HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Sindikati: Zakon o reprezentativnosti želi zadovoljiti sve, a neće nikoga

KRITIKE MINISTARSTVU
Čelnik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever podsjetio je na probleme iz prakse koji se odnose na to da ako se sindikati ne uspiju dogovoriti, Gospodarsko-socijalno vijeće uređuje sastav i broj pregovaračkog tima. To otvara prostor za manipulacije i daje diskrecijsko pravo GSV-u.
(Danas.hr) Prijedlog Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca, čije je donošenje iniciralo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava htio bi zadovoljiti sve, a neće zadovoljiti nikoga i nejasno je želi li predlagač okrupniti ili razbiti sindikalnu scenu, poručili su predstavnici sindikata s današnjeg okruglog stola koji je na tu temu organizirao Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod.
Već tri tjedna u javnosti kolaju dvije varijante teksta tog zakonskog prijedloga, rekao je predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić dodavši da za njega postoji interes i politike i struke, no on se, po Stipićevom mišljenju, tiče ponajprije granskih sindikata.
U zadnjih 15 godina koliko “živi” Zakon o radu svjedočimo problemima sudjelovanja sindikata u kolektivnom pregovaranju i na sceni je zakonito bezakonje, mišljenja je čelnik Preporoda.
“Zakonom treba osigurati opstojnost sindikata koji ne mogu biti jednako veliki kao oni veći od njih, jer ako ne sudjeluju u kolektivnom pregovaranju onda oni veliki rade na štetu onih malih”, kazao je.
Razumljivo mu je, rekao je, da svi sindikati teže sudjelovanju u kolektivnom pregovaranju, dodao je međutim kako je razumljivo i to da pri tome mora postojati neki cenzus.
“Mora se znati koliki je cenzus, a ne da se on određuje od slučaja do slučaja”, ustvrdio je Stipić dodavši kako prebrojavanje sindikalnog članstva ima smisla samo ako se ono vrši kontrolirano.
Stipić je mišljenja kako je aktualni tekst zakonskog prijedloga načinjen s ciljem da se zaštite parcijalni interesi čelnika Matice sindikata javnih službi Vilima Ribića.
“Zakon ostavlja mogućnost da i ako ste reprezentativan sindikat, a nekome se ne sviđate, može vas eliminirati”, rekao je Stipić.
Za Josipa Pavića, predsjednika Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske, čiji sindikat nije član niti jedne sindikalne središnjice, zakonski prijedlog također nije prihvatljiv.
“Ovaj zakonski prijedlog se radi po narudžbi i njime se devalvira pozicija granskih sindikata”, rekao je Pavić dodavši kako se reprezentativnost sindikata treba utvrđivati na razinipoduzeća, grana i sektora.
“Mislim da sama sindikalna središnjica ne može biti reprezentativna, a nositelji reprezentativnosti moraju biti sindikati”, mišljenja je Pavić.
Čelnik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever podsjetio je na probleme iz prakse koji se odnose na to da ako se sindikati ne uspiju dogovoriti, Gospodarsko-socijalno vijeće uređuje sastav i broj pregovaračkog tima. “To otvara prostor za manipulacije i daje diskrecijsko pravo GSV-u”, ocijenio je Sever zapitavši se iz čije je radionice izišao aktualni zakonski prijedlog, obzirom da njime nisu zadovoljni ni sindikati ni poslodavci.
Mišljenje poslodavaca nije se moglo čuti na današnjem skupu jer se nisu odazvalipozivuna sudjelovanje, kao ni predstavnici resornog ministarstva.
Sever je mišljenja da ako središnjice čine udruženi sindikati, a njih udruženi članovi, onda bi reprezentativna trebala biti sindikalna središnjica. Kada je riječ o sindikalnim središnjicama trebalo bi, kazao je, odrediti minimalni broj njihovih članova.
“Ovaj radni materijal je protuustavan i ne uklapa se u pravni sustav Hrvatske”, ocijenio je Marinko Učur s riječkog pravnog fakulteta.