HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Vlada kreće na sindikate milom ili silom

PREGOVORI Ususret reviziji kolektivnih ugovora

Sindikati se neće olako odreći regresa i božićnice u javnom sektoru, a da s Vladom ne ugovore kakvu-takvu kompenzaciju. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja svoje je članstvo već pozvao da bude spremno i štrajkom braniti prava iz kolektivnih ugovora, a čelnik najveće sindikalne središnjice NHS-a Krešimir Sever poručuje da će biti štrajkova i prosvjeda
Ljubinka MARKOVIĆ (VJESNIK) – Za petnaestak dana trebaju početi pregovori Vlade i sindikata državnih i javnih službi o reviziji kolektivnih ugovora, za koje Vlada tvrdi kako su opterećeni previsokim beneficijama, koje država ne može platiti.  Uoči pregovora, mišiće pokazuju i Vlada i sindikati. Dok premijer Zoran Milanović apelira na razum sindikata, poručujući im da je vrijeme galame prošlo, te im obećava kako će se zadržati radna mjesta i razina plaća, ministar rada Mirando Mrsić otvoreno je u intervjuu Globusu zaprijetio sindikatima. Ako ne pristanu milom na rezanje prava, Vlada će otkazati kolektivne ugovore, poručio je ministar.
Vlada u državnom proračunu nije predvidjela novac za isplatu regresa i božićnice i dijela javnog prijevoza za 240.000 zaposlenih u državnim i javnim službama. Riječ je o 800 milijuna kuna kojih u državnoj blagajni nema, pa Vlada pokušava privoliti sindikate da se dobrovoljno odreknu regresa i božićnice. Ne pristanu li sindikati, a Vlada ne uspije smoći novca za isplatu regresa i božićnice, svi zaposleni u javnom sektoru mogli bi sudskom tužbom izboriti uskraćena prava.
Ako u Saboru i prođe ukidanje produžene primjene kolektitivnih ugovora, to Vladi neće puno pomoći. Naime, osim kolektivnog ugovora državnih službenika koji ističe krajem srpnja, ostali vrijede puno duže – kolekitvni ugovor javnih službi do listopada 2013. godine, a granski ugovori pojedinih službi do 2014. ili 2015. godine. Vlada je, dakle, prisiljena sjesti za pregovarački stol sa sindikatima ili te ugovore jednostrano otkazati
Kako bi to izbjegla, Vlada se odlučila krenuti na sindikate milom ili silom. Već joj gori pod petama, jer kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike ističe 31. srpnja, a ako sa sindikatima ne dogovori izmjene ugovora on će vrijediti unedogled. Paralelno s pregovorima Vlada će u saborsku proceduru, kako je najavio ministar Mrsić, vrlo brzo poslati prijedlog novog Zakona o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca. Kroz prijelazne i završne odredbe tog zakona Vlada ukida članak 262 Zakona o radu o produženoj primjeni kolektivnih ugovora nakon što isteknu.
U nacrtu Zakona o reprezentativnosti, koji je ministar Mrsić objavio na svojoj Facebook stranici, stoji da bi kolektivni ugovori, koji isteknu, vrijedili još najviše tri mjeseca do sklapanja novog ugovora. Ako se Vlada i sindikati, odnosno poslodavci i sindikati, ne dogovore o novom kolektivnom ugovoru, Vlada bi sva prava regulirala zakonom ili uredbama, a poslodavci pravilnikom o radu.
Ako u Saboru i prođe ukidanje produžene primjene kolektitivnih ugovora, to Vladi neće puno pomoći. Naime, osim kolektivnog ugovora državnih službenika koji ističe krajem srpnja, ostali vrijede puno duže – kolekitvni ugovor javnih službi do listopada 2013. godine, a granski ugovori pojedinih službi do 2014. ili 2015. godine. Vlada je, dakle, prisiljena sjesti za pregovarački stol sa sindikatima ili te ugovore jednostrano otkazati.
Sindikati su se već nakostriješili i na prijetnje iz Vlade odgovaraju baražnom vatrom. Spremni su, kažu, na pregovore, ali se ne žele odreći regresa i božićnice ili bar ne bez neke vrijedne kompenzacije. Što bi bila ta kompenzacija, stvar je sindikalnog dogovora i pregovaračke taktike, no sigurno je da neće položiti oružje bez bitke.
Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja već je svoje članstvo pozvao da bude spremno i štrajkom braniti prava iz kolektivnog ugovora. Čelnik najjače sindikalne središnjice Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever rekao je da su sindikati spremni na pregovore, ali će članstvo odlučiti jesu li izmjene kolektitvnih ugovora, koje predlaže Vlada, prihvatljive ili ne.
»Ako nisu prihvatljive, bit će štrajkova i prosvjeda!«, poručuje Sever. A za razliku od šuplje državne blagajne, sindikati imaju bogate štrajkačke fondove i mogu financirati dugotrajni štrajk