HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Stručni seminar „Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura“

NHS – Nezavisni hrvatski sindikati su u suradnji s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 2. lipnja 2016. godine održali stručni seminar „Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura“ za povjerenike radnika zaštite na radu i druge zainteresirane u sindikatima udruženim u NHS. Sudionike seminara uvodno su pozdravili Ljiljana Ivić, zamjenica ravnateljice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te Cvetan Kovač, koordinator Odbora za zaštitu na radu Nezavisnih hrvatskih sindikata, dok su seminar i praktičnu radionicu izvodili Karmen Bradvica, dr. med. i Zlatko Šarić, dipl. ing., djelatnici Zavoda. Na seminaru su obrađene teme vezano uz zdravstvene učinke rada na otvorenom u uvjetima visokih temperatura, osnovne parametre rada na otvorenom, posebice uz toplinske indekse (IVGT i Humideks) te preporuke vezane uz organizaciju rada, prikladnu radnu odjeću, praćenje uvjeta rada i osposobljavanje radnika za rad na siguran način.

Prilikom rada na otvorenom u uvjetima visokih temperatura i/ili relativne vlažnosti zraka uvjeti rada određeni su pomoću šest osnovnih parametara, od kojih su četiri sadržana u radnom okolišu, a dva se odnose na osobne čimbenike. Čimbenici okoliša su temperatura zraka, solarno (sunčevo) zračenje, brzina kretanja zraka, relativna vlažnost zraka, dok su osobni čimbenici izolacijska svojstva odjeće i metabolička toplina. Za sve radnike koji su izloženi ovakvim uvjetima rada možemo reći da se nalaze pod toplinskim stresom. Toplinski stres je definiran kao fizička i fiziološka reakcija radnika na temperaturu koja ga okružuje na mjestu rada. Održani seminar je još jedan u nizu stručnih seminara koje će se organizirati za povjerenike radnika za zaštitu na radu, a na tragu smjernica daljnjeg djelovanja Nezavisnih hrvatskih sindikata donesenih na V. Saboru NHS-a.