HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Zaustavite rak uzrokovan uvjetima na radu

NHS – Svake godine u Europskoj uniji umire više od 100 000 radnika zbog nedostatka preventivnih mjera za sprječavanje obolijevanja od raka uzrokovanog uvjetima na radu. Prema procjenama dr. Jukka Takala, rak je uzrok 53% smrtnih slučajeva radnika, u usporedbi s 2% smrtnih slučajeva zbog nesreća na radu. Ministarstva rada iz Njemačke, Austrije, Belgije i Nizozemske poslala su Europskoj komisiji, 4. ožujka 2014. godine zajedničko pismo kojim su zatražile hitnu reakciju Komisije u vezi revizije Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu, zajedno s određenim prijedlozima. Sadašnje zakonodavno uređenje koje je temeljeno na znanstvenim istraživanjima od prije 40 godina nije dalo rezultate u smislu učinkovite prevencije. Propisane granice izloženosti pokrivaju manje od 20 % situacija izlaganja karcinogenima na poslu. Sadašnje zakonodavno uređenje ne pokriva silicij dioksid, dizelske pare niti druge karcinogene tvari niti reprotoksine.

Uređivanje ovog pitanja ima snažnu dodanu vrijednost zakonodavstvu EU. Učinkovita prevencija obolijevanja od raka pretpostavlja sveobuhvatnu strategiju koja istovremeno obuhvaća unutarnje tržište, zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja radnika i općenito stanovnika. Nedostatak Komisijine inicijative uzrokuje smrtne slučajeve koji se mogu spriječiti i otvara mogućnosti državama članicama da same urede navedeno područje čime bi se dopustile nedopustive različitosti u razini zaštite života radnika.U nastavku prenosimo priopćenje Europske konfederacije sindikata:

100 000 ljudi u EU svake godine umire od raka uzrokovanog uvjetima na radu, a što je najčešći uzrok smrti povezan s radom.
– Između 8 i 10 % svih oblika raka u Europi rezultat su izloženosti karcinogenima na poslu

– Gotovo 1 od 5 radnika u EU stalnosu izloženi karcinogenima
– Oko 50 poznatih tvari koje uzrokuju rak čine više od 80% svih izloženosti karcinogenima na radu

Direktiva 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu određuje granične vrijednosti za izloženost pri radu za samo tri tvari. Navedena Direktiva se preispituje već 12 godina međutim bez ikakve promjene, ostavljajući radnike u EU bez potrebne zaštite od uzročnika raka.
Europska konfederacija sindikata (ETUC) poziva EU na prestanak odugovlačenja te poduzimanje mjera kako bi se spriječilo obolijevanje od raka uzrokovanog uvjetima rada.

Program Vijeća EU za vrijeme nizozemskog predsjedavanja (siječanj – lipanj 2016) obvezuje na pritisak za borbu protiv raka uzrokovanog uvjetima na radu proširenjem zaštite radnika od većeg broja karcinogena, odnosno izmjenom Direktive 2004/37/EZ.

ETUC poziva nizozemsko predsjedavanje Vijećem EU na

– Ispunjavanje svojegobećanja

– Određivanje graničnih vrijednosti izloženosti za 50 najčešćih uzroka raka uzrokovanog uvjetima rada

U vezi navedenog, ETUC je

– Izdao listu 50 karcinogena za koje zahtjeva određivanje granične vrijednosti izloženosti

– Pozvao Europsku komisiju na implementiranje graničnih vrijednosti izloženosti do kraja 2016. godine, a ne kako je Komisija predložila, do kraja 2020. godine.

„Rak uzrokovan uvjetima na radu je epidemija koja se ignorira. Tisuće radnika umire svake godine, a u 12 dugih godina EU nije učinila ništa. Ove smrti su posljedica izloženosti na radu, koja se mogla spriječiti“, napomenula je Esther Lynch, konfederalna tajnica ETUC-a. Sindikati zahtijevaju obvezujuće granične vrijednosti izloženosti za predvidljive uzroke raka. Komisija treba prestati odugovlačiti, odgoda revizije Direktive do 2020. godine je neodgovorna i neprihvatljiva.

„EU treba težiti iskorjenjivanju raka uzrokovanog uvjetima rada. Radnici koji su bili izloženi karcinogenim tvarima ili procesima trebaju imati redovne preglede za vrijeme i nakon takvog zaposlenja.“

ETUC-ova lista uključuje 50 tvari kao što su, dizelski ispušni plinovi, prašina kože, formaldehid, silicijski dioksid, kadmijevi spojevi, benzo(a)piren, kromovi (VI) spojevi, etilen dioksid, trikloroetilen.

Granične vrijednosti izloženosti variraju u državama članicama EU, tako je npr. granična vrijednost za silicijski dioksid 6 puta veća u nekim državama u odnosu na druge. Istraživanja su pokazala kako države članice EU imaju određene granične vrijednosti za 3 do 82 karcinogena te najmanje 17 država članica EU ima manje od 50 određenih graničnih vrijednosti izloženosti karcinogenima.