HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Sastanak Odbora žena NHS-a

NHS – Dana 11. veljače 2021. godine održan je sastanak Odbora žena Nezavisnih hrvatskih sindikata. Budući da zbog epidemioloških mjera nije moguće organizirati sastanak uz fizičko sudjelovanje predstavnica udruženih sindikata, ovaj se sastanak održao putem aplikacije Zoom. Članicama Odbora predstavljena je Konvencija Međunarodne organizacije rada br. 190 o nasilju i uznemiravanju na radnom mjestu.
Prezentaciju je održala Katarina Rumora, pravna savjetnica u NHS-u, koja je prisutne izvijestila i o raspravi o ratifikaciji te konvencije na Povjerenstvu Gospodarsko-socijalnog vijeća za praćenje aktivnosti Međunarodne organizacije rada.

Budući da je Nezavisnom cestarskom sindikatu odobren projekt o prevenciji i uklanjanju nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu, a u kojemu je predviđeno sudjelovanje Odbora žena NHS-a, najveći dio rasprave vodio se o načinu provedbe istraživanja o izloženosti radnica i radnika nasilju i uznemiravanju na radnom mjestu. Istraživanje bi se bavilo svim tipovima nasilja i uznemiravanja (i obuhvaćalo i žene i muškarce), uzimajući u obzir i posebno ispitujući rodno uvjetovano nasilje budući da nerazmjerno više pogađa žene.