HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Zakon o radu u Saboru

Lider/Hina – Hrvatski sabor raspravlja o prijedlogu izmjena Zakona o radu (ZOR), kojim je predviđeno da poslodavci prvi ugovor o radu na određeno vrijeme s radnikom mogu sklopiti bez vremenskog ograničenja, dok drugi i svaki sljedeći ugovor na određeno s istim radnikom i za isto radno mjesto neće moći biti sklopljen na dulje od tri godine. Ako se prvi ugovor na određeno vrijeme sklopi na dulje od tri godine, drugi se neće moći sklopiti na određeno. Vlada smatra da će takvim rješenjem poslodavcima omogućiti zapošljavanje radnika na određeno vrijeme u trajanju duljem od tri godine, a radniku ojačati sigurnost. Predloženo je maksimalno trajanje prekovremenog rada od osam sati tjedno, umjesto dosadašnjih 32 sata mjesečno. Smanjuje se i minimalno trajanje odmora radnika između smjena, s deset na osam sati.

Poslodavcima se olakšava otkazivanje ugovora o radu tijekom probnog rada.

Naime, sada je poslodavac dužan otkaz ugovora o radu tijekom probnog rada obrazlagati jednim od razloga predviđenim Zakonom o radu, a Vlada predlaže da se neuspjeh probnog rada uvede kao posebno opravdan razlog za otkaz ugovora na koji se ne primjenjuju odredbe ZOR-a.