HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Ususret Međunarodnom danu žena – radna mjesta s najvećim udjelom žena

Eurostat je objavio podatke o radnim mjestima i zanimanjima s najvećim udjelom žena u trećem tromjesečju 2021. godine. U tom vremenskom razdoblju više je žena nego muškaraca radilo u djelatnostima vezanim za kućanstva (npr. služavke, sluge, njegovatelji itd.) ili u proizvodnji za vlastite potrebe (88 %), ljudsko zdravlje i socijalna skrb (78 %), obrazovanje (72 %), ostale uslužne djelatnosti (64 %), usluge smještaja i prehrane te financijske i osiguravateljske djelatnosti (53 %). Međutim, žene su činile samo 10 % radnika u građevinskom sektoru i 13 % u sektoru rudarstva i vađenja.
Kad je riječ o zanimanjima, u trećem tromjesečju 2021. godine žene su bile prekomjerno zastupljene među službenicima za potporu (66%), uslužnim i prodajnim radnicima (63%), stručnjacima (54 %) i osobama s osnovnim zanimanjima (53 %). S druge strane, žene su činile samo jednu desetinu obrtnika i povezanih obrtnika (11 %) i radnika u oružanim zanimanjima (10 %).

Događanja u posljednjem desetljeću

Od trećeg tromjesečja 2011. udio žena najviše se povećao u sektoru djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom, s 22 % na 28 % (+6 postotnih bodova). Najveći porast zabilježen je tijekom pandemije bolesti COVID-19, a udio žena u tom sektoru porastao je za 4 postotna boda od trećeg tromjesečja 2019. do trećeg tromjesečja 2021. godine.

Udio žena na rukovodećim položajima također se povećao između trećeg tromjesečja 2011. i trećeg tromjesečja 2021., ali u manjoj mjeri (s 33 % na 35 %), kao i udio žena među stručnjacima (s 52 % na 54 %).

Za razliku od trećeg tromjesečja 2011., dva najveća smanjenja udjela žena zabilježena su u sektoru djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (s 39 % na 31 %) te među kvalificiranim radnicima u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (s 37 % na 29 %). Udio žena u osnovnim zanimanjima smanjio se, ali manje drastično (s 56 % na 53 %).

Izvor: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20220304-1