HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Središnji odbor NHS-a o Nacrtu prijedloga Zakona o radu

NHS – Dana 25. studenoga održana je proširena sjednica Središnjeg odbora Nezavisnih hrvatskih sindikata na kojoj je glavna točka dnevnog reda bila Nacrt prijedloga Zakona o radu i trenutni trostrani pregovori o novom Zakonu o radu. Iako NHS-ovi predstavnici u trostranoj Radnoj skupini za izradu Iskaza o procjeni učinaka propisa i Nacrta prijedloga Zakona o radu redovito udružene sindikate izvještavaju o tijeku pregovora te im dostavljaju sve materijale, na Središnjem odboru NHS-a održana je prva rasprava o Nacrtu prijedloga ZOR-a.

Ana Kranjac Jularić, viša pravna savjetnica u NHS-u, održala je detaljnu prezentaciju Nacrta prijedloga Zakona o radu koji je predlagač uputio socijalnim partnerima i o kojemu pregovara trostrana radna skupina.

Predsjednik NHS-a izvijestio je članove o modelima rješavanja pitanja primjene prava iz kolektivnih ugovora na članove i nečlanove sindikata te ih upoznao sa tijekom i načinom pregovora unutar trostrane radne skupine.

Izmjene Zakona o radu bit će redovita točka dnevnog reda na sljedećim sastancima Središnjeg odbora NHS-a.