HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 443 – Prava radnika za blagdane i dobrovoljno davanje krvi

Poslodavac u određenim slučajevima pogrešno vodi evidenciju radnog vremena, te time uskraćuje radnike za njihova prava, dok u nekim slučajevima postupa čak i na svoju štetu. Radi se o evidenciji radnog vremena i pravima radnika za blagdane i dobrovoljno davanje krvi, a slučajevi kada Poslodavac pogrešno postupa su svi oni u kojima radnicima dnevno radno vrijeme nije raspoređeno u trajanju od 8 sati. Za dane blagdana postoji nekoliko mogućih situacija, o kojima onda ovise prava koja će radnik ostvariti za te dane. Prvi slučaj je kada radnik sukladno rasporedu radnog vremena radi na dan blagdana, u kojem slučaju ima pravo na plaću za taj radni dan i uvećanje plaće za rad na blagdan. Greška koju Poslodavac čini je ta da radnicima koji rade na blagdan manje od 8 sati, primjerice 6 sati, upisuje rad od 6 sati i isplaćuje plaću za 6 sati, te još dodatno upisuje 2 sata kao izostanak-blagdan (razlika do 8 sati), i za ta 2 sata isplaćuje naknadu plaće, a radnik prema Zakonu ima pravo na plaću i uvećanje plaće za stvarno odrađenih 6 sati, te mu ne pripada ova naknada plaće za razliku do 8 sati. Drugi je slučaj kada bi radnik prema rasporedu radnog vremena trebao raditi na blagdan, ali ne radi, te se tada radniku moraju evidentirati svi sati koje bi taj dan prema rasporedu trebao raditi (npr. 6, 8 ili 12 sati) i radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće za te sate koje bi trebao raditi, a ne radi. U ovom slučaju Poslodavac, također, pogrešno tumači propise, te stoga pogrešno evidentira radno vrijeme, a time pogrešno isplaćuje naknadu plaće. Poslodavac smatra kako se radnicima u ovom slučaju treba evidentirati 8 sati rada i isplatiti naknada plaće za 8 sati, neovisno o tome koliko bi taj dan radnik trebao raditi. Međutim, to je pravno potpuno neutemeljeno i time za radnike nastaje višak sati (ako bi taj dan radili npr. 6 sati) ili manjak sati (ako bi taj dan radili npr. 12 sati). Treći slučaj je kada radnik po redovnom rasporedu rada ne bi trebao raditi na blagdan, te tada ne ostvaruje pravo na naknadu plaće za taj dan. Iznimno je moguć i slučaj kada radnik ne bi prema rasporedu trebao raditi na blagdan, ali po nalogu Poslodavca radi, pa u tom slučaju ima pravo na plaću i uvećanje za blagdan i uvećanje za prekovremeni rad za sve sate koje je taj dan radio.
Problemi se javljaju i kod evidencije slobodnih dana za dobrovoljno davanje krvi, isto kao i u slučaju blagdana, iz razloga što Poslodavac evidencije temelji na osnovi rada od 8 sati dnevno, a ne na temelju stvarnog rasporeda radnog vremena. Slobodni dani za dobrovoljno davanje krvi su poseban slučaj plaćenog dopusta predviđen Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom, a vrijeme plaćenog dopusta određuje se u radnim danima, a ne na dnevnoj osnovi od 8 sati, kako to tumači Poslodavac, te se u te dane ne uračunavaju blagdani i ostali dani u kojima radnik ne bi radio da nije na plaćenom dopustu. To znači da se plaćeni dopust za davanje krvi daje za dane kada bi radnik prema rasporedu radnog vremena trebao raditi, a radniku se evidentiraju kao da je radio svi sati koje bi taj dan trebao raditi (npr. 6, 8 ili 12 sati) i za te sate radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće.
