HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 541 – IZAĐIMO NA IZBORE – GLASUJMO ZA HRVATSKI SINDIKAT POŠTE

U samo sedam (7) radnih dana, od završetka mandata Glavnog radničkog vijeća, 8. studenog, do jučerašnjeg dana, 18. studenog, Koordinacija sindikalnih povjerenika koja je do konstituiranja novih radničkih vijeća preuzela ulogu radničkog vijeća, zaprimilo je od strane Poslodavca jedanaest (11) predmeta na očitovanje ili suglasnost. Radilo se tu o promjeni internih radnih vremena, reorganizaciji (centralizaciji) dostavnih područja, skraćivanju dnevnog odmora, uvođenje dvokratnog rada i čak četiri (4) izvanredna otkaza ugovora o radu.
Navedene brojke same po sebi ukazuju na to koliko je važna uloga radničkih vijeća. S obzirom na činjenicu da se radi o širokoj lepezi predmeta i važnim temama kojima se ono bavi, jednako tako je važno i to, tko su radnički predstavnici u tom tijelu, tko su ljudi koji će vas zastupati u Radničkom vijeću u narednih četiri godine. Iz tog razloga, Hrvatski sindikat pošte je za izbore koji će se održati 28.11.2014., kandidirao upravo one ljude koji dolaze iz vaših redova, različitih radnih sredina, sa različitih radnih mjesta. Radeći sa vama i dijeleći svakodnevne probleme, trud i muku sa svojim kolegicama i kolegama, kandidati HSP-a će najbolje znati zastupati vas, vaše interese i braniti vaša prava.

Zato, izađimo na izbore jer o zaštiti svojih radničkih interesa ODLUČUJEMO SAMI!
Glasujte za svoje Radničko vijeće i Povjereništvo zaštite na radu, za povjerenike koji znaju i mogu utjecati na Poslodavca, koji će uraditi sve da se radnicima osiguraju sigurni radni uvjeti i zdrav radni okoliš.

Glasujte za listu HRVATSKOG SINDIKATA POŠTE

GP 1 – Nositelj liste za RV i PZNR – DAVOR KRŠIĆ, Lista broj 1
GP 2 – Nositelj liste za RV i PZNR – MILJENKO GORUP, Lista broj 2
GP 3- Nositelj liste za RV i PZNR – ŽELJKO MILJAK, Lista broj 1
GP 4 – Nositelj liste za RV i PZNR – LIDIJA ŠUŠIĆ, Lista broj 1
GP 5 – Nositelj liste za RV i PZNR – MARIO VRČEK, Lista broj 1
GP 6 – Nositelj liste za RV i PZNR – DAMIR JURIŠIĆ, Lista broj 2

POSLODAVČE, NEMAŠ PRAVO!

Već smo u nekoliko navrata pisali o tomu kako poslodavac nikako nema pravo raspolagati privatnim životom i vremenom svojih zaposlenika. Navodili smo pritom i primjere iz uljuđenih  zemalja u kojima se ta pojava čak i zakonom nastoji zabraniti. Utaman sva naša nastojanja i argumenti jer poštarice i poštare, iz dana u dan zatrpavaju svakojake edukacije i raznorazna testiranja. I sve to u neradno vrijeme, bolje reći u nevrijeme. Dodaju li se tome troškovi koje radnici imaju, a koje nitko ne podmiruje, niti to ima namjeru, stvar se dodatno prelama preko leđa i džepova polaznika edukacija i testiranja. Nitko nema ništa protiv edukacija, pače, one su korisne svima, posebno poslodavcu. Poslodavac je, naravno, potpuno drugačijeg stava, tvrdeći da usvajanje novih znanja i vještina koji se stječu kroz edukacije, više koristi radnicima jer oni, eto, zahvaljujući tomu, postaju konkurentniji na tržištu rada. Okej, još samo da nas prosvijetle i kažu, gdje bi bilo to tržište? Misli li se na unutarnju (poštansku), širu (hrvatsku) ili čak najširu (europsku) konkurentnost? Uostalom, na štogod mislio, poslodavac jednostavno, nema pravo radnicima otimati njihovo slobodno vrijeme i novac.

NEPRAVEDNO FINANCIJSKO OPTEREĆENJE

HP-Hrvatska pošta d.d. je prvi put podnijela Zahtjev za naknadom nepravednog financijskog opterećenja HAKOM-u te je 14. studenog 2014. godine donesena odluka kojom se utvrđuje iznos neto troška, koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje, a iznosi 94.383.177,00 kuna. Nepravedno opterećenje ili neto trošak je naknada za nametnutu obvezu pružanja univerzalne usluge, na koju HP ima pravo i prema EU regulatornim pravilima, odnosno Poštanskoj direktivi. U svim zemljama EU nacionalno zakonodavstvo predviđa ostvarivanje prava pružatelja univerzalne usluge na naknadu, a znatan broj nacionalnih zakonodavstava ima predviđen mehanizam financiranja te naknade. Zakon o poštanskim uslugama predviđa da se dio nepravednog financijskog opterećenja nadoknadi iz kompenzacijskog fonda, u koji, osim HP-a uplaćuju i svi ostali davatelji zamjenskih poštanskih usluga, koji nemaju obvezu pružanja univerzalne usluge, nego mogu nastupati potpuno komercijalno na tržištu. Kompenzacijski fond ne može nadoknaditi cijeli trošak. Isplatom neto troška iz kompenzacijskog fonda, konkretno HP-u bi se nadoknadio samo jako mali dio troška ove usluge. Ostatak iznosa nepravednog opterećenja do punog iznosa isplaćuje se u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama, Zakonu o državnim potporama, direktivama EU i svim propisima iz područja davanja državne potpore koje nadgleda EK.
HP jedina na tržištu poštanskih usluga u RH ima obvezu pružanja univerzalne usluge. Obveza pružanja univerzalne usluge za HP znači da ta usluga mora biti dostupna svim građanima RH, na cijelom području RH za jednaku i pristupačnu cijenu. Za razliku od toga, ostali davatelji poštanskih usluga mogu birati koje će usluge pružati i na kojim područjima. Primjerice, HP mora obaviti dostavu i na najudaljenijim i najnepristupačnijim područjima RH. Bez te obveze, HP bi se ponašala kao bilo koji drugi davatelj poštanskih usluga, tj. zatvorila bi stotine poštanskih ureda te bi ukinula više stotina dostavnih ureda na slabo naseljenim područjima i teže dostupnim otocima. Dakle, u tom hipotetskom slučaju bi birala korisnike i nudila im samo profitabilne usluge, baš kao što to rade ostali davatelji poštanskih usluga, koji posluju isključivo na tržišnim načelima. Važno je naglasiti da to nepravedno opterećenje i posljedični trošak ne nastaje kao posljedica neučinkovitosti davatelja univerzalne usluge HP, nego kao posljedica njegove obveze da tu uslugu pruža na cijelom području države po visokim mjerilima kakvoće.