HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 568 – RADNO VRIJEME I PREKOVREMENI RAD

Enormno povećani obujam posla, na što se radnici posebno žale u posljednje vrijeme, osim nagomilanog stresa otvorio je i pitanje radnog vremena. Naime, mnogi su nam se članovi požalili da zbog ogromne količine posla, ne stignu sve obaviti u svom radnom vremenu, te dio istog obavljaju dolazeći ranije na posao i odlazeći kasnije. Zbog toga rade i više od 40 sati tjedno, što je protivno Zakonu o radu, koji je vrlo jasan – „Puno radno vrijeme radnika ne može biti duže od četrdeset sati tjedno“ – Čl. 61.  Sve izvan tih okvira, također prema Zakonu o radu, tretira se kao prekovremeni rad i radnik o tome mora biti obaviješten, što nažalost, nije uvijek slučaj u HP-u. Naime, čl. 65. Zakona o radu propisuje sljedeće – “(1) U slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, radnik je na pisani zahtjev poslodavca dužan raditi duže od punog, odnosno nepunog radnog vremena (prekovremeni rad).  (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako priroda prijeke potrebe onemogućava poslodavca da prije početka prekovremenog rada uruči radniku pisani zahtjev, usmeni zahtjev poslodavac je dužan pisano potvrditi u roku od sedam dana od dana kada je prekovremeni rad naložen. (3) Ako radnik radi prekovremeno, ukupno trajanje rada radnika ne smije biti duže od pedeset sati tjedno.” Jednako tako, ovim putem želimo skrenuti pažnju i na prava radnika koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora HP d.d.  U čl. 19. KU jasno piše da „O prekovremenom radu odlučuje Poslodavac u slučajevima određenim zako- nom, na način i u postupku propisanim Pravilnikom o radu“, kao i da „Odluku o pozivanju radnika na hitni prekovremeni rad (izvanredni rad) u dane tjednog odmora, godišnjeg odmora, plaćenog dopusta, državnih blagdana i praznika donosi ovlaštena osoba Poslodavca samo u slučajevima kad se s raspoloživim radnicima ne može osigurati nesmetano odvijanje tehnološkog procesa, odnosno u slučaju kad bi zbog izostanka hitnog prekovremenog rada (izvanrednog rada) nastala šteta za Poslodavca.“  Želimo istaknuti da i Zakon o radu i KU HP d.d. vrlo jasno određuju pojam radnog vremena i prekovremenog rada. Drugim riječima, radnik nije dužan dolaziti na posao ranije ili odlaziti kasnije. Dužnost radnika je da svoj posao odradi u osam sati svoga dnevnog rada, osim ako s Poslodavcem sukladno propisima nije određeno drugačije.

CILJEVI, CILJEVI, CILJEVI!

U posljednje vrijeme, točnije, unazad zadnja dva mjeseca nastupio je, kako nam javljaju sa terena, period do sada najžešćih ispada pojedinih voditelja područja prema operaterima u poštanskim uredima. Da stvar bude gora, ovoj su se „kampanji“ priključili i neki voditelji timova, pa svakodnevno i nepodnošljivo pušu za vratom svojim „podređenim“ KOLEGAMA. Treba nuditi i samo nuditi, pa ako slučajno rečeni zaključi da podređeni kolega ne nudi dovoljno, jao si ga njemu. „Poslat ću te u neki drugi poštanski ured, a i bit ćeš naveden kao radnik sa najslabijim ostvarenjem“ ili „Ne’š kući dok nešto ne prodaš“, otprilike takve i slične umotvorine i prijetnje mogu se čuti svakodnevno po pojedinim PU-ima. Može li takav odnos biti motivirajući za radnika? A možda bi nam i stručnjaci mogli reći radi li se ovdje o mobbingu? Jer o normalnom kolegijalnom odnosu sigurno nije riječ. Tim više ako se radnika vrijeđa i ponižava pred očima korisnika, što, nažalost, nije rijedak slučaj. Zaista, prekrasna slika Hrvatske pošte. E pa dragi naši goniči radnika, zaboravljate da u određenim sredinama, posebno onim manjim, u PU dolaze uglavnom isti korisnici i sve što se moglo već im je i ponuđeno i prodano. Sami sebi radimo štetu ako isti proizvod nudimo i po nekoliko puta istom korisniku! Nije stoga čudo, što su neki od takvih korisnika čak i zaprijetili da više neće dolaziti u poštu ako im se i dalje bude nešto nudilo? Možda bi pojedinci trebali znati da sve ima svoje granice i da je naporno – biti naporan.

