HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Teške kritike MOR-a na rad Milanovićeve vlade

(NOVI LIST) ZAGREB – Međunarodna organizacija rada (MOR) tijekom ovogodišnje redovne skupštine ponovo je raspravljala o kršenju konvencija u Hrvatskoj, točnije kršenju konvencije 98 o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje. Rasprava je provedena u srijedu pred MOR-ovim Odborom za primjenu standarda, a zaključci tog Odbora pa i mogući zahtjevi koje će postaviti pred Vladu trebali bi se znati koncem tjedna. Hrvatska se tako sedmi put nalazi na takvoj vrsti »sramoćenja« zbog nepoštivanja konvencija MOR-a koje je i sama ratificirala.
Najsvježiji slučaj zbog kojeg MOR raspravlja o Hrvatskoj je Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje. Čim je taj zakon stupio na snagu prije dvije godine sindikati su se žalili MOR-u. Otkazivanje temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe kao i jednostrane intervencije Vlade u kolektivne ugovore u javnom sektoru također su tema o kojoj će se razgovarati, kao i o ograničavanju prava na organiziranje i kolektivno pregovaranje zaposlenih u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi. Na tapetu je i primjena prvog članka Konvencije, odnosno zaštita radnika od anti-sindikalne diskriminacije. U tom dijelu upozorava se na sporost rješavanja radnih sporova i slabe kapacitete inspekcije rada. (G. Ga.)