HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 640 – DIVIZIJA POŠTE – PITANJA I ODGOVORI (II.) PROBLEMI U FAZAMA DOSTAVE POŠILJAKA I RAZDUŽENJA PO POVRATKU SA DOSTAVE

U prošlom broju Post infa objavili smo prvi dio teksta, odnosno dio pitanja i odgovora koji se odnose na probleme unutar Divizije pošte. Kako smo i napisali, popis pitanja i odgovora dosta je opsežan, stoga ćemo iste objavljivati u nastavcima u nekoliko narednih brojeva Post infa. U nastavku slijedi drugi dio.  Dostava pošiljaka Pitanje – Koji su bili kriteriji prilikom utvrđivanja rajona da bi se utvrdio neki rajon, tj. je li se vodila briga i o broju kućanstava, budući da se u članku 4. Kriterija za organiziranje dostavnih rajona, a u cilju optimalnog oblikovanja rajona spominje i broj kućnih te dvorišnih kovčežića. Ako je, koliko je to kućanstava u urbanim sredinama (gradovima) i na temelju čijih (kojih) podataka?  Odgovor – Osnovni kriterij kod određivanja dostavnog rajona na određenom dostavnom području je broj iznesenih poštanskih pošiljka plus ostale usluge koje obavlja poštar na dostavnom rajonu i u poštanskom uredu. Uz sve navedene usluge uračunava se i određeni prijeđeni put preračunat u pješački s tim da rajon bude formiran na oko 95% učinkovitosti. Broj kućanstava prema tome nije temelj za utvrđivanje rajona.  Pitanje – Isti akt u članku 4. govori o „načinu formiranja dostavnih rajona“, u ovisnosti o „radnom vremenu potrebnom za uručenje poštanskih pošiljaka“. Molimo pojašnjenje provođenja u praksi!  Odgovor – Kriterij za određivanje dostavnog rajona su količina pošiljaka i prijeđeni put, što je detaljnije objašnjeno u prethodnom odgovoru. U broju pošiljaka definirano je u potpunosti vrijeme potrebito za bilo kakvu manipulaciju s istima uključujući i pripremno-završne radnje. Prijeđeni put se u svim slučajevima pretvara u pješački bez obzira na sredstvo rada. Zbroj svih vremena ne bi trebalo prelaziti vrijeme rada na određenom dostavnom rajonu, a može biti formirano na puno radno vrijeme ili na manji broj sati rada.  Pitanje – Što se radi u situaciji kad nema uređenog puta (asfaltiranog), već do stambenog objekta vodi improvizirani prilaz („sporedni prilaz“ koji se spominje u članku 4. za optimalno oblikovanje dostavnih rajona)?  Odgovor – Navedeni put također ulazi u ukupno prijeđeni put, a evidentira se kao prijeđeni put po rajonu prema definiranim postocima ovisno o prijevoznom sredstvu. Pitanje – Isti akt u članku 7. navodi da „norma minuta za prijeđeni put bitno utječe na pravilno određivanje veličine i opterećenosti dostavnih rajona. Zbog toga pravilno utvrđeni prijeđeni put treba … predstavljati stvarno utrošeno vrijeme u tijeku dostave.“ Konačno, utvrđuje se „najviše 4 km dnevno“ dodatka za hodanje po dvorištima, katovima i sl. Temeljem čega je utvrđeno „najviše 4 km“? Je li isto primjenjivo za sve dostavne rajone? Odgovor – Ovo je dodatak na već utvrđeni prijeđeni put, odnosno dodatno vrijeme potrebno za opsluživanje dostavnog rajona. Ovaj podatak propisan je kriterijima iz 2005. godine nastalih u sklopu statističkih mjerenja , a onda je i potvrđen na temelju pokazatelja iz prakse. Također, primjenjiv je na sve dostavne rajone.

OBILJEŽEN SVJETSKI I NACIONALNI DAN ZAŠTITE NA RADU

NHS – Peta sjednica Odbora Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) za zaštitu na radu, na kojoj su u uvodnom dijelu članovi Odbora prigodnim izlaganjem obilježili desetu obljetnicu nacionalnog Dana zaštite na radu, održana je u ponedjeljak 24. travnja u NHS-u. Naime, Hrvatski sabor je 2007. godine, 28. travnja proglasio Danom zaštite na radu u RH, želeći na taj način ukazati pažnju zaštiti na radu i upozoriti na obvezu skrbi cijelog društva o primjerenim radnim i životnim uvjetima. U isto vrijeme, još od 1996. godine, u 120 zemalja toga se dana obilježava Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike. Obilježavanjem toga dana nastoji se utjecati na podizanje razine svijesti o potrebi provedbe zaštite na radu. U radnom djelu sjednice članovi Odbora upoznati su s Autonomnim okvirnim sporazumom europskih socijalnih partnera o aktivnom starenju i međugeneracijskom pristupu, te inicijativom za izradu vodiča za djelovanje radničkih predstavnika u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, a u svrhu promicanja prevencije rizika te sigurnijih i zdravijih uvjeta na mjestima rada. Sporazum ima za cilj nadograđivati i osnažiti postojeće mjere i pristupe koji već postoje u različitim kontekstima diljem Europe.

