HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Referendum o ulasku u EU – Hrvatska rekla DA

Građani Republike Hrvatske odlučili su se za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji. Na referendumu, koji se održao u nedjelju, 22. siječnja, ZA je glasovalo 66,27 posto birača, a PROTIV je bilo 33,13 posto. Na izbore je u Hrvatskoj izašlo 43,51% birača. Sve hrvatske županije podržale su ulazak Hrvatske u Europsku uniju, a među njima, najsnažniju potporu dali su birači u Međimurskoj, a najslabiju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Rast i pad plaća
Nakon što je Vlada napravila novu preraspodjelu unutar platnih razreda sasvim je jasno kako će nekima neto plaće rasti, nekima će biti manje, a skupini onih koji se kreću između 1.600 i 2.500 kuna, plaća će ostati ista. Radnika koji primaju plaću u tom okviru je oko 380.000.
Kako javljaju pojedini mediji, ako vam je neto plaća dosad iznosila između 2.500,01 kn i 3.132,80 kn, nova će biti veća za 67,20 kuna. Oni s neto primanjima između 3.132,81 kn i 4.517,76 kn dobit će ‘povišicu’ za 80,64 kune. Ukoliko ste primali plaću u platnom razredu između 4.517,77 kn i 5.210,24 kn, po novom izračunu ona bi trebala biti viša za 66,08 kuna, dok bi za građane s mjesečnim primanjima od 5.210,25 kn do 5.556,48 kn (što je trenutno prosječna plaća) trebala biti viša za 7,84 kune. Svi koji imaju neto plaću iznad toga ubuduće će zarađivati manje. Tako će svi između 5.556,49 kn i 9.344,16 kn primati 35,84 kune manje. Oni s plaćom između 9.344,17 kn i 10.496,16 kn ostat će bez 153,44 kune, dok bi svi iznad 10.496,17 kuna trebali primati 271,04 kune manje.
NHS predlaže izmjene Zakona o porezu na dohodak
Potaknuti aktualnim i najavljenim poskupljenjima, Nezavisni hrvatski sindikati, predlažu Vladi i Ministarstvu financija izmjene Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak kojima bi neke uplate radnicima bile oslobođene poreza, a nekima bi bio povećan iznos. NHS tako predlaže da uplate poslodavaca za dopunsko zdravstveno osiguranje radnika postanu neoporezive, te da se uvede neoporezivi iznos naknade za topli obrok. Prema izračunima NHS-a, kada bi poslodavac uvećao neto plaću radnika za 700 kuna na ime naknade za topli obrok, povećanje u brutu bilo bi i više nego dvostruko što bi obeshrabrilo najveći dio poslodavaca. Kada bi, međutim, tih 700 kuna bilo neoporezivo određeni broj poslodavaca odlučio bi isplaćivati naknade za topli obrok, smatra NHS. Sindikalci traže i povećanje neoporezivog iznosa dnevnica u zemlji za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno sa 170 na 250 kuna. Predlaže se i povećanje visine neoporezivog iznosa naknade za odvojeni život od obitelji sa 1.600 na 2.000 kuna te povećanje visine neoporezivog iznosa za terenski dodatak u zemlji sa 170 na 250 kuna. Sindikati također traže povećanje visine neoporezivog iznosa dara u naravi sa 400 na 700, a argument im je, kao i kod drugih zahtjeva, rast troškova života.