HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Prosječna plaća u mjesecu listopadu 2020. godine

DZS – Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za listopad 2020. iznosila je 6 756 kuna, što je nominalno više za 0,1%, a realno niže za 0,3% u odnosu na rujan 2020. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za listopad 2020. iznosila je 9 190 kuna, što je nominalno više za 0,1%, a realno niže za 0,3% u odnosu na rujan 2020. Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za listopad 2020. isplaćena je u djelatnosti Znanstveno istraživanje i razvoj, u iznosu od 10 471 kunu, a najniža je isplaćena u djelatnosti Zaštitne i istražne djelatnosti, u iznosu od 4 433 kune.
Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za listopad 2020. isplaćena je u djelatnosti Znanstveno istraživanje i razvoj, u iznosu od 15 473 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Zaštitne i istražne djelatnosti, u iznosu od 5 693 kune.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za listopad 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 2,4%, realno za 2,5%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za listopad 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 2,1%, a realno za 2,2%.

Za razdoblje od siječnja do listopada 2020. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6 730 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. nominalno više za 2,5%, a realno za 2,2%.

Za razdoblje od siječnja do listopada 2020. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 181 kunu, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. nominalno više za 2,3%, a realno za 2,0%.

U listopadu 2020. bilo je prosječno 175 plaćenih sati, što je za 0,6% više nego u rujnu 2020. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda (185), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (158).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za listopad 2020. iznosila je 37,86 kuna, što je u odnosu na rujan 2020. niže za 0,2%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 6,7%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za listopad 2020. iznosila je 51,50 kuna, što je u odnosu na rujan 2020. niže za 0,2%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 6,3%.

Medijalna neto plaća za listopad 2020. iznosila je 5 776 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 546 kuna.