HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Seminar o istraživanjima o uvjetima rada

NHS (Katarina Rumora) – U organizaciji Europskog sindikalnog instituta (ETUI), 26. i 27. ožujka 2012. godine, u Bruxellesu je održan seminar o Istraživanjima o radnim uvjetima. Na seminaru su sudjelovali sudionici iz Europe, Južne Amerike i Kanade te su predstavili istraživanja o uvjetima rada koje su proveli u svojim državama na temelju doživljaja radnika o uvjetima u kojima rade, metodološki i kontekstualno te su isto tako dali prijedloge za daljnji razvoj istraživanja u smislu podataka koji bi se trebali prikupljati kako bi se dobila što cjelovitija slika radnih uvjeta i utjecaja istih na zdravlje radnika.
Pozornost je bila usmjerena na socijalne i zdravstvene nejednakosti, a posebno one koje se temelje na spolu i atipičnim oblicima rada.
Također, na seminaru je općenito predstavljeno 5. Europsko istraživanje o radnim uvjetima za 2010. godinu, a koje će Europski parlament objaviti 12. travnja 2012. godine.
Opći zaključak koji je proizašao iz seminara je da se u današnje vrijeme, kada se promoviraju razne mjere kao što su fleksibilnost rada, aktivno starenje i atipični oblici rada, premalo govori o uvjetima rada, a isti bi trebali biti predmet svake rasprave o fleksigurnosti u EU jer u velikoj mjeri utječu na zdravlje i kvalitetu života radnika, a time i na održivost, kvalitetu samog rada i zapošljavanje.
Nezavisne hrvatske sindikate na seminaru je predstavljala Katarina Rumora, pravna savjetnica NHS-a.