HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Zaštita žena od on-line uznemiravanja

ETUC/NHS -Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Europska konfederacija sindikata poziva na dodatnu zaštitu žena protiv on line uznemiravanja. Zakonodavstvo protiv uznemiravanja na radnom mjestu mora biti dopunjeno na način da zaštiti žene koje rade od kuće protiv online zlouporaba putem tehnika nadzora koje koriste poslodavci. Žene koje rade na prvim crtama za vrijeme epidemije, osobito njegovateljice, radnice u prometu, trgovinama i čistačice su izložene nasilju i uznemiravanju licem u lice za vrijeme ove krize.
Međutim, veliki dio nasilja na mjestu rada s kojim se žene suočavaju premjestilo se online za vrijeme zatvaranja, koje je olakšano zbog nametljivih alata nadzora koje koristi dosta tvrtki.

Kako bi se borilo protiv nove prijetnje, ali i svih drugih oblika nasilja i uznemiravanja u svijetu rada, sindikati traže od vlada ratificiranje nove Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 190. o eliminaciji nasilja i uznemiravanja u svijetu rada, koja bi ih obvezala i na prevenciju i suočavanje s cyber – nasiljem i uznemiravanjem.

„Konvencija br. 190. štiti od svih oblika nasilja i uznemiravanja u svijetu rada. Konvencija je temeljena na širokom konceptu svijeta rada, koji uzima u obzir činjenicu da se današnji rad ne odvija uvijek na fizičkom mjestu rada. Konvencija pokriva npr. nasilje i uznemiravanje koje se događa tijekom putovanja povezanog s radom, putovanja na posao i s posla, u smještaju koji je osigurao poslodavac ili kroz komunikaciju povezanu s poslom, uključujući onu omogućenu informacijskim i komunikacijskim tehnologijama“, kaže Međunarodna organizacija rada.

Konvencija, koja će stupiti na snagu sljedeće godine, je prvi međunarodni standard koji se bavi nasiljem i uznemiravanjem u svijetu rada. Vlade i poslodavci, članovi Međunarodne organizacije rada, podržali su Konvenciju i obvezali su se na poboljšanje zakonodavstva, usluga i postupaka za borbu protiv nasilja i uznemiravanja.

Esther Lynch, zamjenica glavnog tajnika ETUC-a naglašava:

„Iako određeni zakoni, politike i usluge postoje, nasilje i uznemiravanje na poslu i dalje ostaje veliki problem, posebno za žene. Danas nema dovoljno učinkovitih mehanizama za sprječavanje i borbu protiv cyber- uznemiravanja, a posebno za sprječavanje nametljivog nadzora.

Tvrtke općenito znaju ili mogu lako saznati kako rješavati uznemiravanje na poslu, ali trebaju ažurirati svoje procedure za primjenu istih na uznemiravanje radnika koji rade od kuće. Trend rada od kuće će se nastaviti i poslije epidemije tako da je Konvencija Međunarodne organizacije rada pravovremena i treba hitnu pozornost.

Najbolji način za postizanje napretka je da vlade osiguraju ispravan zakonodavni okvir za borbu protiv problema, kao što su cyber uznemiravanje, cyber nadzor i ohrabre poslodavce na pregovore vezane za procedure sa sindikatima. Navedeno se već pokazalo uspješnim jer tvrtke u kojima djeluju sindikati imaju 60% manje seksualnog uznemiravanja.“

Konvencija također obvezuje vlade i poslodavce na ublažavanje utjecaja obiteljskog nasilja uključujući situacije kada je dom mjesto rada, a što je sve učestalije posebno u slučaju epidemije bolesti Covid-19 . Ona ,također, poziva na poduzimanje mjera kao što su dopust za žrtve, fleksibilni radni aranžmani, privremena zaštita od otkaza te omogućavanje žrtvi obiteljskog nasilja potporu na radnom mjestu.

Nezavisni hrvatski sindikati su krajem 2019. godine zatražili su od Vlade RH da pristupi ratifikaciji Konvencije br. 190. o eliminaciji nasilja i uznemiravanja u svijetu rada.

Prema EU Agenciji za temeljna prava

16% žena u EU je doživjelo ozbiljno nasilje na poslu

11% žena u EU je doživjelo seksualno i/ili fizičko nasilje od nekoga na poslu