HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 585 – PUNO PROBLEMA U DIVIZIJI POŠTE

NIKAD MASOVNIJI SASTANAK SOCIJALNIH PARTNERA – Na inicijativu Hrvatskog sindikata pošte, u srijedu 20. siječnja, održan je sastanak socijalnih partnera, Sindikata (HSP i RSRH), Uprave Društva, Ureda uprave i vodstva Divizije Pošta. Povod za ovaj sastanak je nagomilano nezadovoljstvo radnika ove Divizije, posebno poštara koji se s pravom ne mire uvjetima rada i opterećenjem koje uvelike nadilazi njihove mogućnosti. Sastanku su, kao nikad prije, nazočili svi oni koji o ovim problemima imaju što reći i pritom što čuti. Uprava Društva, direktor Divizije, Pomoćnik, Optimizacija, Ljudski resursi, direktori GP-a i „vječna zanovijetala“ – sindikalci. Ukratko sa sastanka:

NORME NA REVIZIJU – Iako tvorci tvrde da su norme za poštare urađene na najbolji, gotovo savršen način, sindikati su nizom primjera ukazali da tome nije tako. Priprema za dostavu, razrada pošiljaka, putni list, osobna evidencija, prijeđeni put, prijevoz do rajona, zaduživanje s enormnim brojem pošiljaka, razduživanje, poštivanje propisa, radno vrijeme… Zaključak: Revidiranje normi uz sudjelovanje sindikata. Rok: ŽURNO!

ZALIHNOST!? – Na sastanku smo čuli i ovu neuobičajenu, rijetko upotrebljavanu riječ! Hrvatski leksikon kaže: Zalihnost, redundancija (lat.), povećani broj simbola jedne poruke bez povećanja količine obavijesti, radi sigurnijega prenošenja i bolje kontrole prenošenja obavijesti (zbog »buke u kanalu«). Čudo i gotovo!! U okviru normiranja poštanskog posla, to bi, po svemu što se dalo čuti, trebalo značiti da su normiratelji (oni koji propisaše normu) blagonaklono, svakom poštaru, podarili/poklonili nekih 25–40 posto bonusa, što god to značilo?! Jasno smo rekli, Poštarima ne treba nikakva „zalihnost“, još manje „redundacija“, njima ne treba nikakav bonus, njima treba pošteno. Samo to!

MJERENJE RAJONA – Poslodavac tvrdi da su svi rajoni izmjereni neposredno prije uvođenja normi, 2014. godine. Mi znamo da to baš nije u suglasju s istinom.

OSOBNE EVIDENCIJE – Poštari često sami sebi odmažu. Od iznimne važnosti za određivanje učinkovitosti su osobne evidencije. Sve ono što poštari rade, a nije zabilježeno u osobnoj evidenciji ili je slabo evidentirano, kao da nije odrađeno i ide poštarima na štetu.

(SAMO)… ZADUŽIVANJE – Puno je pitanja i puno nedoumica vezano za najavu da će se poštari sami zaduživati putem bar-coda. Poslodavac kaže kako se planira da će se to provesti u narednih mjesec dana. Razduživanje će i dalje obavljati operateri.

(SAMO)… RAZDUŽIVANJE POŠTARA – Razduživanje poštara su noramiratelji skratili, kažu da je 20 minuta sasvim dovoljno vremena za taj posao. Poštarima je raditi po propisima. Vidjet ćemo što to znači. Propisno i, to je to!

95% I VIŠE, NIJE NORMALNO… – Normiratelji (oni koji propisaše normu) tvrde da je produktivnost od 95% OK!? Dobro bi bilo znati tko je to u Hrvatskoj pošti toliko produktivan, a još bi bolje bilo znati koliko su produktivni normiratelji??

RASTERETITI POŠTARE – Poštarima je teško, svi se slažu, učinkovitost od 95% je na granici mogućeg. 100% i više je nemoguće. nema razloga za to. „Nema razloga za to. Treba napraviti novu rajonizaciju i primiti novog poštara, nema problema“ (predsjednik Uprave).

PRIVATNOST – Nitko, (pa ni „svemogući“ voditelji područja) nema pravo ikome davati privatni boj telefona poštara. Oni koji to rade, smjesta moraju prestati!

SORTIRNICE – Novi sastanak Sindikata i Divizije Pošte održat će se početkom veljače. Tema će biti sortirnice, s posebnim naglaskom na one koje Poslodavac namjerava zatvoriti i svim posljedicama koje će iz toga proizići.

ZAKLJUČNO – Iako nekima u HP dijalog nije najmilija metoda za rješavanje problema, dijalog socijalnih partnera se dogodio. Odavno znamo da dijalog nema alternativu. Isto to zna i izvršni direktor Divizije Pošta g. Udiljak. Svaka čast!  I Predsjednik Uprave HP dao je svoj doprinos ovom dijalogu. Posebno se to odnosi na sugestiju izvršnim direktorima GP-a da socijalnim partnerima/sindikatima „otvore svoja vrata“ i lokalne probleme promptno rješavaju na lokalnoj razini.

