HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Vijeće postiglo dogovor o pregovaračkom mandatu za okvir EU-a za primjerene minimalne plaće

Vijeće EU-a / Priopćenje za medije – Vijeće je danas postiglo dogovor o stajalištu o Komisijinu prijedlogu zakonodavnog akta EU-a o primjerenim minimalnim plaćama u EU-u. Pravedne plaće kojima se osigurava pristojan životni standard jedno su od načela europskog stupa socijalnih prava. U cilju poboljšanja radnih i životnih uvjeta navedenim se nacrtom zakonodavnog akta uspostavlja okvir za promicanje primjerenih razina zakonskih minimalnih plaća, promicanje kolektivnog pregovaranja o određivanju plaća i unapjeđenje djelotvornog pristupa zaštiti u obliku minimalne plaće za radnike koji imaju pravo na minimalnu plaću.

“Rad bi se trebao isplatiti. Ne možemo prihvatiti da ljudi koji se potpuno predaju poslu i dalje žive u siromaštvu i ne mogu si priuštiti pristojan životni standard. Ovaj će zakon biti velik korak naprijed prema ostvarenju tog cilja”, rekao je Janez Cigler Kralj, slovenski ministar rada, obitelji, socijalne skrbi i jednakih mogućnosti.

Promicanje kolektivnog pregovaranja o određivanju plaća

Zemlje s visokim obuhvatom kolektivnog pregovaranja obično imaju manji udio radnika s niskim dohotkom i više minimalne plaće od onih u kojima je obuhvat kolektivnog pregovaranja nizak. Zato su se ministri i ministrice složili da bi zemlje trebale promicati jačanje kapaciteta socijalnih partnera za sudjelovanje u kolektivnom pregovaranju. Ako im je obuhvat kolektivnog pregovaranja manji od 70%, trebale bi uspostaviti i akcijski plan za promicanje kolektivnog pregovaranja.

Primjerenost zakonskih minimalnih plaća

Kako bi se promicala primjerenost zakonskih minimalnih plaća te time postigli pristojni radni i životni uvjeti, države članice sa zakonskim minimalnim plaćama dužne su uspostaviti postupovni okvir za određivanje i ažuriranje tih minimalnih plaća u skladu s nizom stabilnih i jasnih kriterija. Zakonske minimalne plaće redovito će se i pravodobno ažurirati. Njihov iznos može se dodatno prilagoditi mehanizmima automatske indeksacije.

Djelotvoran pristup

Ministri i ministrice također su postigli dogovor o nizu mjera za poboljšanje djelotvornog pristupa zaštiti u obliku minimalne plaće za radnike koji imaju pravo na minimalne plaće, kao što su: odgovarajuće kontrole i inspekcije, lako dostupne informacije o zaštiti u obliku minimalne plaće, opoziv postojećih pravila o javnoj nabavi, pravo na pravnu zaštitu te sankcije za poslodavce koji ne ispunjavaju svoje obveze.

Prikupljanje podataka i izvješćivanje o njima

Dogovorenim tekstom predviđa se i da bi države članice trebale pratiti obuhvat i primjerenost minimalnih plaća. Osim toga, od njih će se tražiti da svake dvije godine izvješćuju Komisiju o stopi obuhvata kolektivnog pregovaranja, razini zakonskih minimalnih plaća i udjelu radnika koji su njima obuhvaćeni. Države članice koje imaju isključivo kolektivne ugovore izvješćivat će o najnižim stopama plaća utvrđenima kolektivnim ugovorima i o plaćama osoba koje nisu obuhvaćene kolektivnim ugovorima. Komisija će analizirati te podatke te s tim u vezi izvješćivati Vijeće i Europski parlament.

Osnovne informacije i sljedeći koraci

U EU-u su prisutne velike razlike među državama članicama u pogledu obuhvata radnika kolektivnim ugovorima i razine minimalnih plaća. To je posljedica i prilično različitih modela tržišta rada u državama članicama. Uz poštovanje tih razlika, nacrtom zakona uspostavlja se postupovni okvir za promicanje bolje i učinkovitije zaštite u obliku minimalne plaće u svim državama članicama.

Prijedlog Europske komisije predstavljen je dvama suzakonodavcima 28. listopada 2020.

Na temelju danas dogovorenog općeg pristupa predsjedništvo Vijeća dobilo je pregovarački mandat za pregovore s Europskim parlamentom. Vijeće i Europski parlament morat će postići dogovor o konačnom tekstu.