HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Sindikat traži ocjenu ustavnosti odredbi o zapošljavanju u državnim službama

(Hina) – Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske predlaže Ustavnom sudu pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, tvrdeći da taj zakon ograničava jednakopravnost građana prilikom zapošljavanja u javnim službama. Sindikat podsjeća da Ustav građanima jamči primanje, odnosno zapošljavanje u javnim službama pod jednakim uvjetima, a smatra da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima to pravo ograničava i sužava na one koji uživaju povjerenje državnih dužnosnika.
Istovremeno, objektivni kriteriji koji se utvrđuju u postupku javnog natječaja i internog oglasa, kao što su ocjena rada službenika, stručno i službeničko radno iskustvo i dosadašnja karijera marginaliziraju se, a državna služba personalizira, smatra sindikat.
Pored toga, novim odredbama napušta se načelo impersonalnosti i legalnosti, odnosno jednake dostupnosti radnih mjesta u državnoj upravi jer se na radna mjesta u državnu službu na određeno vrijeme mogu primiti osobe bez prethodne provedbe javnog natječaja, odnosno oglasa za prijam u državnu službu, smatra sindikat.
Zbog toga i niza drugih proceduralnih razloga, sindikat drži da se novim zakonskim rješenjem zapošljavanja u kabinetu ministra, Uredu predsjednika Hrvatskoga sabora, Uredu predsjednika Vlade, Uredu potpredsjednika Hrvatskoga sabora, Uredu potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva i kabinetu predstojnika državnog ureda onemogućava Ustavom utvrđeno pravo građana da pod jednakim uvjetima budu primljeni u javne službe, odnosno državnu upravu.
Sindikat podsjeća da građani u statusu državnih službenika imaju pravo na jednako postupanje i jednake mogućnosti napredovanja. Traži poništenje spornih odredbi tvrdeći da se njima vrijeđaju ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom, pojedinci se neosnovano stavljaju u povoljniji, a većina građana u nepovoljniji položaj