HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 517 – PROBLEMI SA SMJENSKIM RADOM – POSLODAVAC KRŠI ODREDNICE KOLEKTIVNOG UGOVORA

S obzirom da smo zaprimili prigovore radnika Sortirnice Zagreb vezano uz neisplate uvećanja plaće za smjenski rad, obavještavamo ih da ostvarenje svojih prava mogu tražiti u postupku mirenja kod Poslodavca, a ukoliko mirenje ne uspije, mogu pokrenuti sudski postupak.
Naime, Poslodavac je temeljem odredbe čl. 43. Kolektivnog ugovora dužan za smjenski rad (samo za rad u popodnevnoj smjeni) radnicima isplatiti uvećanje osnovne plaće u visini od 10 posto. S obzirom da radnici u Sortirnici rade u smjenama, ostvaruju pravo na predmetno uvećanje plaće, pa neisplatom ovog dodatka Poslodavac krši njihova prava, koja mogu ostvariti u navedenim postupcima.

TKO SE TO IGRA I IZMIŠLJA NOVA PRAVILA ZA ZAVRŠETAK RADNOG VREMENA

Znamo kako je odredbom članka 42. stavka 1. Zakona o radu (NN br. 149/09 i 61/11) propisano da je radno vrijeme vremensko razdoblje u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili u drugom mjestu koje odredi poslodavac. Dakle, i u slučaju kada je radnik spreman obaviti svoj posao po uputama i na mjestu koje je odredio poslodavac, ali još uvijek ne obavlja svoj posao, radi se o vremenskom razdoblju koje ulazi u radno vrijeme radnika.
Naime, ovih dana netko se sjetio da riječ završetak ima drugačije značenje. Tako se pod završetkom radnog vremena smatra prekid glavnog radnog procesa, a sve one popratne radnje koje se moraju napraviti poslije završetka glavnog procesa rada ne ulaze u radno vrijeme. Ono što predstavlja najveći problem jest potpisivanje u Knjigu odlaska i dolaska, koja nije propisana niti jednim internim aktom i koje se ne trebaju voditi u drugim organizacijskim jedinicama. Ovako radnici moraju čekati u radu za potpis, tako da se radnikovo radno vrijeme produžuje. Ispočetka je to bila jedna knjiga, a na našu reakciju sada postoje tri.
Nameće se pitanje tko se tako pametan toga sjetio. Koja je svrha svega toga? Naravno naš vrli menadžment koji ne zna ništa drugo pametnije raditi, nego provocirati radnike za pet minuta. Radnici se proglašavaju tehnološkom viškom pa se sada radnik mora iskoristiti i više nego je to dozvoljeno zakonom. I tako naši vrli netehnolozi pronalaze načine kako iskoristiti radnika do invalidnosti. Dragi moji menađeri okrenite se drugim rabotama, dovodite nove korisnike, usluge, projekte i ne bavite se krivim stvarima. I tako naš nepoštanski menadžment eksperimentira pet godina na krivim stvarima. Prava radnika ukida nepropisno tako da radnici tužbama moraju potraživati svoja prava. Većinu tužbi koje su radnici podnijeli na sudu i dobivaju. Nameće se pitanje što radi pravna služba u Upravi Društva kada donose takve odluke. Naravno, i na kraju, opet će biti kriv radnik koji će biti ili proglašen tehnološkim viškom ili će mu biti umanjena materijalna prava. Za takve krive odluke i materijalne štete nitko ne snosi posljedice. Što je previše, previše je. Neka znaju da će sindikat sve učiniti da se zakonom propisana prava radnika poštuju.

VISINE NAKNADA I OTPREMNINA U TRAVNJU 2014.

Prema obavijesti Ureda za upravljanje ljudskim resursima, visina otpremnine u slučaju odlaska u mirovinu u travnju iznosi 8.000 kuna neto (na iznos iznad 8.000 kn obračunavaju se doprinosi, porez i prirez). Radniku ili njegovoj obitelji isplaćuje se potpora u neoporezivim iznosima za; smrt radnika 7.500 kuna, za smrt člana uže obitelji (bračnog druga, djece i roditelja) 3.000 kuna, za neprekidno bolovanje duže od 180 dana (jednom godišnje) 2.500 kuna. Prosječna neto plaća za mjesec veljaču 2014. iznosila je 4.739 kuna, a prosječna bruto plaća za mjesec veljaču 2014. iznosila je 6.375 kuna.

PODSJEĆAMO – PRIJAVE ZA LJETOVANJE I ODMOR
U PLAVOJ VALI DO 15.04.

Kao što smo vas već informirali, započeli smo s primanjem prijava za ljetovanje i odmor u smještajnim objektima Plave Vale. Puna turistička sezona počinje od 09.06. i traje do 15.09.2014. godine.
Podsjećamo da smo za vas izradili promotivni letak koji možete dobiti kod Vašeg sindikalnog povjerenika, a kojim vas želimo detaljnije upoznati s našom turističkom ponudom, za koju vjerujemo da će prema svojim uvjetima, lokacijama objekata i iznimno povoljnim cijenama, zadovoljiti Vaše potrebe za odmorom i ugodnim ljetovanjem.
Još jednom želimo naglasiti da je raspored smjena za ovu turističku sezonu određen na bazi sedam noćenja, osim za smještaj u Vrboskoj na otoku Hvaru, gdje će smjene biti na bazi deset noćenja.
Plaćanje cijene smještaja moguće je jednokratno ili u ratama i to; za radnike Hrvatske pošte, koji nisu članovi HSP-a, najviše do 5 (pet) mjesečnih rata, a za članove HSP-a najviše u 10 (deset) mjesečnih rata; za članove HSP-a dana je mogućnost dobivanja pozajmice radi plaćanja troškova puta trajektnim linijama; članovi Hrvatskog sindikata pošte za ljetovanje u vrijeme predsezone i posezone imaju pravo i na dodane popuste i promotivne cijene. Ispunite obrazac za prijavu, koji možete naći na našoj internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili kod vašeg sindikalnog povjerenika i pošaljite ga zaključno do 15. travnja, na našu adresu Radićeva 12, 10000 Zagreb, na fax broj 01/4929676 ili putem mail-a poruke na blagajnahsp@h.s.p.t-com.hr.

Odgovore na sva pitanja vezana uz korištenje naših odmarališnih objekata možete dobiti upitom na telefonske brojeve 01 4686-087, 01 4686-088 i 098 955 0021.

KVALITETAN SMJEŠTAJ – POVOLJNE CIJENE – VRHUNSKE TURISTIČKE DESTINACIJE

PLAVA VALA HSP