HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Sindikati: Neće proći

CENTRALIZIRANO PREGOVARANJE

(NOVI LIST) ZAGREB – Ideja o mogućoj centralizaciji, odnosno koordinaciji pregovaranja u državnim i javnim poduzećima, pa i osnivanju posebne Udruge poslodavaca javnih poduzeća koja bi bila pregovarački partner sindikatima, sudeći prema prvim reakcijama sindikata neće tako lako proći. Jedina sindikalna centrala kojoj se ideja proizašla iz analize sustava plaća u Hrvatskoj ne čini lošom jest Matica hrvatskih sindikata. “Mislim da je ideja o centraliziranom pregovaranju u redu”, veli Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata ističući kako je temeljno načelo takvog načina razgovara »ista plaća za isti rad«. Da bi centralizirani način pregovaranja predstavljao uravnilovku ističe Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) navodeći kako je ideja o mogućem osnivanju posebne udruge poslodavaca i centralizaciji pregovora u javnim i državnim poduzećima katastrofalna i posljedica je temeljnog nerazumijevanja sustava. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel naglašava kako se nikome ne smije ograničavati pravo na kolektivno pregovaranje i ugovaranje materijalnih prava. Što se ideje o osnivanju posebne udruge poslodavaca tiče, Novosel ističe kako su mnoga javna poduzeća već u članstvu Hrvatske udruge poslodavaca.
»Ludnica«, riječ je kojom ideju komentira Ozren Matijašević, predsjednik Hrvatske udruge radničkih sindiakta (HURS) dodajući kako to ne predstavlja nikakvo »životno« uređivanje sustava, a polazište za takvu ideju nije vidljivo u postojećem sustavu socijalnog dijaloga.

G. GALIĆ