HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 405 – Aneksom Kolektivnog ugovora omogućeno fleksibilnije radno vrijeme noću

U prošlom broju Post infa izvijestili smo vas da je u petak 2. rujna konačno potpisan aneks Kolektivnog ugovora. Budući da je bilo upita što to točno znači za radnike, pojašnjavamo da se radi o dodatku ugovoru koji omogućuje fleksibilnije noćno radno vrijeme. Drugim riječima, to znači da se radnicima omogućuje rad u smjenama u trajanju od 12 sati, odnosno rad u turnusima 12-24 sata, što do sada nije bilo moguće. Također, valja napomenuti i da je u Kolektivni ugovor umetnut novi članak, kojim ratni invalidi Domovinskog rata zadržavaju isti broj bodova trenutačnog radnog mjesta u slučaju njegove promjene. Podsjetimo, naš je sindikat, s obzirom na izmjene i dopune članka 3. Zakona o radu, još 19. srpnja, s Poslodavcem zatražio hitan sastanak kako bi se aneksom KU riješilo pitanje trajanja noćnog rada radnika. Uprava Društva 27. srpnja donijela je odluku kojom se prihvaća inicijativa Hrvatskog sindikata pošte o pristupanju aneksu KU za radnike HP-a.
Moguća prodaja odmarališta Viganj na Pelješcu
Ovih dana od Poslodavca smo zaprimili dopis o potencijalnoj prodaji odmarališta Viganj na poluotoku Pelješcu. Naime, Hrvatskoj pošti su se, kao suvlasniku nekretnine, s pismom namjere obratile fizičke osobe koje su zainteresirane za kupnju odmarališta, a s čime je upoznat i drugi suvlasnik HT – Hrvatski telekom. S obzirom da se spomenuto odmaralište ne koristi te da nije nužno za obavljanje djelatnosti HP-a, a jednakog je stava i HT, obje strane slažu se da bi se dotična nekretnina mogla staviti u neku drugu funkciju ili da bi ju se moglo prodati. Također, budući da bi se u obnovu odmarališta Viganj trebala uložiti znatno velika sredstva, mišljenja smo da bi se korištenje odmarališta trebalo ponuditi i drugom sindikatu unutar HP-a (a koji ujedno djeluje i u HT-u). Ako u tom sindikatu nisu zainteresirani za preuzimanje odmarališta, smatramo da Viganj može ići na prodaju, ali pod uvjetom da se sredstva od te prodaje utroše na uređenje odmarališta u Sukošanu.
Slobodni termini i mjesta u odmaralištima Plave vale
Kraj je sezone godišnjih odmora, no sve radnike Hrvatske pošte obavještavamo da u rujnu još uvijek ima slobodnih termina i mjesta u odmaralištima Plave vale. Svi zainteresirani neka se jave kolegici Branki Kumir na kontakt broj 098 298 838.
Odabir kandidata za sportske susrete
Ovih dana sastale su se radne grupe za utvrđivanje Liste natjecatelja po ekipama i disciplinama za ovogodišnje Sportske susrete, koji će se održati od 29. rujna do 2. listopada u Umagu. Radna grupa sastavljena je od predstavnika poslodavca, sportskih društava i predstavnika sindikata potpisnika Kolektivnog ugovora. O konačnoj Listi, radnici će biti obaviješteni putem oglasnih ploča.
Visine naknada i otpremnina koje se primjenjuju za mjesec srpanj 2011.
Prema obavijesti Ureda za upravljanje ljudskim resursima, visina otpremnine u slučaju odlaska u mirovinu u rujnu iznosi 25.308 kuna neto.
Jubilarna nagrada za godine radnog staža u Hrvatskoj pošti isplaćuje se radniku prema slijedećim iznosima;
– Za 10 godina rada – 2.025 kuna neto
– Za 15 godina rada – 2.531 kuna neto
– Za 20 godina rada – 3.290 kuna neto
– Za 25 godina rada – 3.796 kuna neto
– Za 30 godina rada – 4.555 kuna neto
– Za 35 godina rada – 6.074 kuna neto
– Za 40 godina rada – 7.592 kuna neto
Radniku ili njegovoj obitelji isplaćuje se potpora u neoporezivim iznosima za smrt radnika 7.500 kuna, za smrt člana uže obitelji (bračnog druga, djece i roditelja) 3.000 kuna, za neprekidno bolovanje duže od 180 dana (jednom godišnje) 2.500 kuna. Regres za godišnji odmor iznosi 2.000 kuna neto. Prosječna neto plaća za mjesec srpanj iznosila je 5.062 kuna, a prosječna bruto plaća za mjesec srpanj 6.884 kuna.
Izmjena Zakona o ovrhama
Kako bi se olakšala pozicija građana koji se zbog različitih dugovanja suočavaju s blokadama računa, Vlada RH ovih je dana pripremila izmjene ovršnog zakona. S obzirom da se izmjenama zakona smanjuje broj dokumentacije koju je potrebno prikupiti u postupku zaštite dijela primanja osobe pod ovrhom, postupak provođenja ovrhe ubuduće bi trebao biti jeftiniji. To bi značilo da će se ubrzati i postupak otvaranja posebnog računa za zaštićena primanja, a izmjenama zakona ispravit će se i greške uočene u dosadašnjoj zakonskoj primjeni te će se i zaštititi građani, čije su kuće i stanovi pod ovrhama. Prema trenutačnim podacima blokirano je 165 tisuća računa građana, a gotovo 80 tisuća ih je otvorilo posebne račune na koje se isplaćuje zaštićeni dio primanja, odnosno ona sredstva koja ne smiju biti predmet ovrhe. Od početka primjene novog ovršnog zakona utvrđeno je osam kategorija primanja izuzetih od ovrhe. To su; dječji doplatak, stipendije učenicima i studentima, primanja s osnove socijalne skrbi, naknade zbog tjelesnog oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju, naknade za nezaposlene, uzdržavanje kao i naknade štete nastale zbog narušenog zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti, naknada za rad osuđenika osim za tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja te tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika.