HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Raste pritisak za reguliranje globalne korporativne odgovornosti na EU razini

ETUC/NHS – Povećava se pritisak na EU za zakonsko reguliranje odgovornosti poduzeća iz EU-a za kršenje ljudskih prava i standarda zaštite okoliša u cijelom svijetu. Rušenje zgrade Rana Plaza u Bangladešu 2013. godine prouzročilo je smrt 1134 tekstilnih radnika i ozljede oko 2500 ljudi. Međunarodne tvornice odjeće i brandovi koji su podugovarali proizvodnju njihovih proizvoda nisu obraćali pozornost na katastrofalne uvjete rada dobavljača s kojima su izravno ili neizravno surađivali.

Taj i drugi slučajevi nečuvenih uvjeta rada i radne prakse poput zlostavljanja radnika migranata, dječjeg rada i prisilnog rada u mnogim sektorima te nenadoknadive štete za okoliš uvjetovani poslovanjem kompanija, jedan su od razloga zbog kojeg građani i zakonodavci gube strpljenje zbog dobrovoljne ‘korporativne društvene odgovornosti’ i umjesto toga zahtijevaju zakonodavstvo EU-a koje će tvrtke natjerati na odgovorno ponašanje.

Europski parlament dodatno je pojačao pritisak glasovanjem za izvješće o Korporativnoj dubinskoj analizi (due diligence) i korporativnoj odgovornosti, pozivajući Komisiju da predloži zakone o dubinskoj analizi na razini EU-a koji će obvezati tvrtke na otkrivanje, rješavanje i sprječavanje kršenja ljudskih prava , uključujući sindikalna i radnička prava te ekoloških standarda u cijelom lancu opskrbe.

Parlament je glasovao za izvješće velikom većinom članova EPP-a, S&D-a, Renew-a, Zelenih i Ljevice. Glasujući tako, eurozastupnici su podržali pozive stotina tisuća sindikalista, radnika, građana i nevladinih organizacija*, nadahnuti primjerom Francuske koja je usvojila zakon o dubinskoj analizi.

Konfederalna tajnica ETUC-a Isabelle Schömann rekla je: „Postoji snažan poziv i široka potpora EU zakonu kako bi se osigurala promjena poslovnog ponašanja širom svijeta i poduzeća učinila odgovornima za negativne učinke svojih operacija na ljude i planet. Europska konfederacija sindikata (ETUC) poziva Europsku komisiju da bez odgađanja predloži Direktivu o obveznoj dubinskoj analizi ljudskih prava i održivom korporativnom upravljanju u skladu s izvješćem Europskog parlamenta. ”

Povjerenik Reynders potvrdio je u ponedjeljak Parlamentu svoju predanost objavljivanju nacrta direktive prije ljeta.

ETUC traži Direktivu koja će

uspostaviti obvezne mehanizme dubinske analize koji pokrivaju aktivnosti tvrtki, uključujući njihove opskrbne i podugovaračke lance.
Ojačati napore kako bi se osiguralo poštivanje i provedba ljudskih prava, što bi trebalo uključivati sindikalna i radnička prava, te ekološke standarde
Osnažiti radnike za borbu protiv kršenja ljudskih prava, uključujući puno sudjelovanje sindikata i radnika u cijelom postupku dubinske analize.
Učinkovite pravne lijekove i pristup pravdi staviti na raspolaganje žrtvama, uključujući sindikate.
Učiniti tvrtke odgovornima za posljedice njihovog poslovanja. Odgovornost se mora uvesti za slučajeve kada tvrtke ne poštuju svoje obveze, ne dovodeći u pitanje postojeći okvir solidarne odgovornosti.
ETUC pozdravlja:

odbijanje amandmana kojima se isključuju mala i srednja poduzeća kod glasovanja u Parlamentu,
izvješće u kojem se navodi da tvrtke ne mogu prenijeti obveze dubinske analize na dobavljače i
dopuštanje mogućnosti primjene europskog prava na europskim sudovima za štetu koju je prouzročila europska tvrtka izvan EU-a sprječavajući tvrtke da odaberu zakonodavstvo koje bi im bilo najpovoljnije