HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Važan korak u borbi za smanjenje smrtnosti od raka povezanog s radom

ETUC/NHS – Dana 25. ožujka 2021. godine zastupnici u Odboru za zapošljavanje Europskog parlamenta odobrili su velikom većinom značajne izmjene i dopune Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima, kako bi zaštitili radnike od rizika izloženosti opasnim tvarima na radu. Među usvojenim izmjenama i dopunama je i dugotrajni zahtjev ETUC-a da se područje primjene Direktive proširi na tvari otrovne za reprodukciju i u njezin Dodatak I uključe opasni lijekovi. Također je široku potporu dobila nova metodologija za određivanje graničnih vrijednosti izloženosti na radu (OEL) za karcinogene tvari koja vodi do više zaštitnih vrijednosti za radnike.
Ostala poboljšanja uključuju nove obveze nametnute Europskoj komisiji. Prva je izrada akcijskog plana do kraja 2021. godine za usvajanje 25 dodatnih OEL-ova za karcinogene tvari. Druga je predlaganje rješenja za bolju zaštitu radnika od izlaganja “koktelima” karcinogena.

“Ovo je bilo vrlo važno glasovanje u aktivnostima osiguranja bolje zaštite zdravlja i sigurnosti za radnike”, rekao je Per Hilmersson, zamjenik glavnog tajnika Europske konfederacije sindikata (ETUC). “Više od 100 000 ljudi godišnje umre od raka povezanog s radom, a većina smrtnih ishoda bi se mogla izbjeći strožom primjenom EU pravila.” .

Očekuje se da će međuinstitucionalni pregovori o konačnom tekstu direktive započeti u travnju 2021. godine pod portugalskim predsjedanjem Europskom unijom. Ukoliko budu potvrđene, ove bi promjene mogle stupiti na snagu u svim državama članicama 2023. godine.

Ova revizija Direktive 2004/37 / EZ četvrta je u 5 godina, prve tri usvojene su 2017. i 2019. godine.

S više od 100 000 smrtnih slučajeva godišnje, profesionalni karcinomi vodeći su uzrok smrti na radu u EU-27.

Izvor: Important step in fight to cut work-related cancer deaths