HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Prosječna plaća za mjesec listopad 2021. godine

DZS – Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za listopad 2021. iznosila je 7 140 kuna, što je nominalno više za 0,5%, a realno niže za 0,5% u odnosu na rujan 2021. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za listopad 2021. iznosila je 9 597 kuna, što je nominalno više za 0,5%, a realno niže za 0,5% u odnosu na rujan 2021. Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za listopad 2021. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 10 928 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 533 kune.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za listopad 2021. bila je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 15 910 kuna, a najniža je bila u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 5 769 kuna.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za listopad 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 5,7%, a realno za 1,8%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za listopad 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,4%, a realno za 0,6%.

Za razdoblje od siječnja do listopada 2021. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 7 093 kune, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 5,4%, a realno za 3,3%.

Za razdoblje od siječnja do listopada 2021. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 544 kune, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 4,0%, a realno za 2,0%.

U listopadu 2021. bilo je prosječno 167 plaćenih sati, što je u odnosu na rujan 2021. niže za 4,0%. Najveći broj plaćenih sati bio je u Pomoćnim uslužnim djelatnostima u rudarstvu i Djelatnosti zdravstvene zaštite (176), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (151).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za listopad 2021. iznosila je 41,74 kune, što je u odnosu na rujan 2021. više za 4,5%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 10,2%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za listopad 2021. iznosila je 56,11 kuna, što je u odnosu na rujan 2021. više za 4,6%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 9,0%.

Medijalna neto plaća za listopad 2021. iznosila je 6 039 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 860 kuna.

Izvor: DZS