TREĆI SPORTSKI SUSRETI ČLANOVA HSP-a,
PRIJAVLJENO OKO 220 SUDIONIKA

Na sportsko druženje članova HSP-a, koje će se održati u Umagu od 18. do 20. rujna 2015., prijavilo se cca 220 sudionika. Discipline u kojima će se odmjeravati snage su mali nogomet (M), odbojka (Ž+M), pikado (Ž), povlačenje konopa (Ž+M) i utrka u vrećama (Ž+M). U tijeku su detaljne pripreme i raspored ekipa, o čemu ćete biti na vrijeme obaviješteni. Podsjetimo, troškovi smještaja i prehrane, koje snose sami sudionici iznose ukupno 470,00 kuna po osobi, plativo na 5 rata po 94,00 kune. Dospijeće prve rate je na isplati plaće za mjesec kolovoz (15.9.2015.). HSP će snositi troškove; prijevoz sudionika, prigodne majice za sve sudionike, nagrade najboljim ekipama i pojedincima, poklon bon za konzumaciju pića i sve ostale organizacijske troškove. Smještaj je osiguran u hotelu Sol Aurora.

POREZNA UPRAVA: 6.839 POSLODAVCA NE ISPLAĆUJE PLAĆE SVOJIM RADNICIMA

Plaće u Hrvatskoj ne isplaćuju ukupno 6.839 poslodavaca s 22.009 zaposlenih, pokazuju najnoviji podaci Porezne uprave koji se odnose na neisplatitelje plaća za razdoblje obračuna od siječnja do lipnja ove godine. Statistički pregled poreznih obveznika, poslodavaca koji prema dostupnim podacima ne isplaćuju plaće, pokazuje da plaće ne isplaćuje 5.687 pravnih osoba s 18.846 zaposlenih te 1.152 fizičke osobe s 3.163 radnika. Ti su podaci formirani na temelju dostavljenih obrazaca JOPPD u kojima su poslodavci iskazali neisplatu plaće i naknadnu isplatu zaostale plaće i to za obračunsko razdoblje od siječnja do lipnja 2015. godine, objašnjavaju iz Porezne uprave koja je najnoviji popis objavila na svojim mrežnim stranicama. Pritom napominju kako popis ne sadrži podatke o poreznim obveznicima koji nisu dostavili obrazac JOPPD. Porezna uprava poziva sve radnike koji ne primaju plaću ili nisu primili zaostale plaće, a čiji poslodavac se ne nalazi na objavljenom popisu da to prijave na besplatni broj telefona 0800 49 49. Isto tako iz Porezne uprave pozivaju radnike da prijave i sve ostale činjenice za koje smatraju da nisu ispravno iskazane. Objava popisa poslodavaca koji svojim radnicima ne isplaćuju plaće omogućena je Zakonom o porezu na dohodak.

MUKE PO VOZAČIMA – ISPRIKA

U prošlom broju našeg glasila objavili smo tekst pod naslovom „Muke po vozačima u HP“, tom prigodom u cijelosti prenijeli pismo kolege vozača i – pogriješili. Autor pisma se naknadno sjetio da nas je dezinformirao u vezi s (ne)servisiranjem vatrogasnih aparata, pače, tvrdi potpuno suprotno. Sada, između ostalog piše: „Jedna neprovjerena informacija da vatrogasni aparat u vozilu nije servisiran dvije godine, a koja je došla do mene, s razlogom je naljutila stručnjaka ZNR, i ja mu se ovim putem ispričavam.“ Što se nas u uredništvu Post infa tiče, pogriješili smo. To što smo dovedeni u zabludu, nikako nas ne opravdava, zato ispriku upućujemo svim čitateljima našeg glasila, posebno ljudima koje smo u tekstu neopravdano prozvali. Pouku smo iz svega izvukli. Vivere tota vita discendum est. – Čovjek uči dok je živ – rekli bi stari Latini.