Redoviti sastanak s direktoricom Divizije mreže
Dana 18. lipnja, ponedjeljak, održan je redoviti mjesečni sastanak s izvršnom direktoricom Divizije mreže Marijanom Miličević. Ispred HSP-a na sastanku su nazočili Jadranka Dumbović, Milan Jukić i Davor Kršić, a ispred RSRH Željko Vidaković i Marija Jukić. Sindikate je direktorica informirala o trenutačnoj fazi racionalizacije mreže poštanskih ureda te je tako; 2. svibnja 2012. zatvoreno 45 poštanskih ureda, 4. lipnja 2012. njih 27, a 2. srpnja 2012. planira se zatvaranje 6 PU-a. Još za 25 PU-a traju pregovori oko modela sufinanciranja. Dakle, ukupno za racionalizaciju predviđeno je 103 PU-a. Navedeno je provedeno uz savjetovanje s RV-om tako da su u tom smislu ispoštovani zakonski propisi. Raspravljalo se i o tajnim kupcima te su nam se iznijeli rezultati njihovog istraživanja. Što se izgleda PU-a tiče, dano je pozitivno mišljenje. Što se kulture ophođenja tiče, zadovoljstvo je izraženo u postotku te ono iznosi 70 posto. Najlošije rezultate dala je prodaja i prema informacijama koje smo dobili, od 200 radnika samo njih troje ponudilo je prodaju. HSP pokazao je nepovjerenje prema prikazanim rezultatima te smo zatražili materijale s detaljnom analizom, o čemu ćemo vas obavijestiti u idućem broju Post infa. Što se prodaje tiče, smatramo da su radnici na šalterima opterećeni nametnutim šefovima, te si svatko daje za pravo šefovati. Ono što se mora poštivati i to je jedino pravilno jest da je na prvom mjestu nadređenih voditelj područja, zatim izvršni direktor i onda direktor divizije. Sve ostalo su suradnici.
Skupovi radnika – prilika za izravno postavljanje pitanja Poslodavcu
Obavještavamo vas da će se idući tjedan održati prvi ovogodišnji skupovi radnika i to za područje GP1 i GP2. Za područje GP1 skup će se održati u Zagrebu, 28. lipnja 2012. u Branimirovoj 4, u sindikalnoj dvorani s početkom u 13,00 sati te u PU Krapina 3. srpnja 2012. s početkom u 15,30 sati. Za područje GP2, skup radnika održat će se 27. lipnja 2012. u Varaždinu, Trg slobode 9 (zgrada glavne pošte) s početkom u 17,00 sati. Dnevni red za skup radnika u GP1 bit će; 1. Rad Radničkog vijeća uz raspravu, 2. Izvješće o poslovanju HP-Hrvatske pošte d.d. uz raspravu, 3. Izvješće o poslovanju po Divizijama uz raspravu, 4. Izvješće o stanju i mjerama zaštite na radu uz raspravu, 5. Razno. Dnevni red za skup radnika u GP2 bit će; 1. Izvješće o radu radničkog vijeća GP2, 2. Izvješće o stanju i rezultatima poslovanja HP-Hrvatske pošte d.d., 3. Izvješće o stanju ZNR, 4. Pitanja i prijedlozi radnika, 5. Razno.
Pozivamo vas da se u što većem broju odazovete na skupove, jer je to jedinstvena prilika da Poslodavcu izravno postavite bilo koje pitanje vezano rad u HP d.d. Na skupovima radnika nazočit će svi direktori divizija kao i svi ostali mjerodavni direktori koji djeluju na navedenim grupama područja.
Inspekcijski nalazi na području Sisačko – moslavačke županije
Nedavno su na vidjelo prispjeli inspekcijski nalazi poštanskih ureda s područja Sisačko-moslavačke županije. Nažalost, u većini njih zaključci odnosno ocjene prilično su nezadovoljavajuće. Kao i svi direktni sudionici odnosno operateri, koji su greške načinili, tako su i njihovi neposredni nadređeni iznenađeni takvim nalazima. Mi sindikalci također smo iznenađeni, no budući da smo iznenađeni i pričama o opomenama i otkazima, želimo detaljnije analizirati greške i nepravilnosti. Nije nam namjera omalovažiti inspekcijske nalaze i izvješća, ali možemo slobodno reći da su te greške plod općeg stanja u HP d.d. Između ostalog, zna se da poštanski operateri nemaju vremena za normalno otvaranje ureda kao ni za njihovo zatvaranje, a koncentrirani su na visoko postavljene letvice ciljeva koje je u današnje vrijeme nemoguće ostvariti. Analizirajući navedene greške uvidjeli smo da ima grešaka koje radnici naprave vrlo rijetko, a ispada da se nešto uopće ne radi dobro te da se radi o pravilu, a ne o iznimci. Nitko, koliko se iz nalaza može iščitati, nije oštetio korisnika niti HP d.d. (možda potrošio koji list papira ili koju kovertu više) i sve su te greške nenamjerne te napravljene najčešće za vrijeme dnevnog odmora, ranijeg dolaska na posao i kasnijeg odlaska s posla. Ni sami inspektori ne traže nikakve sankcije te još jednom naglašavamo (ne želeći zadirati u kompetencije ŠEFOVA) da ih ne treba ni biti, jer nije za zanemariti činjenicu da su neki svojim procjenama, ocjenama, nestručnošću ili čak neznanjem u nekim drugim segmentima sustava HP d.d. prouzročili puno veće štete HP-u nego svi ovi operateri zajedno i to sa nenamjernim greškama.
