaćama Poslodavac navodi da to zahtjeva i preinake u sustavu bodovanja kako novih, tako i postojećih radnih mjesta koja se mijenjaju u opisu. Osim promjene u sustavu bodovanja radnih mjesta, predlaže se uvođenje nove odredbe kojom bi se pojedini dodaci na plaću osim ovim pravilnikom i kolektivnim ugovorom mogli propisivati i posebnom odlukom Uprave Društva uz prethodno provedeni postupak sukladno Zakonu o radu (postupak savjetovanja s radničkim vijećem). Sjednica GRV-a održat će se u utorak 23. svibnja 2017., i na istoj će se raspravljati o navedenim prijedlozima pravilnika.

ISPLATA JEDNOKRATNE PRIGODNE NAGRADE

Sukladno članku 61., stavak 2 Kolektivnog ugovora HP d.d., uskoro ili točnije 24. svibnja 2017. Poslodavac će isplatiti jednokratnu prigodnu nagradu u iznosu od 1000 kuna neto. Prigodnu nagradu dobit će svi radnici koji su na dan 1. svibnja 2017. godine bili u radnom odnosu u Hrvatskoj pošti, osim radnika čija prava i obveze iz radnog odnosa miruju.

ZAPOSLENICI IZABRALI – RADIJE NOVAC NEGO KARTICA ZA PUTOVANJE I ODMOR

Hrvatski građani-zaposlenici radije bi dobivali regres u novcu koji će moći potrošiti kako žele, nego turističku CroKarticu s kojom moraju ciljano trošiti, pokazalo je novo istraživanje portala MojPosao o tome što građani misle o ideji da ta kartica zamijeni regres. Istraživanje je provedeno na uzorku od više od 1.300 ispitanika, zbog najava Ministarstva turizma o uvođenju CroKartice, na čijem se prijedlogu još radi. „Čak 83 posto ispitanika označilo je da bi radije dobili regres u novcu kojeg će moći potrošiti kako žele, dok ih je svega 12 posto navelo da bi radije CroKarticu, a 5 posto njih je reklo da im je svejedno hoće li dobiti regres ili CroKarticu“, rekli su s tog portala. (Izvor: Novilist.hr)

DIVIZIJA POŠTE – PITANJA I ODGOVORI (V.)
PROBLEMI U FAZAMA DOSTAVE POŠILJAKA I RAZDUŽENJA PO POVRATKU SA DOSTAVE

U protekla četiri broja našeg tjednog glasila objavili smo pitanja i odgovore vezane uz probleme i nedoumice oko dostave pošiljaka. U petom dijelu nastavljamo s poglavljem razduženja po povratku sa dostave. Razduženje po povratku sa dostave: Pitanje – Poštari se moraju razduživati prema operateru (obračunskom radniku) u uredu, jer na razduženju predaju novac, vraćene knjižene pošiljke te povratnice isporučenih pošiljaka. Nikako nije prihvatljiv način da samo ostave sve navedeno i napuste radno mjesto, a da operater u uredu isto ne preuzme. Kako je moguće 35 i više poštara razdužiti u 20 ili 40 minuta? Zbog čega se od ureda do ureda razlikuje vrijeme predviđeno za završne radnje, neki uredi imaju 20 minuta, a neki 30, 40, pa i sat vremena za razduženje? Odgovor – Preuzimanje sredstava između poštara i operatera obavlja se uvijek uz potpis i ovjeru obje strane na odgovarajućoj dokumentaciji te se radi o vrlo kratkotrajnom procesu. Prethodne radnje koje je potrebito napraviti od strane poštara proizlaze iz Uputa, a odnose se na redovne poslove i uračunate su u normu. Naknadne radnje koje se odnose na razduženje obavlja operater u poštanskom uredu i prisutnost poštara nije potrebna. Divizija mreža/Sortirnica u ovom segmentu, uz ispunjavanje preduvjeta vezanih uz navedenu kvalitetnu pripremu propisane dokumentacije osiguravaju nesmetanost odvijanja ove tehnološke faze. Divizija pošta kontinuirano u suradnji s Divizijom mreže radi na usuglašavanju načina razduženja poštara po ovom principu i sve daljnje nejasnoće će se rješavati i dalje. Pitanje – Faza razduženja je vrlo komplicirana, kojem stavu je potvrda u okružnici 38/17, a koja se poziva na Upute za obavljanje pošta- nskih usluga, u kojoj su navedene obveze radnika prilikom razduženja pošiljaka i kontrole dokumentacije. Svi poslovi razduženja se moraju naravno, obaviti u suradnji poštara i operatera. Smatramo da sve navedene obveze i radnje zahtijevaju puno više vremena od onoga koje je predviđeno za tu fazu. Odgovor – Dio odgovora uz samu fazu razduženja sadržan je u odgovoru na prethodno pitanje, a dio koji se odnosi na kontrolu dokumentacije obavlja se bez prisutnosti poštara i u nadležnosti je Divizije mreže i Sektora sortiranja. Potrebno je naglasiti da je obračunski radnik dužan u slučaju nekih nepravilnosti sutradan obavijestiti poštara kako bi mogao u tijeku dana iste otkloniti.

HRVATSKA POŠTA POČINJE GRADNJU NOVOG SORTIRNOG CENTRA

Hrvatska pošta počinje gradnju novog sortirnog centra na ulazu u Veliku Goricu u blizini međunarodne zračne luke. Kamen temeljac u utorak, 16. svibnja 2017. položili su Ivan Čulo, CEO Hrvatske pošte, Tomislav Mihotić, državni tajnik za infrastrukturu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Dražen Barišić, gradonačelnik Velike Gorice, koji je ujedno bio izaslanik predsjednika Vlade RH i predsjednika Hrvatskog sabora. Procjena ukupne vrijednosti ovog ulaganja iznosi 345 milijuna kuna. Izvođač radova za novi sortirni centar Hrvatske pošte je zajednica ponuditelja – Presoflex gradnja, tvrtka iz Požege, te GH Holding, tvrtka iz Slovenije. Stručni nadzor radova obavljat će IGH iz Zagreba, a projektant ovoga kompleksa je tvrtka APZ inženjering. Lokacija na kojoj će se graditi kompleks nalazi se na strateški važnom mjestu za razvoj i poboljšanje procesa prijenosa pošiljaka. Gradnja centra planirana je u dvije faze, a površina parcele na kojoj će se u idućih 18 mjeseci podići prvi dio sortirnog centra iznosi 70.200 m2. Ukupna površina kompleksa nakon završetka svih faza gradnje iznosit će 38.200 m2. U prvoj fazi gradnje dovršit će se 32.000 m2 sortirnog centra, što podrazumijeva gradnju; sortirnice s podrškom; visokog regalnog skladišta; trafostanica i kotlovnica; podatkovnog centra; ukupne komunalne infrastrukture; 540 parkirnih mjesta za osobna i tehnološka vozila; dijela upravne zgrade; hortikulturnog uređenja 16.000 m2 zelenih površina. Gradnjom novog sortirnog centra Hrvatska pošta lakše će razvijati i poboljšavati cjelokupni poštanski sustav, usluge te samu organizaciju.