HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Sindikat: U državnoj upravi žene nositelji posla, a muškarci šefuju

(SLOBODNA DALMACIJA) U povodu Međunarodnog dana žena, 8. ožujka, Sindikat državnih službenika i namještenika upozorio je kako podaci iz Registra zaposlenih u javnom sektoru pokazuju da su u državnoj upravi žene nositelji posla, a muškarci šefuju.
Podaci pokazuju da od 28.880 državnih službenika i namještenika zaposlenih u državnim tijelima, bez MUP-a, 18.628 ili 64,5 posto su žene. Od 10.550 službenika s VSS-om 6.754 ili 64 posto su žene, od 3.554 službenika s VŠS-om 2.061 ili 58 posto su žene, a od 11.606 službenika sa SSS-om 7.711 ili 66,4 posto su žene.
Iz tih podataka razvidno je kako su žene u državnoj upravi nadmoćne u broju ukupno zaposlenih i broju zaposlenih po stručnoj spremi u odnosu na muške kolege, što znači da rad državne uprave većinom počiva na “nejakim” ženskim leđima, napominje sindikat.
No, kada se govori o najvišim položajima u državnoj upravi situacija je drugačija – od četiriju potpredsjednika Vlade jedna je žena, od 20 ministara u Vladi četiri su žene, od 20 zamjenika ministara sedam su žene, a od trenutno imenovanih 77 pomoćnika ministara 27 su žene.
Podatke o strukturi rukovodećih mjesta po spolu nemamo i premda vjerujemo da je udjel žena na rukovodećim položajima povoljniji što su ta mjesta niže rangirana, iz navedenih podatka razvidno je da u državnoj upravi žene rade, a muškarci šefuju, zaključuje sindikat.
Naravno, o “ženskom pitanju” i ravnopravnosti spolova treba razmišljati i voditi računa cijele godine, a ne samo u prigodi Međunarodnog dana žena, pri čemu treba dobro razmisliti rješava li se ono kvalitetnije pozitivnom diskriminacijom ili društvenom evolucijom u kojoj žene polako i sigurno zauzimaju, a ponegdje i preuzimaju prevlast u društvenom životu, stoji u priopćenju.