ŠTO RADNICIMA DONOSE NOVI CILJEVI ZA 2016. GODINU U DIVIZIJI MREŽE

Rukovoditelji Divizije Mreže (DM) na prezentaciji ciljeva socijalnim partnerima za 2016. godinu, istaknuli su da su; niz novih okolnosti u poslovanju, brojnost i različitost usluga te promjene u skladu sa strateškim smjernicama, kao i upravljanje radnim učinkom doveli do redefiniranja i unaprjeđenja u određivanju ciljeva. Tim DM napravio je model koji će pomoći da svaki radnik ima jasan fokus pri ispunjavanju ciljeva pri čemu se planira postići bolji financijski rezultat. Broj operativnih ciljeva po radniku je smanjen, dok dio radnika neće dobiti prodajne ciljeve za izvršenje.  Kako smo čuli, prvo su obavljene konzultacije s tehničkim nositeljima, zatim su redefinirani određeni ciljevi (mjera, jedinica i sl.) kako bi bili mjerljivi i jasni (operaterima u PU) te ostvarivi, definirani su prodajni argumenti te najavljene marketinške aktivnosti i edukacije za nove usluge. Kada se usporede 2015. i 2016. godina, rezultat je manji broj ciljeva za operatere u poštanskim uredima. Zadržan je broj grupa, dok je broj operativnih ciljeva smanjen sa 15 na devet. Individualni operetivni ciljevi bit će; evotv, e-box, telekom usluge, Edobra, Cobrand kartica, tekući računi HPB, brzi krediti, životno osiguranje, dopunsko zdravstveno osi- guranje.  Prvi put uvedeni su timski ciljevi (poštanske skuplje usluge, hpekspres, maloprodaja, oročenja). Timskim ciljevima želi se postići da se koristi i razvija snaga, vještine, znanje i iskustva svojih članova i tako nadoknađuje individualna slabost te se znatno pridonosi efikasnosti rada. Ujedno se želi postići snažniji timski duh u uslugama iz osnovne djelatnosti.  Uvodi se posredovanje u osiguranju za sve nelicencirane djelatnike za prodaju osiguranja. Uveden je novi cilj: kombinacija 5/8 – širenje prodajnog potencijala u kojem se cilj pušta do razine operatera u svrhu širenja prodajnog potencijala. Do sada je cilj bio definiran kao širenje broja prodajnog osoblja i spuštao se do razine voditelja područja. Na temelju kategorizacije poštanskih ureda, a koja je napravljena da bi se unificirala raspodjela ciljeva po regijama, te napravljena analiza po svakoj kategoriji usluge, određen je minimalni broj usluga po radniku. Temeljni kriterij za kategorizaciju ureda bio je broj usluga (bez kreditiranih usluga) kao mjera prodajnog potencijala, a dodatni kriterij bio je prodaja određene usluge, broj izvršitelja, broj agenata i broj FIT-ova. Izrađen je i katalog neprodajnih ciljeva po radnim mjestima, definirani su posebni ciljevi i radnici koji rade samo na pozadinskim poslovima. Prodajni ciljevi zadaju se samo radnicima koji su u kontaktu s korisnicima. Isto tako odlučeno je da će se ciljevi spustiti na teren na početku poslovne godine. Kako zaključuju u DM, na ovaj način tražio se i pronašao odgovor na ključno pitanje – kako istovremeno postići izvrsnost i fokusiranost na klijenta te izgraditi novi izvor prihoda.

SKUPOVI RADNIKA U GP5

Radničko vijeće GP5 sazvalo je skup radnika koji će se 29. siječnja 2016. održati u Virovitici. Pozivamo radnike da se odazovu pozivu te iskoriste prigodu za informiranje o stanju u Hrvatskoj pošti, kao i prigodu da upozore na probleme i zatraže odgovore na pitanja koja ih muče. Skup radnika u Slavonskom Brodu održan je u petak, 15. siječnja 2016. i na njemu se okupilo 130 radnika. Kako je dnevni red sadržavao uobičajene točke, o radu radničkog vijeća izvijestio je predsjednik RV GP5 Mario Vrček, o poslovanju Hrvatske pošte i Divizije pošta GP5 izvršna direktorica Suzana Jukić, o poslovanju Divizije ekspres izvršni direktor Igor Badrov, te o stanju i mjerama ZNR stručnjak ZNR i ZOP Snježana Buzar.

OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA

Novi Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća, objavljen je 16. siječnja u “Narodnim novinama”, broj 3/2016. Naime, pravilnikom se uređuje utemeljenje prvog radničkog vijeća, raspisivanje prvih redovitih i izvanrednih izbora za radnička vijeća, propisuju se obveznici, rokovi i način dostave podataka o izabranim radničkim vijećima. Sastavni dio Pravilnika su i obrasci 1 – 20, koji se mogu koristiti u provođenju izbornog postupka propisanog Pravilnika.