HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Vlada odustaje od ukidanja ovogodišnjeg regresa, manji dodatak za minuli rad

BOLNI REZOVI

Iako na pregovorima sa sindikatima javnih službi početkom tjedna nije bilo razgovora o dodatku za minuli rad, njegovo smanjenje Vlada predlaže pismenim prijedlogom izmjena i dopuna TKU-a koji je sindikatima uručen u petak

(Novilist.hr) Autor: Gabrijela Galić – Izmjenama Temeljnog kolektivnog ugovora (TKU) za službenike i namještenike u javnim, ali i u državnim službama Vlada namjerava srezati plaće oko 230 tisuća svojih radnika i to kroz smanjenje dodatka za minuli rad s 0,5 na 0,3 posto po godini staža. Time će najviše biti pogođeni radnici pred mirovinom kojima će plaća pasti za oko pet posto. U praksi to znači da će službenik ili namještenik s plaćom od pet tisuća kuna izgubiti 250 kuna na plaći.
Iako na pregovorima sa sindikatima javnih službi početkom tjedna nije bilo razgovora o dodatku za minuli rad, njegovo smanjenje Vlada predlaže pismenim prijedlogom izmjena i dopuna TKU-a koji je sindikatima uručen u petak.
Oni imaju 15 dana za očitovanje, pa će se pregovori najvjerojatnije nastaviti 26. lipnja. Sindikati će, međutim, teško pristati na smanjenje naknade za minuli rad i već sada Vladi poručuju da to neće proći.
Isplata jubilarnih nagrada i regresa za proračunske korisnike u ovoj godini nije upitna.
Naime i sama je Vlada shvatila da će teško ta prava zamrznuti s obzirom da su se i jubilarke i regresi već počeli isplaćivati.
Stoga, sindikatima predlaže da se u 2013. godini privremeno odreknu tih prava, a kada je riječ o božićnici ona ne bi bila isplaćena ni u ovoj, a ni u idućoj godini. Dar za djecu, kao što se i pretpostavljalo, nije u pitanju. No, o njegovom iznosu će se pregovarati.