HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 588 – RAD NA OTVORENOM U UVJETIMA NISKIH TEMPERATURA

Nezavisni hrvatski sindikati su u suradnji s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 12. veljače 2016. godine održali stručni seminar „Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura“ za povjerenike radnika zaštite na radu i druge zainteresirane u sindikatima udruženim u NHS. Cilj seminara bio je stjecanje novih saznanja, stjecanje kriterija i stavova u području rada na otvorenom u uvjetima niskih temperatura te usavršavanje u primjeni mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kod rada na otvorenom u uvjetima niskih temperatura. Klima nekog manjeg prostora koja je značajno različita od klime regije u kojoj se promatrano područje nalazi zove se mikroklima. U mikroklimatske čimbenike spadaju temperatura, relativna vlažnost zraka, brzina kretanja zraka i sunčeva radijacija. Pri obavljanju radnih zadataka na otvorenom, u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima pri niskoj temperaturi i vjetru, radnik je dodatno opterećen s obzirom na složenost posla koji obavlja te obvezu korištenja osobne zaštitne opreme zbog rizika kojima je izložen na radnom mjestu. Zbog toga rad u hladnim uvjetima može dovesti do niže efikasnosti rada i veće opasnosti od ozljeda na radu i bolesti u vezi s radom. Hladnoća uzrokuje smanjenje mentalnih i fizičkih sposobnosti zbog gubitka osjetljivosti i spretnosti prstiju što povećava rizik od nastanka ozljeda na radu. Za radnike koji su duže vrijeme pri radu izloženi niskim temperaturama i vjetru povećana je opasnost od nastanka ozeblina (smrzotina) i pothlađivanja (hipotermije). Poslodavac je obvezan, sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu, poduzeti mjere za osiguranje uvjeta rada pri kojima će radnici kvalitetno obaviti radne zadatke, a da im pritom nisu ugroženi sigurnost i zdravlje zbog nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta u kojima rade. U hrvatskom zakonodavstvu iz područja zaštite na radu nisu propisani minimalni zahtjevi u pogledu uvjeta rada na otvorenom u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima, a koje bi poslodavci trebali osigurati u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti radnika na radu. Također, nije propisano pri kojim mikroklimatskim uvjetima bi poslodavac trebao obustaviti radove zbog postojanja realne opasnosti po život i zdravlje radnika. Poslodavac je sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu dužan osigurati uvjete rada na radnom mjestu koje neće štetno utjecati na život i zdravlje radnika. U procjeni opasnosti trebaju biti utvrđena radna mjesta na kojima radnik tijekom rada može biti izložen nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima (niskoj temperaturi, vjetru, kiši, snijegu), rizik na tim radnim mjestima i mjere koje poslodavac treba poduzeti da bi se taj rizik doveo na najmanju moguću mjeru. Poslodavac pri radu na otvorenom ne može utjecati na vanjske čimbenike kao što su temperatura, vjetar i različite padaline, ali primjenom pravila zaštite na radu, može u velikoj mjeri smanjiti rizik po život i zdravlje radnika.

PRIJAVA NA TRENING „KAKO USPJEŠNO UPRAVLJATI STRESOM“

U Vašoj pošti objavljena je dobra vijest za sve naše članove koji su nam posljednjih tjedana slali česte upite o tome zašto se trening „Kako uspješno upravljati stresom“ ne održava u njihovim gradovima. Kratki tekst o tome objavili smo i u Post infu, broj 586, u kojem smo od Poslodavca zatražili da sudjelovanje na ovom treningu omogući svim radicima koji to žele. Naime, kako piše u Vašoj pošti, „za organizaciju treninga u bilo kojem drugom mjestu potrebno je samo skupiti dovoljan broj prijava (10) i naši interni treneri dolaze do vas“. Na ovaj trening „mogu se prijaviti svi zaposlenici (operateri, poštari, voditelji timova i ostali) tako da popune prijavnicu koja se nalazi na intranetu te ju pošalju na adresu: edukacija@posta.hr. Kolege koji ne upotrebljavaju računalo na radnom mjestu mogu se prijaviti kod kolegice Katice Čajkovac na telefonskom broju: 032 372 720“. Dakle, dragi naši članovi, prilika je pružena svim radnicima, stoga je potrebno organizirati se i sakupiti dovoljan broj prijava, poslati iste te tako iskoristiti danu mogućnost da trening prođu svi koji to žele.

„KOLEKTIVNE PREGOVORE“ ISKUSILI I POVJERENCI PODRUŽNICE 6

Nakon Zagreba, radionica „Umijećem pregovaranja do kvalitetnog socijalnog dijaloga“, održana je prošli tjedan i u Rijeci. Jednako kao i u Zagrebu, uz članove radničkog vijeća i povjerenike za zaštitu na radu, na radionici su sudjelovali i sindikalni povjerenici, koji su se imali prilike upoznati s osnovama socijalnog dijaloga kao i vještinama potrebnima za uspješno pregovaranje. Najinteresantniji dio bio je onaj praktični odnosno simulacija kolektivnih pregovora između poslodavca i sindikata, u kojem su sudjelovali svi sudionici. Na taj način i povjerenici Podružnice 6 imali su prilike iskusiti stvarnu važnost i težinu kolektivnog pregovaranja. Također, uvidjeli su da kolektivni pregovori nisu samo obični razgovori između dviju strana, već ozbiljan posao čiji ishod utječe na sve radnike, ali i na njihove obitelji, koje svojim radom i plaćom prehranjuju. Radionica je protekla u odličnoj atmosferi, a nadamo se da će tako biti i idući tjedan kada će se održati radionice u Splitu i Zadru.