HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Završen prvi sastanak pregovaračkih odbora Vlade i sindikata javnih službi o novom Temeljnom kolektivnom ugovoru

(www.vlada.hr) Pregovarački odbori Vlade Republike Hrvatske i sindikati javnih službi danas su počeli pregovore o sklapanju novog Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe, nakon što je Vlada otkazala postojeći TKU, koji se sada nalazi u produženoj primjeni.
Potpredsjednik Vlade Neven Mimica, koji je vodio Pregovaračke odbore Vlade, rekao je da je današnji sastanak zapravo bio uvodan, jer su se dogovarale proceduralne pripreme za sami tijek vođenja i nastavka kolektivnog pregovora.
„Sastanak je bio ujedno i prigoda da u općoj raspravi, sa strane Vlade, ukažemo na okolnosti koje su navele Vladu na otkazivanje Temeljnog kolektivnog ugovora i predlaganje pregovora za sklapanje novog. Time smo potvrdili našu opredijeljenost za socijalni dijalog i nastavak kolektivnog pregovaranja”, izjavio je potpredsjednik Mimica. Također je kazao da je već u idućem krugu pregovora Vlada spremna, po modelu koji je dogovoren između Vlade i sindikata državnih službenika i namještenika, predložiti sindikatima javnih službi sličan ili potpuno jednak Temeljni kolektivni ugovor, koji bi regulirao temeljne odnose u sustavu plaća i cijeni rada u iduće četiri godine, s time da bi se dodao aneks kojim bi se regulirala privremena odgoda ili izmjena isplate nekih materijalnih davanja u idućoj godini, poput božićnica, regresa, jubilarnih naknada i naknada za prijevoz.
Ljubica Pilić iz Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi govorila je u ime sindikata javnih službi te izjavila da bi se današnji sastanak zapravo mogao nazvati prethodnim, jer se na stolu nije ponudila konkretna ponuda, pa se nije razgovaralo o konkretnim prijedlozima, iako su oni naznačeni. „Osobno procjenjujem da u raspravi o prijedlogu aneksa Ugovoru neće biti velikih problema, neki sindikati su to već potpisali, danas nam je dodatno obrazloženo zašto to treba napraviti i potpisati.” Također, istaknula je da su na sastanku sudjelovala tri nova sindikalna člana, u skladu sa Zakonom o reprezentativnosti, a čime je sindikalna strana ojačana.
Ministar rada i mirovinskoga sustava Mirando Mrsić kazao je da današnji cilj sastanka, potpisivanje Protokola o kolektivnim pregovorima, nije ispunjen jer je od 11 sindikata sedam potpisalo, a četiri odbilo potpisati navedeni Protokol, koji je zapravo tehnički dokument kojim se utvrđuje kako će se voditi pregovori. Naglasio je da će novi Ugovor sadržavati sva materijalna prava kao i prethodni, ali će sadržavati aneks kojim bi se obustavila njihova isplata, dakle božićnice za ovu i iduću godinu, regresa za iduću godinu, a također i drugačiju isplatu jubilarne nagrade. „Jedina velika promjena bi bila ona koja se tiče naknade za prijevoz, koju bi regulirali onako kao i za državne službenike, jer je ovaj novi način, prema prvim rezultatima, pokazao značajnu uštedu troškova”, izjavio je ministar Mrsić. I na kraju, ministar je kazao da se nada da će novi TKU što ranije potpisan, da će Vlada u sindikatima imati partnera koji će shvatiti situaciju. „Nadam se da ćemo imati konstruktivnu raspravu i u dva tjedna, a najkasnije mjesec dana imati dogovoren novi Temeljni kolektivni ugovor”, zaključio je ministar Mrsić.