HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

U Hrvatskoj zaposleno 63.129 državnih službenika i namještenika

(HINA) U Hrvatskoj je, prema podacima Ministarstva uprave koje prenosi Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, sredinom ožujka ove godine bilo zaposleno 63.129 državnih službenika i namještenika.
Sindikat je podatke o broju zaposlenih zatražio ponukan medijskim i političkim interpretacijama i zloporabama o broju zaposlenih u javnom sektoru, kaže se u današnjem priopćenju toga sindikata.
Broj zaposlenih državnih službenika i namještenika je po podacima sindikata manji za 1.729 u odnosu na 2004. godinu, kada je broj od 64.858 zaposlenih utvrđen radi provedbe referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
Ministar uprave Arsen Bauk, koji je potpisnik dopisa u kojem se navodi broj zaposlenih, smatra kako podatke o trenutnom broju zaposlenih državnih službenika i namještenika nije moguće sadržajno i logički uspoređivati s 2004. godinom jer su od tada provedene reorganizacije i preustroji tijela državne uprave te nekoliko promjena djelokruga pa je znatan broj državnih službenika iz državne službe prešao u javne službe i obratno.Sindikat pak smatra da je bespredmetno govoriti je li broj zaposlenika sa statusom državnih službenika i namještenika iz 2004. godine usporediv sa sadašnjim stanjem. Pritom napominje kako je samo u sustavu obrane više tisuća državnih službenika i namještenika dobilo otkaz, a broj im se smanjuje i promjenama djelokruga državnih tijela i privatizacijom pomoćno-tehničkih poslova. Pored toga, brojni službenici stradaju kao usputne žrtve političke podjele plijena u državnim tijelima, smatra sindikat.
Po podacima Ministarstva uprave, od ukupno 63.129 službenika i namještenika u tijelima državne uprave ih je 51.276, pravosudnim tijelima 8.169, a u oružanim snagama 2.285. U stručnoj službi i uredima Vlade radi 496 službenika i namještenika, Državnom uredu za reviziju 273, stručnoj službi Sabora 244, Uredu predsjednika Republike 149, stručnoj službi Ustavnog suda 105 itd.