HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Što to nakon godinu dana plaćamo skuplje, a što jeftinije

U srpnju su cijene za jedan posto bile niže u odnosu na lipanj ove godine, ali prema godišnjem prosjeku, zapravo živimo skuplje za 2,5 posto.

(Dnevnik.hr) – U odnosu na srpanj prošle godine osobne cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju više su za 3,4 posto, dok su u godišnjem prosjeku više za 2,5 posto, objavio je Državni zavod za statistiku.
Odjeća i obuća jeftinije za 10 posto
Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u srpnju 2012., u odnosu na lipanj 2012., najviše su pale cijene odjeće i obuće. One su manje za 10,6 posto. U odnosu na srpanj prošle godine cijene odjeće i obuće pale su za 5,7 posto. U odnosu na prošli mjesec pala je i cijena prometa za 2,3 posto te cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva, koje su u prosjeku niže za 0,5 posto. U odnosu na srpanj 2011. cijene goriva i energije skočile su za 18,6 posto, a stanovanja za 12,8 posto. Prošlog smo mjeseca izvdvojili 0,1 posto manje i za pokućstvo, te opremu za kuću i redovito održavanje.
Što je skuplje?
U prosjeku su, uspoređujući s prošlim mjesecom, veće cijene rekreacije i kulture za 1,3 posto, dok su cijene ugostiteljskih usluga veće za 0,4 posto. U odnosu na srpanj prošle godine cijene ugostiteljskih usluga manje su za 1,9 posto.
Cijene prehrane i bezalkoholnih pića i cijene zdravstva u prosjeku su po svakoj skupini više za 0,1 posto. U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene dobara u srpnju 2012., u odnosu na lipanj 2012., u prosjeku su niže za 1,3 posto, a cijene usluga više su za 0,3 posto.
Promatrano po podindeksima, u srpnju 2012., u odnosu na lipanj 2012., indeks industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije u prosjeku je niži za 2,8 posto, indeks dobara bez prehrane, pića i duhana u prosjeku je niži za 2,4 posto, indeks energije u prosjeku je niži za 2,0 posto, indeks dobara bez električne energije i vode u prosjeku je niži za 1,5 posto, a indeks dobara bez električne energije u prosjeku je niži za 1,4 posto.