HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Registrirana nezaposlenost u rujnu 2012.

HZZ – Krajem rujna 2012. godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje registrirano je 311.100 nezaposlenih osoba. U usporedbi sa kolovozom 2012. broj nezaposlenih povećao se za 3,2 % ili ili 9.517 osoba, a u odnosu na rujan 2011. godine broj nezaposlenih veći je za 9,7 % ili 27.433 osobe.
Nezaposleni prema spolu
U ukupnome broju nezaposlenih žene čine 53,1 % (165.185 osoba), a muškarci 46,9 % (145.915 osoba). U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, udio nezaposlenih žena je smanjen, a muškaraca povećan za 0,7 postotnih bodova.
Nezaposleni prema dobi
S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 19,6 % nezaposlenih, od 25 do 34 godine 24,7 %, od 35 do 44 godine 19,3 %, od 45 do 54 godine 21,4 % te iznad 55 godina 15,0 %.
Nezaposleni prema razini obrazovanja
Osobe srednjoškolske razine obrazovanja čine većinu u strukturi nezaposlenih – 62,2 % (34,1 % s trogodišnjom te 28,1 % s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja čine 26,6 %, a osobe više i visoke obrazovne razine 11,2 % od ukupnoga broja nezaposlenih.
Regionalna struktura nezaposlenih
Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba je u Gradu Zagrebu (41.704 ili 13,4 % od ukupnoga broja u Hrvatskoj), Splitsko-dalmatinskoj županiji (40.904 ili 13,1 %) i Osječko-baranjskoj županiji (33.369 ili 10,7 %), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (2.945 ili 0,9 %). U usporedbi s istim mjesecom 2011. godine, evidentirana nezaposlenost je povećana u svim županijama, a najveće povećanje bilježimo u Koprivničko-križevačkoj (za 21,9 %), Međimurskoj (za 15,8 %) i Vukovarsko-srijemskoj županiji (za 14,5 %).
Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U rujnu 2012. godine 68.169 nezaposlenih osoba ili 21,9 % od ukupnoga broja nezaposlenih koristilo je novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade povećao se u usporedbi s rujnom 2011. godine za 4,7 % (3.047 osoba).
Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni niti su upravo završili školovanje). Tijekom rujna 2012. u evidenciju nezaposlenih novoprijavljena je ukupno 32.691 osoba (4,0 % više nego u rujnu 2011. godine), i to: 20.873 osobe izravno iz radnoga odnosa (63,8 %), 418 osoba iz drugih poslovnih aktivnosti (1,3 %), 4.664 osobe iz redovitoga školovanja (14,3 %) te 6.736 osoba iz neaktivnosti (20,6 %). S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa najviše je osoba došlo iz sljedećih djelatnosti:
•Pružanje smještaja, priprema i usluživanje hrane – 5.005 osoba ili 24,0 %
•Trgovina na veliko i malo – 3.954 osobe ili 18,9 %
•Prerađivačka industrija – 3.412 osoba ili 16,3 %
•Građevinarstvo – 1.494 osobe ili 7,2 % te
•Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 1.376 osoba ili 6,6 %.
Izlasci iz evidencije nezaposlenih
Ukupno su tijekom rujna 2012. iz evidencije nezaposlenih izašle 23.174 osobe (30,0 % manje nego u rujnu 2011. godine). Od toga je zaposleno 14.145 osoba, i to: 13.340 osoba (94,3 %) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 805 osoba (5,7 %) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (zapošljavanje prema posebnim propisima, registriranje trgovačkoga društva, obrta, ugovor o djelu, itd.). Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
•Obrazovanje – 3.075 osoba ili 23,1 %
•Prerađivačka industrija – 2.350 osoba 17,6 %
•Trgovina na veliko i malo – 1.521 osoba ili 11,4 %
•Građevinarstvo – 1.248 osoba ili 9,4 % te
•Pružanje smještaja, priprema i usluživanje hrane – 874 osobe ili 6,6 %.
Gledano po županijama, tijekom rujna 2012. u zapošljavanju su predvodili: Grad Zagreb (1.691 osoba ili 12,7 % od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Osječko-baranjska županija (1.562 osobe ili 11,7 %), Splitsko-dalmatinska županija (1.436 osoba ili 10,8 %), Vukovarsko-srijemska županija (911 osoba ili 6,8 %) te Primorsko-goranska županija (825 osoba ili 6,2 %). Istodobno je u rujnu 2012. godine 9.029 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. neredovitoga javljanja, nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.