ČEKALI, ČEKALI I DOČEKALI…

Dugo smo se borili s nelojalnom konkurencijom, tražili načine da privučemo korisnike u „našu poštu“ i dogodilo se. Neka! Paketa i pisama je sve više, a poštanski uredi puni ko u „špici“ sezone. I sad imamo obrnut problem – posla ima napretek, ali radnika nedostaje. Kako ispoštivati plan GO, kako osigurati radnika u financijskom kutku i dati mu prostora i mogućnosti da prodaje usluge, kad je radnika totalno „na knap“? Logičan odgovor bi bio da treba zaposliti nove radnike, pogotovo ako znamo da je sezona praktički već počela, a povećanje broja radnika je nužno, neophodno i ne trpi odlaganja. Na nedavnom sastanku s vodstvom DM je, između ostalog, rečeno kako će se tzv. vanjskom zapošljavanju pristupiti tek nakon što se iscrpe sve mogućnosti boljeg i učinkovitijeg iskorištavanja unutrašnjih resursa. Što god to značilo. Jedna od ideja Poslodavca je da se radnicima iz unutrašnjosti RH, tijekom ljetne sezone ponudi rad u poštanskim uredima na obali. Dobro, možda ideja „pije vodu“ al’ s obzirom da smo, evo, na kraju travnja, što će se dogoditi ako ne bude dovoljno zainteresiranih radnika koji bi bili spremni za „spajanje ugodnog i korisnog“? Vrijeme nam u tom slučaju nije saveznik, pače curi, pa ukoliko se pokaže potreba za prijemom novih radnika, njihova obuka i kvalitetna priprema za zahtjevan posao, mogli bi se naći u ozbiljnom „cajtnotu“. Nije li u ovu akciju trebalo krenuti još za zimskih snjegova pa da znamo gdje smo i na čemu smo u tom pogledu? Ipak, skloni smo vjerovati da će stručna analiza nadležnih (uključujući PP prezentaciju), pokazati svu neophodnost kadrovskog pojačanja te da će se sve obaviti na vrijeme, kako nas turistička sezona (opet) ne bi iznenadila.

PRVOSVIBANJSKI PROSVJED – SLAVONSKI BROD – 12:00 SATI
VRIJEME JE ZA NAŠ OPORAVAK

Ovogodišnje prosvjedno obilježavanje Međunarodnog praznika rada pod geslom „Vrijeme je za NAŠ oporavak! – Hrvatska treba veće plaće i kvalitetna radna mjesta“, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata i Nezavisni hrvatski sindikati organiziraju u Slavonskom Brodu. Povorka kreće u 12:00 sati, a središnje događanje bit će u 12:30 sati. Slavonija je, uz Dalmaciju i Liku, regija s najizraženijim problemima nezaposlenosti, niske stope aktivnosti, posebno mladih, te iseljavanja. Tražimo politike koje će Hrvatsku učiniti poželjnim mjestom za rad i život. Hrvatska se ne voli populističkim pričama o zajedništvu i domoljublju; domoljublje su prave prilike za dostojanstven rad i dostojanstven život.  Prosvjednici iz Zagreba kreću vlakom koji nosi simboličnu poruku solidarnosti te kako su „Radnici – motor razvoja Hrvatske“, a nažalost „Hrvatska – vlak bez voznog reda“. RADNICI PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA ZAHTIJEVAJU Promicanje i jačanje socijalnog dijaloga i posebno kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora na svim razinama, u privatnom i u javnom sektoru; Povećanje plaća, kroz kolektivne ugovore kao glavni alat osiguranja dostojanstvenih plaća i uvjeta rada; Povećanje minimalne plaće na 50% prosječne mjesečne bruto plaće i redefiniranje pojma minimalne plaće bez zakonski utvrđenih dodataka; Otvaranje kvalitetnih radnih mjesta; prestanak stimuliranja prekarnih, nestandardnih oblika rada;  Poticanje proizvodnje i izvoza, investicija, uključujući socijalne investicije;  Kvalitetna stambena politika te cjenovno i teritorijalno dostupni društveni servisi i efikasno povezivanje nacionalnih i lokalnih politika.

OBAVIJEST ČLANOVIMA PODRUŽNICE 2, PODRUČJA KOPRIVNICA

Članove Podružnice 2, Područje Koprivnica, o- vim putem obavještavamo da je sukladno članku 55, točke 4. Statuta HSP-a te Odluci Vijeća povjerenika Podružnice 2, proveden postupak zamjene sindikalnog povjerenika HSP-a za područje Koprivničko-križ- evačke županije. Vašim novim sindikalnim povjerenikom imenovan je kolega Dejan Andrašić, mentor u HPekspresu, kojeg za sva pitanja vezana uz prava članova i pozajmica, možete kontaktirati na broj 098 298 827 ili putem pošte na adresu HP d.d., HP Ekspres, Ivana Česmičkog bb, 48000 Koprivnica.