HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Prosječna plaća za siječanj 2022. godine

Izvor: DZS
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2022. iznosila je 7 378 kuna, što je nominalno više za 1,3%, a realno za 1,0% u odnosu na prosinac 2021. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2022. iznosila je 9 982 kune, što je nominalno više za 1,5%, a realno za 1,2% u odnosu na prosinac 2021. Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2022. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 11 569 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 856 kuna.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2022. bila je u Informacijskim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 16 389 kuna, a najniža je bila u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 6 224 kune.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 5,7%, a realno je ostala ista.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 6,5%, a realno za 0,8%.

U siječnju 2022. bilo je prosječno 167 plaćenih sati, što je u odnosu na prosinac 2021. niže za 8,2%. Najveći broj plaćenih sati bio je u Pomoćnim uslužnim djelatnostima u rudarstvu i Djelatnosti zdravstvene zaštite (178), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (150).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za siječanj 2022. iznosila je 43,16 kuna, što je u odnosu na prosinac 2021. više za 10,0%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 5,6%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za siječanj 2022. iznosila je 58,40 kuna, što je u odnosu na prosinac 2021. više za 10,1%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 6,4%.

Medijalna neto plaća za siječanj 2022. iznosila je 6 175 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 8 106 kuna.