HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Realan rast bruto i neto plaće

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u kolovozu je iznosila 5.514 kuna, što je 149 kuna ili 2,8 posto više nego u srpnju. U odnosu na kolovoz prošle godine prosječna neto plaća nastavlja bilježiti nominalni rast (+2,8 posto), što predstavlja ubrzanje rasta u odnosu na prethodne mjesece. Tako je uz slabe inflatorne pritiske (u spomenutom mjesecu stopa inflacije mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 2 posto) neto plaća zabilježila realan godišnji rast od 0,8 posto.
Nešto povoljnija kretanja iznosa neto plaće u kolovozu vjerojatno je dijelom posljedica i dobre turističke sezone te rasta sezonskog zapošljavanja.
U kolovozu je prosječna bruto plaća po zaposlenom iznosila 7.910 kuna. Kao i neto plaća, i prosječna je bruto plaća u kolovozu ostvarila rast u odnosu na srpanj, i to od 230 kuna ili 3 posto. Nominalna godišnja stopa rasta iznosila je 2,6 posto pa je realan rast u odnosu na kolovoz prošle godine iznosio 0,6 posto.
Usporedimo li prosječne godišnje bruto plaće zemalja u regiji u posljednjih devet godina, vidimo da su u godinama gospodarskog booma u regiji prosječne plaće u promatranim zemljama (graf) rasle dinamikom koja je u velikoj mjeri ovisila o početnom stupnju razvoja. Recimo, stope rasta plaća u Sloveniji bile su znatno manje nego u Rumunjskoj. U istom razdoblju stope rasta bruto plaće u Hrvatskoj nisu značajno odskakale od slovenskih. Nakon početka krize u zemljama je nastupila stagnacija ili pad (na primjer u Poljskoj), ali u većini zemalja 2010. počinje oporavak plaća. U Hrvatskoj je pak u prvih osam mjeseci ove godine prosječna plaća pala za 1,04 posto u odnosu na prosjek 2010. godine. Isto tako primjećuje se da je Češka visinom plaća gotovo dostigla Hrvatsku, a Rumunjska je dostigla Srbiju.
U cijeloj 2011. godini očekujemo blage prosječne nominalne stope rasta pa bi realna promjena isplaćene prosječne neto plaće, uz očekivanu prosječnu stopu inflacije od 2,3 posto, mogla biti blago negativna. Uz stagnaciju plaća, slabo tržište rada (razmjerno nisku zaposlenost i visoku nezaposlenost) i prisutnu nesigurnost, potencijal za potrošnju stanovništva je ograničen.
Svijet na rubu nove recesije
Globalna ekonomija je na rubu nove i dublje recesije u zapošljavanju, koja može izazvati socijalne nemire. Upozorila je na to Međunarodna organizacija rada (ILO), koja smatra da će trebati najmanje pet godina da se zapošljavanje u razvijenim gospodarstvima vrati na razinu od prije krize. ILO je u priopćenju istaknuo da u 45 od 118 zemalja koje su bile obuhvaćene istraživanjem, raste opasnost od socijalnih nemira.
UIzvješću o svijetu rada za 2011. ILO ističe da je zaustavljeni globalni gospodarski oporavak počeodramatično utjecatina tržište rada. ILO ocjenjuje kako je potrebno oko 80 milijuna novih radnih mjesta kakobi se u iduće dvije godinerazinazaposlenosti vratila na onu od prije krize. No nedavno usporavanje rasta moglo bi prepoloviti broj novih radnih mjesta.
ILO također mjeri razinu nezadovoljstva zbog nedostatka radnih mjesta, kao i ljutnju zbog percepcije da se teret krize ne dijeli ravnomjerno. Ispitivanja je pokazalo da bi se niz zemalja mogao suočiti s nemirima, posebno unutar Europske unije i među arapskim državama.
U međuvremenu, u najnovijim projekcijama za gospodarstva G20, OECD prognozira rast u eurozoni od 1,6 posto ove godine te usporavanje na 0,3 posto sljedeće godine. U svibnju je prognozirao rast od 2 posto za ovu i iduću godinu.
OECD je također smanjio prognozu rasta za SAD na 1,7 posto u 2011. i 1,8 posto u 2012. godini, dok je prije predviđao rast od 2,6 i 3,1 posto.