HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 582 – GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK

Odredbom Zakona o porezu na dohodak poslodavac se obvezuje na sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak (Članak 38. NN 80/10) u slučaju redovne isplate plaće. Ova obveza odnosi se na radnike koji su kod poslodavca zaposleni svih 12 mjeseci u obračunskoj godini i koji tijekom godine nisu mijenjali prebivalište između općina/gradova koji imaju propisanu obvezu plaćanja prireza na porez. Kako su neki radnici HP-a tijekom 2015. godine imali isplaćena neoporeziva primanja (regres, naknada za bolovanje duže od 180 dana, naknada za smrt roditelja…), dok ostali nisu imali takvih isplata, jednokratna isplata koja je radnicima HP-a isplaćena 18.12.2015., nekima je bila u cijelosti neoporeziva, nekima dijelom oporeziva, dijelom neoporeziva ili u potpunosti oporeziva. Slijedom navedenoga, na isplati 18.12.2015. kod radnika kod kojih je bila isplata djelomično ili u potpunosti oporeziva, izvršena je godišnja korekcija poreza. Iz tog razloga pojedini radnici su na navedeni datum, kada je isplaćivana naknada od 1.000 kuna, dobili više ili manje od navedenog iznosa.

NAKNADE I OTPREMNINE U PROSINCU 2015.

Prema obavijesti Ureda za upravljanje ljudskim resursima, visina otpremnine u slučaju odlaska u mirovinu u prosincu iznosi 8.000 kuna neto (na iznos iznad 8.000 kn obračunavaju se doprinosi, porez i prirez). Radniku ili njegovoj obitelji isplaćuje se potpora u neoporezivim iznosima za; smrt radnika 7.500 kuna, za smrt člana uže obitelji (bračnog druga, djece i roditelja) 3.000 kuna, za neprekidno bolovanje duže od 180 dana (jednom godišnje) 2.500 kuna. Prosječna neto plaća za mjesec listopad 2015. iznosila je 4.845 kuna, a prosječna bruto plaća za mjesec listopad 2015. iznosila je 6.435 kuna.

FOND SOLIDARNOSTI HSP

Prema članku 5. Pravilnika o fondu solidarnosti HSP, pravo na solidarnu pomoć članovi HSP-a ili članovi njihovih obitelji ostvaruju za slučaj: smrti člana Sindikata, smrti člana obitelji (bračnog druga i djece) člana Sindikata, smrti roditelja člana Sindikata, odlaska u mirovinu člana Sindikata, rođenja i posvojenja djeteta članu Sindikata, bolovanja člana Sindikata, teže bolesti člana Sindikata i člana njegove obitelji (bračnog druga i djece) i plaćanja naknade participacije za bolničko liječenje člana Sindikata te elementarne nepogode. Napominjemo da prema izmjenama i dopunama Fonda solidarnosti, pravo na isplatu solidarne pomoći može ostvariti samo ona osoba koja je aktivni član HSP-a u trenutku nastanka događaja koji čini temelj za isplatu pomoći iz navedenog članka 5. ovog Pravilnika. Doprema zahtjeva i dokaza HSP-u mora biti najkasnije u roku 180 dana od trenutka nastanka događaja iz članka 5. ovog Pravilnika. Zahtjevi koji budu podneseni izvan ovog roka neće biti prihvaćeni i neće se razmatrati.

KOLEKTIVNI PREGOVORI

Kolektivni ugovor za radnike Hrvatske pošte vrijedi još svega nekoliko dana, točnije njegova je primjena moguća do 31. prosinca 2015. Pregovori su započeli 1. prosinca, i posljednjih dana sastanci pregovaračkih timova bili su intenzivni i prilično iscrpni. Do kraja godine očekuje se održavanje završnih sastanaka. O rezultatima pregovora obavijestit ćemo vas u narednim brojevima Post infa.

TRADICIONALNA BLAGDANSKA POTROŠAČKA KOŠARICA

Nezavisni hrvatski sindikati izračunali su blagdansku  potrošačku košaricu  koja obuhvaća troškove tradicionalne prehrane za Badnjak, Božić, blagdan sv. Stjepana, Silvestrovo i Novu godinu. NHS u svom priopćenju ističe kako je košarica temeljena na tradicionalnoj blagdanskoj prehrani koja se blaguje najčešće i u najvećem dijelu Hrvatske te je podijeljena na dvije kategorije, onu obilniju i u skladu s tradicijom i onu nešto skromniju, u kojoj su sadržane zamjenske tj. jeftinije namirnice.  „Tradicionalna blagdanska potrošačka košarica za 2015. godinu iznositi će 1.956,86 kuna, a skromnija 802,00 kune. Ne treba posebno naglasiti kako skromnija košarica može biti još i skromnija odricanjem od još nekih blagdanskih sadržaja stola pa ju je, u vrlo skromnom obliku, moguće spustiti i na 530,43 kune“, stoji u priopćenju te se napominje da ni tradicionalna ni skromna košarica ne obuhvaćaju troškove darova, bora, ukrasa, pirotehnike i sličnoga te drugoga što se uobičajeno kupuje za blagdane. Jednako tako, ne obuhvaćaju ni troškove putovanja na razna odredišta, plaćene novogodišnje dočeke i slavlja te se isključivo temelje na troškovima prehrane i troškovima pića koji su obuhvaćeni u razumnim količinama.  Temeljem dostupnih podataka i analiza Nezavisni hrvatski sindikati predviđaju kako će potrošnja u prosincu ove godine iznositi 11,5 – 11,6 milijardi kuna što je vrlo blizu prognozi koju je prije nekog vremena dala i Hrvatska gospodarska komora. „Iz povećane potrošnje tijekom godine, povećanja neoporezivog dijela plaće i isplate božićnice umirovljenicima (koja, ako je netko blokiran može biti uplaćena na zaštićeni račun) i iz dostupnih podataka o božićnicama, darovima za djecu i darovima u naravi, logično je očekivati ovo povećanje potrošnje u odnosu na prosinac 2014. godine, kad je potrošeno nešto više od 11 milijardi kuna“, navodi NHS u priopćenju.