Zbog raspadnutih stolica rade stojećki
Ciljevi, ciljevi i samo ciljevi i to u ovom trenutku opće ekonomske krize i recesije – nerealni i nedostižni, bar na području Sisačko moslavačke županije. Za ostvarenja tih ciljeva, molimo vas dajte radnicima i logističke pretpostavke kao na primjer šalterske stolice, jer su one kojima se raspolaže u raspadnom stanju i opasne po radnike koji bi se njima trebali služiti, ali zapravo cijelo radno vrijeme provode stojećki (!?!). Također, molimo vas, samo nam nemojte kazati da je problem u javnoj nabavi, jer problem je prilično star, i radnici imaju strpljenja sve manje, a zdravstvenih problema sve više i problem je do te mjere vruć da pojedini radnici već pomišljaju da sami kupe ono što bi im svakako morao osigurati Poslodavac. Bit će sramota učine li to, a još veća sramota bit će ako im nakon toga šefovi ne dozvole na istima sjediti jer to neće biti službene stolice. Ako se pobroje stolice u uredima koji su u zadnje vrijeme zatvoreni ili će, kako je krenulo, ubrzo biti zatvoreni, možda se nađe 6 do 7 šalterskih stolica za Petrinju i Sisak???
Sklapanje ugovora sa Zagrebačkom bankom (???) – formiranje Pisarnice
Nedavno, do nas je stigla informacija o mogućem sklapanju ugovora sa Zagrebačkom bankom, a s tim u skladu trebala bi se formirati Pisarnica u koju bi ukupno trebalo doći 19 radnika iz HP-a. Iako je Poslodavac već detaljno osmislio ovaj projekt, saznajemo da dotični ugovor navodno još nije potpisan, stoga čude detalji razrade projekta. Naime, prema Poslodavcu, za ovaj će projekt biti potrebno devet dostavljača i deset radnika srednje stručne spreme. Tih 19 radnika radilo b u pisarnici u prostoru Zagrebačke banke te da bi to bilo izdvojeno mjesto rada i trenutačni radno pravni status ne bi im se mijenjao. Dakle, isti bi ostali radnici Hrvatske pošte, obavljajući poštanske usluge za potrebe Zagrebačke banke. S obzirom da je Poslodavac svoje socijalne partnere zaobišao u ovom projektu, odnosno o svemu ih je obavijestio tek nakon što je projekt već bio debelo razrađen, ne treba posebno naglašavati kako nas je ovakav način ponašanja neugodno iznenadio, razočarao i razljutio. Upravi društva poslali smo dopis u kojem smo, osim zahtjeva da se takvo nešto više ne smije ponoviti, izrazili duboko razočaranje u njihov način komunikacije sa socijalnim partnerima, tim više što se dotični projekt direktno tiče prava i statusa radnika. Da nas se ne bi krivo shvatilo, projekt čak smatramo pozitivnim i nemamo ništa protiv njega, dapače. No isti je vezan uz status, raspored i prava radnika te mi kao sindikat naprosto moramo biti informirani o projektu, s točnim informacijama o broju radnika koji će biti uključeni u projekt, njihovom statusu i pravima. Žalosti nas činjenica što smo ovim potezom dovedeni u neugodnu situaciju te o samom projektu još uvijek znamo samo ovo napisano. Iako su nam se mjerodavni ispričali za učinjeno, mišljenja smo da se tako nešto nije smjelo dogoditi. Na kraju krajeva, ovo nije prvi put da se o važnim pitanjima unutar tvrtke, koja su vezana uz raspored i prava radnika odlučivalo bez znanja i savjetovanja sa socijalnim partnerima, a isprike slušamo svako malo i već smo umorni od toga. Od Poslodavca očekujemo da se korektno odnosi prema sindikatima, jer ovakva komunikacija nikome ne donosi ništa dobrog.